Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Gléva Jana Smiřického

Nezávislý subjekt | založeno: 2012 | členů: 14
Zbořený Kostelec 2014Libušín 2014
Jsme skupina lidí, snažící se o rekonstrukci šlechtické družiny v období husitských válek (1419- 1434). V rámci oživování historie je naším cílem co nejvěrněji ztvárnit život středověkého člověka na válečném tažení, a to jak v rámci boje v jednotce, tak v rámci života táborového. Snahou o zpodobnění konzistentního středověkého společenství chceme modernímu člověku přiblížit dobu, která je i v dnešní době opředena řadou mýtů a zkreslení. Toho chceme dosáhnout interpretací dobových materiálů a zdrojů hmotné i nehmotné kultury. z tohoto období.
Skupina vznikla v roce 2012 a v současnosti čítá 14 členů prezentujících kromě šlechtické rodiny a zbrojných družiníků také několik středověkých žen, účastnících se tažení.

Působiště skupiny

Praha (okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Zaměření a období skupiny / spolku

středověk pozdní, husité

Typy jednotek

halapartníci, střelci z píštal, pistolí (pišťaly, pistole), pikenýři
husité - Šlechtická družina
středověk pozdní - Šlechtická družina

Vybavenost skupiny

Zbraně

Palcáty, meče, sekyry, bijáky, kopí, sudlice, píky
Hákovnice, píšťaly
Praky

Rekvizity

vybavený dobový tábor s kuchyní
šlechtický stan
družinické stany
přístřešek chudého doprovodu
stan (vojenský, dobový), polní (dobová) kuchyně
vlajky – Praporec Jana Smiřického

Program vystoupení

čestná stráž, ukázky střelby, dobové vojenské ležení, předvádění dobových řemesel , šití dobových kostýmů
Táboření, bitvy + jsme holky pro všechno, jen po nás ale nechtějte secvičené souboje.

Gléva Jana Smiřického

Inzerce