Historické jednotky

Antika (14. stol. př.n.l. - 476)   (3 konkrétní jednotky)

Keltové / Jagabab

Římští legionáři (pretoriáni) / Rotyka

Staří Řekové / Berounští měšťané - Bürgerschaft von Beraun

Starověk   (2 konkrétní jednotky)

Keltové, Slované / Jagabab

Ranný středověk Slované (případně Vikingové) / Berounští měšťané - Bürgerschaft von Beraun

Husité   (6 konkrétních jednotek)

Husitské vojsko, rytíři, měšťané / Berounští měšťané - Bürgerschaft von Beraun

Litoměřická branná hotovost / Soldáti - Litoměřická branná hotovost

pěchota/ obsluha trebuchetu / Vypito

Šlechtická družina / Gléva Jana Smiřického

žoldnéřská kompanyje / Sharkan

Žoldnéřská kompanyje / Kompanyje

Středověk raný   (7 konkrétních jednotek)

jednotka ranného středověku / Okořská Garda

johanité 12./13. století / Páni z Johnsdorfu

Karel IV. / Jagabab

kopiníci / Midgardští havrani

Rytíři a zbrojnošové / Romantika Plzeň

štítonoši / Midgardští havrani

Varjažská družina bojovníků / Sigurd

Středověk vrcholný   (21 konkrétních jednotek)

družina Viléma z Drnholce / Foltest

horalští střelci / Highlenders

jednotka vrcholného středověku / Okořská Garda

johanité 13./14. století / Páni z Johnsdorfu

Landsknechti / Berounští měšťané - Bürgerschaft von Beraun, Romantika Plzeň

lapkové / Spolek Scénického Šermu Militaris Templi

lehká pěchota / Zabijáci

lukostřelecká jednotka / Zabijáci

Poslední Přemyslovci / Aurum Tábor

Rožmberkové za období Přemyslovců / Aurum Tábor

Rudolf II. / Jagabab

Rytíři / W- arlet, Lvi ze Staré

rytířská a střelecká jednotka / Markýz ze Strakonic

svobodná námezdná kumpanie - žoldnéři / Žoldnéři

templáři / Spolek Scénického Šermu Militaris Templi

Těžká a lehká pěchota / Askalon

Žoldnéřská kompanyje / Kompanyje

žoldnéřská kompanyje / Sharkan

žoldnéřská kumpanyje / Mercenarius

Třicetiletá válka (1618 - 1648)   (45 konkrétních jednotek)

Altblau regiment / Asmodeus, Altblau regiment, Corvus Arma – Havrani, Banderium, Salva Quardia, Strelecký Spolok Košice

arkebuzíři / Sígři

Bannerův pluk / Monadria Polygamica

Bethlen Garde / Strelecký Spolok Košice

Císařšt arkebuzíři - Korneta REX / REX - umělecká agentura

Corneta Grisea / Dům rytířských ctností

Corneta Moravia / Corneta Moravia

Corporalschaft pikenýrů / Knechti Znojmo

Dělostřelectvo války třicetileté / Asmodeus, Buhurt, Rekové

Dragouni / Rotyka

Dragouni z pluku Waltera Butlera, císařského plukovníka irského původu / Butlers Dragonerregiment

garda / Manus Regis - škola dobového šermu a skupina

Habsburská gardová jednotka / Rotyka

halapartníci španělská jednotka + mušketýři / Řád Černých rytířů

Historické městská garda Wegstädtl 1623 / Avalon

Houwaldův regiment / Houwaldův regiment

Košický žoldniersky regiment / ViaCassa

Loupežníci a lapkové / Avalon

Matthias Gallas Regiment / Divadlo Sentiment, z. s.

Moravská zemská hotovost pod biskupským velením / Biskupští manové z Kroměříže

Moravský Podhorácký pěší pluk / Moravský Podhorácký pěší pluk, Společenstvo Libertas

Mortaigne Regiment / Mortaigne Regiment

mušketrýská jednotka / Markýz ze Strakonic

osobní garda Albrechta z Valdštejna / Páni z Kolína

Poczet Dragonskiej Choragwie Naskowskeho - polský regiment 1618 - 1637 / Avalon

Rakouská pěchota nebo granátníci 1740, chodští sedláci, šlechta / Berounští měšťané - Bürgerschaft von Beraun

Regiment Bernarda Výmarského / Honorata

Regiment zemské hotovosti / REGO

Šedí císařští arkebuzíři šikovatele Albrechta Eusebia z Valdštejna / Cavalieri Moravi

slezská zemská hotovost, pluk Hohenzollern- Jägernsdorf / les Enfants Perdus

španělský dělostřelci / Řád Černých rytířů

Španělský regiment / Abbaca

Švédský oddíl arkebuzírů- dragounů / Corporal

Švédští mušketýři generála Johana Banéra / Magna Moravia

Tetschen regiment / Exitus in Dubio

Valdštejnův pluk / Sdružení Bohém

žoldnéřská kompanyje / Sharkan

Baroko (17. stol. - 18. stol.)   (9 konkrétních jednotek)

11. dragounský pluk - rakouský / Basilard

121. ROYAL CORCE / Abbaca

Biskupská knížecí garda Karla II. Lichtenštejna / Biskupští manové z Kroměříže

Fiľakovská jednotka mušketierov a hajdúchov / Defensores

Highlanders regiment ( jednotka skotských horalů) v počtu 6 mužů / Exulis

janičáři / les Enfants Perdus

lovecká družina / Česká Barokní Společnost

Sea Coast Brothers - angličtí piráti / Avalon

Šedí mušketýři Ludvíka XIV (1645) / Adorea - šermíři Olomouc

Renesance (15. stol. - 16. stol.)   (5 konkrétních jednotek)

Landsknechti / Adorea - šermíři Olomouc

Monadria Polygamica - praporečníci / Monadria Polygamica

Muskeeter Régiment des Gardes Francaises - 8 mužů / Exulis

švýcarští reislaufeři / Leones de Moethin

žoldnéřská kompanyje / Sharkan

Rokoko (18. stol.)   (6 konkrétních jednotek)

1. kyrysnický pluk Kaiseri - kyrysnický pluk císaře Františka II. (Rakousko) / Štvanci

CHASSEU Á CHEVAL DE LA GARDE IMPÉRIALE Jízdní myslivci císařské gardy Napoleona I. (Francie) / Štvanci

Lapkové a páni, Piráti / Romantika Plzeň

Pavlovský granátnický pluk - 13 mužů / Exulis

Rakouský 14. pěší regiment de Salm / Corporal

Scottish Jacobite Highlanders / Argyll

Sedmiletá válka (1756 - 1762)   (5 konkrétních jednotek)

29. Laudonův pluk / Páni z Kolína

Daunův pluk, kyrysníci, Marie Terezie / Morgenstern

Holländischen Volunteers / Divadlo Sentiment, z. s.

Pruský královský pěší pluk č. 26 - Prusko 1742 / REX - umělecká agentura, Rekové

Napoleonské války (1789 - 1815)   (9 konkrétních jednotek)

2. bugský kozácký pluk / Moravské Bokovky

55. granátnický pluk / Páni z Kolína

Donští kozáci / Monadria Polygamica

Francouzská polní rota 7. dělostřeleckého pluku / Buhurt

Gardové námořnictvo / DUX Moravia

Rakouští polní myslivci / K. K. Jäger - Bataillon Nr.1

Szekelský hraničářský pluk č. 11 / Česká Barokní Společnost

Tělesný granátnický pluk cara Alexandra I. Pavloviče - Rusko 1805 / REX - umělecká agentura, Rekové

Prusko-Rakouská válka (1866)   (3 konkrétní jednotky)

Gardový fysilírský pluk - Prusko 1866 / REX - umělecká agentura, Rekové

Rakouští kyrysníci / Moravské Bokovky

Piráti   (1 konkrétní jednotka)

pěchota/ námořníci / Vypito

Inzerce

Naše skupina se zabývá historickým obdobím gotiky (cca 1380- 1420).
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz