Expozice

stálé expozice
V interiérech zámku se nacházejí cenná umělecká díla renesance, baroka, empíru a biedermaieru. Nejvýznamnější součástí interiéru jsou zachovalé renesanční kazetové stropy vytvořené v Častolovicích a datované kolem roku 1600. Ty se nacházejí ve čtyřech místnostech západního křídla. V Rytířském sále je to 24 výjevů ze Starého zákona. Jde o olejové malby na dřevěných deskách zhotovené podle rytin Jana Sadlera, jejichž předlohou byly kresby antverpského malíře Martena de Vos. V zámecké jídelně jsou to výjevy ze života žida Tobiáše, ve dvou menších pokojích, které přiléhají k velkému sálu je k vidění 12 desek, zobrazujících Ovidiovy proměny. Dále se v expozici nacházejí obrazy povětšinou barokních mistrů – Johanna Heinricha Schönfelda, Lucase Van Valckenborcha, dále kopie obrazů Petra Paula Rubense „Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele“ a „Hlava medůzy“ a jeden z nejhodnotnějších obrazů šternberských uměleckých sbírek, Škrétův „Mladý lovec“, zobrazující mladého Jana Adama ze Šternberka (Škréta pro Šternberky vytvořil několik děl - například portrét Marie Maximilány ze Šternberka – v současnosti na Bechyni, v jeho dílně pak také vznikly obrazy sester Barbory Eufrosie a Marie Eleonory Klary Šternberkových, rovněž umístěné na zámku v Častolovicích). V již zmíněné zámecké jídelně je umístěna část sbírky obrazů českých panovníků. Ta se do Častolovic dostala v dědictví Anny Lucie roz. Slavatové, která si v roce 1654 vzala Adolfa Vratislava ze Šternberka. V Rytířském sále, který je rozlohou přes 300 m2 jedním z největších renesančních prostor v České republice se nachází rodová galerie Šternberků. V přilehlé kapli Božího těla je nejzajímavějším kusem vyřezávaný tyrolský oltář, jemuž dominuje reliéf s námětem Poslední večeře Páně. Ten byl do kaple umístěn pravděpodobně v období renesance. Z té doby je i původní, barevná glazovaná dlažba. Velký sál byl vytápěn pomocí dvou mohutných krbů, renesanční krb je zdoben aliančním erbem Šternberků a Slavatů, barokní potom reliéfem „Narození Páně“. Zcela samostatným a v jistém smyslu výjimečným prostorem je arkádová chodba, kdysi otevřená. Dnešní podobu dostala až v 19. století zasklením renesančních oblouků arkád.

Pořadatel akce

Zámek Častolovice, telefon: 494 323 646, 732 832 442, info@zamek-castolovice.cz

Častolovice (zámek)
okres Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj

Zámek
Renesanční zámek vybudovaný v letech 1588-1615 na místě původní tvrze. V 19. století novogoticky přestaven. Ve 20. stol. honosná pseudogotická fasáda odstraněna. Zámek se tak vrátil k původnímu renesančnímu stylu. V 19. stol. založen anglický park.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Pražská hudební skupina ERGO byla založena před více jak 30 lety.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video