Prohlídka hradu (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Zachovalá zřícenina hradu plášťového typu, který nechal vystavět ve 14. století bratr Karla IV., moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, jako své lovecké sídlo. Dnes je Nový Hrádek unikátním spojením historických hodnot a přírody Národního parku Podyjí. Žije zde největší had České republiky užovka stromová, sklepy slouží jako zimoviště netopýrů, na nádvoří roste vzácná divizna nádherná. Z nejvyššího patra hradu se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje.
Návštěvníci mají možnost prohlédnout si hrad samostatně se zapůjčeným textem.
Prohlídky s průvodcem se konají v červenci a srpnu vždy v 11, 13 a 15 hodin.

Hrad se nachází v přírodní, nejhodnotnější a nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí. Je domovem celé řady velmi vzácných rostlin a živočichů. Je nutné, aby se návštěvníci v areálu chovali tiše, pohybovali se jen po zřetelně vymezených plochách, nevstupovali za zábradlí a provazy z důvodu vlastní bezpečnosti a také z důvodu ochrany přírody.
Vstupné ani suvenýry nelze platit kartou. Platba je možná pouze v hotovosti.

Prohlídka probíhá v českém jazyce, zahraničním návštěvníkům je zapůjčen text v anglickém, nebo německém jazyce.
Polední přestávku stanovuje návštěvní řád od 12:00 do 12:30 hodin.

Pořadatel akce

Nový Hrádek u Lukova (zřícenina hradu), tel. +420 515 296 215, novyhradek@npu.cz

Nový Hrádek u Lukova (zřícenina hradu)
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Hrad | Zřícenina ve správě Národního památkového ústavu
Původně lovecký hrádek z pol. 14. stol., tvořen dvěma hrady - starší gotickou částí a předním hradem, který vznikal postupně od 15. stol. R. 1645 dobyt a pobořen Švédy. Starší část zůstala zříceninou, přední hrad byl využíván jako letní lovecké sídlo šlechticů. Od r. 1958 chráněnou památkou ČR.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia

Inzerce

Volná společnost pro historii a šerm.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video