Sázavský klášter - letní festiválek KVĚTINOVÝ DEN

společenské akce | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
neděle 14. 8. 2022 (10:00 – 16:00)  (za 4 dny)
Již tradičně pro vás mistryně republiky ve floristice ing. Klára Franc Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKT- UM a Klášter Sázava ve spolupráci s Městem Sázava, místními podporovateli, dárci a dobrovolníky
zvou na oblíbený festiválek
KVĚTINOVÝ DEN 2022 - téma roku:
ZAHRADA
pestrý celodenní program od 10 hodin do 16:00 hodin v některých exteriérech i v interiérech Sázavského kláštera plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké. V tento den budou po celou návštěvní dobu volně otevřeny i expozice Sázavského kláštera pro individuální bádání a prohlídky - jednotná cena 90 Kč/ os. (děti do 6 let a průvodci držitelů karet ZTP/ P zdarma) aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro program v některých částech areálu (jarmark v dolní části nádvoří a vázání kytic a divadélko pro děti v severní zahradě) je vstupné volné s možností dobrovolného příspěvku ve prospěch dalších programů v klášteře
Program:
• jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených Spolkem FAKT- UM (dolní část nádvoří)
• výstava velkých florálních objektů vytvořených přední českou floristkou Ing. Klárou Franc Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)
• prodejní výstava dětských obrázků na téma Zahrada - výtěžek bude plně věnován na pořízení některých pomůcek a nástrojů pro interaktivní programy dětí, mládeže a seniorů
• pohádka pro děti (severní zahrada)
• vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků (severní zahrada)
• interaktivní pátrací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny a tvořivá dílna (klášterní interiéry)
• vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma Zahrada
• bubenická šou
ČASOVÝ A LOKALIZAČNÍ PLÁN:
10:00 - 16:00 hodin
• Prohlídky klášterní budovou s opatskou kaplí, křížovou chodbou s objevenými barokními malbami pod vrstvami pozdějších přemaleb a v současnosti odkrývaných, bývalá barokní mnišská jídelna, nádherná gotická kapitulní síň z doby vlády císaře Karla IV., starobylé rukopisy a archeologické nálezy - bez časového omezení bez výkladu průvodců: pro děti a hravé dospělé pátrací hra v interiérech kláštera
• Jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků (nádvoří)
• Kreativní dílny pro děti i dospělé (nádvoří)
• Prodejní výstava dětských prací na téma „ZAHRADA“ ( křížová chodba kláštera) s výtěžkem pro kulturní a interaktivní programy pro mládež a rodiny s dětmi
11:00 - 12:30 hodin
• Pohádka pro děti (severní zahrada)
• Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - dopolední čas
12:30 - 14:00 hodin
• Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s předáním odměn (rajská zahrada)
14:00 - 15:30 hodin
• Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - odpolední čas
14:30 - 15:30 hodin
• koncert bubeníků BLABUBURO - výlet do Afriky (jižní zahrada) - vstupné 110 Kč/ os.
VSTUPNÉ A BENEFICE:
Program v exteriéru: vstup volný s možností dobrovolného příspěvku na obnovu nástěnných maleb a další kulturní počiny v Klášteře Sázava (benefice na pomůcky a nástroje programů pro mládež a rodiny s dětmi)
Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 90 Kč/ os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2022
Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvek - veškerý výtěžek podpoří obnovu a restaurování zabílených nástěnných maleb v ambitu a kulturní a edukační aktivity pro mládež a rodiny s dětmi
Koncert bubeníků Blabuburo - 110 Kč/ os. (děti do 6 let zdarma)
Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů a pomocníků za podporu
UPOZORNĚNÍ: V den konání tohoto festiválku 14. srpna 2022 nebudou probíhat v interiérech kláštera komentované prohlídky, ale prohlídky jsou možné bez průvodce, případně s texty nebo možností videoaudioprohlídky prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu s daty

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Pražská hudební skupina ERGO byla založena před více jak 30 lety.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video