Herbersteinové – zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Zámecké interiéry prošly v roce 2021 zásadní reinstalací. Muzeální expozice, ze 70. let minulého století o vývoji bydlení, byla nahrazena prohlídkovým okruhem zaměřeným na poslední majitele zámku, hraběcí rod Herbersteinů.
V sala terreně v přízemí zámku se seznámíte s historií zámku od 13. století do současnosti. Poté vystoupáte do prvního patra, tzv. piana nobile, a již se seznamujete s jednotlivými členy šlechtické rodiny a jejich životy. Začíná se zámeckou hernou, pokračuje se do velké jídelny, odtud přejdete do modrého a růžového salonku, následuje malá jídelna a rodinný salon s dochovanými původními fotografiemi hraběcí rodiny. Posléze navštívíte zámecké knihovny a hraběcí pracovnu, končí se malé galerii. V poslední čtyři místnosti jsou bohatě doplněny hraběcími úlovky a suvenýry, které si přivezl poslední majitel Josef Johann Herberstein ze svých cest.
Po skončení prohlídky, v ceně vstupenky, máte možnost zhlédnout i expozici Jana Evangelisty Purkyně, slavného lékaře a vědce, který se na zámku v Libochovicích, právě v prostorách současné výstavní síně narodil.
Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17. –20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.
Tento prastarý šlechtický rod získal libochovické panství až v roce 1858, kdy jej do své správy převzal manžel Terezie Ditrichsteinové, nejstarší dcery knížete Josefa z Dietrichsteina, Jan Bedřich hrabě Herberstein. V době, kdy Herbersteinové vlastnili libochovický zámek, vznikla i současná podoba východního křídla zámku, neboť koncem 19. století toto křídlo vyhořelo.

Pořadatel akce

Libochovice (zámek), tel. +420 724 663 761, libochovice@npu.cz

Libochovice (zámek)
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Raně barokní zámek byl gotickou tvrzí. Zpustla a v r. 1560 byla přestavěná na zámek. Po vyhoření znovu obnoven v letech 1683–90 stavitelem A. della Porta pod dohledem majitele Gundakara z Ditrichštejna. Zámek obnovován v letech 1900 až 1914.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Siderea - taneční skupina
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video