Sázavský klášter - letní festiválek KVĚTINOVÝ DEN

společenské akce | soutěže | pro děti | zdarma | vystoupení | jarmarky | výstavy | workshop | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
neděle 14. 8. 2022 (10:00 – 16:00)  tuto akci již nestihnete 
Již tradičně pro vás mistryně republiky ve floristice ing. Klára Franc Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKT- UM a Klášter Sázava ve spolupráci s Městem Sázava, místními podporovateli, dárci a dobrovolníky
zvou na oblíbený festiválek
KVĚTINOVÝ DEN 2022 - téma roku:
ZAHRADA

pestrý celodenní program od 10 hodin do 16:00 hodin v některých exteriérech i v interiérech Sázavského kláštera plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké. V tento den budou po celou návštěvní dobu volně otevřeny i expozice Sázavského kláštera pro individuální bádání a prohlídky - jednotná cena 90 Kč/ os. (děti do 6 let a průvodci držitelů karet ZTP/ P zdarma) aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro program v některých částech areálu (jarmark v dolní části nádvoří a vázání kytic a divadélko pro děti v severní zahradě) je vstupné volné s možností dobrovolného příspěvku ve prospěch dalších programů v klášteře
Program:
• jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených Spolkem FAKT- UM (dolní část nádvoří)

• výstava velkých florálních objektů vytvořených přední českou floristkou Ing. Klárou Franc Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)

• prodejní výstava dětských obrázků na téma Zahrada - výtěžek bude plně věnován na pořízení některých pomůcek a nástrojů pro interaktivní programy dětí, mládeže a seniorů
• pohádka pro děti (severní zahrada)

• vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků (severní zahrada)

• interaktivní pátrací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny a tvořivá dílna (klášterní interiéry)
• vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma Zahrada
• bubenická šou
ČASOVÝ A LOKALIZAČNÍ PLÁN:
10:00 - 16:00 hodin

• Prohlídky klášterní budovou s opatskou kaplí, křížovou chodbou s objevenými barokními malbami pod vrstvami pozdějších přemaleb a v současnosti odkrývaných, bývalá barokní mnišská jídelna, nádherná gotická kapitulní síň z doby vlády císaře Karla IV., starobylé rukopisy a archeologické nálezy - bez časového omezení bez výkladu průvodců: pro děti a hravé dospělé pátrací hra v interiérech kláštera
• Jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků (nádvoří)
• Kreativní dílny pro děti i dospělé (nádvoří)

• Prodejní výstava dětských prací na téma „ZAHRADA“ ( křížová chodba kláštera) s výtěžkem pro kulturní a interaktivní programy pro mládež a rodiny s dětmi
11:00 - 12:30 hodin
• Pohádka pro děti (severní zahrada)

• Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - dopolední čas
12:30 - 14:00 hodin
• Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s předáním odměn (rajská zahrada)
14:00 - 15:30 hodin

• Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - odpolední čas
14:30 - 15:30 hodin
• koncert bubeníků BLABUBURO - výlet do Afriky (jižní zahrada) - vstupné 110 Kč/ os.
VSTUPNÉ A BENEFICE:

Program v exteriéru: vstup volný s možností dobrovolného příspěvku na obnovu nástěnných maleb a další kulturní počiny v Klášteře Sázava (benefice na pomůcky a nástroje programů pro mládež a rodiny s dětmi)

Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 90 Kč/ os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2022

Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvek - veškerý výtěžek podpoří obnovu a restaurování zabílených nástěnných maleb v ambitu a kulturní a edukační aktivity pro mládež a rodiny s dětmi
Koncert bubeníků Blabuburo - 110 Kč/ os. (děti do 6 let zdarma)
Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů a pomocníků za podporu

UPOZORNĚNÍ: V den konání tohoto festiválku 14. srpna 2022 nebudou probíhat v interiérech kláštera komentované prohlídky, ale prohlídky jsou možné bez průvodce, případně s texty nebo možností videoaudioprohlídky prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu s daty

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Skupina historického šermu z Plzně.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video