ŠEHEREZÁDA
 | orient

pro děti | divadla | hudební koncerty
pátek 14. 6. 2024 (20:00 – 22:00)  tuto akci již nestihnete 
Srdečně zveme na premiéru dětského anglického muzikálu
s příběhy ze sbírky Тisíc a jedna noc
ŠEHEREZÁDA
SCHEHERAZADE Tales of the Arabian Nights
v pátek 14. června 2024 od 20 hodin do schodišťové haly
Zámku Hořovice.
Představení je vhodné pro dospělé a děti od 7 let.

Informace a rezervace na mafiaproduction@seznam.cz

Sultán Šahrijár ze vzteku, že ho jeho manželka podváděla, nechal popravit nejen ji a provinivšího se otroka, ale od té chvíle si nechal každou noc vodit novou pannu a ráno ji dal setnout hlavu. Tak to šlo den za dnem tři roky. Když dorostla Vezírova dcera Šeherezáda do věku, že mohla být předvedena před panovníka, požádala o to otce s tím, že buď se jí podaří přežít, nebo alespoň zachrání jednu dívku místo sebe. Věřila totiž, že dokáže zlomit ono kouzlo, které učinilo Šahrijára zahořklým a krutým Otec protestoval, ale nechal se moudrou a výmluvnou dcerou přemluvit a ona před sultána předstoupila. Když ukojila jeho touhu, požádala ho, aby nechal přivést její sestru, se kterou byla smluvena na tom, že ji požádá o vyprávění příběhu. Stalo se a Šeherezáda začala vyprávět, ale příběh nestačila do rána dokončit. Tisíc a jednu noc promlouvala Šeherezáda k Šahrijárovi, až jednou……
We heartily invite you to the premiere of a childrens English musical SCHEHERAZADE Tales of the Arabian Nights
On Friday, June 14 th 2024 from 8 p. m. to the staircase hall of the Hořovice Castle.
The performance is suitable for adults and children from 7 years old.

Information and reservations at mafiaproduction@seznam.cz

Sultan Shahryar, out of rage that his wife cheated on him, had not only her and the offending slave executed, but from that moment on he had a new virgin brought to him every night and had her beheaded in the morning. So it went, day after day, for three years. When the Viziers daughter Scheherazade grew old enough to be brought before the monarch, she asked her father to do so, saying that she would either survive or at least save one girl in her place. She believed that she could break the spell that made Shahryar so bitter and cruel. The father protested, but he was persuaded by the wise and eloquent daughter and she appeared before the Sultan. When she had satisfied his desire, she asked him to have her sister brought, with whom she had made a plan to ask her to tell a story. And so it happened, and Scheherazade began the tale, but she did not have enough time to finish by morning.
Scheherazade spoke to Shahryar for a thousand and one nights, until once...

Pořadatel akce

ŠEHEREZÁDA

Hořovice (nový zámek)
okres Beroun, Středočeský kraj

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Raně barokní nový zámek v Hořovicích vybudoval zřejmě Ignác Bořita z Martinic jako náhradu starého zámku v r. 1652. V 18. a 19. st. klasicistně rozšiřován. Pilíře plotu dělící čestný dvůr od parku a Sluneční bránu zdobí sochy z dílny Matyáše Brauna.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Náhodné video