Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek Východočeské galerie

výstava | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
středa 4. 3. 2020 (10:00) – neděle 21. 6. 2020 (18:00)  (dnes)
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Výstava Fenomén Kuňka představuje díla ze sbírek galerie zachycující podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory. Dominantu a symbol města Pardubic nalezneme na obrazech v duchu romantismu a realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná.
„Je to něco jako hora Říp pro Čechy. Kunětická hora se před 20 lety stala i grafickým symbolem obnoveného Pardubického kraje, “ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, a pokračuje: „Díky okolní rovině je tato dominanta viditelná z velké části kraje a zejména pro obyvatele Pardubic je její silueta po cestách z dálky vždy známkou toho, že se člověk blíží domů. “
Prostřednictvím vystavených děl můžeme sledovat proměnu vnímání světa a dobové vizuality v průběhu téměř sta let. Východočeská galerie v Pardubicích touto výstavou navazuje na tradici tematických krajinářských výstav, které představují návštěvníkům významné stavby nebo památky. ¨
Ve výběru autorů se objevují malíři a grafici jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Emil Artur Pittermann- Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl, Vladimír Kopecký a další.
Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií Jiřího Tomana, souboru pohlednic ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích nebo faksimilií plánů a map ze Státního okresního archivu Pardubice, zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.
K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a rodinné kolektivy.
Doprovodný program k výstavě do června 2020:
26. 3. 2020 od 10:00 a od 17:00
komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková
14. 5. 2020 od 10:00 do 18:00
OMG: VOLNÝ VSTUP do expozic, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Na hradě a v podhradí.
22. 5. 2020 od 17:00 do 23:00
MUZEJNÍ NOC: workshop a tvorba pěti umělců v galerii
27. 5. 2020 od 10:00 a od 16:00
komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková
27. 5. 2020 od 17:00
Jak se staví pod Kuňkou - přednáška s diskuzí architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, stavebního historika MgA. Františka R. Václavíka a kastelána hradu Bc. Miloše Jirouška o problematice současné výstavby, veřejném prostoru a ochranném pásmu kolem Kunětické hory.

Místo konání: Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, 530 02, Pardubice
kurátorka výstavy: MgA. Tereza Nováková
Vernisáž výstavy: středa 4. 3. 2020 v 17:00

Pořadatel akce

Kunětická Hora (hrad), tel. +420 466 415 428, kunetickahora@npu.cz

Kunětická Hora (hrad)
okres Pardubice, Pardubický kraj

Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook