I. Herbersteinové - zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Komnaty východního křídla prvního patra zámku, tak jak se zachovaly po posledních majitelích – hraběcí rodině Herbersteinů. K vidění je zámecká herna, společenské salonky a nově i velká herbersteinská jídelna s původním mobiliářem. Zámecká knihovna, stejně jako nová Josefova pracovna, prezentují hraběcích cesty do dalekých zemí.
Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17. –20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.

Tento slavný rod získal libochovické panství až v roce 1858, kdy jej do své správy převzal manžel Terezie Ditrichsteinové, nejstarší dcery knížete Josefa z Dietrichsteina, Jan Bedřich hrabě Herberstein. V době, kdy Herbersteinové vlastnili libochovický zámek, vznikla i současná podoba východního křídla zámku, neboť koncem 19. století toto křídlo vyhořelo.
Nachází se zde zámecká herna, společenské salonky a nově je zde prezentována i velká herbersteinská jídelna. Ta sem byla v letošní roce navrácena podle dochovaných fotografií a inventářů. Současně tak vznikla možnost vystavit celý rodinný jídelní servis, který byl doposud uschován v zámeckých depozitářích. V zámecká knihovna, stejně jako nová hraběcí pracovna byly nově doplněny suvenýry a úlovky z hraběcích cest.

Pořadatel akce

Libochovice (zámek), tel. +420 724 663 761, libochovice@npu.cz

Libochovice (zámek)
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Raně barokní zámek byl gotickou tvrzí. Zpustla a v r. 1560 byla přestavěná na zámek. Po vyhoření znovu obnoven v letech 1683–90 stavitelem A. della Porta pod dohledem majitele Gundakara z Ditrichštejna. Zámek obnovován v letech 1900 až 1914.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook