Zámecký park - komentované prohlídky

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Zámecký park v Horšovském Týně patří svou rozlohou i rozmanitostí vzácných dřevin k nejvýznamnějším parkům v západních Čechách. Rozkládá se na téměř 40 ha. Dominantou spodní části parku jsou dva rybníky, kolem kterých vedou upravené cesty pro pěší. Romantická zákoutí přírodně krajinářského parku dotváří a oživuje několik staveb. Na návrší za zámkem stojí renesanční budova nazývaná Vdovský dům. Na skalnatém výstupku nad srázem, asi 500 m severně od zámku, stojí válcová vyhlídková věž zvaná Hláska. Stará lipová alej ji spojuje s další pozoruhodnou stavbou - raně barokní kaplí, která je nejstarší českou loretou. Před vjezdem do parku naproti kapucínskému klášteru stojí budova míčovny, která je po míčovně na Pražském hradě druhou nejstarší v Čechách. K vrchnostenským stavbám vybudovaným při obvodu parku patří také mohutná sýpka, která je jednou z největších barokních sýpek v západních Čechách. Zámecký park si můžete projít s vedoucím správy parku v rámci komentovaných prohlídek od dubna do října, nebo samostatně po naučných stezkách. Naučná stezka dřevin Stezka zahrnuje celkem 73 jehličnatých i listnatých stromů. Průvodce včetně seznamu dřevin si můžete vyzvednout v místním infocentru. Naučná stezka Královská rokle Stezka zahrnuje 5 zastavení s informačními tabulemi, na trase je vybudovaný odpočinkový altán. Termíny komentovaných prohlídek s vedoucím správy parku najdete v přehledu akcí.

Pořadatel akce

Horšovský týn (zámek), tel. +420 606 666 413, horsovskytyn@npu.cz

Horšovský týn (zámek)
okres Domažlice, Plzeňský kraj

Hrad | Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Původně biskupský hrad. Po požáru v r. 1547 přestavěn na renesanční zámek – sídlo Lobkoviců. Interiéry z části zdobeny nástěnnými malbami. Výjimečná je místnost se zachovaným dřevěným obložením z 16. st.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz

Inzerce

Náhodné video