Muzejní noc na Broumovsku

výstavy | zdarma | muzejní noc
sobota 10. 6. 2023 (19:00 – 22:00)  tuto akci již nestihnete 
Přijďte si prohlédnout vybrané prostory barokní památky broumovského kláštera, které pro vás budou ZDARMA přístupné díky tradiční akci Muzejní noc na Broumovsku! A jaký program na vás čeká?

• PROHLÍDKA KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. VOJTĚCHA. Prohlídka zdobeného kostela s bohatou historií, který je součástí komplexu benediktinského kláštera ve Vás zanechá nádhernou vzpomínku po dlouhá léta.

• INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA SKRIPTORIA Prohlídka, která Vás zábavnou formou vtáhne do světa mnišských profesí, které se podíleli na vzniku kopií knih v době středověku.

• DĚTSKÁ GALERIE LAPIDÁRIUM Výstava Ondřeje Vyhnánka aka X- Doga. Výtvarné začátky Ondřeje Vyhnánka jsou spojeny s prostředím domácí graffiti scény. Během vysokoškolských studií se pak blíže seznámil s keramikou a aktuálně se věnuje jak malbě, tak plastice. Tematicky se ve své tvorbě zabývá existencí a budoucností lidstva a celospolečenskými problémy, tedy i přírodou. Ve svých ironizujících plátnech a keramických plastikách s nábojem naivismu se vrací k nostalgii dospívání, proti které nevysloveně staví skepsi pozdějšího prozření. Jeho výstava pro Dětskou galerii Lapidárium je poskládaná z velkoformátových komiksových pláten a keramických plastik a zaujme nejen děti, ale i dospělé.

• GALERIE DŮM Výstava Petra Veselého. Petr Veselý patří mezi přední malíře generace nastupující na českou uměleckou scénu počátkem 80. let. Jeho výrazně introvertní malířský projev charakterizuje tvarová a barevná redukce sledující to nejpodstatnější a nejkoncentrovanější z hlediska námětu a jeho tematizace. Zpravidla monochromní díla zpřítomňují realitu jako svého druhu metafyzický záhyb, v němž se odehrává skrytost permanentně probíhajícího a nevyhnutelného existenciálního dramatu.

• KLÁŠTERNÍ ZAHRADA S VÝSTAVOU Luďka Míška. Luděk Míšek svými pracemi vypovídá o schopnosti syntetického sochařského uvažování o materiálu, objemu, tvaru a prostoru. Racionalitu a řád geometrické formy volí ve významové vzájemnosti se smyslovým účinkem hmoty, s otevřeností nedořečeného detailu, se skladbou tvarů, s procesem „odhmotňování“, s dialogem vedeným s architekturou místa. Za samozřejmé a současně nutné považuje při vytváření práce fyzické i mentální vstupování do prostoru sochy.

V každé části programu pro Vás bude k dispozici lektor či průvodce pro Vaše případné dotazy. Do jednotlivých prostor můžete chodit volně, bez předchozího objednání.

Pořadatel akce

Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum - https://www.facebook.com/KlasterBroumov

Broumovský klášter
okres Náchod, Královehradecký kraj

Klášter
Původně gotický hrad, přestavěný ve 14. stol. na opevněný klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha. Současná podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby podle plánů K. I. Dienzenhofera. Objeven unikátní otisk tzv. turínského plátna z r. 1651.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Náhodné video