Zámek Metternichů (vedlejší okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Vedlejší prohlídkový okruh zavede návštěvníky do bývalé klášterní prelatury, kterou na zámek adaptoval ve 30. letech 19. století kníže Metternich poté, co odkoupil plaské panství. Prohlídkový okruh nabízí nevšední zážitek - samostatně si bez průvodce prohlédnout a zažít autentický interiér. Zpřístupněná je také zahrada s barokní bazénou a místem pro odpočinek.

Šlechtický rod Metternichů byl s plaským panstvím provázán na více než jedno století. Majetek zrušeného kláštera koupil v roce 1826 Klemens Václav Lothar Nepomuk von Metternich (1773 – 1859), v té době kancléř rakouské monarchie a významná osobnost evropské politiky. Za příležitostné zámecké sídlo si tehdy rodina zvolila budovu bývalé prelatury - a to z logických důvodů, protože již v době fungování kláštera se jednalo o reprezentativní prostor opata pro jeho diplomatické a společenské aktivity.
Zámkem byla Metternichům budova až do roku 1945, kdy skončila jejich država panství a majetek byl zestátněn.

Prohlídková trasa má podobou klasické interiérové instalace, kde se prezentuje autentické venkovské sídlo vyšší šlechty po roce 1870, ale netradičně formou volné prohlídky. Ta začíná již v přízemí Nové prelatury, kam návštěvníci projdou turniketem z pokladny ve Starém opatství. Po reprezentativním schodišti s barokní freskou od J. K. Lišky vyjdou do patra do bývalé opatské auly, kde je nyní vystavena rodová galerie Metternichů. Prohlídka dále vede do malé jídelny, následně salónu a přes pracovnu do soukromých pokojů šlechty. Odtud mohou projít do prostoru určeného především služebnictvu (obslužná chodba a jednotlivé předpokoje), kde se jim opět nabídne pohled do již navštívených pokojů. Chodba návštěvníky zavede zpět do velkého sálu.

Na trase je pro zájemce připraveno několik způsobů, jak poznávat tuto památku a každý návštěvník si sám určí své tempo i rozsah informací, které zde načerpá. Doprovodné texty a audionahrávky přiblíží především osobnost 3. knížete Metternicha Richarda a jeho manželky Pauliny, rozené Sandorové. Připomenou i osobnost 2. knížete, výše zmíněného kancléře Metternicha, jakožto iniciátora přestavby prelatury na zámecké sídlo. Představeny jsou i další generace této šlechtické rodiny a jejich vliv na místní prostředí až do roku 1945, včetně dobových kulturně společenských souvislostí. Opomenuta nezůstala ani situace po roce 1945. Pozornost je věnována také fungování venkovského šlechtického sídla včetně témat souvisejících s péčí o mobiliář a interiér v režii služebnictva.

Délku prohlídky si každý návštěvník určuje sám. Limitem je pouze otevírací doba. Poslední návštěvníci budou vpuštěni na prohlídkovou trasu nejpozději v čase, kdy končí otevírací doba pokladny, a v interiéru se mohou pohybovat ještě následujících 60 minut. Poté se budova uzavře.
Pokladna:

Pořadatel akce

Plasy (klášter), tel. 606 666 437, plasy@npu.cz

Plasy (klášter)
okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Cisterciácký klášter zal. r. 1144 kníže Vladislav II. R. 1421 byl vypálen husity. V l. 1628–1740 barokně přestavěn (arch. J. B. Santini, K. I. Dientzenhofer). R. 1785 zrušen (josefínské reformy). Od r. 1826 v majetku kancl. Metternicha, po r. 1945 zestátněn. Od r. 1995 je Národní kulturní památkou.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Náhodné video