Kulturní akce
28
červen
Náš TIP
Program 158. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 28. června 2024– pátek, Hradec Králové, náměstí Osvoboditelů vedle Muzea VČ 16.00 - Dostaveníčko s rokem 1866 - slavnostní zahájení vzpomínkových akcí - edukační pásmo o životě a boji v rakouské a pruské armádě v roce 1866 - výcvik a drezůra koní, jezdecké dovednosti kyrysníků a husarů - rakouská muzika 6. praporu polních myslivců - pruská muzika 1. Garde Regiment zu Fuss - ukázky pěchoty a dělostřelectva - prezentace kadetní setniny - historické odívání 17.30 - slavnostní pochod vojáků z náměstí Osvoboditelů na Velké náměstí 17.50 - nástup historických vojáků pod Bílou věží 18.00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži, čestné salvy Bojiště Chlum 1866 22.00 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově. 29. června 2024 – sobota Bojiště Chlum 1866 10.30 - Pochod historických jednotek bojištěm 11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých 12:00 - Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců 15.00 - Bitevní scéna „Pour le Mérite 1866“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po skončení bitvy cca v 16.00 - přehlídka historických vojsk. 3. července 2024– středa 16.00 - Slavnostní odhalení nového pomníku v Máslojedech 17.30 - Pietní akt u renovovaných pomníků u kostela na Chlumu 18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3.7.1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu Návštěvníci uvidí v bojové akci více než 400 členů historických jednotek z Čech a zahraničí, 40 jezdců na koních, dvacet historických kanónů, povozy a množství pyrotechnických efektů v autentických kulisách. V areálu bojiště bude možno navštívit vyhlídkovou věž, stánky s upomínkovými předměty a občerstvením a uvidí i život v historickém polním ležení. V sobotu 28. června budou v areálu bojiště záchytná placená parkoviště pro osobní automobily a posílena autobusová doprava. Vstupné na všechny venkovní akce v Hradci Králové a na bitevní ukázky na bojišti Chlumu 1866 ZDARMA.
Expozice na hradech a zámcích

Inzerce

Výroba trdelníků, minikoblížků, prodej medoviny, oříšků a sušené ovoce.
Výrobce finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz