Výtvarná soutěž pro děti, mládež, kolektivy - téma Knížecí a královské rodiny a rytíři středověku

soutěže | pro děti | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
středa 1. 3. 2023 – úterý 1. 8. 2023  tuto akci již nestihnete 
Spolek Fakt- Um a NPÚ - správa kláštera v Sázavě vyhlašují DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ
téma: KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÉ RODINY A RYTÍŘI STŘEDOVĚKU
rytíři, turnaje, králové a královny, princové a princezny, šlechta…
pro děti od 3 do 18 let (individuální práce)

pro kolektivy dětí mateřských a základních škol, školních družin, volnočasových kroužků a oddílů (skupinové práce)
soutěž probíhá od 1. 3. do 1. 8. 2022
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 13. srpna 2023 v rámci akce Květinový den

Vytvořte doma, samostatně, ve třidě nebo v oddíle či družině obrázky nebo trojrozměrné předměty ve velikosti A4 - A1 nebo objekty ve 3 D jakoukoliv výtvarnou technikou a doručte nejpozději do 1. 8. 2022 na adresu: Klášter Sázava, Zámecká 72, 285 06 Sázava.

! Každý obrázek musí být na zadní straně čitelně označen adresou dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku apod., telefonním číslem na učitelku či rodiče, emailovou adresou a věkem (třídou) dítěte. Neoznačené práce budou sice vystaveny, ale nebudou moci být odměněny!

Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera do konce září 2023 a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek bude předán správě kláštera jako účelový dar na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy a k pořízení výtvarných potřeb pro interaktivní tvůrčí programy pro rodiny s dětmi a seniory v Sázavském klášteře.

Vyprávějte si, čtěte, tvořte a pomozte našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!
Kategorie výtvarné soutěže – individuální (jedno dítě jeden obrázek):
1. cena: diplom, věcná odměna a zážitková odměna pro rodinu dítěte
2. cena: diplom, věcná odměna
3. cena: diplom, věcná odměna
Ostatní vybraní účastníci: drobné odměny a účastnický list
Kategorie výtvarné soutěže – skupinová (jeden kolektiv jeden obrázek):
1. cena: diplom, věcné odměny a zážitková odměna pro celou třídu
2. cena: diplom, věcné odměny
3. cena: diplom, věcné odměny

Odměny v nepřítomnosti vítězů si lze vyzvednout po předběžné dohodě se správou kláštera do konce roku 2023. Odměny nebudou zasílány. Děkujeme za pochopení.

Podrobnosti: Martina Štědrová, e-mail: stedrova.martina@npu.cz, tel: 605 800 104

Správa kláštera v Sázavě, email: sazava@npu.cz, tel: 725 875 94

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Náhodné video