Cisterciácký klášter (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nitra bývalého cisterciáckého kláštera - románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a bývalé obytné budovy, konventu, jež reprezentuje Santiniho umění stavět na vodě. Výklad o historickém vývoji kláštera a životě v něm je doprovázen informacemi o technickém řešení základů budovy konventu, o vodním a vzdušném systému.

Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro kláštera, klauzuru, jejíž součástí byly rovněž zahrady. V průběhu času se tento prostor proměňoval pod vlivem dějinných událostí. V baroku došlo ke zcela zásadní změně urbanistického pojetí klášterního areálu, jehož autory byli opaté Ondřej Trojer a Evžen Tyttl spolu s architekty Jean Baptist Matheyem a Janem Blažejem Santinim. Středověké budovy kostela a konventu měly zcela ustoupit novostavbám s následnou proměnou okolních ploch. Plán přestavby však nebyl zcela realizován, a tak vedle vrcholně barokního konventu zůstal stát středověký kostel Nanebevzetí Panny Marie upomínající na starobylost zdejšího opatství.

Prohlídka začíná před západním průčelím klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kam následně vejdeme skrze dochovaný románský portál z 12. století. Seznámíme se se základními principy cisterciácké architektury, uvidíme barokní interiér a díla Karla Škréty, Petra Brandla a jiných. Následně vás zavedeme do konventu, kde uvidíte meditační kapli sv. Bernarda, kapitulní síň, navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme šatnu, pracovny mnichů a knihovní sál s bývalou čítárnu. Spatříme umělecká díla od malíře Jana Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Budeme se pohybovat v křížové chodbě zdobené freskami malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, založeného na 5100 dubových pilotách zpevňujících zdejší bažinatý podklad. Během prohlídky konventu lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.

Své místo ve skupině si můžete zajistit zakoupením vstupenky on- line (návod, jak postupovat při nákupu on- line.), na místě lze zakoupit vstupenky v pokladně (Pivovarská čp.3). Prohlídky začínají na velkém nádvoří před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Pro velké organizované skupiny (zájezdy) nabízíme možnost prohlídky kláštera i v jiné časy, než je otvírací doba objektu. Kontaktujte nás e-mailem: plasy@npu.cz.
Prohlídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce.
Pokladna:

Pořadatel akce

Plasy (klášter), tel. 606 666 437, plasy@npu.cz

Plasy (klášter)
okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Cisterciácký klášter zal. r. 1144 kníže Vladislav II. R. 1421 byl vypálen husity. V l. 1628–1740 barokně přestavěn (arch. J. B. Santini, K. I. Dientzenhofer). R. 1785 zrušen (josefínské reformy). Od r. 1826 v majetku kancl. Metternicha, po r. 1945 zestátněn. Od r. 1995 je Národní kulturní památkou.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Agentura zabývající se uměním v historii.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video