Akce pořadatele

Zámek Ratibořice (výběrový/ velký okruh)
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka celého zámku, ve které je zahrnut okruh „Doba vévodkyně Zaháňské“ a interiéry v přízemí z doby posledních soukromých majitelů na přelomu 19. a 20. století. Místnosti jsou zařízeny nábytkem...
III. okruh - Zámek za prezidenta Masaryka
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasa mapuje období, kdy zámek po zániku habsburské monarchie přešel do vlastnictví samostatného státu. Zpřístupněna byla po kompletní opravě 28. 10. 2018 právě k výročí vzniku republiky a výročí 100...
Adventní prohlídky
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
V předvánočním čase si můžete opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté. Během adventních prohlídek zavítáte nejen do hradních interiérů...
Hradní nádvoří (prohlídka bez průvodce)
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní...
Od gotiky do 20. století (základní okruh)
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud...
Ztratila se bílá paní
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se jim na konci prohlídky zjeví bílá paní...
IV. Zámecká zahrada a zahradnictví s oranžérií
Lysice (zámek)
stálá expozice
Přístupná pouze v měsících červenci a srpnu v termínech zveřejněných níže. Prohlídkový okruh s průvodcem zahrnuje prohlídku zámecké zahrady se sloupovou kolonádou a zámecké zahradnictví s oranžérií a...
Prázdninové prohlídky pro děti (mimořádný okruh III.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a...
Na hradby a velká věž
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Volný prohlídkový okruh bez průvodce. Prohlídka hradeb a expozice ve velké věži, spojená s vyhlídkou do okolí hradu.
Reprezentační sály (základní)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály nabízejí knížecí interiéry prvního patra, součástí prohlídky je Trůnní sál, Carský pokoj, velkolepý Sněmovní sál a instalované pokoje takzvaného letního bytu. Ve druhém patře dále...
Vnitřní část objektu
Krakovec (zřícenina hradu)
stálá expozice
Prohlídková trasa uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV, doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností, určitou...
Zámecká zahrada
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Vstup do zámecké zahrady a následná procházka probíhá samostatně, bez průvodce.
Celým hradem
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení a hladomorny, kaple, malého (Rytířského) a velkého (Královského) sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované...
Gotické paláce - 80 minut
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení a hladomorny, dále kaple, malého (Rytířského) a velkého (Královského) sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované...
Gotické paláce - 45 minut
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Během prohlídky Gotické paláce návštěvníci uvidí II. nádvoří, Stříbrnici, vězení, hladomornu, kapli, Rytířský sál, Královský sál a lapidárium. Zkrácená prohlídka, vhodná pro rodiče s dětmi Královský...
Hlavní prohlídková trasa - prohlídka renesanční vily
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka renesanční vily zámku. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídka hlavního obytného stavení - vily - začíná ve vstupním sále, jehož klenba i stěny jsou zdobeny...
Květná zahrada
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně...
Zámecká obrazárna
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zámecká obrazárna kroměřížského zámku představuje druhou nejvýznamnější galerii v České republice, ve sbírce středoevropské malby 15. –18. století návštěvník zhlédne 85 originálů (Tizian, van Dyck, L....
Sala terrena
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Sala terrena se nachází pod východním křídlem zámku jako jedinečné propojení rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled z období konce 17. století. Sala terrena umístěná v...
Via Unesco (Reprezentační sály + Zámecká věž + Květná...
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zažijete Kroměříž v plné kráse. Zámek – rezidenci olomouckých arcibiskupů – si prohlédnete nejen zevnitř, ale zároveň i z ptačí perspektivy ochozu zámecké věže. Poté, co projdete městskou památkovou...
Via Residentia (Reprezentační sály + Zámecká obrazárna)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje i Sněmovního sálu a následně si prohlédnete...
Via Artis (Zámecká obrazárna + Zámecká věž + Květná zahrada)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Prohlédněte si originální kolekci starých mistrů v zámecké obrazárně a dopřejte si exkluzivní zážitky při návštěvě výstav, kurátorských prohlídek nebo některého z koncertů. Kochejte se nádherným...
Via Arcadia (Sala terrena + Podzámecký vláček + Rotunda)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Vydejte se na cestu ve stínu antických mýtů. Staňte se svědky mystéria proměn Sala terreny v zámku, projeďte vláčkem romantická místa Podzámecké zahrady. Křivky, které před vámi vykreslí Foucaultovo...
Zámecká věž
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, v sezoně bývá...
Podzámecká zahrada
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V roce 1850 se rozrostla v duchu anglické krajinářské tradice...
Reprezentační pokoje
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Trasa nazvaná Reprezentační pokoje ukazuje tzv. piano nobile hlubockého zámku: ranní salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a expozici...
Zimní prohlídková trasa
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Přišel podzim, a přesto zámek Hluboká stále vítá návštěvníky. Bývalo tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna následujícího roku... Temperované prostory...
Prohlídka hradu včetně Bílé věže
Házmburk (trosky hradu)
stálá expozice
Hrad Hazmburk nabízí jeden základní prohlídkový okruh, při kterém se podíváte do celého areálu hradu včetně Bílé vyhlídkové věže. Vstupné se platí, ikdyž nenavštívíte Bílou věž - rozhlednu. Hrad...
Prohlídka grabštejnského sídla (základní okruh)
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Zámecká zahrada
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Nejrozsáhlejší částí zámeckého areálu je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří....
Konírna, sedlárna (individuální prohlídkový okruh III.)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Poutavá expozice, jejímž nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky se...
Hradní muzeum a zámecká věž (individuální prohlídkový okruh...
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Expozice Hradního muzea skýtá návštěvníkům jedinečnou příležitost prohlédnout si množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k...
Zámecké barokní divadlo (výběrový prohlídkový okruh)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jde o jedno z nejkomplexněji zachovaných barokních divadel na světě s původní divadelní budovou, orchestřištěm,...
II. prohlídková trasa – apartmány z 1. a 2. poloviny 19....
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Druhá prohlídková trasa seznamuje návštěvníky s historií rodu Schwarzenbergů. Začíná návštěvou schwarzenberské portrétní galerie s obrazy nejvýznamnějších příslušníků rodu od 15. do počátku 20....
I. prohlídková trasa: renesanční a barokní apartmány...
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se zlatým kočárem a proslulý rokokový...
Dětská prohlídka
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
7 hradních komnat a 1 speciálně instalovaná místnost pro děti Prohlídka je určena menším dětem a vede hradními místnostmi, kde se děti dozvědí, jak se na hradě žilo, čím se zabýval hradní pán, co...
Frýdlantský hrad
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
TUTO TRASU MOHOU ZVOLIT POUZE OBJEDNANÉ SKUPINY (min. 20 osob) Prohlídka hradu, nejstaršího hradního muzea s galerií Gallasů a Clam- Gallasů, sbírky zbraní a části věnované Albrechtu z Valdštejna....
Frýdlantský zámek
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
TUTO TRASU MOHOU ZVOLIT POUZE OBJEDNANÉ SKUPINY (min. 20 osob) Prohlídka začíná v kapli zasvěcené sv. Anně. Z kaple se přejde do podkroví s hostinskými pokoji, sestoupí se do dámských pokojů a dále...
Nová zbrojnice (individuální okruh)
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
chladné, palné, vojenské i lovecké zbraně V této expozici je umístěno více než tisíc zbraní, z nichž nejstarší je možné datovat do poloviny 12. století a nejmladší pocházejí z 1. světové války. Jsou...
Frýdlantským hradem a zámkem (základní okruh)
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
hrad, kaple, renesanční zámek vč. podkroví, dámské a pánské pokoje, reprezentační část Prohlídka hradu, nejstaršího hradního muzea s galerií Gallasů a Clam- Gallasů, sbírky zbraní a části věnované...
Okouzleni antikou (individuální okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Vydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země...
Reinerova freska a proměny zámeckého areálu (individuální...
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový...
Moravský aristokrat v labyrintu světa
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Nová interaktivní expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská práva a...
Casanova na zámku (výběrový okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je...
Valdštejnská prohlídka (základní okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa představuje sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů. Součástí této trasy je slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií předků a...
Soukromé a reprezentační pokoje
Dačice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkovou trasu zámku tvoří celkem 21 místností, mezi nimiž naleznete jak společenské a reprezentativní sály, tak i soukromé pokoje jednotlivých členů rodiny říšských svobodných pánů Dalbergů. V...
I. Venkovské sídlo posledních Chotků
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Navštivte celý zámek, tedy všechny místnosti prvního patra, pak Vás čekají nově otevřené dětské pokoje v podkroví. Celkem 21 půvabně zařízených místností. Prohlídky začínají v každou celou hodinu,...
II. Zámek na penzi
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Při této prohlídce na Vás čekají všechny hlavní reprezentační místnosti prvního patra zámku a dozvíte se to hlavní ze zámecké historie. Prohlídky začínají v každou celou hodinu, konečná hodina je...
Dolní zámek
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka vybavených interiérů šlechtického sídla z období saské renesance. BŘEZEN - pokladna oteřena od 10:30 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají vždy v 11:45 a ve...
Kouzlo romantického zámku (I. okruh - základní)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály a salóny východního i jižního křídla horního zámku, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, romantické interiéry, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká...
NÁDVOŘÍ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
SAMOSTATNÁ PROHLÍDKA Volná prohlídka spodního nádvoří s bývalou hradní konírnou, která je využívána jako výstavní prostor.
PODZEMÍ KOSTELA
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
NÁVŠTĚVA NEVŠEDNÍCH PROSTORŮ V současnosti se jedná o jedinou část kostela, která je přístupná veřejnosti jako výstavní prostor.
PALÁC+ VĚŽ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
NABÍDKA PRO NÁROČNÉ Ti, kteří chtějí poznat všechna zákoutí hradní zříceniny, mohou zvolit kombinaci obou základních prohlídkových okruhů. Během své návštěvy se seznámí s rabskou historií, díky...
VĚŽ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
PROCHÁZKA HRADNÍM AREÁLEM Tento okruh zahrnuje prohlídku větší části hradního areálu, od místa nejvyššího po místo nejnižší. Prohlídka začíná na velkém nádvoří. Dále zavítá na malé nádvoří se studnou...
PALÁC
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
HISTORIE HRADU A JEHO STAVEBNÍ VÝVOJ Prohlídka začíná na velkém nádvoří a poté se prochází zachovalou částí středověkého paláce. V jednotlivých místnostech jsou k vidění modely hradu, které názorně...
III. Medvědi na zámku – výstava
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Výstava nejen pro nejmenší návštěvníky zámku. Přijďte si prohlédnout výstavu medvídků. Tuto výstavu připravila rodina pana Greblera, převážně ze své sbírky. Výstava je inspirována muzeem medvědů v...
IV. Zámecký park
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Součástí zámeckého areálu je i volně přístupný zámecký park. Dnešní podoba parku pochází z let 1850–53, kdy došlo k úpravě zámku ve stylu II. rokoka. Novou úpravu vedl podle architekta Jana Bělského...
II. Grotty
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Uměle vytvořené vodní jeskyně v suterénu zámku z počátku 18. století. Jedná se o uměle vytvořené jeskyně pod zámkem z počátku 18. století. Pro svůj žalostný stav byly grotty pro veřejnost téměř...
Volná prohlídka
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Volná prohlídka zahrnuje venkovní prostory horního a spodního nádvoří, bývalý hradní pivovar s interaktivní výstavou, zbytky vinopalny, zadní parkán, či vyhlídku do údolí říčky Ostružné. V areálu je...
Renesanční zámek
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Okruh zahrnuje renesanční interiéry. Návštěvníci se seznámí s životem šlechtické rodiny v polovině 17. století. Poslední prohlídka okruhu je možná hodinu před koncem otevírací doby. V zámku na Vás...
Gotický hrad
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Trasa zahrnuje historii a stavební vývoj hradu od 13. - 16. století, hradní cisternu, sklepy, bývalé interiéry Rajského paláce, vyhlídku z velkého kamenného mostu a obrannou věž Putnu. Okruh umožní...
NOČNÍ PROHLÍDKA
Opočno (zámek)
stálá expozice
Prohlídky vybraných částí expozic vlastním tempem bez průvodce nebo kostýmní hrané prohlídky Noční prohlídky se konají jen při vyhlášení mimořádné akce, pouze ve vybraných prostorách II....
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA
Opočno (zámek)
stálá expozice
Prohlídka s individuálně přizpůsobeným průběhem. Nejčastěji požadované: detailnější prohlídka sbírek zbraní a zbroje s výkladem (délka 90 min.) individuální vlastní prostudování vybraného...
Od kuchyně po půdu
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Nový okruh představí návštěvníkům technické zázemí hradu Šternberk. Délka prohlídky cca 60 minut. Nový okruh představí návštěvníkům technické zázemí hradu Šternberk. Nový okruh zahájí prohlídka...
II. trasa - ZA ČASŮ PANA SPRÁVCE
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro...
I. trasa - HRAD
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně...
Zámek - šlechtické sídlo v krajině
Červené Poříčí (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa seznamuje s historickým a stavebním vývojem zámeckého areálu jako sídelního místa a s regionálními a mezinárodními souvislostmi, představuje vnitřní prostory hlavní zámecké budovy...
Sklepení
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Expozice představuje tři pozoruhodné sklepní prostory z části zapuštěné do skal. Prohlídka je vhodná pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o původní podobě někdejší lhotecké tvrze. Expozice...
Podkrovní pokoje
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Pokoje posledních dětských majitelů zámku plné historických hraček. Podkroví zámku vzniklo až při poslední přestavbě v letech 1902 až 1910. Jde o největší půdní vestavbu z korku na světě. Expozice...
Prohlídka parku s průvodcem
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka parku je dendrologicky zaměřená. Komentovaná prohlídka parku je možná pouze po předchozí rezervaci a to alespoň týden předem. Minimální počet osob ve skupině: 10. Prohlídka parku s...
Historické interiéry 1. patra
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Expozice představuje autentický byt posledních majitelů, knížat Schönburg- Hartenstein, v podobě, jakou měl po roce 1910, kdy byla dokončena nejmladší přestavba zámku. Jednotlivé funkce místností...
Zámecké interiéry (základní okruh)
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Na tomto okruhu si budete moci prohlédnout reprezentativní a obytné prostory zámku. Vzhledem ke kapacitě prohlídky je nutná pro skupiny nad 15 osob předchozí rezervace; bez předchozí rezervace nelze...
Park
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Areál zámeckého parku a zahrady v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším a nejdochovanějším v Čechách a na Moravě. Vzácnost historické zahrady spočívá zejména v dochování prvků italské barokní zahrady...
Klášter a kostel
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu...
OŽIVENÁ NOČNÍ PROHLÍDKA
Švihov (hrad)
stálá expozice
Bezmála hodinová procházka jedinečnými hradními interiéry a exteriéry tak opět nabídne směsici vzrušení, komedie, tance i šermu. Noční prohlídky jsou více než dekádu unikátní příležitostí pro...
ŠVIHOV BEZ BARIÉR – pro hendikepované
Švihov (hrad)
stálá expozice
Tato zcela nová forma prohlídky nabízí pohled do všech zpřístupněných prostor pomocí promítací techniky. Určena je především pro návštěvníky, kteří nemohou navštívit všechny vnitřní prostory hradu z...
ŠVIHOV PRO DĚTI – pro rodiče s malými dětmi
Švihov (hrad)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh je určen pro rodiče s dětmi od 4 do 10 let. Při dětské prohlídce uvidíte parkán, vstupní síň, ložnici hradní paní, zbrojnici, kuchyň a sklepy. Každé dítě dostane omalovánku...
ŠKOLNÍ SKUPINY – didaktické nebo běžné
Švihov (hrad)
stálá expozice
Nabídka programů pro skupiny školáků je zaměřena na různé věkové skupiny žáků. Podle věku jsou programy navrženy mimo jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň obornosti se také stupňuje, žáci tak...
Skanzen lidové architektury
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Soubor staveb lidové architektury se nalézá v předhradí. Je tvořen hodnotnými stavbami transferovanými z pošumavského předhůří. Konkrétní podrobnosti o historii staveb i technické detaily jsou...
Aristokracie: začátek konce
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921...
Generál Laudon jede skrz Veltrusy
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
V letech 1778 – 1779 proběhla Válka o bavorské dědictví, do povědomí lidí se však vžil jiný lidovější název bramborová válka. Právě během této války pobýval Gideon Ernst von Laudon, jeden z velitelů...
Cykloprohlídka
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Romantická zákoutí s drobnými pavilony, rozmanité mosty přes Mlýnský potok, divočina lužního lesa nebo pohledy do místních polí, luk a sadu. To vše objevíte s komentovanou cykloprohlídkou po zámeckém...
Projížďka koňským povozem
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
S návratem koní do naší konírny oživla i tradice projížděk po areálu. Nechte se svézt povozem taženým zámeckými koňmi, Andym a Nesangem, a zažijte park zase trochu jinak. Vybrat si můžete mezi...
Výstava Míry, váhy, závaží na zámku vám ukáží
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Výstava vás seznámí nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na...
Výstava historických kočárů
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Na výstavě si můžete prohlédnout typický vozový park z přelomu 19. a 20. století, který se využíval na středně velkém panství, jakým byly i Veltrusy. Do atmosféry přelomu 19. a 20. století budete...
Výstava kostýmů z filmu MARIE TEREZIE II
Valtice (zámek)
stálá expozice
Po obrovském diváckém úspěchu prvních dvou epizod výpravného koprodukčního filmu o Marii Terezii se letos natáčely další dvě epizody, které budou odvysílány teprve v nacházející zimě. Již nyní ale...
Areál hradu Veveří
Veveří (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka celého areálu hradu Veveří Volná prohlídka všech nádvoří hradu, včetně možnosti vstupu na Prachovou věž a vybrané sezonní výstavy v sále za hlavní pokladnou či v přízemí...
Reprezentační místnosti 1. patra Paláce (základní okruh)
Veveří (hrad)
stálá expozice
I. okruh V rámci I. okruhu navštívíte reprezentační i privátní pokoje posledních soukromých majitelů hradu Veveří. Tento okruh Vás provede celým prvním patrem Paláce - soukromým apartmá mladého...
Stavebně - historický vývoj hradu Veveří
Veveří (hrad)
stálá expozice
II. okruh Speciální okruh, který Vás provede hradem od sklepů po půdy, objasní některé termíny z historie a architektury, ukáže Vám hospodářské zázemí hradu z dob posledních majitelů, ale také...
Reprezentační interiéry (základní okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií hraběcího rodu Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní přestavbu i klasicistní úpravy zámku v...
Soukromé pokoje (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh přiblíží osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. Součástí tohoto okruhu je i prohlídka kaple...
Celým zámkem (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídka všech instalovaných interiérů vranovského zámku. Vstup na I. okruh (Reprezentační interiéry) a II. okruh (Soukromé pokoje) za zvýhodněné vstupné.
České korunovační klenoty na dosah (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
V prostorách bývalé kočárovny před hlavní zámeckou branou si letos prohlédnete výstavu mistrovských replik nejhodnotnějšího českého pokladu a nahlédnete do časů, života a díla Karla IV. Výstava České...
Královský palác
Zvíkov (hrad)
stálá expozice
Palác je důkazem stavitelského umění z doby Přemysla Otakara II. Návštěvníci procházejí volně bez průvodce, orientují se podle šipek. Vstup na prohlídkovou trasu je možný ihned po zakoupení...
Volná prohlídka
Žebrák (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka všech prostor hradu bez průvodce s psaným textem (zakoupíte nebo vám ho půjčíme v pokladně), na hradě můžete pobýt jak dlouho, dokud ho nezavřeme.
Wolfův palác
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Lovecké salonky a expozice historických hodin. Wolfův palác je součástí Dolního zámku. BŘEZEN - pokladna oteřena od 10:30 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají vždy v 11:45 a ve...
Horní zámek
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Obrazová galerie rodu Thun- Hohenstein, rodu Salm- Reifferscheidt- Hainspach a polychromovaná sochařská díla. BŘEZEN - pokladna oteřena od 10:30 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají...
Relikviář sv. Maura
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
VYDEJTE SE NA CESTU A PROŽIJTE PŘÍBĚH RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA! Tento prohlídkový okruh vám představí ojedinělou románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty– relikviář svatého Maura....
Zámecké interiéry
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
PŘIBLIŽTE SE NÁDHEŘE ŠLECHTICKÉHO BYDLENÍ! Tradiční zámecká prohlídka zařízených pokojů vás provede dějinami tohoto místa, stavebním vývojem jednotlivých historických objektů i osudy jejich...
Relikviář pro každého
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
KDEKOLIV... Dotkněte se relikviáře svatého Maura, objevte jeho význam a historii – a to tam, kde si jen budete přát. VIDĚT, SLYŠET, DOTKNOUT SE... Prohlídka zejména pro návštěvníky mladších věkových...
Procházka minulostí
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
DOBRODRUŽSTVÍ NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM. Dobrodružná trasa areálem přiblíží rozdíly života na středověkém hradě a novověkém zámku. Procházka areálem určená nejmladším návštěvníkům (od 4 do 8 let). Cesta...
Vstup do hradu, II. okruh (bez průvodce)
Bítov (hrad)
stálá expozice
V květnu, červnu a září - Vstup do hradu (prohlídka bez průvodce) zahrnuje prohlídku expozice hradního pivovaru se sladovnou, ležáckými sklepy, bednářskou dílnou, máčírnou hvozdem, humnem a dobovou...
I. návštěvní okruh – zámecké interiéry
Březnice (zámek)
stálá expozice
Interiéry přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a stavebně- umělecký vývoj historických slohů od gotiky přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, empír až po biedermeier. Délka...
II. návštěvní okruh – zámecké zbrojnice
Březnice (zámek)
stálá expozice
Zámecké zbrojnice uchovávají většinu typů zbraní od 15. do 19. století, a to od chladných po palné a od útočných po obranné. Délka prohlídky 40 – 50 minut. Polední přestávka v pokladně zámku 12:00 -...
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Březnice (zámek)
stálá expozice
Architektura zámecké kaple přibližuje téměř všechny vývojové fáze baroka od raně barokních stavebních prvků z první poloviny 17. století včetně portálu z červeného sliveneckého mramoru přes vrcholně...
I+ návštěvní okruh
Březnice (zámek)
stálá expozice
Zámecké interiéry rozšířené o autentické prostory hodovního sálu a Lokšanské knihovny, nejstaršího zámeckého knihovního sálu v Čechách z roku 1558. Délka prohlídky 60 až 70 minut. Polední přestávka v...
I. + II. návštěvní okruh
Březnice (zámek)
stálá expozice
Návštěvní okruh složený z I. a II. návštěvního okruhu. Návštěvníci zhlédnou veškeré zámecké interiéry a zbrojnice. Délka prohlídky 80 až 90 minut. Polední přestávka v pokladně zámku 12:00 - 13:00 hod.
Synagoga Březnice
Březnice (zámek)
stálá expozice
Expozice přibližující povědomí o židovské kultuře v autentickém prostředí. Skládá se ze dvou částí, tematické a regionální. Tematická část se týká židovské vzdělanosti a regionální část je zaměřena...
Areál hradu
(individuální okruh I., nečasovaný okruh)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Bez průvodce. Prohlídka I. a II. hradního nádvoří, prodejna suvenýrů a výstavní galerie. Tematické výstavy, restaurace a vinárna, WC zdarma. Prohlídka areálu I. a II. nádvoří je bez s průvodce.
Procházka starým hradem
(základní okruh I.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Základní trasa s českým výkladem. Jen s průvodcem. Gotické a renesanční prostory. Umění a architektura. Počet schodů: 205 (bez točitého schodiště). Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje černou kuchyň,...
Muzeum hrabat Berchtoldů
(základní okruh II.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Rodinné muzeum hrabat Berchtoldů. Jen s průvodcem. Přírodovědné, egyptologické sbírky a kuriozity. Výstup na vyhlídkovou věž. Počet schodů: 325 + 2 x točité schodiště). Okruh jen s průvodcem....
S pastelkami po hradu
(základní okruh III., školy a děti)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Okruh s českým výkladem upraveným pro děti. Jen s průvodcem. V ceně je publikace S pastelkami po hradu Buchlov. Prohlídka je vhodná pro děti od 6 do 10 let (předškoláci, první až čtvrtá třída)....
Buchlov v proměnách času
(výběrový okruh I.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Exkluzivní okruh celým hradem. Jen s průvodcem. Celá expozice včetně výstupu na vyhlídkovou věž. Počet schodů: 344 schodů + 2 x točité schodiště. Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje taneční sál (nově...
Kaple sv. Barbory
(výběrový okruh II.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Vzdálenost od hradu 1, 5 km (cca 15 minut chůze). Barokní rodinná hrobka Petřvaldů a Berchtoldů. Jen s průvodcem. Prodej vstupenek pouze v kapli. Otevřeno červenec – srpen.
Vyhlídka do kraje
(výběrový okruh III.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Výběrová trasa s českým výkladem. Jen s průvodcem. Vyhlídka z věže do kraje. Počet schodů: 315 + 1 x točité schodiště. Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje stručnou historii hradu a popis okolí při...
Hospitál (základní okruh)
Kuks (zámek)
stálá expozice
V základním prohlídkovém okruhu se poučíte o historii a stavebním vývoji hospitálu, dozvíte se vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu -...
Šporkovská hrobka
Kuks (zámek)
stálá expozice
V klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se seznámíte s příběhem pochovaných členů rodu Šporků a Swéerts- Šporků. V klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se seznámíte s...
Historie lékáren
Kuks (zámek)
stálá expozice
Expozice Českého farmaceutického muzea zvaná „Kouzlo apatyky“ představuje vývoj lékáren od baroka do 20. století, a další oblasti farmacie jako výzkum, školství nebo vojenskou farmacii. Expozice...
Historie výroby léků
Kuks (zámek)
stálá expozice
Instalace Českého farmaceutického muzea zvaná „Z apatyky do fabriky“ v přízemí hospitálu ukazuje výrobu léčivých přípravků od lékárny až po průmyslovou výrobu v továrnách. Instalace Českého...
Hradní palác s věží (základní okruh)
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Hlavní prohlídková trasa zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Archeologie, zbrojnice, parforsy, výstava o útrpném právu, hladomorna, Rytířský sál, celé patro věnované...
Kaple
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Kaple sv. Kateřiny Alexandrijské s původní sklípkovou klenbou byla vybudována Pernštejny na přelomu 15. a 16. století. V interiéru naleznete mj. barokní oltářní obraz zpodobňující svatou Kateřinu,...
Napříč Kunětickou horou
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Cenově zvýhodněná kombinace I. a II. prohlídkového okruhu. Hradní palác si procházíte samostatně, kaple sv. Kateřiny je přístupná s doprovodem průvodce. • Prohlídka hradního paláce je vždy...
Kombinace – spojená prohlídka
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Výběrový okruh. Prohlídka zahrnuje reprezentační prostory a soukromá apartmá. Využijte slevu na vstupném při prohlídce obou okruhů.
Prohlídkový okruh A (základní)
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh A zahrnuje především vstupní a hlavní nádvoří, salony západního křídla včetně barokního komorního divadla, letní jídelny a sousedícího salonu a zámecké kaple. Časy prohlídek jsou...
Prohlídkový okruh B
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh B vede do hospodářského zázemí zámku. Lze vidět zámecký lihovar, ve kterém se líh pálil až do roku 1969 a je zde zachováno původní vybavení včetně parního stroje a transmise...
Zámecké interiéry
Nebílovy (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa s průvodcem vede obnovenými a historickým mobiliářem vybavenými pokoji přední i zadní budovy zámku. Cílem výkladu je seznámení návštěvníka s historií objektu, jeho významem a s...
Prohlídka hradu (základní prohlídkový okruh)
Nový Hrádek u Lukova (zřícenina hradu)
stálá expozice
Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Uvedené časy návštěvní doby označují...
I. Reprezentační prostory
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačních prostor, knihovny Marie von Ebner Eschenbach, velkého salónu, dámských apartmá, orientálního salónu, zbrojnice a knihovny Erwina Dubského. Hlavní reprezentační prostory...
II. Privátní a hostinské pokoje
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka schodišťové haly severního křídla zámku, bytu posledního šlechtického majitele zámku Albrechta Dubského, hostinských pokojů a malé a velké střelnice. Soukromý byt posledního šlechtického...
III. Zámecká zahrada
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámeckého parku a sloupové kolonády. Zámecký park s kolonádou je přístupný bez průvodce a po zakoupení vstupenky v návštěvnické pokladně v řádných otevíracích hodinách zámku. Okruh je...
VI. Marie von Ebner Eschenbach Žena tří století/ Frau dreier...
Lysice (zámek)
stálá expozice
Menší výstavní síň nabízí stálou expozici o spisovatelce Marii von Ebner Eschenbach. Ke shlédnutí celoročně, po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 516 472 235 nebo e-mailové...
1. okruh Zámecké interiéry (základní)
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Interiéry 18. stol, porcelán, nástěnné malby, knihovna. Prohlídky začínají každou celou hodinu v uvedenou návštěvní dobu.
2. okruh Divadlo a Svatá aliance
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Interiéry 19. stol, zbrojnice, divadelní šatna a empírové divadlo
Dětské prohlídky
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Pověst o dvou rytířích je přizpůsobená prohlídka zámku pro děti s průvodkyní - hraběcí princeznou v dobovém kostýmu. Prohlídka provází děti formou pověsti, která upomíná na historii zámku Mnichovo...
I. První republika – reprezentativní salóny
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti zámku – zimní jídelnu, kapli, velkou jídelnu, přípravnu, velký salon s...
II. První republika – soukromé pokoje
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje 8 historických prostor a arkádu. Seznámíte se se soukromými pokoji, ve kterých poslední majitelé Kastové každodenně pobývali. Dětské pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších...
III. Dětské prohlídky
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Prohlídky jsou určené výhradně dětem od 3 do 9 let v doprovodu alespoň jednoho dospělého. Miminkům a mladším dětem nebude z organizačních důvodů vstup umožněn, za což se omlouváme. Mladším dětem je...
Zkrácený okruh
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do...
Soukromé apartmány
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Soukromé pokoje mají komornější charakter než tzv. piano nobile hlubockého zámku. Přibližují život posledních majitelů po romantické přestavbě v polovině 19. století, konkrétně knížecích párů Jana...
Kuchyně
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Unikátní ukázka kuchyně velkého panského domu. Stejně jako romantická přestavba zámku v 19. století, byla i orientace kuchyně a její poloha inspirována anglickými sídly. Kuchyně je v suterénu, v...
Soukromá apartmá
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Prohlídka představuje v prvním patře zámku patnáct pokojů, autenticky vybavených obytných místností posledních šlechtických majitelů zámku a v přízemí prostory pro...
Hry a hračky malých aristokratů
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Výstava hraček šlechtických dětí z depozitářů hradů a zámků. Výběrový okruh. Hračky provázejí člověka odnepaměti. Ať už si je vyráběli v dávných dobách lidé doma z kostí,...
Schwarzenberská hrobka
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Hrobka je postavena v pseudogotickém slohu podle italské předlohy CAMPO SANTO V dubnu, květnu, září a říjnu začíná poslední prohlídka v 15:30 V červnu, červenci a srpnu začíná poslední prohlídka v...
Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Zde se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy) Prohlídková trasa C byla otevřena v roce 2001....
Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Poslední majitele třeboňského panství, Schwarzenbergy, nám představí celkem 11 místností, které obývali ještě v minulém století a kde trávili každé Vánoce Provozní doba pokladny: V dubnu, květnu,...
Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka V dubnu, květnu, září a říjnu začíná poslední prohlídka v 15:15 V červnu,...
Hradem krále Jiřího (základní okruh)
Litice - Záchlumí (hrad)
stálá expozice
Návštěvnický okruh Vás provede jižním palácem a přilehlou věží. Seznámíte se s historií hradu a jeho architekturou. Prohlédnete si archeologické nálezy, dobové rytiny a fotografie. Z vyhlídkové věže...
INTERIÉRY
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. V této části expozice uvidíte: africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny a knihovnu O expozicích a...
Zámecký park
Krásný Dvůr (zámek)
stálá expozice
V letech 1783 - 1793 byl u zámku založen rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako...
Zámecké interiéry
Krásný Dvůr (zámek)
stálá expozice
Zámek Krásný Dvůr nabízí prohlídku 18 místností. V místnostech je vybavení především z 18. a 19. století. Během prohlídky uvidíte bohatou obrazovou výzdobu, dobovou výmalbu stěn, soubor historických...
Dětská prohlídka
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Pro naše malé návštěvníky nabízíme speciální zkrácené prohlídky hradu, kde si sami budou moci ozkoušet, jak se tu dříve žilo, jak se panstvo oblékalo či jak stolovalo. Prohlídky vedené s důrazem na...
Hradem křížem krážem
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Zvýhodněné vstupné při návštěvě I. a II. prohlídkového okruhu při koupi společné vstupenky na oba okruhy zároveň. Mezi okruhy je krátká pauza. Poslední spojený okruh odchází nejpozději hodinu a půl...
Architektonické a umělecké unikáty
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Věž
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka - výstup na hradní věž bez průvodce můžete uskutečnit kdykoli v běžné návštěvní době hradu. Z hradní věže lze vidět nejen Čechy, ale i Německo (např. město Žitava) a Polsko...
Celým hradem (základní okruh)
Trosky (hrad)
stálá expozice
Hrad není rozdělen do prohlídkových okruhů. Po zaplacení vstupného má návštěvník přístup do celého hradu.
Vánoce na zámku
Žleby (zámek)
stálá expozice
Slavnostně vyzdobený zámek Žleby vás letos v zimě opět překvapí novou výjimečnou vánoční trasou, na které se snoubí humorné příběhy a vyprávění o tradičních adventních zvycích s vůní pečených...
Velikonoční prohlídky
Žleby (zámek)
stálá expozice
Nevšední velikonoční prohlídky zámku, kde jsou pro návštěvníky připraveny nejkrásnější zámecké komnaty a sály, oděné do jarního kabátku. Doporučujeme rezervaci. Cena vstupného na prohlídku...
Od gotiky k romantismu (III. okruh - výběrový)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Velká věž s výstupem na vyhlídkový ochoz, věžní pokoje pro hosty, středověké hradní sklepení a ochozová chodba. Pozor, okruh překonává více než 350 schodů. III. prohlídková trasa, přístupná pouze s...
Život na zámku (II. okruh - základní)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Soukromé salóny a osobní pokoje knížecí rodiny Auerspergů, každodenní život na šlechtickém sídle, příběh a osudy rodiny Auerspergů, dobová hygiena, soukromé divadlo s historickými kostýmy, součástí...
Mitsuko
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Stálá výstava z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove- Kalergi, Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Čechách. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 75 schodů. Poslední prohlídka začíná se...
Kuchyně - z tajů depozitáře
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Tento okruh vás zavede do zámecké kuchyně a skladovacích prostor. Kromě prostor zámecké kuchyně z 20. let minulého století se jedná také o zpřístupněný depozitář skla, porcelánu, látek a dalších...
Purkrabství
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Společná expozice Městského muzea Horšovský Týn a státního zámku. Jízdárna, ochozová chodba, historické interiéry purkrabského paláce s bohatým vybavením. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 73...
Zámek (II. základní okruh)
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Zámecké bydlení od 16. století do počátku 20. století, salony, taneční sál, knihovna, unikátní obrazová galerie českých panovníků. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 142 schodů. Poslední...
Oba hrady – společná vstupenka na hrady Točník a Žebrák
Žebrák (hrad)
stálá expozice
společná, finančně zvýhodněná, vstupenka na oba hrady, kde můžete využít veškerých služeb, které jsou v daných dnech a hodinách na jednotlivých hradech k dispozici (viz ostatní okruhy), pro přesun...
II. Lichtenštejnové na Losinách
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Expozice tzv. nízkého zámku, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem. Součástí prohlídky jsou také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které...
Velikonoce na zámku (mimořádný okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Mimořádný okruh je především zaměřen na velikonoční slavení a zvyky šlechty ve 20.- 30. letech 20. století. Prohlídka velikonočně vyzdobeného zámku vede přes Rytířský sál do clam- gallasovského apartmá...
III. trasa - VEŽ S VYHLÍDKOU
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
I letos máte výjimečnou příležitost vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům. Prohlídka možná pouze s...
Hrad (I. základní okruh)
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Prohlídka nejstarších částí hradu (gotické sklepení, unikátní raně gotická kaple, zařízené renesanční bydlení, vybavená zbrojnice). Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 93 schodů. Poslední...
Dětská trasa s Ohnivcem
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Trasa s kostýmovaným průvodcem, obsahově přizpůsobená dětem (od 3 - 6 let), které na konci prohlídky získají rytířský glejt. Trasa okruhu: stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň, jídelna...
Jak se staví středověký hrad (technické zázemí)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Je vhodný pro fyzicky zdatné návštěvníky. Seznamuje s technickým zázemím (zásobování vodou a teplem, komunikační systém) a s obrannými prvky Trasa okruhu: malý dvorek, umývárna, studená kuchyň,...
Věž (mimořádný okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Mimořádný okruh, v jehož rámci můžete samostatně vystoupat na zámeckou věž, která je ve svém jádru ještě gotická. Můžete tak projít dějinami zámku od gotiky po baroko. Mimořádný okruh, v jehož rámci...
Posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže (exkluzivní...
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Okruh prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Nabízí ke shlédnutí historicky nejcennější prostory hradu Karlštejna, které patří mezi světové unikáty....
Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV....
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. –19. století. (Dvořenínská síň, Rytířský sál s kaplí sv. Mikuláše,...
Trasa C - Interiéry 18. a 19. století
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa C představuje interiéry zařízené ve stylu klasicismu, empíru a historizujících slohů. Osobitou částí okruhu je zařízení z loveckého zámku rodiny Černínů Jemčiny. Neobvyklou součástí...
Trasa B - Gotický palác
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa B procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná...
Trasa A - Adamovo stavení
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z...
Okruh bez průvodce – výstavní prostory a sklepy
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh absolvujete bez přítomnosti průvodce a prohlídka zahrnuje severní část chodby v přízemí a přilehlé prostory - zámeckou stříbrnici, pokoj kapucínů a sklepy. Nedílnou součástí...
Zámecké interiéry (základní okruh)
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Jezeřské zámecké interiéry Vás jistě překvapí. Jsou v mnohém odlišné od běžně známých zámeckých instalací. Vzhledem k dlouhodobé devastaci objektu se nejedná o pokoje přeplněné sbírkami vzácného...
Výstava v galerii Bílého zámku
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Výstava - - Francisco Goya - Caprichos (Rozmary) osmdesát grafických listů významného španělského malíře
Exkluziv – sloučený okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu. Exkluziv - Sloučený okruh Kombinace hlavního a doplňkového okruhu
Hostinské apartmá – doplňkový okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál. Interiéry přízemí budovy Bílého zámku Doplňkový okruh je částečně bezbariérově...
Reprezentační a soukromé salony – hlavní okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu. Zámecká čítárna s knihovními sály, reprezentační jídelna, kuřárna, kulečníkový sál, dámský rokokový salon, interiéry knížecího...
Hlavní prohlídkový okruh (základní okruh)
Janův hrad (umělá zřícenina)
stálá expozice
Prohlídkový okruh prochází prvním patrem hradu. Obsahuje velký rytířský sál, k němu přiléhající dva dámské salónky a odpočinkové salónky v severní a východní věži - do těchto místností se přechází...
Zámek dětem
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Speciální dětský okruh pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Zámkem provází průvodce v kostýmu a formou vhodnou pro děti seznámí nejmenší návštěvníky s historií a exponáty zámku. Děti během prohlídky...
Zámecká půda
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh návštěvníky zavede na zámeckou půdu. Je určen pro ty, kteří se zajímají o historické krovy. Nahlédne se také do flankovací věže a místnosti s hodinovým strojem. Jedná se o fyzicky náročnější...
Hostinské pokoje a sezónní výstava
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh nabízí k prohlídce hostinské pokoje. Byt o pěti pokojích zde za svého působení na zámku obýval také Karel Ditters z Dittersdorfu se svou rodinou. Pokoje jsou doplněny krátkodobou výstavou Když...
Výběrový okruh - sloučený okruh I. a II.
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh nabízí spojenou prohlídku I. a II. prohlídkového okruhu.
Hospodářské zázemí zámku
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna,...
Reprezentační místnosti a expozice dýmek (základní okruh)
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a...
Hodinová věž (výběrový okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídkový okruh určený dominantě tohoto zámku. Prohlídky Hodinové věže, v případě příznivého počasí i s vyhlídkou z ochozu. Z ochozu věže, která je 26 m a 70 cm vysoká je v případě...
Osobní život šlechty (základní okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
V původních bohatě zdobených soukromých pokojích je prezentována ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století. Prohlídka soukromých pokojů - I. patro zámku. Vstupní hala, Rytířský sál, Dubové...
Lesk a sláva Harrachů (základní okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
V původních bohatě zdobených a vybavených interiérech je prezentována ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století. Lesk a sláva Harrachů - prohlídka reprezentačních sálů v přízemí...
Zámek dětem
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Zkrácená prohlídka pro děti prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu, dětské a hostinské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, zejména děti od 4 do 10 let. Průvodce je civilně oblečen....
Sklepy a zázemí
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny...
Soukromá apartmá (základní okruh)
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský...
Celým zámkem („Reprezentační prostory“ + „Soukromá apartmá“)
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Oba hlavní prohlídkové okruhy („Reprezentační prostory“ + „Soukromá apartmá“) za zvýhodněnou cenu. Mezi okruhy je krátká pauza. Poslední spojený okruh odchází nejpozději 70 minut před koncem...
Reprezentační prostory (základní okruh)
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon,...
Hrad
Landštejn (zřícenina hradu)
stálá expozice
Na hradě Landštejně se neprovádí. Po zaplacení vstupného v první bráně, procházíte areál sami. V areálu hradu jsou místěny texty o historii, stavbě a životě na hradě.
Zámecké interiéry
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Jednotlivé zámecké komnaty navozují různá historická období. Pozdní renesanci prezentují malá a velká galerie, vrcholné baroko je představováno v zámecké ložnici, je zde rokokový salonek, empírový...
Expozice o životě a díle J. E. Purkyně
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Pamětní síň věnovaná libochovickému rodákovi, přírodovědci J. E. Purkyněmu. Samostatná prohlídka bez výkladu průvodce. Zámek Libochovice je rodištěm světově proslulého českého přírodovědce a...
Hrad Lipnice- Do hlubin podzemí i výšin nebeských
Lipnice nad Sázavou (hrad)
stálá expozice
Volná prohlídka monumentální hradní gotickou architekturou s rozhlednou, sklepením, kaplí, studnou a archeologickou expozicí. Hrad na kterém provázel Jaroslav Hašek.
Hraběcí apartmán
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zahrnuje Sál předků, tři hudební salonky, modrý salon s obrazárnou, pracovnu hraběnky, zlatý přijímací salón, jídelnu, pracovnu hraběte, taneční sál, čínský kabinet, ložnici hraběte a v...
Hostinské pokoje a kuchyně
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
V místnostech bývalého přijímacího salonu, jídelny, dětského, pánského a dámského pokoje na sezonu 2019 připravujeme novou tématickou výstavu věnovanou nejvýznamnějším majitelům jaroměřickému...
I. okruh - Zámek za císaře Ferdinanda I. (základní okruh)
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil poslední český korunovaný král a rakouský císař Ferdinand Dobrotivý. Prohlídka reprezentačních a soukromých pokojů císaře Ferdinanda a jeho choti, české...
Chrám sv. Markéty
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka barokního interiéru chrámu sv. Markéty. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 30 minut. Maximální počet osob ve skupině je 40. V době konání svatebních nebo pohřebních obřadů nejsou...
Hračky z půdy
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Výstava starožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a bez dlouhého čekání na prohlídku. Můžete vidět starožitné panenky, jejich cestovních kufříky a veškeré vybavení na cesty, plyšové...
Zámecké nádvoří
Nebílovy (zámek)
stálá expozice
Volná prohlídka zámeckého nádvoří včetně možnosti návštěvy kaple sv. Antonína a právě probíhající výstavy v zámecké galerii. Přijďte si vychutnat klidnou a romantickou atmosféru malebného nádvoří...
Zámecká barokní kaple
Valtice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka úchvatných a skvěle dochovaných prostor zámecké barokní kaple. Barokní zámecká kaple, jedna z nejkrásnějších na území dnešní Moravy, byla postavena v letech 1726- 1729. Věhlasný italský...
Zámecký park a zahrada - samostatně bez průvodce
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Vstup do zámeckého parku je poskytován zcela zdarma, protože dodržujete následující pravidla: - do celého areálu zámku, včetně historických interiérů není povolen vstup se zvířaty, ani v přenosných...
Reprezentační prostory jižního křídla (základní okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Interiéry zařízené původním vybavením seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Absence novodobých úprav dodává vnitřním prostorám zcela jedinečný autentický výraz....
V erbu tří pruhů (základní okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výstavní expozice instalovaná ve středověkých a renesančních částech zámku mapuje čtyři století historie rodu na pozadí dějin Moravy a oslnivé rytířské kultury urozených válečníků, stavitelů hradů,...
Hrad (výběrový okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh „Hrad“ návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného...
Život na středověkém hradě I (mimořádný okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výukový program pro I. stupeň základní školy Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech...
Život na středověkém hradě II (mimořádný okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výukový program pro II. stupeň základní školy Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech...
Zámecké interiéry Metternichů
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
V tomto roce jsme vám nabídli mimosezónní prohlídky zámku již v únoru. Oba hlavní zámecké okruhy jsou pro vás připraveny i v březnu. Temperované prostory umožňují vaši návštěvu i v chladném počasí....
Muzeum a  kabinet kuriozit
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Rádi vás přivítáme v jednom z nejstarších soukromých muzeí na světě - letos již od února. Kynžvartské zámecké muzeum nabízí unikátní sběratelské předměty nejen ze sbírek kancléře Metternicha a jeho...
Pod korunami stromů
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Prohlídka bude uskutečněna pouze na rezervaci. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem anglického stylu s pozdějšími romantickými úpravami. V průběhu cca 60 minut návštěvníci v doprovodu průvodce projdou...
Dětská prohlídka
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámku nejen pro nejmenší pohádkovou a zábavnou formou. Děti navštíví zámek jako princezny a princové - a společně s čarodějnicí Agátou během 30 minut procházejí zámeckými interiéry. Kromě...
Bezbariérový zámek
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Zámecké prostory si můžete prohlédnout i v případě pohybového omezení. Nabízíme vám možnost zkráceného okruhu zámeckých interiérů. Prostor je přístupný výtahem a je proto vhodný pro pohybově omezené...
VĚŽ – od zříceniny k památce
Švihov (hrad)
stálá expozice
Třetí prohlídkový okruh zavede návštěvníky do tajů památkové obnovy hradu. Ukáže jim mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků věže. Z nejvyššího patra se jim nakonec otevře nečekaný...
Palác - I. okruh, základní okruh
Bítov (hrad)
stálá expozice
Palácové interiéry vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků. V interiérech prezentujeme život hrabat Daunů a rodiny posledního majitele barona Haase. Výmalba...
Reprezentační sály (základní okruh)
Lednice (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály v přízemí zámku – sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů... Na tomto okruhu uvidíte vstupní halu, lovecký salonek, koupelnu, předpokoj, modrý pokoj, dámskou ložnici,...
Soukromé apartmány
Lednice (zámek)
stálá expozice
Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50. let 20. století až do roku 2001 zde byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 otevřený...
Dětské pokoje a Muzeum loutek
Lednice (zámek)
stálá expozice
Dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku. Ve druhém patře zámku byly v roce 2011 otevřeny autenticky zařízené pokoje princů a princezen z Liechtensteina,...
Grotta (výběrový okruh)
Lednice (zámek)
stálá expozice
Umělá barokní krápníková jeskyně ve sklepě zámku. Možnost nahlédnout do technického zázemí zámku a malá expozice spojená s vinařstvím v Lednici.
Skleník
Lednice (zámek)
stálá expozice
Zámecký skleník měří na délku 92 metrů, na šířku 13 metrů a je vysoký je 7, 5 metru. Zámecký skleník byl postaven na části plochy bývalé dřevěné oranžerie založené už v roce 1717. V roce 1842 ruší...
Minaret
Lednice (zámek)
stálá expozice
Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou...
Janohrad
Lednice (zámek)
stálá expozice
Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté...
Průvodce parkem
Lednice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka probíhá se odborníkem – zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce vás upozorní na významné...
Zámecký areál
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně,...
Edukace s prohlídkou zámku
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Rezervace možné od 1. 5. 2019 na tel. 724400275. Vhodné pro skupiny ZŠ, příměstské tábory apod., minimální počet 10 dětí.
Salony jižní křídla zámku
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Reprezentační a hostinské pokoje umístěné v 1. patře jižního křídla zámku. Představí reprezentační a hostinské pokoje, umístěné v 1. patře jižního křídla zámku, ve kterých je instalováno množství...
Salony severního křídla
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Nejstarší prostory zámku s gotickými a renesančními klenbami v kapli sv. Huberta. Zaujímají nejstarší prostory zámku s gotickými a renesančními klenbami v kapli sv. Huberta a tzv. Kronprinci. Toto...
Soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d'Este
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Jedná se o exlusivní trasu. Expozice instalována podle dobové fotodokumentace a inventárních seznamů tak, jak byly zařízeny v době, kdy na zámku žil FF. Jedná se o exlusivní trasu. Expozice...
Lovecká trasa
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Průřez okruhy s expozicemi loveckých trofejí a slavné sbírky zbraní. Prohlídku zahájíte v lovecké chodbě s trofejemi zvěře, ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem. Jen v této chodbě je jich...
Reprezentační a soukromé prostory (základní okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Okruh je zaměřen na historii Lemberka a obsahuje hlavní reprezentační místnosti zámku, jako je zámecká kaple Seslání Ducha svatého, bajkový sál s renesančním kazetovým stropem z roku 1610, rytířský...
Provozní prostory zámku (výběrový okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Okruh je zaměřen především na provozní místnosti zámku. Jedná se o vrchnostenské byty a kancelář, černou kuchyni, malou zbrojnici a Zdislavinu světničku, která vznikla v 17. století při barokní...
Expozice historických stylů (individuální okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Jedenáct stylizovaných interiérů z období klasicismu, empíru, biedermeieru, historizujících slohů, secese a kubismu. Expozici doplňují texty o dobovém vývoji i o vybavení. Nečasovaný prohlídkový...
Grand prohlídka - prohlídka renesanční vily a kostela...
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka renesanční vily a kostela Narození Panny Marie. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídkové trasy zámku Kratochvíle jsou zaměřeny na prezentaci cenné výzdoby...
Prohlídka kostela Narození Panny Marie
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka kostela Narození Panny Marie - pouze pro organizované, předem domluvené skupiny. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídkové trasy zámku Kratochvíle jsou zaměřeny...
Černá věž + Černá kuchyně
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V...
Vyhlídka z Velké věže (základní okruh)
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídka Velké věže BEZ kaple sv. Kříže: (slavnostní schodiště s gotickými freskami, bývalá strážnice, bývala zbrojnice a exkluzivní vyhlídka z nejvyššího bodu hradu do jeho okolí) 3. prohlídková...
Zlatý poklad
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Výstava uměleckých předmětů z drahých kovů - druhá polovina dvacátého století. Výstava plastik a šperků z drahých kovů a kamenů, které České republice věnoval turnovský rodák, pan František Khynl....
Oba hrady – společná vstupenka na hrady Točník a Žebrák
Točník (hrad)
stálá expozice
Společná, finančně zvýhodněná, vstupenka na oba hrady. Vstupenku si můžete zakoupit kdykoliv v otevírací době hradu Žebrák, nejpozději však 2 hodiny před jeho zavřením – přesun mezi hrady trvá...
1. základní okruh - Liechtensteinské sbírky
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Délka prohlídky cca 60 minut. Nově je součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně....
S průvodcem na objednávku (15 a více osob)
Točník (hrad)
stálá expozice
Kdykoli během návštěvní doby, ale pouze po předchozí objednávce.
Prohlídka s průvodcem
Točník (hrad)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka s průvodcem je možná (bez objednání) pouze v červenci a v srpnu a to každou celou hodinu (10:00–17:00). Vstupné je stejné jako na volnou prohlídku bez průvodce.
Volná prohlídka
Točník (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka celého hradu bez průvodce, s psaným textem – zakoupíte, nebo vám ho půjčíme v pokladně. Na hradě můžete pobýt jak dlouho chcete (do zavíračky).
Základní prohlídkový okruh
Valtice (zámek)
stálá expozice
Průvodce Vás za padesát pět minut provede více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko- uherské...
Okruh II - Zámecké divadlo
Valtice (zámek)
stálá expozice
Zážitkový prohlídkový okruh zavede návštěvníky do všech koutů barokního zámeckého divadla, které je po Českém Krumlově dalším českým unikátem! Po shlédnutí filmu o historii a rekonstrukci divadla vás...
Dianin chrám (Rendez- vous)
Valtice (zámek)
stálá expozice
Pro známého vojevůdce napoleonských dob Jana I. Josefa z Liechtensteina postavil Rendez- vous (zvaný též Dianin chrám) Josef Kornhäusel. Stavba podle plánů věhlasného architekta Josefa Hardtmutha se...
Zimní prohlídky barokní kaple a divadla
Valtice (zámek)
stálá expozice
Oblíbené zimní prohlídky zámecké kaple a divadla! Každou sobotu a neděli od 2. února do 10. března. Zimní okruh začíná vždy v sobotu a v neděli v zámecké vinotéce v přízemí hlavní zámecké budovy, kde...
Kolonáda Na Rajstně
Valtice (zámek)
stálá expozice
Monumentální památník se tyčí na vyvýšenině nedaleko Valtic a nabízí ze své terasy skvělou vyhlídku na celý Lednicko- valtický areál. Valtickou dominantu, kolonádu vzniklou po napoleonských válkách v...
Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar
Valtice (zámek)
stálá expozice
Voňavá bylinková zahrada ležící v těsné blízkosti valtického zámku na místě bývalého zámeckého zahradnictví nabízí nejen prohlídku mnoha druhů rostlin, ale také prostor pro báječnou relaxaci. V...
Jízdy kočárem - ARKADIE Nový Dvůr s. r. o.
Valtice (zámek)
stálá expozice
Jízdy kočárem ve valtickém zámeckém parku nabídnou skvělou relaxaci, ale i poznání odlehlejších částí areálu zámku. Radek Polášek – kočí, tel.: +420 733 594...
Národní soutěž vín a degustační expozice – SALON VÍN České...
Valtice (zámek)
stálá expozice
Každoročně obnovovaná expozice nejlepších sta vín z celé České republiky, umístěná ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích je jediným zařízením svého rozsahu u nás. Salon vín - národní...
Zámecký sklep - Vinné sklepy Valtice, a. s.
Valtice (zámek)
stálá expozice
Zámecký sklep z roku 1430 patří mezi nejstarší a největší vinné sklepy v České republice. Po staletí zde zrají v obrovských dubových sudech ta nejlepší vína od nejstaršího vinařství...
I. Zámecké interiéry (základní okruh)
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa 11 místností ve stylu 2. poloviny 19. století z dob rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Prohlídková trasa sestává z 11 místností ve...
Hladomorna, mučírna, vězení, IV. okruh
Bítov (hrad)
stálá expozice
Hladomornu s mučírnou naleznete v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu Břitové věži z první poloviny 13. století. V přízemí se nachází hladomorna, doplněná v I. patře dvěma vězeňskými kobkami. Ve...
Zámecké sklepy - prohlídka provozní části zámku (mimořádný...
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Prohlídky sklepů s ukázkou technických vymožeností, jako kotle z 19. století nebo elektrické rozvody z roku 1914. Prohlídka zámeckých sklepů s ukázkou technických vymožeností. Během prohlídky si...
Březnice renesanční – Dvě svatby a jedna grafika
Březnice (zámek)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh Dvě svatby a jedna grafika je zaměřen na osudy arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností zhlédnout audiovizuální prezentaci a...
Doba vévodkyně Zaháňské (základní/ malý okruh)
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
V prvním poschodí se nacházejí salóny z období klasicismu, empíru a biedermeieru. Společenské a soukromé prostory svým vybavením připomínají dobu největší slávy Ratibořic, kdy zde sídlila Kateřina...
Zbrojnice, III. okruh (speciální okruh s průvodcem)
Bítov (hrad)
stálá expozice
Zbrojnice se nachází v původních prostorách z 18. století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612- 1752). Vedle starších prací...
Rudrův mlýn
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Rudrův mlýn je jedním z dějišť románu Babička. Mlýn byl do dnešní podoby přestavěn v 18. století. Uvnitř je možno zhlédnout historické technické vybavení a obydlí mlynáře a jeho rodiny. Poznámka k...
Vodní mandl
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Za vodním náhonem v sousedství Rudrova mlýna se nachází technická památka - historický vodní mandl z první poloviny 19. století. Poznámka k návštěvní době:
Babiččino údolí s průvodcem
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje prohlídku zámku, zámeckého parku, Rudrova mlýna, vodního mandlu a Starého bělidla, včetně výkladu o zajímavostech na trase prohlídky. Upozornění: Tato prohlídka se uskutečňuje pro skupinu...
Staré bělidlo
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Hlavním dějištěm knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové je Staré bělidlo. Babiččina světnička je zařízena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby podle spisovatelčina vyprávění. Poznámka k...
Jízdárna
Kozel (zámek)
stálá expozice
Jízdárna je dílem významného pražského architekta Jana Ignáce Palliardiho a s dalšími třemi budovami - zámeckou kaplí, lokajnou a konírnou tvoří architektonicky jednolitý, nenásilně uzavřený celek...
Vyhlídka z věže
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Kdo zvládne výstup po vřetenovém schodišti, bude odměněn pohledem z ptačí perspektivy. Jedna ze tří zámeckých věží nabízí výhled do malebné krajiny v okolí mníšeckého zámku. Uvidíte jeden z rybníků,...
Reprezentační sály (základní okruh)
Milotice (zámek)
stálá expozice
Reprezentativní a obytné prostory, při jejichž návštěvě nahlédnete zejména do každodenního života posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna a jeho rodiny, kteří zámek obývali do roku...
Kostýmové prohlídky
Milotice (zámek)
stálá expozice
Projděte se zámeckým parkem, zahradou i oranžeriemi se svými blízkými v historickém kostýmu. Rezervace nad 10 osob na telefonu: 775 405 820, 737 806 740 V případě zájmu o profesionální fotografování...
Kostýmové prohlídky pro školy a školky
Milotice (zámek)
stálá expozice
Kostýmové prohlídky určené pro mateřské školy a 1. - 3. třídu základních škol, při nichž se děti stanou hosty milotické paní hraběnky. REZERVACE přijímáme od 7. ledna 2019 na: 724 663 502 (Miroslava...
Historická vesnice
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Zemědělská usedlost s hospodářskými budovami a sušárnou, škola, kostel, krámek. Mimosezónní vstupné - (leden - březen, listopad - prosinec) Prohlídka mimo otevírací dobu/ mimosezónní je možná pouze...
Mlýnské údolí
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Expozice mlýna v Týništi čp. 27 Mimosezónní vstupné - (leden - březen, listopad - prosinec) Prohlídka mimo otevírací dobu/ mimosezónní je možná pouze pro min. 10 osob po předchozí telefonické/ mailové...
Okružní
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Zemědělská usedlost s hospodářskými budovami a sušárnou, škola, kostel, krámek. Expozice mlýna v Týništi č. p. 27 Mimosezónní vstupné - (leden - březen, listopad - prosinec) Prohlídka mimo otevírací...
Prohlídkový okruh B - severní, zámek (základní okruh II)
Raduň (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh B vede soukromými pokoji knížat Blücherů z Wahlstattu (vstupní halou, kuřáckým pokojem, přijímacím salonkem a pracovnou pána domu) s restaurovanými stropními a nástěnnými...
Výběrový okruh I.
Raduň (zámek)
stálá expozice
Sloučený výběrový okruh I. zahrnuje základní okruh A - jižní trasu zámku - s reprezentačními, společenskými, personálními a dětskými pokoji vč. prohlídky zámeckého nádvoří a zimní zahrady, dále...
Výběrový okruh II.
Raduň (zámek)
stálá expozice
Sloučený výběrový okruh II. slučuje základní prohlídkový okruh II - severní trasu zámku - s vizitkovým sálem, pánskými knížecími salony a pracovnou v prvním patře, podkrovními pokoji hostů a...
Individuální okruh I - Oranžérie s  okrasnou zahradou
Raduň (zámek)
stálá expozice
Zámecká novoklasicistní oranžérie z let 1825 až 1826 byla necelých sto metrů od zámku. K elegantními přízemnímu objektu s vysokými okny přiléhal rozlehlý parter, ve kterém byly letněny citrusové...
Individuální okruh II - historická expozice v sýpce
Raduň (zámek)
stálá expozice
Veřejnosti jsou přístupná dvě podlaží historické. V přízemí se nachází pokladna, prodejna upomínkových předmětů, malé občerstvení, sociální zařízení (bezbatiérové) a moderní informační systém. V...
Hrad Bezděz (základní okruh)
Bezděz (hrad, zřícenina)
stálá expozice
Volná prohlídka hradu s tištěným průvodcem. Prohlídkový okruh zahrnuje hradní kapli, královský palác, velkou věž, purkrabský palác a manské paláce na II. nádvoří. Na Bezdězu uvidíte unikátní raně...
1. Reprezentační sály (s průvodcem)
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zahrnuje reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. Navštívíte v přízemí objektu Zaječí pokoj, Venušin sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál smyslů, Zbrojnici a přípravnu...
2. Výstavní sály zámku (individuální okruh)
Bučovice (zámek)
stálá expozice
KVĚTINOVÉ VÝSTAVY a HRANÉ PROHLÍDKY
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Jedná se o prohlídku, jež je doplněna tradiční květinovou výstavou (zpravidla na začátku sezóny), nebo v ní účinkují kostýmovaní herci. Trasa okruhu je totožná s 1. okruhem (Reprezentační sály). V...
Reprezentační prostory
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh představuje zámeckou kapli, vnitřní arkádové nádvoří a reprezentační prostory I. poschodí. Kromě unikátního barokního mobiliáře kaple můžete obdivovat zejména ojedinělou...
Apartmán hraběte Haugwitze
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh představuje soukromý život majitele panství na počátku 20. století. Součástí prohlídky této části zámku je vnitřní renesanční nádvoří, 8 místností bytu hraběte (vstupní...
Královský a dětský apartmán - výběrový okruh
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Takzvaný Královský apartmán tvořily prostory jižního a západního křídla horního poschodí zámku a v době posledních majitelů sloužily jako místnosti pro ubytování významných hostů rodiny Haugwitz. Ve...
Místa setkávání
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy - literární výstava. Prohlídka bez průvodce mapuje literární dění na jihu Čech a na česko- rakousko- německém pomezí od středověku do...
Opatská kaple
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony. prohlídka je pouze s výkladem průvodce, v českém, popřípadě německém či...
Lapidárium
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez...
Školní prohlídka
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu. Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v...
Didaktická prohlídka
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny. Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s...
II. okruh - Zámek za císaře Františka Josefa I. (základní...
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil předposlední majitel císař František Josef I. Prohlídka interiérů s původní výzdobou (papírové tapety, nástropní malby) a zařízením (nábytek, obrazy, porcelán...
IV. Dětská trasa - medvědí království
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Zámek Zákupy je přes 20 let proslulý tradicí chovu medvěda brtníka v bývalém hradním příkopu, a tak jsme na rok 2019 v tomto duchu nově upravili dětskou trasu jako krátkou procházku po medvědím...
Reprezentačními sály a divadlem (okruh I.)
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Prohlídka vzácného divadla z roku 1797 a dvanácti nejkrásnějších pokojů z přelomu 18. a 19. století, které nechali vytvořit Waldstein- Wartenbergové především ke své reprezentaci. Pokoje zdobí...
Zámecké interiéry hrabat Lažanských
Manětín
stálá expozice
Zámecké interiéry Lažanských zařízené barokním nábytkem, s unikátní kolekcí portrétů sloužících. Jednotlivé prohlídky v návštěvní dny zámku se konají od 10:00 do 16:00, většinou každou celou hodinu....
IV. Sezónní výstava + Věž
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Ve výstavním sále 3. podlaží je nyní instalována sezonní výstava obrazů malíře Ernsta Gustava Doerella. Tyto obrazy nám zapůjčilo Muzeum města Ústí nad Labem. Doerell se řadí do proudu českého pozdně...
V. Prohlídka s princeznou
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Netradiční prohlídka určená pouze pro skupiny dětí z mateřských škol. Jak se tančilo, stolovalo a s čím si malé princezny či princové hráli. Na přání můžeme i malé návštěvníky pohostit bábovkou a...
2. Kaple a interiéry jižního křídla (historické kočárky a...
Stekník (zámek)
stálá expozice
S průvodcem navštívíte zrestaurované prostory zámecké kaple s původním mobiliářem z roku 1772, zrestaurovanou sala terrenu, chodbu a halu prvního patra, vstoupíte do jižních salónů prvního patra s...
3. Prohlídka zámeckých zahrad
Stekník (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámecké zahrady probíhá samostatně, pomocí informačních cedulí s naváděcími šipkami (v pokladně zámku lze zakoupit tištěného průvodce). Jedná se o styl italské barokní zahrady, jehož...
Reprezentativní prostory prvního patra zámku (základní...
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Interiéry jsou bohatě vybaveny hodnotným nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru a klasicismu. Vedle kvalitního nábytku se v pokojích nachází množství porcelánu různé provenience, orientálních...
Pokoje soukromé a pro služebnictvo
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Instalace ukazuje dobovou atmosféru obytných prostor zámku ve druhé polovině devatenáctého a první polovině dvacátého století. V intimním prostředí menších pokojíků a salonků je vedle původního...
Kaple
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Zámecká kaple prošla v roce 2013 a 2014 náročnou stavební obnovou. Po svém znovuotevření se stala samostatným prohlídkovým místem, a to především proto, aby měli návštěvníci možnost věnovat její...
HRAD – život na šlechtickém sídle
Švihov (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s historií a stavebním vývojem švihovského hradu. Představuje reprezentační prostory a podobu života na šlechtickém sídle v 16. století. Čeká je návštěva...
KUCHYNĚ – zázemí šlechtického sídla
Švihov (hrad)
stálá expozice
V rámci druhého prohlídkového okruhu návštěvníci zavítají do provozně- hospodářského zázemí hradu. Nejprve se podívají do sklepů jižního paláce, aby si udělali představu, kde se skladovaly rychle se...
III. Zámecký park s průvodcem
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Na prohlídku parku máte několik možností. Park si můžete projít sami, jména jednotlivých stromů a keřů najdete na informační ceduli, umístěné vpravo od vstupu do zámku, nebo na naší internetové...
Konvent
Plasy (klášter)
stálá expozice
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů...
Hodinová věž
Plasy (klášter)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh, jehož trasa zavede návštěvníky do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, věže a...
Galerie Stretti
Plasy (klášter)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh zavede návštěvníky do jihozápadního křídla 1. patra konventní budovy, v němž jsou instalovány obrazy a grafiky rodiny Stretti. Tento okruh je přístupný pouze na předchozí...
Vodní systém
Plasy (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě...
prohlídkový okruh Hrad
Přimda (hrad)
stálá expozice
Prohlídka spodního a horního nádvoří, přístavku s prevétem ze 12. století a interiéru obytné věže s průvodcem. Pro návštěvníky hradu je připravena prohlídková trasa s výkladem průvodce, který je...
Prohlídka rotundy - S VÝKLADEM (rok 2018)
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
stálá expozice
Prohlídka rotundy - BEZ VÝKLADU (rok 2018)
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
stálá expozice
Cesta havíře do práce
Důl Michal
stálá expozice
Cesta havíře do práce je základním okruhem, kterým havíř musel projít do práce, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu...
Cesta havíře do práce a zázemí
Důl Michal
stálá expozice
Cesta havíře do práce a zázemí zahrnuje místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím...
Venkovní prohlídka a Merkur
Důl Michal
stálá expozice
Venkovní prohlídka areálu a budov s návštěvou portálu štoly, staré rozvodny s modely a hernou se stavebnicí Merkur. Možné vyzkoušet si sestavení základních prvků nebo jednoduchých modelů modelů,...
Noční prohlídka
Důl Michal
stálá expozice
Noční prohlídka je prováděná v mimořádných termínech nebo podle zájmu návštěvníků. Noční prohlídku zabezpečujeme jen pro skupiny 8 a více osob. Jako správní havíři obdržíte známku, přilbu, lampu a...
Prohlídka
Hamousův statek
stálá expozice
HAMOUSŮV STATEK s číslem popisným 22 ve Zbečně proti kostelu sv. Martina řadíme mezi nejstarší veřejnosti zpřístupněné památky lidové architektury ve Středních Čechách. Jedná se o dům převážně...
Expozice
Hanácké skanzen
stálá expozice
Prohlídka obytné a hospodářské části z roku 1875 a přilehlé zahrady se špaletovými stodolami. Součástí prohlídkového okruhu je obytná a hospodářská část Kameničkova gruntu a přilehlé zahrady se...
KINO STODOLA
Hanácké skanzen
stálá expozice
Program probíhá v první stodole. V kině Stodola probíhá promítání, divadelní představení i koncerty. Multifunkční sál je zřízen v první stodole a každá akce je neopakovatelným zážitkem. Program není...
Řemeslnická obydlí (základní okruh)
Betlém Hlinsko
stálá expozice
V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a...
Masopustní expozice UNESCO (individuální okruh)
Betlém Hlinsko
stálá expozice
V roce 2010 byly vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Expozice v domku č. p. 362 vám představí...
Salony druhého patra (základní okruh II.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Salony druhého patra představují prostory jižního křídla s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století a bývalé hostinské pokoje v západním křídle. Portrétní obrazárna ve Velkém sále,...
Na dvoře vévodském (základní okruh III.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Reprezentační byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona a další komorní prostory ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru. Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první...
Piccolominiové a II. patro (výběrový okruh I.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (I. Reprezentační pokoje Piccolominiů + II. Salóny druhého zámeckého patra) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy...
Piccolominiové a Kuronští (výběrový okruh II.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (I. Reprezentační pokoje Piccolominiů + III. Na dvoře vévodském) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod...
Řády, mince a vyznamenání (individuální okruh I.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Unikátní faleristická a numismatická sbírka, shromážděná posledními soukromými majiteli náchodského zámku z německé knížecí rodiny Schaumburg- Lippe, Vilémem a jeho synem Bedřichem. Nejatraktivnější...
Věž, terasa, sklepení (individuální okruh II.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh přístupný bez průvodce zahrnuje prohlídku obranné věže s hladomornou, prostory středověkých sklepů s původní hradní studnou a vyhlídkovou terasu nad městem. V rámci samostatné...
Zámecká kaple (mimořádný okruh I.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Prohlídky zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Prohlídky začínají vždy ve 13 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat na: nachod.objednavky@npu.cz, tel. +420...
Prohlídky půd (mimořádný okruh II.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený...
Svatoprokopská Sázava
Sázava (klášter)
stálá expozice
Místo, kde svatý Prokop oral s čertem aneb pouť za svatým Prokopem od středověku až do současnosti. Uslyšíte mnoho příběhů a uvidíte pestrou mozaiku architektury a uměleckých předmětů z různých...
Severní klášterní zahrada
Sázava (klášter)
stálá expozice
Severní zahrada kláštera, ve středověku sídliště laických služebníků, je dnes místem odpočinku, relaxace a rozjímání. Měkký travnatý koberec zdobí několik vzrostlých stromů. Ve středu zahrady je...
Prohlídka kaple a krypty hrobky
Schwarzenberská hrobka v Domaníně
stálá expozice
V dubnu, květnu, září a říjnu začíná poslední prohlídka v 15:30 V červnu, červenci a srpnu začíná poslední prohlídka v 16:30
Obytné stavení, dvůr, hospodářská stodola, sýpka a ovocná...
Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
stálá expozice
Letní sídlo Auerspergů (základní okruh)
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Letní sídlo Auerspergů - expozice Vás zavede do panského patra s reprezentačními, společenskými a soukromými prostorami, které na přelomu 19. a 20. století obývala rodina knížat z Auerspergu a které...
Království za koně (základní okruh)
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V ZÁMECKÉM AREÁLU JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH V SEZÓNĚ 2019 UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. „Království za koně! “ - Hipologické muzeum. Jedinečná prohlídková trasa, která se...
Pokrok nezastavíš!
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V ZÁMECKÉM AREÁLU JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH V SEZÓNĚ 2019 UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. Pokrok nezastavíš. Speciální prohlídka Vás zavede nejen na netradiční místa, ale...
Vyhlídková věž
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Výstup na vyhlídkový ochoz velké zámecké věže - s průvodcem. Přístupné od dubna do října. Při nepřízni počasí věž uzavřena. Na tomto okruhu nelze získat klíč do věrnostního programu! Na tomto okruhu...
Veselý Kopec (základní okruh)
Veselý Kopec (skanzen)
stálá expozice
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní...
Interiéry vily Stiassni
Vila Stiassni
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Prohlídka reprezentačních prostor prvorepublikové vily a soukromých apartmánů rodiny s průvodcem. V rámci prohlídky se seznámíte s poutavou historií vily Stiassni a...
Zahrada a výstava
Vila Stiassni
stálá expozice
Individuální prohlídka zahrady s možností zhlédnutí aktuální výstavy pořádané Metodickým centrem moderní architektury. Okruh nabízí individuální prohlídku bez průvodce jedné z největších soukromých...
Procházka Masarykovou čtvrtí
Vila Stiassni
stálá expozice
Procházka s průvodcem po významném okolí vily Stiassni, která se nachází v jedné z nejluxusnějších brněnských částí, tzv. Masarykově čtvrti. Během prohlídky se návštěvníci seznámí s historií tzv....
Dolní zámek
Vimperk (zámek)
stálá expozice
Poznejte unikátní výzdobu jižního křídla a zámeckou zahradu! Prohlídka Dolního zámku se věnuje unikátní výzdobě jihovýchodního křídla (od renesance po 19. století) a zahradě. K vidění jsou především...
Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.
Veveří (hrad)
stálá expozice
Výstava věnovaná moravské větvi rodu Lucemburků. Stálá expozice v prostorách středověkého hradního paláce je věnována klíčové roli, kterou sehráli členové panovnické rodiny v dějinách Moravy i...
Novogotický templ
Krásný Dvůr (zámek)
stálá expozice
V Novogotickém templu je umístěna výstava o vývoji krajinářských parků. Návštěvníci se mohou dozvědět o prvních parcích v Evropě i v České republice a také více informací o parku v Krásném Dvoře a o...
Vyhlídka
Krásný Dvůr (zámek)
stálá expozice
Okruh návštěvníky zavede na vyhlídkový ochoz na Novogotickém templu. Z ochozu je krásný výhled do okolí. Upozorňujeme návštěvníky, že okruh je fyzicky náročný, na ochoz se stoupá po úzkém točitém...
V. Oranžérie a skleník
Lysice (zámek)
stálá expozice
Přístupná pouze v termínech zveřejněných na www.zamek-lysice.cz.
1. trasa: Buquoyské sbírky – hlavní (základní) prohlídkový...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačních místností někdejšího muzea rodu Buquoyů prochází celým prvním patrem hradu. Prohlídková trasa zavede návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voků, ale...
4. Výstava a sklepení
Stekník (zámek)
stálá expozice
Nachází se v chodbách a sklepení přízemí zámku a trvá pouze 15–20 minut. Spolu s návštěvou zámecké zahrady a nádvořím je časově nenáročný. V současné době tomto protoru probíhá výstava s názvem Jak...
2. trasa: Soukromé pokoje – výběrový prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Expozice ve 2. patře hradu poskytuje pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. století. Pokoje ve 2. patře hradu nechal pro potřeby bydlení své nejbližší rodiny upravit Jiří Jan...
3. trasa: Muzeum hrdelního soudnictví, katovna – výběrový...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Historie hrdelního soudnictví a útrpného práva. Katovna se nachází ve sklepení hradu, kde jsou návštěvníci usazeni, aby si mohli vyslechnout výklad o historii hrdelního soudnictví a útrpného práva v...
Anglická věž – mimořádný prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Anglická věž je součástí okruhu Soukromé pokoje, samostatné prohlídky věže se konají v souladu s provozními možnostmi hradu. Výstup na věž po bezmála dvou stech schodech je odměněn nádherným výhledem...
Dětský okruh – mimořádný prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Prohlídka hradu určená organizovaným skupinám malých návštěvníků. Prohlídkový okruh určený zejména organizovaným skupinám mladších dětí a žáků, výklad je přizpůsoben věku a znalostem malých účastníků.
Jeřáby táhnou na Jakobínku – zábavný didaktický program pro...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Pojďte si s námi vyzkoušet, jak se stavělo ve středověku. Zábavný didaktický program Seznámíte se s dobovými stavebními postupy i nástroji v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí věže...
Sály minaretu (výběrový okruh)
Lednice (zámek)
stálá expozice
Nově zrestaurované a veřejnosti přístupné sály v 1. patře minaretu. Prohlídka zahrnuje 8 kompletně zrestaurovaných místností, včetně 2 ks kusů původních mramorových šachovnicových stolků. Interiér je...
I. Reprezentační prostory (základní okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje původní interiéry přízemí s typickými...
Výstava Tajemné bytosti brdských lesů
Březnice (zámek)
stálá expozice
Výstava Tajemné bytosti brdských lesů vtahuje zejména dětské návštěvníky do mystického světa pohádkových bytostí jež našly své dočasné útočiště v raně renesančním sklepení březnického...
Věž
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Velice zajímavý výhled na okolní krajinu umožňuje návštěva zámecké věže, pokud je ovšem příznivé počasí. Byla nově postavena po roce 1847 na místě původní věže barokního zámku, která se zřítila....
Moravský aristokrat v labyrintu světa
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Nová interaktivní expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská práva a...
Reprezentační sály + Moravský aristokrat
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Kombinovaná zvýhodněná vstupenka na prohlídku dvou stálých expozic, a to základního okruhu Reprezentačních sálů a letošní nově zbudované interaktivní trasy Moravský aristokrat v labyrintu...
II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní...
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pokoje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje soukromé a...
III. Kaple (základní okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Kaple se původně nacházela v hlavní budově zámku. Z prostorových důvodu byla přemístěna do...
IV. Velký okruh (výběrový okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh zahrnuje prohlídkové trasy: reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice +...
Bílá věž
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Bílá věž - výstava - prohlídka sklepení s tajuplnou výstavou nadpřirozených bytostí nejen pro děti Bílá věž - výstava ve sklepení prohlídka sklepení s výstavou nejen pro děti
Hrad Bouzov křížem krážem
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh, který Vás provede celým hradem mimo běžnou návštěvnickou trasu.
Výstup na věž hlásku
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Výstup na nejvyšší věž Hlásku. Výstup na věž není součástí žádné jiné trasy Věž je přístupná za vhodných povětrnostních prohlídek. Trasa okruhu: Výstup na ochoz věže hlásky s jedinečnou...
Vánoce na zámku Žleby pro školy
Žleby (zámek)
stálá expozice
Vánoční trasa pro děti z MŠ či ZŠ pobaví i poučí. Neobvyklá interaktivní prohlídka představí v bohatě zdobených zámeckých komnatách adventní tradice a zvyky z dob dávno minulých. Více informací v...
Za princeznou Zlatovláskou
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Prohlídka s princeznou pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Prohlídka pro předem objednané skupiny MŠ a 1. stupně ZŠ, která trvá cca 25 minut a zahrnuje nejkrásnější soukromé a...
Hostinské pokoje
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa Hostinské pokoje Vás zavede do tří apartmánů a několika pokojů II. patra zámku, kterých se od poloviny 19. století využívalo pro ubytování příbuzných, přátel a vážených hostů...
Pohádka
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Pohádková prohlídka nejen pro rodiny s dětmi. Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Při sledování televize to asi nejde,...
Noční kostýmovaná prohlídka
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Netradiční prohlídka zámku s divadelním příběhem. Noční prohlídky zámku mají své nezapomenutelné kouzlo. Naše prohlídky probíhají formou divadelního představení, během kterého se budete buď bát a...
Veselý Kopec (základní okruh během kulturních akcí)
Veselý Kopec (skanzen)
stálá expozice
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní...
Advent v Ratibořicích (speciální individuální výběrový...
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů vás přijme paní kněžna. Zámečtí úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky, které se dodržovaly na panském...
Vstup do areálu Dolu Michal
Důl Michal
stálá expozice
Vstup do areálu Dolu Michal, který se netýká placených prohlídek s průvodcem. Vstupné je placeno např. při návštěvě výstav, individuální venkovní prohlídky areálu a pod. Vstup do areálu Dolu Michal,...
VELIKONOCE na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Vstupní hala, Rytířský sál, Zlatý sál, Mühlgrubský salon, Jídelna, Herna, Knihovna, Dubové schodiště, Kancelář správce, Sakristie, Kaple sv. Anny, Hala před kaplí. Připomínka velikonočních tradic v...
Kostel Všech svatých v Horšově (Otevřen na základě...
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech. Původně románský kostelík, přestavěný v gotice a baroku, s bohatou výzdobou. Návštěvu je nutné předem domluvit se...
2. základní okruh - Jak se žilo na šlechtickém sídle
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Obsahuje prohlídku 2. patra obsahující svozové sbírky uzavřených hradů a zámků Severní Moravy. Nově bude součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Přibližuje život šlechty...
Horní zámek + Dolní zámek + Wolfův palác
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Kombinace všech tří okruhů. BŘEZEN - pokladna oteřena od 10:30 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají vždy v 11:00 a ve 13:30 hod. Ve všední dny je zámek přístupný pouze pro předem...
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh IV.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19. století. Nutná rezervace...
Prohlídka celého zámku (I. a II. trasa dohromady)
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa spojuje I. a II. prohlídkový okruh. Návštěvníci tak spatří obě prohlídkové trasy za zvýhodněné vstupné. Pro tento prohlídkový okruh NENÍ MOŽNÉ využít Klíč k památkám. Prohlídková...
Prohlídkový okruh C
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem. Mimořádné prohlídky...
Edukační program - Česká státnost
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky zařazuje hrad Křivoklát mezi své prohlídky speciální edukační program Česká státnost, který je určen pro mateřské i základní...
Dům z Loubí
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Multifunkční objekt zemědělské usedlosti a rychty s špýcharem. V objektu se pořádají sezóní výstavy a expozice. V letní sezóně o sobotách, nedělích a při akcích probíhá ukázkové pečení v kachlovém...
3. výběrový okruh - Celým hradem
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Zahrnuje společnou prohlídku 1. a 2. základního okruhu. Délka prohlídky 110 minut. Tento okruh představuje nejstarší části hradu: gotickou kapli, rytířský sál a renesanční přístavbu z období Berků z...
TAJUPLNÝ SVĚT - Fascinující zábava pro celou rodinu
Valtice (zámek)
stálá expozice
Arnošt Vašíček představuje velké záhady naší planety: Pod křídly draků – Nebezpeční kříženci – Mořští lidé - Na lovu příšer – Magický pravěk – Čas čarodějů – Zkázy a zázraky - Nezničitelné svátosti -...
Výstava čertů
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Tématická prohlídka hradního sklepení v severním paláci. Procházka severním sklepením hradu oživená výstavou figurín čertů. Prohlídka je samostatná trasa. Vstupné: Plné 50,- Kč, děti od 3 - 18 let...
Zámecká expozice - Vysoký zámek - videoprojekce
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Bezbariérová prohlídka vysokého zámku formou videoprojekce. Pro tento prohlídkový okruh NENÍ MOŽNÉ využít Klíč k památkám. Bezbariérová prohlídka zámku formou videoprojekce v přízemí zámku. Pro...
Zámecký letohrádek - výstava k 50. výročí natáčení filmu...
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Budova zámeckého letohrádku nabízí návštěvníkům posezení v příjemné kavárně. V patře se nachází místnosti zámecké galerie s výstavou k 50. výročí natáčení filmu Kladivo na čarodějnice. Budova...
3. okruh Kostel a kaple
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Sakrální interier, hrobka Albrechta z Waldštejna, lapidárium barokních soch
Zámek - sídlo pokroku
Valtice (zámek)
stálá expozice
Volně přístupná výstava v místnostech v prvním nadzemním patře hlavní zámecké budovy představí zajímavosti z technické stránky vybavení zámku Valtice a také zámku Lednice. Technické památky...
Veterinární muzeum
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Nový prohlídkový okruh Veterinární muzeum aneb dějiny nejen československé vojenské kynologie ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Centrem vojenské kynologie a Ing. Markem Purmenským,...
Reprezentační prostory
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Otevřen od 30. 6. 2018. Nejkrásnější reprezentační prostory zámku představují historii 18. a 19. století v komnatách pánů z Vrbna a Bruntálu, na které navazují knížecí...
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli - zkrácené prohlídky
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli uvítají především rodiny s menšími dětmi, nebo všichni, kteří se chtějí v létě na památce jen na krátko zastavit. Všem, kteří si nechtějí prohlédnout zámecké...
Letní večerní prohlídky s degustací vína
Valtice (zámek)
stálá expozice
Letní večerní prohlídky zámku Valtice s degustací vína v zámecké vinotéce. Podvečerní prohlídky zámeckých interiérů začínají v zámecké vinotéce a jsou doplněny o řízenou degustaci vybraných vín z...
Výstava „Kabinety Stuchlé“ a expozice Černínové -...
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. –20. století. Expozici doplňuje výstava pohyblivých loutek výtvarnice...
Skleník + výstava Krajinou zahrad
Lednice (zámek)
stálá expozice
Kombinovaný okruh, nabízející za zvýhodněnou cenu návštěvu zámeckého skleníku a výstavy Krajinou zahrad instalovanou v zámeckých jízdárnách. Zámecký skleník byl postaven na části plochy bývalé...
Gotické sklepení
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Původní gotické sklepy, vytesané do žulového podloží. Nacházejí se pod horním nádvořím a tvoří systém chodeb a sklepních místností. Mimořádně zpřístupněné sklepení v měsíci srpnu, které se nachází...
Okruh s výhledem
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Nabízí jedinečný výhled z druhého patra jihovýchodního křídla do krajiny, včetně velkolomu ČSA, který v 70. letech zcela změnil tvář krajiny. Jak vypadalo kdysi okolí zámku se Vám pokusí přiblížit...
Frýdlantský poklad
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
nová expozice s archeologickými nálezy z hradeb, Zámeckého rybníka a nalezeného Frýdlantského pokladu Státní hrad a zámek Frýdlant svým návštěvníkům nabízí prohlídku nově instalované hradní expozice,...
Didaktický program pro školy - Návštěva na dvoře posledních...
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Staň se dvořanem Petra Voka z Rožmberka a poznej život na renesančním šlechtickém dvoře Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr...
Projekt MŠMT - Vzdělávací programy paměťových institucí do...
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Projekt MŠMT - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem projektu je ověřit...
Individuální prohlídka
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka je určena těm, kterým jsou naše běžné prohlídkové okruhy málo a chtějí vědět víc a vidět víc. Individuální prohlídka je pouze na objednávku. Její délka záleží čistě na Vás, na Vašich...
Vánoce na zámku (mimořádný okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Mimořádný okruh je především zaměřen na vánoční slavení a zvyky šlechty. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku vede přes Rytířský sál do clam- gallasovského apartmá a zámecké kaple Seslání Ducha...
Vánoční hrané prohlídky (mimořádný okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Mimořádný okruh – hrané prohlídky, které jsou inspirované vznikem Československé republiky roku 1918 a s tím spojené společenské změny v rodině Clam- Gallasů. Hraná prohlídka vede přes Černou kuchyň,...
Kostel
Kladruby (klášter benediktinů)
stálá expozice
Prohlídkový okruh v interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta. Obsahuje historie kladrubského kláštera barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv....
Soukromými pokoji a kaplí (okruh II.)
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámecké kaple s vybavením z 18. století a soukromých pokojů ve východním křídle zámku, které reprezentují podobu hostinských pokojů okolo poloviny 19. století. Pokoje opět zdobí výjimečná...
Prohlídka lodi kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
stálá expozice
Prohlídka samotné lodi kostela, spojená s promítáním filmu o přesunu kostela. Gotický kostel byl vystavěný po požáru města v roce 1515, podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu, na...
Výstup na věž kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
stálá expozice
Výstup na věž kostela, kdy návštěvníci zdolají 197 schodů. Od 15. května 2015 je ve věži kostela umístěna stálá výstava fotografií Proměny napříč staletími. Na vystavených fotografiích mohou...
Prohlídka krovů kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
stálá expozice
Prohlídka historických krovů kostela
Prohlídka kaple Svatého Ducha
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
stálá expozice
Kaple je nejstarší dochovanou památkou v Mostě a řadíme ji mezi významné památky v Čechách. Nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny na telefonním čísle 724 030 513
I. Žerotínové na Losinách (základní okruh)
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa zavede návštěvníky do nevšedních interiérů pozdní renesance a raného baroku. Prohlídka zahrnuje velkou jídelnu s koženými tapetami, dva pokoje s gobelíny, zámeckou knihovnu a...
Zámek
Kozel (zámek)
stálá expozice
Interiérová expozice evokující atmosféru a vývoj bydlení od rokoka po napoleonský empír. V interiérech zámku se z části zachoval původní mobiliář, který vytváří představu o zařízení loveckých zámků...
ZBROJNICE (rozšíření prohlídky INTERIÉRY)
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. V této části expozice uvidíte: orientální zbrojnici, lovecký sál a rytířský sál. O expozicích a sbírkách Průvodce...
Spojené okruhy I+ II
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Zvýhodněné vstupné při zakoupení obou hlavních prohlídkových okruhů: Valdštejn a Casanova na zámku. Mezi prohlídkami je krátká pauza. V rámci prohlídek navštívíte Valdštejnský sál s rodovou galerií...
Letem světem (výběrový okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Zkrácená prohlídka vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi prochází nejzajímavější části zámku. Poskytuje vstup do hlavního zámeckého sálu a Casanovského křídla. Prohlídkový okruh Letem světem...
Celým 2. patrem (I. okruh - Zámek za císaře Ferdinanda I. +...
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Nejedná se o samostatný prohlídkový okruh, ale o prohlídku I. trasy (Zámek za císaře Ferdinanda I.) a II. trasy (Zámek za císaře Františka Josefa I.) za zvýhodněné vstupné. Z tohoto důvodu lze Klíč k...
Reprezentační pokoje Piccolominiů (základní okruh I.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové. Historické interiéry připomínající období 17. a 18....
APARTMÁ KINSKÝCH (rozšíření prohlídky INTERIÉRY + ZBROJNICE)
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. V apartmánu uvidíte: dva pokoje reinstalované do podoby z 19. století, unikátní evropsky významný oboustranný obraz...
Prohlídka zámku pro děti s komtesou Hortensií (výběrový...
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Prohlídky určené pro rodiče s dětmi od 4 let v doprovodu schovanky paní kněžny, komtesy Hortenzie. Po celý měsíc červenec se ve dnech od úterý do neděle konají 4 x denně prohlídky určené pro rodiče...
Hostinské pokoje
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Prohlídka bývalých pokojů pro hosty - I. patro západního křídla zámku. Prohlídka bývalých pokojů pro hosty - I. patro západního křídla zámku. Nově připravovaný prohlídkový okruh Délka prohlídky cca...
Dolní zahrada
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Zámecký areál v Hluboké nad Vltavou se rozprostírá na terénní vyvýšenině na severním okraji Českobudějovické pánve. Novogoticky upravený zámek zaujímá dominantní polohu na skalnatém výběžku, jeho...
POPELKA – za tajemstvím Popelčina střevíčku
Švihov (hrad)
stálá expozice
Výstavní prohlídkový okruh věnovaný Popelce, která na švihovském hradě bydlela ve filmu Tři oříšky pro Popelku. Okruh je individuální, lze jej tedy navštívit samostatně bez omezení doby prohlídky....
Hrad se představuje (základní okruh)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačními prostorami hradu. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory. Prochází reprezentačními prostorami hradu. Trasa okruhu: stará kancelář, jídelna velmistra,...
Hrad Bouzov (rozsáhlejší okruh)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Reprezentační a obytné prostory. Prohlídka reprezentačními a obytnými prostorami hradu. Trasa okruhu: stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň, obývací jídelna pro hosty, podsebití, Alžbětino...
Hrad se představuje II
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka je v provozu pouze v době uzavření rytířského sálu. Trasa okruhu: stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň, obývací jídelna pro hosty, podsebití, Alžbětino křídlo, knížecí pokoje,...
Kombinace I + II
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Návštěva I. i II. prohlídkové trasy Prohlídka možná pouze s průvodcem. Při nákupu vstupenky na I. i II. prohlídkovou trasu je poskytováno zvýhodněné vstupné. Prohlídky se konají v časech vypsaných u...
Kombinace I + II + III
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Návštěva I., II. i III. prohlídkové trasy. Prohlídka možná pouze s průvodcem. Při nákupu vstupenky na I., II. i III. prohlídkovou trasu je poskytováno zvýhodněné vstupné. Prohlídky se konají v časech...
Hrad z ptačí perspektivy (výstup na věž)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Výstup na nejvyšší věž Hlásku. Prohlídka prochází místnostmi a ochozem věže Hlásky Výstup na věž není součástí žádné jiné trasy. Věž je přístupná za vhodných povětrnostních prohlídek. Trasa...
Prohlídkový okruh A - jižní, zámek (základní okruh I)
Raduň (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh A nabízí atraktivně zařízené společenské a soukromé pokoje, mapující proměny životního rytmu aristokratické rodiny a služebného personálu v prostředí venkovské rezidence od počátku...
Prohlídka Zahrad
Zahrady pod Pražským hradem
stálá expozice
Prohlídku Zahrad pod Pražským hradem tvoří jeden okruh. Prohlídka probíhá bez průvodce a její doba je neomezená. K prohlídce budete potřebovat nejméně 30 minut. Zahrady jsou otevřeny denně od dubna...
Dolní výstavní sál ( Individuální okruh III)
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Co dál? V dolním výstavním sále, který těsně sousedí se zámeckou kavárnou, se nabízí možnost shlédnout střípky z mozaiky Chotkova pohledu na Prahu v 19. století, na podkladě Langweilova modelu. Jedná...
Dětská prohlídka s komtesou
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka zámku uzpůsobena dětskému návštěvníkovi, kde se dozví, jak malí šlechtici tráví svůj volný čas, kdy studují a nebo třeba kolik umí jazyků. Dětem budou na prohlídku zapůjčeny...
Komentovaná prohlídka zámeckého parku
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Bez průvodce je vstup do zámeckého parku je poskytován zcela zdarma, protože dodržujete následující pravidla: - do celého areálu zámku, včetně historických interiérů není povolen vstup se zvířaty,...
Modernizace a technické zázemí
Raduň (zámek)
stálá expozice
Nový prohlídkový okruh představuje adaptaci letního aristokratického sídla v celoročně obývanou rezidenci. Vede do prostor mansard vestavěných na počátku 20. století. Prezentuje půdní prostory i...
1. Reprezentační a soukromé prostory (bude otevřen od 18. 7....
Stekník (zámek)
stálá expozice
Zcela nový prohlídkový okruh připomene osudy rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindre, která vlastnila zámek v letech 1907–1949. Těšit se můžete na interiéry soukromých salonů v západním křídle,...
Pohádkové kouzelné sklepení a panenky
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Děti sestoupí do chladivého kouzelného sklepení. Dozvědí se o hodné mníšecké čarodějnici, která ráda cestuje na vysavači. Spolu s čertíkem Brdíkem si občas hází se zámeckou věží. Děti uvidí víly,...
Hodinová věž a spodní konírny
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Hodinová věž a spodní konírny - nádherný výhled do okolní krajiny, působivý prostor spodních koníren Hodinová věž a spodní konírny - nádherný výhled do okolní krajiny, působivý prostor spodních...
Speciální okruh pro imobilní osoby
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Prohlídka I. a II. nádvoří s popisem jednotlivých budov, historie hradu a osobnosti s ním spojené. Parkování pro ZTP/ P v areálu hradu do vyčerpání kapacity. Prohlídka probíhá v sobotu a v neděli od...
Hrad a poslední soukromí majitelé Mittrowští
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na poslední šlechtický rod na hradě, hrabata...
Stavebně historický vývoj hradu
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na stavebně historický vývoj hradu od nejstaršíci dob....
Výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora...
Karlštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Pro velký zájem veřejnosti je výstava prodloužena do 30. října 2018. Národní památkový ústav připravil na hradě Karlštejn ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu unikátního tzv....
Dny evropského dědictví
Dačice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Oslavte společně s námi Dny evropského dědictví. Ve dnech 15. a 16. září navštivte nejen Dačice ale i další jihočeské památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu a odměnou Vám bude...
Výstava v Hradci nad Moravicí: Čeští architekti a počátky...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve velké galerii Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. Cena: plné 30 Kč, snížené 20 Kč
Komentované prohlídky Podzámecké zahrady v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci. V Podzámecké zahradě...
Výstava Daňčí stopou
Veltrusy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Daňčí stopou je výstava věnující se zámecké oboře a především jejím obyvatelům – daňkům evropským. Navazuje na loveckou chodbu v severozápadním křídle zámku. Výstavu můžete navštívit v Informačním...
Výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora...
Karlštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Pro velký zájem veřejnosti je výstava prodloužena do 30. října 2018. Národní památkový ústav připravil na hradě Karlštejn ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu unikátního tzv....
Zahájení sezony 2018 na zámku Veltrusy
Veltrusy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V sobotu 27. ledna 2018 zahajujeme sezonu na zámku. První prohlídka zámku v letošním roce začíná v 11:00, těšit se můžete na novou loveckou chodbu, na kterou navazuje výstava v infocentru Daňčí...
ATELIÉR TIZIAN: Zahradní architekti v Arcibiskupském zámku...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
SO | 7. 7. | 14:00 | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | VSTUPNÉ 30 Kčvýtvarný workshop pro rodiny s dětmi SO | 7. 7. | 14:00 | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | VSTUPNÉ 30 KčO vztahu nepoddajné přírody a...
Bečov nad Teplou: bohoslužby
Bečov nad Teplou (hrad)
bohoslužba | dlouhodobá akce
MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉHO JIŘÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU 19. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 23. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 26. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 30. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 2. DUBNA v...
Konopiště - sídlo následníka trůnu
Konopiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V březnu otevíráme výstavu ke 130. výročí zakoupení Konopiště následníkem trůnu. Otevřeno bude: pondělí až pátek 10–14 hodin, sobota a neděle 10–15 hodin. Po předchozí rezervaci lze výstavu...
Březnové prohlídky Státního zámku Kynžvart probíhají každý...
Kynžvart (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
V termínech 23. 3., 24. 3. a 27. 3. - 31. 3. prohlídka zámku v 13:00 z technických důvodů neproběhne. Chtěli byste navštívit zámek Kynžvart už v březnu? A bojíte se, že bude zavřeno? Správa zámku...
Důl Michal zve na výstavu Martina Kocourka Povstání
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Autor vystudoval sochařství na UMPRUM v ateliéru Kurta Gebauera. Jedná se o vyjímečně talentovaného sochaře. Obvykle jeho díla nesou nějaký metaforický význam, sdělení je však vždy aktuální a jasné,...
Vila Stiassni zve na výstavu Dobřichovické vily – sídla...
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava postihuje fenomén příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy. Vůbec poprvé se důkladněji zaměřuje na jednu z villegiatur, která vznikla v Dobřichovicích. Zdejší soubor vilové...
Výstava obrazů Pocity na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Andrea Elizabeth Sankó se narodila ve Stodě roku 1964, v současné době bydlí v Plzni. Obrazy maluje a vytváří různými technikami a na plátno přenáší impulsy z podvědomí a čistou energii barev....
Rok renesanční šlechty na Konopišti
Konopiště (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Renesanční hudba, přednášky, gastronomie a hlavně pravidelné večerní prohlídky na zámku Konopiště vás v roce 2017 zavedou do renesanční doby. Vítejte v roce renesanční šlechty! Letos NPÚ...
Rok renesance
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které přinesly květinové výstavy na...
Háčkované panenky na Krásném Dvoře
Krásný Dvůr (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava jako součást prohlídkové trasy. Každou sobotu a neděli v 11:30 a ve 14:30 se koná speciální dětská prohlídka zaměřená pouze na výstavu panenek. Prohlídka trvá zhruba 30 minut. Vstupné 20 Kč.
Cesta kolem světa na zámku Krásný Dvůr
Krásný Dvůr (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií z cest hraběte Lažanského z roku 1929.
Angelo Purgert: První republika. Výstava na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od úterý 6. června 2017 můžete na zámku Duchcov zhlédnout výstavu První republika, která je volně přístupná ve výstavním prostoru naproti pokladně zámku. Jedná se o komorní pokračování úspěšného...
Věra Kubík- Kdolská, Pavel Dvořák, Helena Tošerová – obrazy,...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů a speciální textilní techniky patchwork. V zámecké galerii vystavují své obrazy členové Sdružení výtvarníků ČR Věra Kubík- Kdolská, Pavel Dvořák a Helena Tošerová...
Antonio Lopomo: Impresionismus od A do L ve Vimperku
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava impresionismem inspirovaných obrazů francouzsko- italského malíře Antonia Lopoma, který v současné době žije a tvoří ve Vimperku. Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna 2017 od 18:00 v Galerii...
Zámek Lemberk zve na výstavu Zdislava jako historická...
Lemberk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.
Začátek nové sezóny 2017 na zámku v Miloticích
Milotice (zámek)
pohybové akce | dlouhodobá akce
Dveře zámku v Miloticích se v nové návštěvnické sezónně otevřou v sobotu 1. dubna 2017! Na návštěvníky čeká hned několik překvapení. Do hostinského pokoje byl umístěn čerstvě restaurovaný lustr se...
Výstava ke dvacátému výročí skupiny historického šermu...
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava k příležitosti 20. výročí Skupiny historického šermu Vítkovci. Na mnoha fotografiích je zachyceno kompletní působení skupiny, jednotliví členové i všechny jejich vystoupení. Výstava je...
Hrad Házmburk jako příklad fortifikace 14. století
Házmburk (trosky hradu)
výstava | dlouhodobá akce
Správa státního hradu Hazmburk si vás u příležitosti nově upravených prostor Bílé věže dovoluje pozvat na prezentaci modelu hradu v podobě ze 14. století.
Ratibořické údolí v barvách čtyř ročních období, výstava...
Ratibořice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií na profesionální úrovni náchodského amaterského fotografa Patra Falty se koná ve vstupní hale zámku v Ratibořicích od dubna do října 2017. Otevřeno podle otevírací doby zámku. Vstup...
Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských: výstava v Hradci...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V přízemí západního křídla budovy Bílého zámku si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských. K výstavě nabízíme katalog á 250,- Kč, který rovněž zakoupíte v...
Zámek v Hořovicích zve k návštěvě seniory
Hořovice (nový zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vážení a senioři, neradi čekáte v dlouhých frontách u pokladen hradů a zámků? Nemůžete již zdolávat stovky schodů do hradních věží? Nezvládáte si prohlédnout dvacet salónků za deset minut? Tak přijeďte...
Velikonoce na zámku - Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Během dubna, pouze o víkendech a svátcích, nabízíme zámecké interiéry s jarní a velikonoční výzdobou, průvodcovský výklad zaměřen na velikonoční tradice a symboly. Na Pondělí velikonoční otevřeno od...
Dřevo z Olešnice - výstava na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava dřevořezeb Petra Ryzího v renesančním salonku vedle návštěvnické pokladny. Vstup volný. Plakát k výstavě
Sázavský klášter zve na výstavu Slovanský klášter Karla IV....
Sázava (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Od dubna do října 2017 se můžete v návštěvní době Sázavského kláštera ve vstupním vestibulu bývalého konventu setkat prostřednictvím panelové výstavy pod názvem Slovanský klášter Karla IV. Emauzy a...
Škola hrou v Zahradách pod Pražským hradem
Zahrady pod Pražským hradem
pro děti | dlouhodobá akce
Výstava obrazů na zámku Valeč
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Velikonoce na Betlémě
Betlém Hlinsko
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Velikonoce na Betlémě, od 4. dubna do 30. dubna naleznete ve zdejších roubenkách expozice připomínající tradiční obyčeje vztahující se k předvelikonočnímu období i samotným Velikonocím. Dozvíte se...
Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř František Sysel...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži připravil na rok 2017 ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc výstavu věnovanou osobnosti akademického malíře a restaurátora Františka Sysla...
Výstava obrazů Ladislava Šestáka
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav a zámek Vizovice Vás zvou na výstavu obrazů Ladislava Šestáka. Ladislav Šesták se narodil v roce 1942 ve Fryštáku. Vystudoval Střední umělecko- průmyslovou školu v Uherském...
Před oponou za oponou... Vimperák!
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým! Vstupenka na výstavu je součástí...
Velikonoce na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředí Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále vám prozradíme, jak...
Amarylis ve společnosti květin renesance a poklady italské...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava květinových vazeb v interiérech zámku otevřená denně 8. –17. dubna 2017. Proběhne na prohlídkové trase A (rožmberské renesanční interiéry) ve všedních dnech v době 9:00- 16:00 hod., o...
Velikonoční prohlídky na hradu Nové Hrady
Nové Hrady (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zvyky a tradice nejen na Novohradsku od masopustu do Velikonoc. Speciální prohlídky zaměřené na trávení velikonočních svátků na přelomu 19. a 20. století na hradu, zámku i v chalupě. O víkendech...
Splašená vejce: velikonoční výstava v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Pravidelné i nové návštěvníky srdečně zveme na oblíbenou velikonoční výstavu nazvanou příhodně Splašená vejce, která se po roční odmlce navrací do jindřichohradeckého hradu a zámku. Zámecké interiéry...
Velikonoce na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Po celý velikonoční týden se mohou návštěvníci těšit na velikonočně vyzdobený zámek. Pro malé návštěvníky je nachystána soutěž Malujeme velikonoční vajíčko. Na velikonoční pondělí dne 17. 4. 2017 se na...
Tulipomanie na zámku ve Velkých Losinách
Velké Losiny (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Návštěvníci mohou spatřit tulipánovou výzdobu, která je instalovaná na hlavní prohlídkové trase. Cena: 110
Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriální kultury a dodnes se...
Umění restaurovat: výstava v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava nazvaná Umění restaurovat je nově zpřístupněnou prohlídkovou trasou v nejvyšším podlaží renesanční budovy Adamova stavení. Další podrobnosti se dozvíte v pokladně Státního hradu a zámku ve...
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava originálních alb s fotografiemi hraběte Lažanského...
Krásný Dvůr (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ve dnech 16., 17., 22. a 23. dubna jsou na Krásném Dvoře vystavena originální alba s fotografiemi z cest hraběte Lažanského. Výstava je součástí prohlídkové trasy.
Výstava současného umění na zámku Valeč
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Lukáš Kudrna - Pařezy ve větru - Výstava obrazů na zámku...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Lukáš Kudrna se narodil v Plzni roku 1980. V letech 1995- 1999 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček a absolvoval obor ilustrace a grafika na vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,...
Soutěž s knihovnou Národního muzea na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Státní zámek ve Velkých Losinách se zapojil do rozsáhlé soutěže knihovny Národního muzea o hodnotné ceny. Úkolem účastníků soutěže je navštívit některý z objektů, které byly do soutěže zařazeny. Zde...
BEST OF výstava v galerii Kruh
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava plastik Dagmar Fáberové a obrazů Miloslava Pluháčka ve výstavních prostorách galerie Kruh na státním zámku Rájec nad Svitavou. Výstava bude zahájena 23. 4. 2017 v 15 hodin. duben so a ne...
Zámek Valtice: KŘIŽÁCI & ZLATÝ POHÁR
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Naprosto ojedinělý výstavní projekt mapující křížová tažení do Svaté země v 11. až 13. století s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě (templáři a johanité v českých zemích, Řád...
Výstava Kult koně v jízdárně zámku Valtice
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav – pracoviště Státní zámek Valtice připravil ve spolupráci se společností Pálava Point, s. r. o., pro rok 2017 projekt nazvaný Kult koně - Barokní šlechtická hipokultura a...
Výstava Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích
Velhartice (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Expozice o 14. století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství, repliky dobových kostýmů, rýžování zlata na zdejším panství,...
Výstava Devatero pohádek Karla Čapka
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Kniha, podle které je výstava pojmenovaná, vznikla v roce 1932 a stále má dětem co říci. Vtipné příběhy jsou plné králů, princezen, vodníků, černokněžníků, ale také pošťáků, policajtů, doktorů,...
Kde bydlely panenky na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava historických pokojíčků pro panenky ze sbírek Muzea hraček Rychnov nad Kněžnou. Výstava je součástí III. prohlídkového okruhu – hostinských pokojů. Vstupné: Dospělí: 50,- Kč Snížené: 40,-...
Výstava Zpátky do pohádky na Kunětické hoře
Kunětická Hora (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Máte rádi Krkonošské pohádky? Hubatou Anči, dobráckého Kubu, uťáplého hajného, sojku- žalobníčka, spravedlivého Krakonoše a všemi mastmi mazaného Trautenberka, který kudy chodí, tudy přemýšlí, jak by...
300 let od narození Marie Terezie, pra(pra) babičky...
Zákupy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Přehled kulturních akcí k výročí 300 let od narození císařovny Marie Terezie, jež byla prababičkou císaře Ferdinanda Dobrotivého a praprababičkou císaře Františka Josefa I., majitelů zámku...
Objevte zámecké knihovny České republiky
Bečov nad Teplou (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
OBJEVTE ZÁMECKÉ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKYZapojte se od května do října do soutěže a vyhrajte zajímavé ceny od Národního muzea. JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 1. Na kterémkoli z 8 českých, moravských a...
Výukový program pro I. st. ZŠ - zámek Jaroměřice nad...
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Nabízíme výukový program pro první stupeň základních škol v zámecké zahradě v areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Přeneste se v čase do období, kdy po říčce Rokytné při jaroměřickém zámku pluly...
Výstava hraček na státním zámku Rájec nad Svitavou
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Interiéry soukromých a hostinských apartmánů prvního patra doplní výstava hraček období 19. a počátku 20. století z Muzea v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je součástí II. základního okruhu a Velkého...
Andělé a světci – dřevořezby v kapli státního zámku Rájec...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V prostorách zámecké kaple se návštěvníkům představí výstava prací řezbáře Jiřího Netíka. Výstava je přístupná v rámci Velkého okruhu i samostatně s průvodcem.
Prohlídky prvorepublikových interiérů I. a II. trasy na...
Mníšek pod Brdy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
OTEVŘENO: ÚT - NE10:00 - 16:15 Od 12:00 do 12:30 je pokladna z důvodu polední pauzy uzavřena. Děkujeme za pochopení. I. První republika - reprezentativní salónyProhlídky začínají v 10:00, 11:15, 12:30,...
Výstava archeologických nálezů na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava představuje první prezentaci archeologických nálezů z areálu zámku. První místnost je zaměřená na období kdy zámek drželi Žerotínové. Můžeme zde spatřit ukázku raně novověkých kamnových...
ANIFILM 2017
Třeboň (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
Výstava S ozvěnou lesního rohu v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava S ozvěnou lesního rohu. Užitečná zábava šlechty. Les a lov se zabývá historií myslivosti a vztahem šlechty k lovu a lesnímu hospodářství. Téma lovu je pro Jaroměřice nad Rokytnou významné. O...
Meteor lásky
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně vás zveme na výstavu Martina Šárovce nazvané Meteor lásky, která byla slavnostně zahájena ve středu 3. května v 17 hodin v cechovně Dolu Michal. Autor zde představuje malby z posledních let....
NE - SPOUTANÉ BARVY TÓNŮ, Irena Stanislavová
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů NE- SPOUTANÉ BARVY TÓNŮ, Irena Stanislavová, ve Velké galerii Bílého zámku do 11. 6. 2017 Otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin
Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách. Výstava na zámku...
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Cestování bylo životním stylem rodiny Leopolda II. Berchtolda a obecně patřilo k životu jejich společenské vrstvy. Výstava představuje zlomek cestovatelských aktivit rodiny Berchtoldových...
Jarní novohradský salon 17
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Od 7. května do 25. června 2017 je hradní výstaví síň součástí novohradské výstavy Jarní novohradský salon 17, obrazy - fotografie - světlo, kterou můžete kromě hradu navštívit také v novohradské...
Výstava: Skromná velikost lidového umění
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Skromná velikost lidového umění ve fotorafiích Jeleny Látalové z let 1948 - 1969. Cena: Dle návštěvního řádu
Moře Neptunovo - výstava prací ZUŠ Postoloprty na zámku...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava prací ZUŠ Postoloprty k oslavě zrestaurování sochy Neptuna z kašny zámecké zahrady. Výstava je určena především dětem. Hlavním motivem výstavy je bůh moře Neptun, jehož socha původně pochází z...
ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG v Arcibiskupském zámku v...
Kroměříž (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Švýcarský orchestr obohatí kulturní léto 2017 V letošním roce k nám opět zavítá švýcarské hudební těleso Orchestre des Jeunes de Fribourg (orchestr mladých z Fribourgu). Tento smyčcový orchestr byl...
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Stalo se již tradicí, že žáci výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko představují svoje práce v Pickově domě na Betlémě v Hlinsku. Letošní výstava, která bude zahájena 10. května a potrvá do 10. červnana, nese...
Výstava maďarské umělkyně v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2017 v 15 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí do 8. 6. 2017 Výstavní prostory opatství u pokladny. „Jistou rukou vytvořená linka, která upevňuje strukturu, se stala nosným prvkem...
Levoruční dýka – výstava na zámku Opočno
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava levoručních dýk z depozitářů státního zámku Opočno v rámci Roku renesanční šlechty. Levoruční dýky byly zbraně uzpůsobené k vykrývání výpadů kordem (rapírem), případně zachycení či poškození...
Umění Tater: Výstava v Hradci nad Moravicí
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tatranská galerie v Popradě, Prešovský samosprávný kraj, Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži a Správa státního zámku Hradec nad Moravicí, Vás zvou na otevření výstavy Umění...
Výstava Květiny v pohybu na hradě Veveří
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Nádherná aranžmá z živých květin ozdobí a provoní I. prohlídkový okruh Reprezentační místnosti 1. patra paláce v rámci výstavy Květiny v pohybu na hradě Veveří. Výstava bude probíhat od 18. do 26....
Obrazy - dřevěné reliféfy Svatoslava Böhma
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V sobotu 13. května byla v raduňské zámecké oranžérii zpřístupněna výstava obrazů - dřevěných objektů Svatoslava Böhma, renomovaného umělce žijícího a tvořícího v Krnově. Mistr Böhm, malíř, grafik,...
Školní výlety 2018: divadelní představení na Grabštejně s...
Grabštejn (hrad)
pro školy | dlouhodobá akce
V dnech 5. –8. června (úterý až pátek) a 14. –15. června (čtvrtek a pátek) nabízíme školám a školkám možnost spojit zkrácenou prohlídku hradu vedenou pohádkovou postavou se zhlédnutím divadelního...
50. sezóna Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby
Vizovice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav, Zámek Vizovice a Dům kultury Vizovice Vás zvou k sérii koncertů pořádaných v rámci 50. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Od května do října se každý...
Dvě svatby a jedna grafika – Březnice renesanční a...
Březnice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Mimořádný prohlídkový okruh s audiovizuální prezentací zaměřený na osudy arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností zhlédnout poprvé v historii přeložený cyklus...
Zámek Kratochvíle bude ozdoben živými květy V tichu a naději
Kratochvíle (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční květinové instalace v interiérech zámku Kratochvíle se v letošním roce uskuteční popáté. V období od 27. května do 4. června 2017 budou jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými...
Matěj a Markéta. Setkání v prostoru. Matěj Forman vystaví...
Kratochvíle (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava bude přístupná volně v rámci prohlídky zámecké zahrady v otevírací době zámku.
Výstava historických tříkolek v Buchlovicích
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
VÝSTAVA OD 27. 5. 2017 DO 1:10. 2017 VE VÝSTAVNÍCHJ PROSTORÁCH. DENNĚ MIMO PONDĚLÍ.
Z deníku Aloise Berchtolda – výstava na zámku v Buchlovicích
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ZUŠ (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční výstava obrazů, rytin, kreseb a dalších výtvorů žáků Základní umělecké školy v Plasích pod vedením Mgr. Hany Škopové v přízemí ambitu konventu. (www.zusplasy.cz)
Programy na Hamousově statku
Křivoklát (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vzdělávání a výchova patří k nejdůležitějším funkcím památkových objektů. Proto jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům Hamousova statku programy, z nichž si, jak doufáme, vybere každý - školy,...
Iveta Jiroušová - olejomalba, enkaustika (malba horkým...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Zájemci o výtvarné umění jsou zváni na výstavu prací pražské rodačky Ivety Jiroušové. Olejomalby a výtvarná díla zhotovená technikou zvanou enkaustika (malba horkým voskem) můžete zhlédnout ve...
S dětmi na zámek - státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Celý červen je u nás zaměřen na malé návštěvníky. Děti, které nám po prohlídce zámku namalují obrázek zámku či zážitku z prohlídky, se mohou zúčastnit soutěže o zajímavou odměnu. Akce je určena pro...
Výstava „Obrazy duše“ na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
Jitka Němečková
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava maďarské umělkyně v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2017 v 15 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí do 8. 6. 2017 Výstavní prostory opatství u pokladny. „Jistou rukou vytvořená linka, která upevňuje strukturu, se stala nosným prvkem...
Výstava dřevěných plastik v atriu zámku Sychrova
Sychrov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Prodejní výstava dřevořezeb z dílny Tomáše Gartnera, která nese název Výstava emocí. Budete moci shlédnout dřevěné plastiky, které pomocí jednotlivých gest - sklonem hlavy, ruky, natočením těla či...
JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988 v Bílé věži státního zámku Hradce nad Moravicí od 1. 6. do 2. 7. 2017. Výstava bude součástí hudebního festivalu Hradecký slunovrat 2017 u Bílé věže 1. a 2. 7. 2017
Mezinárodní výstava bobtailů v jízdárně a parku zámku...
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mezinárodní výstava bobtailů se uskuteční v zámecké jízdárně a zámeckém parku, detailní infomace najdete na oficiálních stránkách výstavy http://www.eurooesshow2017.cz/oes/
Výstava obrazy Valentina Horby na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů Valentina Horby od 2. 6. do 29. 9. Výstavu rozšíří od 4. 7. do 27. 8. umělecký kovář David Habermann. Společná vernisáž proběhne 4. 7. 2017 od 15 hodin.
Bilancování - výstava sochaře a řezbáře Rudolfa Procházky v...
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Sochař a řezbář Rudolf Procházka se narodil v roce 1958 v Dačicích. Jeho oblíbeným materiálem je dřevo, z něhož vytváří plastiky a skulptury jak do interiérů, tak do exteriérů. Je autorem více než...
Z našich šuplíků 21: Teenagers (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Přehlídka tvorby mladých autorů - ZUŠ Plasy a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy. Výstava obrazů, kreseb a fotografií v nemocničním křídle konventu. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Cínový vojáček na pochodu! na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava cínových vojáčků ze sbírek soukromého sběratele, majitele jedné z největších sbírek cínových vojáčků u nás, nabízí v půvabných výstavních prostorách Galerie Giacomo na zámku Duchcov doposud...
Svědectví map v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mapové zobrazení lesů, pastvin, polí, větších i menších sídel je v průběhu staletí vynikajícím dokladem vývoje i změn krajiny ve střední Evropě. Rozložení lesů na území Evropy je stálé už od...
Mumie na výstavě Hrabě Johann Josef Herberstein a jeho...
Libochovice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Výstava souhrnně prezentuje historické fotografie, předměty a úlovky ze sběratelských a loveckých výprav na černý kontinent, které hrabě Johann Josef podnikl v letech 1880 až 1929. Expozice je...
Filmové pohádky 50. let - na zámku v Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Z hlediska autorských práv, jsme museli pozměnit název výstavy a její koncept. Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z tradičních českých pohádek, některé z nich ilustroval Josef Lada....
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ na zámku Třeboň
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
pole
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Dne 14. června 2017 v 18 hodin na Dole Michal proběhne kolektivní výstavu malířů Adély Janské, Davida Jedličky, Dagmar Maturové a Magdaleny A. Turzové. Společným jmenovatelem výtvarníků je výrazný...
Martina Komzáková - Existuje to, o čem se nemluví. Výstava...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Martina Komzáková (1971) vystudovala gymnázium v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě a psychologii na filosofické fakultě. Nejprve 12 let pracovala jako...
Výstava na zámku Dačice: Káva a čokoláda na šlechtických...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Cyklus výstav Šlechtické neřesti věnující se různým radovánkám a slastem, které šlechtická společnost vyhledávala, počíná výstavou Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy. Káva i...
Výstava ZUŠ Český Krumlov: Cesta kolem hlavy v klášteře...
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
výstavní prostory opatství, vernisáž 15. 6. 2017 v 17:00 hodin.
Výstava fotografií na zámku Vranov nad Dyjí: Krajinami...
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Fotografie mapující proměny a rozmanitosti krajiny v průběhu osmi desetiletí, jak je zachytili autoři snímků Ferdinand Bučina a jeho vnuk Tomáš Rasl. Výstava se koná ve spolupráci se správou Národního...
Fotosalon VI (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Každoroční raně prázdninová výstava fotografií členů plaského fotoklubu v prostorách velkého opatského sálu prelatury. Výstava je přístupná o víkendech a svátcích. (www.fotoklub-plasy.wz.cz)
Výstava Figurama v hospitálu Kuks
Kuks (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava je přístupná zdarma. V pokladně požádejte o doprovod průvodce.
Rok renesance: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které přinesly květinové výstavy na...
Nadevším ticho rybníků
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava byla prodloužena do 29. 10. 2017. Výstava fotografií Marie Šechtlové, která se do muzea vrací přesně po padesáti letech. Experimentální fotografie jihočeské krajiny budou doplněny o básně Jana...
Výstava fotografií Fotoklubu Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
I v letošním roce se mohou návštěvníci těšit na fotografie členů Fotoklubu Hlinsku. Výstavu naleznete od 24. června do 27. srpna v Pickově domě č. p. 178 na Betlémě v Hlinsku. Vstupné: 5 KčOtevřeno:...
Theatrum aeternitatis florae - výstava v klášteře Kladruby
Kladruby (klášter benediktinů)
výstava | dlouhodobá akce
Komorní romantická instalace pro čich a zrak na téma věčné pomíjivosti rostlin. Společný projekt Květinového lahůdkářství, ilustrátora Michala Bačáka a studia DECHEM. Poutavý exkurz do hájemství...
Obrazy - Aleš Venhoda
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů Aleše Venhody ve výstavních prostorách galerie Kruh na státním zámku Rájec nad Svitavou. Výstava bude zahájena 25. 6. 2017 v 15 hodin. květen a červen út - ne 10:00 - 16:00 hodinčervenec...
Stavět a bydlet - výstava ve vile Stiassni
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava věnovaná sídlištím Werkbundu (u nás Svazu československého díla) stavěných od roku 1906 do současnosti. Představení bydlení, které mělo být vzorem v hospodárnosti a funkčním řešení a na němž...
Výstava obrazů Jany Havlíkové v zámecké galerii v Manětíně
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Cesta do medvědího království (zkrácená letní prázdninová...
Zákupy (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Prohlídka vybraných interiérů zámku vyhrazená pro děti do 10 let v přiměřeném doprovodu dospělých, pouze v 10:30 a 14:30 hodin, délka 30 minut. Pro velký zájem nutná rezervace vstupenek na tel. +420...
Zvíkovské divadelní léto 2017
Zvíkov (hrad)
divadlo | dlouhodobá akce
Pořádá a vystupuje: Divadelní spolek Prácheňská scéna v PískuMísto konání: Večerní představení se konají na nádvoří paláce, odpolední v areálu hradu. Vstupné: Cena v programu u jednotlivých...
Zámek dětem na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Speciální dětský okruh pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Více informací zde
Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku...
Lemberk (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9:00 do 16:30 hodin.
Z našich šuplíků 22: Pavel Anzenbacher (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů a kreseb JUDr. Pavla Anzenbachera (1901- 1987), velkého propagátora plaské historie a památek, se po letech opět představí v Plasích v nemocničním křídle. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Hrádek u Nechanic - 160 let od dostavby zámku
Hrádek u Nechanic (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámek Hrádek u Nechanic v letošním roce oslaví 160. výročí od dokončení stavby zámku. V rámci tohoto významného výročí bude od 1. 7. do 31. 8. (mimo pondělí) otevřena výstava s fotografiemi, dokumentací...
Výstava fotografií Fotoklubu Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
I v letošním roce se mohou návštěvníci těšit na fotografie členů Fotoklubu Hlinsku. Výstavu naleznete od 24. června do 27. srpna v Pickově domě č. p. 178 na Betlémě v Hlinsku. Vstupné: 5 KčOtevřeno:...
Výstava ještěrů a plazů na zámku Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nahlédněte do pozoruhodného světa ještěrů a plazů a navštivte terarijní výstavu na hlavním nádvoří vranovského zámku. Uvidíte krajtu tmavou albína, ještěrkovce veliké, želvy uhlířské, úžovky,...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. října 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Trubadúr na hradě Landštejně
Landštejn (zřícenina hradu)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Celé prázdniny, vždy ve dnech, kdy se na hradě nekoná jiný program, bude ve třetí bráně hrát pro vaše potěšení hradní trubadúr Josef Gušlbauer.
Výstava Znovuoživená krása na hradě Nové Hrady
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapuje restaurátorské práce na jihu Čech v nedaleké minulosti. Přináší pobavení i poučení pro všechny zájemce a příjemnou možnost trávení volného času při čekání na prohlídku. Výstava v...
Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
Sychrov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž je realizován s podporou...
Výstava grafika Jiřího Slívy na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Jiří SlívaNarozen 1947 v Plzni, od roku 1966 žije v Praze. Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické pracoval 8 let jako sociolog a futurolog. Od r. 1979 je karikaturistou, ilustrátorem a...
Zámek Vranov nad Dyjí: Evropská kamenina ze sbírek...
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Letos naposledy máte příležitost navštívit jedinečnou výstavu, která prezentuje více jak 800 vybraných keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19....
Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska na zámku v...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zveme vás na výstavu obrazů, která je otevřena denně KROMĚ PONDĚLÍ, s názvem Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Výstava se koná v zámecké galerii státního zámku Třeboň v prázdninové době...
Výklad o historii a stavbě hradu Landštejna
Landštejn (zřícenina hradu)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Každý den o prázdninách vždy v 11 v 15 hodin je připraven výklad o historii a stavbě hradu. Sraz zájemců je u pokladny.
Folkové soboty na mlýně v Ratibořicích
Ratibořice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Výstava obrazů Ivy Folajtárové v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů ve výstavních prostorách opatství u pokladny, vernisáž 1. července 2017 v 16 hodin. O autorce a její výstavě vyšel sloupek v Českokrumlovském deníku. Jeho plné znění najdete níže. Iva v...
Výstava obrazů na zámeckém letohrádku ve Velkých Losinách
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V pořadí 46. výstava obrazů malířky Dagmar Zemánkové, která se nyní koná v zámeckém letohrádku na zámku ve Velkých Losinách, vychází z tradic realismu v české krajinomalbě. Obrazy jsou inspirovány...
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli uvítají především rodiny s menšími dětmi, nebo všichni, kteří se chtějí v létě raději koupat, ale je jim líto litomyšlský zámek, památku zapsanou na seznam...
7. Fotoplátno (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava velkoformátových fotografií na plátně 35 českých autorů v severním křídle sýpky. Výstava je přístupná dle otvírací doby okruhu Hodinová věž s kaplemi s prohlídkou této budovy. V červenci a...
Výstava Prodlužujeme život památkám
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Zámecké letní kino na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
Správa zámku Jánský Vrch vás srdečně zve naZámecké letní kinoNa nádvoří zámku Jánský Vrch v Javorníku. Občerstvení Kavárna u Jana na zámeckém nádvoří. Za finanční podpory Města Javorník. V případě silně...
Výstava Podstávkový dům
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Podstávkový dům v údolí Ploučnice (v Ústeckém kraji) Výstava mapuje problematiku patrových roubených domů s podstávkou na části území Ústeckého kraje, které patří do tzv. krajiny podstávkových domů, a...
Workcamp ve vile Stiassni
Vila Stiassni
ples | dlouhodobá akce
Staňte se i vy dobrovolníkem a přijďte nám pomoci postavit repliku převlékárny u bazénu v zahradě vily Stiassni. Zažijte tak spoustu netradiční zábavy v centru Brna a procvičte si nenuceně komunikaci...
Výstava Orchideje na fotografiích, v historickém skleníku...
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Samostatná prohlídka fotografií desítek druhů orchidejí, které budou nainstalovány v krásných prostorách historického palmového skleníku.
Jeřáby táhnou na Jakobínku - prázdninový zábavný didaktický...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pojďte si s námi vyzkoušet, jak se stavělo ve středověku. Seznámíte se s dobovými stavebními postupy i nástroji v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí věže Jakobínka. Sami si zkusíte, jak se...
Jindřich Štreit... a život jde dál...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií Jindřicha Štreita... a život jde dál... ve velké galerii budovy Bílého zámku v Hradci nad Moravicí potrvá do 23. 7. 2017.
výstava obrazů Jaroslavy Hýbnerové a Šárky Quisové v...
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od 29. července do konce září 2017 bude v zámecké oranžérii přístupnádalší z letošních výstav pod názvem KAŽDÁ JINAK. V jejím rámci se společně představí dvě známé opavské umělkyně, členky tvůrčí...
výstava keramiky Ivy Dedek v zámeckém nádvoří
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od soboty 29. července bude v zámeckém nádvoří a zimní zahradě instalovánakomorní výstava zahradních a interiérových keramických objektů Ivy Dedek. Výtvarnice se do raduňského zámeckého prostředí...
Anima Music 2017 - Letní hudební festival na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Zámek Nebílovy a Bezejmenná čajovna pořádají genderově nevyvážený hudební festival plný emocí, vášně a krásných žen ANIMA MUSIC: 15. července 2017 od 19:30 VIRGINIA DELGADO & AZAHAR | Flamenco...
Z Itálie do Telče – po stopách kavalíra – dětské prohlídky...
Telč (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Z Itálie do Telče – po stopách kavalíra I. prohlídkový okruh – renesanční sály (trasa A) Časy prohlídek: 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. Provádíme tyto dny v týdnu: úterý, pátek, sobota,...
Výstava Zlatý věk obor na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července bude na zámku Kozel otevřena výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Výstava obrazů Tigrana Abramjana na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tigran Abramjan vystudoval ateliér monumentální a klasické malby na Akademii výtvarných umění v Jerevanu a následně získal nostrifikaci na AVU v Praze, kde také od roku 1981 žije trvale. Jeho díla...
! PROVOZ OMEZEN! - FILMOVÁNÍ 22. 7. - 7. 8. 2017
Libochovice (zámek)
pro odborníky | dlouhodobá akce
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Vladimír Havlic a okruh přátel (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava uměleckých děl akademického malíře a grafika Vladimíra Havlice (1944- 2004) a děl okruhu přátel výtvarníků a zároveň okruhu přátel obce Nebřeziny - vše v opatském sále prelatury. Pořádá spolek...
Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893- 1918,...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893- 1918 Ze sbírky Rudolfa Dybowiczeod 25. 7. 2017 do 31. 8. 2017
Léto s květinami na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Základem baroka je realizace vyjadřující skutečnost často až naturalisticky. Také pro barokní úpravu květin je typická monumentalita. Užívalo se širokého sortimentu květin. Aranžovalo se do těžkých...
Kousek Itálie - výstava obrazů Magdaleny Říčné na zámku...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Obrazy Magdaleny Říčné v renesančním salonku. Vernisáž proběhne 30. 7. 2017 v 16:00 hodin. Vstup volný. Více informací zde: Ricna_vystava_Lysice. pdf
Křivořezání 2017 na hradě Křivoklát
Křivoklát (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Letošní 22. ročník řezbářského sympozia má hlavní téma Křivoklátské pověsti. Nejméně 30 řezbářů ze všech koutů České republiky se pustí do řezání a ztvární postavu nebo součást děje z vybraných...
To Shoot Big Game - výstava na zámku Opočno
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Africké a americké lovecké exponáty na zámku v OpočněVýstava To Shoot Big Game je součástí prohlídky a tematicky doplňuje sbírku loveckých exponátů dovezených z Afriky a Ameriky mezi lety...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Folkové soboty na mlýně v Ratibořicích
Ratibořice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Oblíbená trojice výtvarnic v zámecké galerii
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Oblíbená trojice výtvarnic v galerii zámku Manětín
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Nebyla to hra, komteso
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Kratochvílení - divadelní představení v zámecké zahradě...
Kratochvíle (zámek)
divadlo | dlouhodobá akce
Stejně jako v předchozích letech pořádá Divadlo Continuo i letos mezinárodní divadelní site- specific projekt. Základní informace o projektu Divadlo Continuo připravuje již 21. ročník mezinárodního...
Z našich šuplíků 23: Václav Došlý (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Historická dokumentární fotografie z archivu vynikajícího fotografa Václava Došlého z Plas a okolí. První fotografie pochází z konce 2. světové války. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského na svých webových stránkách zveřejnil program 19. ročníku. Od 5. do 19. srpna 2017 uvede v Jaroměřicích nad Rokytnou, Dalešicích, Dukovanech a ve Valči u...
... na zdraví!
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad, tentokrát s tématikou nápojů, především piva, vína a vody. Vstup pouze se zakoupenou vstupenkou na hlavní prohlídkovou trasu (klášter a kostel).
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Moravian Masterclass, Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Letní mistrovský kurs české operní a písňové tvorby určený pro studenty a absolventy prestižních uměleckých škol převážně z USA. Po předchozích úspěšných ročnících této mistrovské školy se letos...
RABSKÝ FLOUTEK: Sněhurka
Rábí (hradní zřícenina)
pro děti | dlouhodobá akce
LOKVAR: SněhurkaKdo je krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí - pochopí. Loutková pohádka pro...
Výstava Krajinářský park v Červeném Dvoře na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Galerie novohradského hradu nabízí opět novou výstavu, tentokrát se jedná o krajinářský park v Červeném Dvoře. Na výstavu se můžete přijít podívat kdykoliv během otevírací doby hradu, a to do...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Výstava v galerii hradu Rožmberk Rytířský sál - příběh...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Láska, naděje, astrologie, dobová symbolika, život a smrt je téma příběhů, které vypráví Rytířský sál na Rožmberku. Výstava „Rytířský sál – příběh vepsaný do zdí“ přibližuje mimo jiné digitální...
ART- BRUT- ALL na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Druhý ročník výstavy Art- Brut- All se uskutečnil, stejně jako ten loňský, v rámci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefově, jedné z nejprestižnějších přehlídek metalových žánrů na světě. Výstava...
Plaská lípa (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Soutěžní výstava fotografií 8. ročníku fotosoutěže Plaská lípa” na téma Krajina maluje. Výstava pořádaná plaským fotoklubem v opatském sále prelatury je přístupná o víkendech a svátcích....
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava obrazů Ivy Folajtárové v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů ve výstavních prostorách opatství u pokladny, vernisáž 1. července 2017 v 16 hodin. O autorce a její výstavě vyšel sloupek v Českokrumlovském deníku. Jeho plné znění najdete níže. Iva v...
Obohacení prohlídky zámku Kynžvart o vzácené artefakty
Kynžvart (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Prohlídková trasa Muzeum a kabinet kuriozit krátkodobě nabízí návštěvníkům prohlídku předmětů uchovávaných v depozitářích zámku Kynžvart. Nejcennější zlaté a orientální mince zámecké numismatické...
Vila Stiassni: proměny
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Fotografie a jejich příběhy – výstava prací studentů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, vedených doc. Irenou Armutidisovou. Fotografie zachycují vilu Stiassni a její zahradu...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. října 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Výstava fotografií,, Tváře od jinud MUDr. Pavla Hartla -...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Cena: vstupné zdarma
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Dny evropského dědictví na státním zámku v Benešově nad...
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dny evropského dědictví jsou významnou poznávací akcí, která má rozšiřovat historické podvědomí o národním kulturním dědictví. V tomto týdnu můžete navštívit prostory zámku, které jsou jindy...
Výstava Phasma Dionysiacum na zámku Jezeří
Jezeří (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomíná výročí 400 let od uvedení významného divadelního představení Phasma Dionysiacum coby holdu českých stavů císaři Matyáši Habsburskému 5. února 1617 a pokus o jeho znovuoživení v roce...
Výstava hub v galerii zámku Třeboň
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
VÝSTAVA HUB NA ZÁMKU TŘEBOŇV době od 9. září do 24. září 2017 se v galerii státního zámku v Třeboni koná tradiční výstava živých hub a fotografií, spojená s houbařskou poradnou. Výstavu pořádá...
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Václav Antoš / Magie dřeva na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Uměleckého řezbáře – vlastním jménem Vjačeslav Antoš (1968) – lze zařadit mezi regionální umělce ovlivněné místními specifiky a matérií kulturní krajiny Podkrušnohoří. Nejprve se zabýval...
Střípky z historie
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Od 16. září lze v Pickově domě v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku navštívit další výstavu z cyklu Střípky z historie. Tentokráte se expozice věnuje osudům obyvatel domku čp. 361, kteří se...
Výstava obrazů Vendulky Látalové Andělé
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
SLA Zubrnice srdečně zve na výstavu obrazů Vendulky Látalové Andělé v kostele svaté Máří Magdalény v Zubrnicích. Výstava potrvá od 17. září do 31. října 2017.
Podzim na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nenechte si ujít prostory našeho zámku obohacené o výstavu sušených květin, které na vás zajisté dýchnou krásnou podzimní atmosférou.
Podzim na Pernštejně
Pernštejn (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční podzimní akce, při níž ožijí interiéry hradního paláce originálními aranžmá z květů a plodů podzimu. V pondělí 24. 9. zavřeno.
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Krajobraz výstava na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Kosmo Nauty vytváří autorské textilní objekty, hračky, loutky, masky, převleky a závěsné ornamenty na principu upcyklace, kdy je kvalitativně zhodnocován starý textil a textilní odpad....
13. komnata Karlštejna otevřena
Karlštejn (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
ZRUŠENO z technických důvodů přípravy na rekonstrukci hradu. Děkujeme za pochopení.
Výstava Phasma Dionysiacum na zámku Jezeří
Jezeří (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomíná výročí 400 let od uvedení významného divadelního představení Phasma Dionysiacum coby holdu českých stavů císaři Matyáši Habsburskému 5. února 1617 a pokus o jeho znovuoživení v roce...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. října 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Příběhy švihovských pohlednic
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Příběhy Švihova ožívají a lákají k prozkoumání. Dobrodružství zažijete při odhalování proměn hradu a městečka za posledních více než sto let a bude ještě umocněno vzrušující četbou vzkazů, drobných...
Hanna BAKULA
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Hanna BAKULA, polská malířka, spisovatelka a publicistka, je absolventkou fakulty varšavské Akademie výtvarného umění. Na své vizitce má uvedeno: kontroverzní osoba a takovou ona je! Vernisáž výstavy...
Staré a krajové odrůdy ovoce v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V Rotundě Květné zahrady máte možnost navštívit tuto tradiční výstavu ovoce. K vidění je zde více než 90 odrůd pěstovaných na Kroměřížsku a ta nejstarší z nich je dokonce více než 2000 let stará! Během...
Pocta Franci Prešerenovi na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava věnovaná slovinskému básníkovi a vychovateli potomků šlechtické rodiny Dubských s kresbami slovinského výtvarníka Mihy Maleše. Renesanční salónek vedle pokladny, vstup volnýPlakát k tisku zde:...
Podzimní ladění paní Ilsy Hovorkové - výstava fotografií na...
Zákupy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií s podzimní tematikou tak, jak ji vidí paní Ilsa Hovorková ze Zákup. Výstava je otevřená v návštěvních hodinách zámku.
Chryzantéma nostalgická
Buchlovice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Stíny nad Krušnými horami II
Bečov nad Teplou (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
„Stíny nad Krušnými horami II“Literární soutěž o NEJ detektivní povídky do chystaného pokračování oblíbené knihy detektivních povídek z Krušných hor. Na základě pozitivního ohlasu z řad čtenářů se...
Zlaté mince v expozici relikviáře svatého Maura
Bečov nad Teplou (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Do konce listopadu mohou návštěvníci mimořádných prohlídek spatřit v expozici zlaté mince, které byly vydány Českou mincovnou ku příležitosti výročí nalezení relikviáře svatého Maura (5. 11....
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. října 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Lyuben Petrov: Mantracit na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Lyuben Petrov: Mantracit potrvá do 5. 1. 2018. Lyuben Petrov (* 1984, Burgas, Bulharsko) je původem bulharský malíř, v současnosti žijící a tvořící v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje...
Vila Stiassni zve na výstavu – Ernst Wiesner
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Připomenutí jednoho z nejvýznamnějších brněnských architektů a tvůrce vily Stiassni při příležitosti 90 let od vydání stavebního povolení pro tuto významnou kulturní památku. Představení nejlepších...
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest...
Horšovský týn (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
Všechny akce budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách festivalu: www.juniorfest.cz
Soutěž o nejkrásnější vánoční perníkový hrad na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
Vánoce jsou za dveřmi, a proto se i novohradský hrad pomalu odívá do adventního hávu. Při této příležitosti opět vyhlašujeme soutěž šikovných pekařek, pekařů i malých pekařčat. Letos však nepůjde o...
Adventní prohlídky ve vile Stiassni
Vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
24. listopadu – 17. prosince vždy v pátek, sobotu a neděli (od 10 do 16 hodin). Komentované prohlídky vily s decentní vánoční výzdobou, obohacené o tradici slavení svátků vánočních v rodině textilního...
Advent na zámku Veltrusy
Veltrusy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Než přijdou Vánoce, můžete si vybrat z našeho bohatého adventního programu. Ve vyzdobeném zámku vás seznámíme se šlechtickými vánočními zvyky nebo se způsoby stolování, v infocentru pak najdete...
„Císařské vánoce…aneb tradice, která překvapí“ – adventní...
Konopiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Císařské vánoce V sobotu dne 25. listopadu 2017 v 16:00 hodin byla na zámku Konopiště otevřena nová výstava s názvem „Císařské vánoce…. aneb tradice, která překvapí. “ Ve třech místnostech...
Vánoční koncerty ve Zlatém sále – přehled
Hrádek u Nechanic (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Cena vstupenky na koncert 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky si prosím vyzvedněte čtvrt hodiny před začátkem koncertu.
Císařské Vánoce na zámku Zákupy pro školy
Zákupy (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
V letošním roce nabízíme nově také adventní prohlídky vyzdobených interiérů zámku pro školní skupiny. Prohlídky nazvané Císařské Vánoce představí nejen lidové vánoční zvyky, ale především to, jak se...
KVĚTY VÁNOC – adventní výstava třeboňského Klubu Mája v...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ve dnech 2. –9. prosince 2017 se v galerii státního zámku Třeboň koná tradiční adventní výstava, kterou každoročně pořádá třeboňský Klub Mája. Výstava je otevřena denně v době 9–17 hod.
Vánoce na Veselém Kopci aneb Vánoční těšení
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Vánoce na Veselém Kopci aneb Vánoční těšení bude v expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci u Hlinska zahájena v sobotu 2. prosince a potrvá do neděle 10. prosince. Svátečně vyzdobené...
Skleněné Vánoce na zámku v Třeboni
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční adventní výstava prací studentů OA, SOŠ a SOU Třeboň se koná v zámecké galerii ve dnech 12. –19. prosince 2017.
Betlém vánoční
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku můžete od 13. prosince do 7. ledna navštívit výstavu s názvem Betlém vánoční. Kdy jindy navštívit Betlém v Hlinsku ne ž v čase vánočním. V roubených domcích...
Cesta do Betléma – DÁREK PRO JEŽÍŠKA, zámek Vizovice
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Početnou výpravu papírových poutníků na cestě do Betléma vyrobily v životní velikosti před několika málo lety děti se svými učitelkami na Základní škole ve Vizovicích. Vznikla z nich tehdy nevšední a...
Vánoční prohlídky na Horšovském Týně 2018
Horšovský týn (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční akce na závěr roku. Vánoční prohlídky na našem zámku připomínají vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Máte možnost se podívat na staré ozdoby a betlémy, které se zde dochovaly po...
Vila Stiassni zve na výstavu: Hledání podoby
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Brněnští, čeští a světoví architekti očima Zdeňka Makovského. Výstava představuje studie podoby 20 význačných architektonických osobností v kresbách a plastikách. Autorem je brněnský sochař,...
HLEDÁNÍ HRANIC – Důl Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně Vás zveme na výstavu HLEDÁNÍ HRANIC MALBY V POST- MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ, která je součást í stejnojmenného výstavního projektu paralelně probíhajícího také v institucích GVUO, Výstavní síň...
Orchideje ve vile Stiassni
Vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Utekla vám výstava orchidejí ve vile Stiassni? Nevadí! Orchideje jsou stále krásné a ve vile zůstávají až do neděle 11. února 2018. Přijďte se podívat! Květinová aranžmá z orchidejí vytvořená týmem...
Prodloužení soutěže o nejlepší fotku zámeckého medvěda v...
Zákupy (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
U příležitosti 25. narozenin medvěda Medouška vyhlásila správa státního zámku Zákupy soutěž o nejlepší fotku či archivní fotku medvědů chovaných v příkopu zámku Zákupy. Zájemci mohou i nadále posílat...
Na zámku před sto lety
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: děti ve věku 4–11 letJak se asi žilo na zámku před sto lety? Vydejte se s námi na návštěvu k hraběti a hraběnce. Nepotkáme sice žádné prince a princezny, ale podíváme se, jak na...
Vila Stiassni zve na výstavu: Klára Becková – Loosová,...
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomene Plzeňanku, která na stránkách své knihy zachytila jedinečný soukromý portrét svého muže, architekta Adolfa Loose a jejíž životní pouť se uzavřela před 75 lety v koncentračním táboře...
Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro kolektivy dětí z...
Sázava (klášter)
pro školy | dlouhodobá akce
U příležitosti připravovaného Květinového dne 2018 v Sázavském klášteře na téma příběhů a balad sbírky Karla Jaromíra Erbena pro vás spolu s mistryní republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovo a...
Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro děti na téma balad z...
Sázava (klášter)
pro děti | dlouhodobá akce
U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře v sobotu 13. května vyhlašujeme spolu s mistryní repubilky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou a spolkem středočeských řemeslníků FAKTUM...
Výstava Kamélie dell´arte v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce je výstava kamélií dána do souvislosti s divadelním prostředím – představením Commedie dell´arte. Tato spojitost odkazuje k hercům předního evropského divadla Comédie- Française, kteří...
Pro tebe klid, Důl Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Kamélie v porcelánu
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Dovolujeme si vás pozvat na 26. ročník výstavy rájecké sbírky kamélií, která se bude konatod 9. března do 18. března 2018. Otevřeno bude denně kromě pondělí 12. března. út–pá 9:00–16:30 hodinso–ne...
Velikonoce na Betlémě
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Výstavu Velikonoce na Betlémě zahájíme v památkové rezervaci v Hlinsku 20. března a trvat bude do 15. dubna. V roubenkách hlinecké čtvrti zvané Betlém naleznete připomínku tradičních oslav Velikonoc...
MILAN PITLACH / OSTROV/ THE ISLAND
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
MILAN PITLACH / OSTROV / THE ISLAND 21. 3. 2018 v 17:00 hodin - slavnostní zahájení výstavy FOTOGRAFIE Z ANGLIE/ PHOTOGRAPHS FROM ENGLAND/ 1969- 70, 1973, která proběhne za účasti autora v Galerii...
Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředíVe velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále vám prozradíme, jak...
Ve znamení tří deklarací / Šlechta v letech nacistického...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských...
MEMORYSTIC Pavel Forman na Dole Michal v...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Krištof Kintera na Krásném Dvoře
Krásný Dvůr (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Socha Disappearing (Mizení) evokuje podobu zmenšené zasněžené hory či kupy sněhu na ulici. Krištof Kintera tak jednoduchým způsobem transformuje klasickou sochu do objektu, který znázorňuje postupnou...
Výstava obrazů výtvarníka Gennadije Avdějeva na zámku...
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Webové stránky.
Výstava grafičky Aleny Antonové na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Alena Antonová se narodila 16. prosince 1930 v Praze kde žije a pracuje. Je absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1955 v ateliéru prof. Emila Filly – monumentální malby. Ve své...
Soutěž o diamanty se zámkem v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Návštěvníci, kteří zakoupí vstupenku na prohlídku zámku v Litomyšli od 1. 4. do 30. 9. 2018, vyplní a odevzdají jednoduchý losovací lístek v zámecké pokladně, budou zařazeni do Zámeckého slosování o...
Hrátky s drátky – výstava drátování na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Drátování užitných předmětů, umělecké drátování, dvojrozměrné i trojrozměrné objekty – výstava drátování Ladislava Lokajíčka. K drátování se dostal náhodou někdy v roce 2001. Postupně vznikaly další...
Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů na Krásném...
Krásný Dvůr (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Putovní výstava nahlíží problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně sleduje osudy...
Výstava květin AMARYLIS, KVĚTINOVÁ DÁMA VE SPOLEČNOSTI...
Třeboň (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Výstava „Romantismus... není jen Hluboká“ na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava o jihočeských neogotických stavbách z období romantismu. Výstava prezentuje nejen zámek Hluboká nad Vltavou a další šlechtická sídla budovaná ve stejném slohu, ale i sakrální a industriální...
výstava Únor 1948
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Únor 1948 – redefinice nastolení komunistického režimu očima studentů Západočeské univerzity v Plzni – fakulty umění a designu Ladislava Sutnara.
výstava Zámek je pestrý
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámek je pestrý, aneb současné umění je ve Valči jako doma! AVU, UMPRUM, FDU, FUD, OSU (Praha, Plzeň, Ústí, Ostrava) - zámek zaplnilo více než 50 studentů či absolventů těchto škol. Umění je...
Malování stínem – Výstava obrazů Marie Molové na zámku...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na po čátku 70. let, v období, kdy česká společnost vstupovala na jedné straně do mrákotného dvacetiletí normalizace, současně se ale také vydávala dál po spletitých a vzrušujících cestách druhých,...
Výstava ZUŠ Hlinsko „Země vycházejícího slunce“ na Betlémě...
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce si pro nás žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko připravili výstavu svých prací inspirovanou tradičním Japonskem pod názvem Země vycházejícího slunce, která potrvá od...
Výstava Parte povera na Dole Michal v...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Ivo Sumec (* 1970) Od roku 2003 působí jako asistent Ateliéru malby 1 Fakulty umění Ostravské univerzity. V současné době autor žije a tvoří v Ostravě a v Prostřední Bečvě. Sumcovy obrazy jsou nenápadné...
VÝSTAVA / Poznej světové dědictví UNESCO
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (16. ročník) v třeboňském zámkuVýstava fotografií jedinečných světových památek a přírodních celků chráněných UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny...
Komentované prohlídky Květné zahrady v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži zve na komentované prohlídky unikátní barokní Květné zahrady neboli kroměřížského Libosadu. Vydejte se na procházku...
Prohlídky se zámeckou paní na státním zámku v Benešově nad...
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Speciální prohlídky určené pro předem objednané skupiny dětí z mateřských či prvního stupně základních škol. Děti provede zámecká paní, která dětem přiblíží, jak se žilo na zámku v době...
Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM 2018
Třeboň (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
Až přijde kocour
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Až přijde kocour Státní zámek Telč – Justiční sál 1. května – 30. září 2018 V letošním roce uplyne 55 let o natočení a premiéry filmu Až přijde kocour. Film vznikl z velké části v Telči a...
Hračky za totáče aneb Jak si hrály Husákovy děti
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ukáže návštěvníkům, s čím vším jsme si hrávali před revolucí. Hračky a stavebnice z 50. až 80. let. V části výstavy bude také dětský koutek, kde si budou moci děti spolu se svými rodiči...
Panenky a autíčka. Dějiny módy na panenkách a sbírka modelů...
Veveří (hrad)
pro děti | dlouhodobá akce
Autorkou stovky exponátů – tedy ručně šitých a zdobených šatů a patřičných doplňků oblečených na panenkách Barbie a Steffi – je Zdeňka Mudráková ze Zlína. Záběr její tvorby je široký – přes 2000 let...
Vila Stiassni zve na výstavu: Následovníci Alfreda Neumanna
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Přestože je tvorba tohoto světově uznávaného architekta spojována především s Izraelem, strávil vídeňský rodák Alfred Neumann část svého života právě v Brně. Svým neortodoxním přístupem k prostoru,...
Výstava „Obrazy o šesti barvách“ na hradě Nové Hrady
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava prezentuje obrazy Mariny Salomatové a Markéty Mazancové. Výstava se nachází ve výstavní síni na nádvoří hradu a je zdarma přístupná během návštěvních hodin.
Výstava Nevěstou z rozumu i z lásky na zámku ve Vizovicích
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava zaměřená nejen na svatební módu první poloviny 20. století, ale také na tehdejší zvyky, svatební oznámení či menu. Dočíst se zde můžete také o nešťastných osudech nevěst nebo o tradičním...
Bea Rostás: Očista (výstava v klášteře Zlatá Koruna)
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2018 v 15 hodin. Výstavní prostory opatství u pokladny. Otevřeno denně mimo pondělí.
Společenské změny po roce 1968 a normalizace
Zahrady pod Pražským hradem
výstava | dlouhodobá akce
Dokumentární výstavy na téma srpnových událostí roku 1968 a normalizace 70. a 80. let. Expozice se nachází v prostorách Zahrad pod Pražským hradem – Oranžerie a v prostorách Kolovratského nádvoří –...
Erwin Dubský diplomat z lysického zámku
Lysice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Ve dnech 15. 5. 2018 až 31. 10. 2018 bude prohlídková trasa I. doplněna o zajímavé artefakty z cest diplomata a korvetního kapitána Erwina Dubského, které ještě nebyly vystavovány (v rámci projektu...
Program 51. sezóny Vizovického zámeckého kulturního léta...
Vizovice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Letí pávi mezi sedmi moři. Květinové instalace na zámku...
Kratochvíle (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční květinové instalace v interiérech zámku Kratochvíle se v letošním roce uskuteční pošesté. V období od 18. do 27. května 2017 budou jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými...
V zahradním domku Markéta se se svými ilustracemi představí...
Kratochvíle (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V loňském roce si veřejnost připomínala sté výročí narození malíře Miloslava Troupa řadou výstav, z nichž nejrozsáhlejší se uskutečnily v Obecním domě v Praze, v Národní knihovně v pražském...
Jak se češe do věrtele – výstava věnovaná pamětníkům...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nová výstava s názvem Jak se češe do věrtele, věnovaná vzpomínkám pamětníků na chmelové brigády v 60. letech. V té době byl zámek ve správě Výzkumného zemědělského ústavu, který byl zaměřen na...
Výstava „Hlavně že se kouří z hlavně! “ o vývoji palných...
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte si v letošním roce naposled prohlédnout výstavu s názvem „Hlavně že se kouří z hlavně! “ o palných zbraních od doby husitů až po třicetiletou válku. Čekají na Vás nádherné kousky zbraní...
Výstava Ten druhý život na zámku v Náměšti nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ministerstvo obrany ČR, 22. vrtulníková základna Biskajská a správa zámku v Náměšti nad Oslavou vás zve na putovní výstavu s názvem Ten druhý život. Výstava bude instalována v obřadní síni státního...
Stavební vývoj „starého“ Opočna (výstava)
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Panelová výstava na II. nádvoří zámku představí vývoj opočenské zámecké budovy, který se pro nedostatek pramenů daří až v poslední době rozkrývat ze sekundárních zdrojů. Panely představí slovem i...
Archeologické exponáty opočenského zámku (výstava)
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V návaznosti na akce uskutečněné v předchozích dvou letech „Julius Scheurer a Opočno“ a „Levoruční dýka“ přichystal zámek na sezonu 2018 prezentaci dalších běžně nevystavovaných exponátů, tentokráte...
Výstava Tvůrčí skupiny P 89 - Plzeň v galerii na zámku...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Západočeská metropole má vlastní silnou a zajímavou výtvarnou skupinu s historií trvající téměř třicet let. Ve svém názvu má tedy nejen počáteční jméno místa svého vzniku - Plzeň, ale i část...
Výstava obrazů Zbyňka Semeráka na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V galerii zámeckého letohrádku na návštěvníky čeká výstava obrazů Zbyňka Semeráka. Zbyněk Semerák (1951 - 2003) výrazná osobnost naivního umění. Jeho dílo není mezi veřejností dostatečné známé....
Bea Rostás: Očista (výstava v klášteře Zlatá Koruna)
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2018 v 15 hodin. Výstavní prostory opatství u pokladny. Otevřeno denně mimo pondělí.
DOMY - Výstava obrazů Jakuba Havránka na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
MgA. Jakub Havránek studoval na Akademii výtvarného umění v Praze u prof. Sopka, s půlroční stáží u Jana Merty. Na každé věci něco je. Maluji obyčejné domy, místa, předměty, protože do všeho se stejně...
Výstava František Josef I. na zámku Březnice
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámek Březnice – sezónní výstava - František Josef I. Viribus Unitis (společnými silami) Výstava přibližující více než 60- ti leté období panování rakouského císaře Františka Josefa I. prostřednictvím...
Jak se češe do věrtele – výstava věnovaná pamětníkům...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nová výstava s názvem Jak se češe do věrtele, věnovaná vzpomínkám pamětníků na chmelové brigády v 60. letech. V té době byl zámek ve správě Výzkumného zemědělského ústavu, který byl zaměřen na...
Vila Stiassni zve na výstavu: Stavby století 1918–2018
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Každá epocha inklinuje k rozdílným architektonickým výrazům, má tendence volit si své ikonické zástupce, které ji reprezentují jak z hlediska architektonického, tak společenského. Jaké stavby jsou ty...
Architektura ve službách první republiky
Zahrady pod Pražským hradem
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a územním odborným pracovištěm NPÚ v Praze si Vás dovoluje pozvat na regionální...
Výstava Monumenta Viva
Grabštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Putovní výstava Monumenta VIVA představuje projekty spolků a obcí při záchraně a obnově památek od drobných krajinných prvků až po velké sakrální stavby. Na výstavě jsou prezentovány projekty spolků...
Buquoyský palác ve službách diplomacie
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
V rámci projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii jsme pro Vás připravili výstavu zaměřenou na pražský Buquoyský palác, ve kterém se dnes nachází francouzská ambasáda. Výstava je přístupná...
Metter(m) nich (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
„... člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“Mimořádné zpřístupnění 1. patra Nové prelatury (zámek) s doprovodnou výstavou ukáže osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich...
Výstava Hans Kudlich: Osvoboditel sedláků v Arcibiskupském...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Kdo to byl Hans Kudlich a proč je tato výstava v Kroměříži na zámku? Hans Kudlich, narozený v roce 1823 v Úvalnu u Opavy, byl poslancem Ústavodárného říšského sněmu v letech 1848–1849, který zasedal...
Schwarzenbergové v diplomatických službách – výstava na...
Hluboká nad Vltavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava, věnovaná osobnostem z rodu Schwarzenbergů působícím v diplomatických službách, představí Jana Adolfa II. Schwarzenberga, iniciátora novogotické přestavby hlubokckého zámku, a jeho bratra...
Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu- Castelcorna v...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava představí části knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu- Castelcorna. Vedle svazků, které si přivezl ze Salcburku, uvidí návštěvníci také vybrané knihy oborů teologie, právo, lékařství a...
Výstava školních prací na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Výstava žákovských prací ZŠ Velké Losiny na téma 100 let republiky. Výstava představuje malou ukázku vzniku První republiky, respektive Republiky Československé. Připomeneme si T. G. Masaryka,...
Výstava Milk of Coal na Dole Michal v Ostravě- Michálkovicích
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Z našich šuplíků 25: „Teenagers“ (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Přehlídka tvorby mladých autorů – ZUŠ Plasy, ZŠ Plasy a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy. Výstava obrazů, kreseb a fotografií v nemocničním křídle konventu. Pořádá spolek Plasy sobě...
Tajemství hradního sklepení
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte se podívat, jaké tajemství ukrývá jeden z hradních paláců na Veveří! Výstava není vhodná pro děti.
Výstava dětských prací: Léto jako malované
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Odbor kultury a cestovního ruchu města Třeboně vyhlašuje druhý ročník výtvarné soutěže „Léto jako malované“. Zúčastnit se mohou děti z mateřských škol a z 1. – 5. ročníku základních škol. Do 1. června...
Keramika Kladruby 2018 – výstava v klášteře Kladruby
Kladruby (klášter benediktinů)
výstava | dlouhodobá akce
Salonní výstava 35 členů spolku Sdružení výtvarných umělců keramiků, na které uvidíte díla po čínaje drobnou keramickou plastikou, keramické vazy a nádoby až po velké zahradní objekty. Více na...
Výstava Osudové osmičky a Zubrnice
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava: OSUDOVÉ OSMIČKY A ZUBRNICE – Proměna venkova vlivem osudových letVýstava reflektuje poválečnou proměnu vesnické zástavby v Zubrnicích a vybraných lokací Ústecka. Záměrem je prostřednictvím...
Barvy pralesa na zámku Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava se koná ve spolupráci se správou Národního parku Podyjí a navštívit ji můžete v prostorách galerie Thayana na prvním nádvoří vranovského zámku. Otevírací doba výstavy: 15. června - 31. srpna:...
Za oponou – výstava v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výroční výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov. Otevřeno denně mimo pondělí ve výstavních prostorech opatství u pokladny, mimořádně otevřeno i v pondělí 13. srpna 2018.
Taková byla... Plenérová výstava unikátních historických...
Kunětická Hora (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Sto let od vzniku Československa, čtvrt století od obnovení návštěvnického provozu hradu. Obě výročí připomíná plenérová výstava unikátních historických snímků Kunětické hory v hradním...
Výstava „Oldřich Jelínek: Obrazy” na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů známého ilustrátora a autora filmových plakátů. Oldřich Jelínek významně spolupracoval také s Adolfem Bornem.
Pohádky Zdeňka Trošky na zámku v Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádek, které režíroval Zdeněk Troška, král českých pohádek. Téměř 50 kostýmů z pohádek Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, O princezně Jasněnce a...
Doprovodná výstava KROSIENKY
Šternberk (státní hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Od úterý 19. 6. do neděle 30. 9. 2018 bude probíhat ve výstavních prostorách na dolním nádvoří hradu Šternberk doprovodná výstava KROSIENKY. Otevírací doba: Vstupné: Krosienky – starobylá technika...
Výstava dačického zámku – Šlechtické neřesti. Alkohol a...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Pití alkoholických nápojů patří mezi kratochvíle všech společenských vrstev již od starověku. V průběhu dějin se ale samotné alkoholické nápoje i jejich společenská funkce proměňovaly. Mezi...
Magické osmičky 1848–1918–1948–1968
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a...
Výstava loutek Štěpána Tučka: DŘEVO, KTERÉ NEHOŘÍ
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Štěpán Tuček (19 let). Studoval hereckou konzervatoř v Praze - Hudebně dramatický obor, pod vedením Reginy Rázlové, Veroniky Žilkové a Jany Šulcové. Od čtyř let se věnoval loutkovému divadlu. Je...
Máš nápad na cyklostezku? Výstava prací dětí na zámku...
Kynžvart (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V rámci projektu Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v českobavorském regionu byla vyhlášena soutěž pro děti, které mohli vyjádřit svoje nápady, čím vybavit a oživit...
Výstava S knížaty u stolu
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Otevření výstavy S knížaty u stolu v areálu zámku Hradec nad Moravicí se uskuteční ve čtvrtek 28. června v 16 hodin. Součástí bude i ochutnávka specialit ve středověkém stylu. Výstava je součástí...
Z našich šuplíků 26: „××××ד (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií, obrazů a kreseb v Plasích v nemocničním křídle. (Autoři budou upřesněni.) Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Výstava Harrachové a Jilemnicko
Hrádek u Nechanic (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Harrachové a Jilemnicko na Hrádku u Nechanic. Ve dvou místnostech uvidíte fotografie a dokumenty, vztahující se k majitelům zdejšího panství a k zámeckému areálu. Výstava je aktuálně doplněná...
Uloupené umění – výstava v synagoze Březnice
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Uloupené umění přibližuje činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války s cílem nalézt, zdokumentovat a identifikovat kulturní majetek...
Magické osmičky 1848–1918–1948–1968
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a...
Soutěž s Českým rozhlasem na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Navštivte zámek Velké Losiny! Na nádvoří je umístěn soutěžní plakát. Vyfoťte se u něj, pošlete na adresu hradozameckeleto@rozhlas.cz a můžete vyhrát spoustu zajímavých cen. Více informací a...
Půta Švihovský, diplomat konce středověku
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava bude věnována osobnosti Půty Švihovského z Rýzmberka, který byl nejvyšším sudím českého království na přelomu 15. a 16. století jedním z předních šlechticů konce středověku a nejdůležitějších...
Výstava „Šlechta ve službách Masarykovy republiky“ na zámku...
Jezeří (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 30. 6. 2018 od 14:00 hod. Výstavu lze zhlédnout při prohlídce zámku – okruh I. Zámecké interiéry v období od 1. 7. 2018 do 26. 8. 2018
Pavel Kerlin Fotografie
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Pavel Kerlin FotografieVýstava v Bílé věži zámku v Hradci nad Moravicí od 1. 7. - 2. 9. 2018
Jaroslav Hutka LINORYTY 1967–1973
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Jaroslav Hutka LINORYTY 1967–1973 Prodejní výstava v přízemí západního křídla Bílého zámku od 1. 7. do 2. 9. 2018.
Svět bez hranic - výstava obrazů naivních a amatérských...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů účastníků mezinárodního sympozia naivních a amatérských umělců. Renesanční salónek vedle návštěvnické pokladny. Vstup volný.
Výstava v galerii hradu Rožmberk BUQUOYOVÉ A UMĚNÍ...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
BUQUOYOVÉ A UMĚNÍ DIPLOMACIE V 18. A 19. STOLETÍ - Hyalitová partie aneb dáma bere králeVýstava se zaměří na životní osudy tří výrazných osobností tohoto šlechtického rodu, které se svými počiny...
Poznej světové dědictví UNESCO na hradě Bouzov
Bouzov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Vzdělávací dlouhodobý autorský projekt RNDr. Mileny Blažkové pod názvem Poznej světové dědictví UNESCO představuje široké české veřejnosti místa, která organizace UNESCO vybrala pro jejich mimořádnou...
8. Fotoplátno (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava velkoformátových fotografií na plátně 35 českých autorů v severním křídle sýpky. Výstava je přístupná dle otvírací doby okruhu Hodinová věž s kaplemi s prohlídkou této budovy. V červenci a...
Vila Stiassni zve na výstavu: Auta brněnských továrníků:...
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Automobil jako praktický dopravní prostředek, symbol společenského postavení, nebo koníček? Jak a čím jezdili zástupci brněnské podnikatelské smetánky na počátku 20. století v moravské metropoli,...
Mezinárodní letní škola staré hudby 2018 na zámku Valtice
Valtice (zámek)
ples | dlouhodobá akce
Jubilejní 30. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby se bude konat v termínu 7. – 15. července 2018 tradičně v prostorách zámku Valtice, bližší informace na stránkách pořadatele. Vstupenky v...
Březnické rody ve službách Habsburků – výstava na zámku...
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mimořádná krátkodobá expozice zaměřená na historii rodů Lokšanů z Lokšan a Jeníšků z Újezda, za jejichž působení na březnickém panství dochází k nebývalému rozkvětu městečka i zámku a vznikají...
Výstava malíře Jaroslava Blažka a sochaře Michala Blažka na...
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V prvním patře zámecké budovy, před vstupem do prohlídkového okruhu, jsou od 7. července do 30. září vystavena díla malíře Jaroslava Blažka a sochaře Michala Blažka. Výstava je přístupná zdarma mezi...
Festival ANIMA MUSIC 2018
Nebílovy (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Zámek Nebílovy a Bezejmenná čajovna společně zvou na již druhý ročník multižánrového a genderově nevyváženého hudebního festivalu ANIMA MUSIC, který se svou dramaturgií řadí mezi unikátní kulturní...
Sázavský klášter - Společné Sázavské malování aneb Škola...
Sázava (klášter)
ostatní | dlouhodobá akce
Motto: Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát....
Cesta nocí – výstava obrazů Richarda Konvičky na zámku...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Richard Konvička se narodil 30. dubna 1957 v Praze. V letech 1973–1977 absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a následně Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Smetany...
Výstava: Šlechtici – diplomaté – zednáři na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ŠLECHTICI – DIPLOMATÉ – SVOBODNÍ ZEDNÁŘI, která probíhá ve vrchním patře zámku, je součást í celorepublikového projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Uvidíte zde vzácné...
Výstava sušických řezbářů na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte se podívat, co nového jsme pro Vás nachystali do zámecké Jízdárny. První novinkou je výstava dvou sušických řezbářů, pá nů Martina Bernarda a Zdeňka Kříže. Jejich práce si můžete prohlédnout...
4 x Kulina, výstava v galerii Kruh na zámku Rájec nad...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů a plastik v galerii Kruh.
JOSEF MŽYK obrazy. kresby. grafika
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
JOSEF MŽYK obrazy. kresby. grafikaVýstava ve Velké galerii Bílého zámku v Hradci nad Moravicí od 20. 7. – 16. 9. 2018 Vernisáž 19. 7. 2018 v 17 hodin s hudebním doprovodem – Jan Hanousek –...
Dokonalý diplomat: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. - 20. století. Mezi nejvýznamnější exponáty nepochybně patří předměty...
XV. ProART 2018 festival na zámku Valtice
Valtice (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Již potřetí se uskuteční v areálu Unesco zámku ve Valticích multižánrový workshop festival ProART. Snahou je oživit tyto nádherné historické prostory tvůrčím duchem tance, divadla, zpěvu a psaní pod...
VÝSTAVA OBRAZŮ VERY SIFFNER
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
SETKÁNÍ S OBĚMA UMĚLCI SE USKUTEČNÍ BĚHEM PROGRAMU ČAJE O PÁTÉ, KONANÉHO V SOBOTU 1. ZÁŘÍ 2018 OD 17:00 HODIN V ZÁMECKÉ ORANŽÉRII A ZAHRADĚ - blíže viz rubrika společenské akce. VÝSTAVA POTRVÁ DO 30....
Z našich šuplíků 27: „Významné věci minulosti“ (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Historická dokumentární fotografie z místních malých fotoarchivů. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Rozmanitost v jednotě (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Cisterciácká klášterní krajina ve střední Evropě Výstava o klášterní krajině šesti cisterciáckých klášterů převážně ze střední Evropy. Ponořte se do světa cisterciáckých mnichů a pohleďte na odkaz...
23. ročník Křivořezání
Křivoklát (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Letošní 23. ročník řezbářského sympozia má hlavní téma Křivoklátský betlém. Na I. hradním nádvoří bude tvořit nejméně 30 řezbářů ze všech koutů České republiky. Během letošního Křivořezání se můžete...
Obrazy Petra Ettlera
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Drátování na hradě Rabí
Rábí (hradní zřícenina)
ostatní | dlouhodobá akce
Ateliér Radost: Ukázky drátování Na velkém nádvoří uvidíte staré řemeslo a sami si můžete vyzkoušet si dovednost našich předků.
Mimořádné prohlídky gotických sklepů na Konopišti
Konopiště (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Výstava „Pozvánka do mého kraje“ na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům
Veselý Kopec (skanzen)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Soubor lidových staveb Vysočina, především expoziční celek Veselý Kopec je místem, které rády navštěvují rodiny s dětmi. Právě pro ně je na měsíce červen až září připravena zajímavá nabídka. V červnu...
Květiny na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Květiny na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou Květinová aranžmá v historických interiérech Květinová výzdoba v interiérech aristokratických sídel byla neodmyslitelná. Květiny nejenom doplnily...
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
květinová aranžmá doprovází unikátní soubor ornátů a církevních textilií z klášterních sbírek, které budou poprvé představeny veřejnosti. Prohlídka pouze s průvodcem na I. prohlídkové trase.
Masaryk a Svatá země – výstava v synagoze Březnice
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava se kromě památné návštěvy TGM na jaře roku 1927 v tehdejší mandátní Palestině věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž...
Výstava obrazů Martiny Fialové s názvem LUCIE na lysickém...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Vila Stiassni zve na výstavu: Brnem textilním
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Kam až sahá historie brněnského vlnařského průmyslu, jak se vyvíjela technologie výroby textilií a co znamenal rozvoj tohoto odvětví pro architekturu a urbanismus tzv. Moravského Manchestru? To se...
Jana Vacková a Marie Němejcová se představí v galerii zámku...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Jana Vacková tvoří grafiku - litografii, koláže z textilu i papíru, kombinované techniky a ilustrace. Marie Němejcová šperky vytváří ze st říbra. Kombinuje techniku drátování, tepání, pá jení a do...
Magické osmičky 1848–1918–1948–1968
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a...
Začátek školního roku na státním zámku Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Speciální měsíc, kdy skupiny dětí z mateřských a základních škol mohou navštívit jakýkoli okruh zámku pouze za 20,- Kč/ dítě. Pedagogický doprovod zdarma. Na prohlídku je nutná předběžnou rezervaci...
Jak se češe do věrtele – výstava věnovaná pamětníkům...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nová výstava s názvem Jak se češe do věrtele, věnovaná vzpomínkám pamětníků na chmelové brigády v 60. letech. V té době byl zámek ve správě Výzkumného zemědělského ústavu, který byl zaměřen na...
Dokonalý diplomat: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. - 20. století. Mezi nejvýznamnější exponáty nepochybně patří předměty...
Má vlast cestami proměn ve vile Stiassni
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Má vlast cestami proměn již několik let přináší svědectví o místech zapomenutých, poškozených či zanedbaných, která se proměnila v místa opět krásná, funkční a užitečná. Každý rok pak nově vzniklá...
Výstava Evy Výborné „Meditace o prostoru“ v klášteře Zlatá...
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Jiří Havlíček – Krajiny a keramika, výstava v galerii Kruh...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů a keramiky malíře a keramika Jiřího Havlíčka v galerii Kruh.
Pohádky Zdeňka Trošky na zámku v Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádek, které režíroval Zdeněk Troška, král českých pohádek. Téměř 50 kostýmů z pohádek Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, O princezně Jasněnce a...
Výstava módy 1958–78 aneb Jak se žilo ve vládní vile, dnes...
Vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Výstava je instalovaná přímo na prohlídkové trase vily. Přes 70 oděvních modelů a desítky doplňků je rozděleno do několika po sobě jdoucích celků. Návštěvník získá jednoduchý přehled o módních...
Dny evropského dědictví na státním zámku Benešov nad...
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dny evropského dědictví jsou významnou poznávací akcí, která má rozšiřovat historické podvědomí o národním kulturním dědictví. V tomto týdnu můžete navštívit prostory zámku, které jsou jindy...
Výstava HUB 2018
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Pozvánka na již tradiční podzimní výstavu hub, která bude v Zámecké galerii v Třeboni v září 2018: Pořadatelem akce je Agentura Třeboňsko o. p. s.
Květinová výstava Klášter v objetí květin ve Zlaté Koruně
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Květinová aranžmá při příležitosti výročí 755 let od založení kláštera Zlatá Koruna Přemyslem Otakarem II. Výstava je pouze s průvodcem na hlavní trase klášter a kostel.
Pohádky Zdeňka Trošky na zámku v Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádek, které režíroval Zdeněk Troška, král českých pohádek. Téměř 50 kostýmů z pohádek Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, O princezně Jasněnce a...
Krajinská výstava na zámku Březnice
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava na zámku Březnice připomínající 90 leté výročí slavné Krajinské výstavy v Březnici v roce 1928, která výrazně přispěla k hospodářskému i kulturnímu rozvoji jihočeského kraje, jehož bývala...
Ploskovické jablko 2018 na zámku Ploskovice
Ploskovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně Vás zveme na 14. ročník tradiční akce Ploskovické jablko. Jedná se o prezentaci místních ovocnářů, jejichž výpěstky budou vystaveny v zámeckých grottách. Akci pořádá obec Ploskovice ve...
Rozhraní světla – výstava – Antonín Gavlas
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Rozhraní světla – výstava – Antonín GavlasVýstava obrazů, fotografií a plastik ve Velké galerii Bílého zámku zpřístupněna 20. 9. 2018 v úterý – neděle od 10–16 hod. Vernisáž výstavy v úterý 18. 9....
Podzim na státním zámku Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nenechte si ujít prostory našeho zámku obohacené o výstavu podzimní dekorace, která vám zajisté vdechne krásnou podzimní atmosféru. Výstava je součástí prohlídky Dolního zámku. O výzdobu se postarají...
Řezbářské sympózium II. na zámku Ploskovice
Ploskovice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Srdečně vás zveme na druhý ročník řezbářského sympózia, jež se bude konat v Ploskovicích. Výsledkem budou tři umělecky pojaté lavice, které budou umístěny v zámeckém parku. Smyslem celé akce je...
Výstava Figurama 18
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava prací vzniklých v rámci nultého ročníku plenéru fakult designu a umění z Česka, Slovenska a Polska.
Exoti patří do skleníku
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Délka: 120 minJak chutnala zlatá jablka Hesperidek? Co je vavřín a co bobkový list? A jsme vlastně v oranžerii nebo ve skleníku? Každopádně se tam ale seznámíme s exotickými chutěmi, vůněmi i...
Jak se češe do věrtele – výstava věnovaná pamětníkům...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nová výstava s názvem Jak se češe do věrtele, věnovaná vzpomínkám pamětníků na chmelové brigády v 60. letech. V té době byl zámek ve správě Výzkumného zemědělského ústavu, který byl zaměřen na...
Dokonalý diplomat: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. - 20. století. Mezi nejvýznamnější exponáty nepochybně patří předměty...
Projekt Městečko z ruky na zámku ve Vizovicích
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Máte patnáct minut do začátku prohlídky zámku nebo prostě jenom nevíte, co zrovna dneska dělat? Tak to jste ideálními adepty na výrobu papírových domečků v pokladně zámku. Každý říjnový víkend si u...
Sladký život citrusů
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: děti ve věku 4–8 letCitronová holčička Nela alias Citro- Nela se jednoho dne probudila v obchodě obklopena dalšími citrony. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzali....
XI. MFF Juniorfest 2018
Horšovský týn (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest již tradičně proběhne v listopadu v pěti městech Plzeňského kraje. Doprovodný program a filmy budeme postupně zveřejňovat. Bližší informace:...
Výstava Země ve mně
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava plenérových studentských prací ateliéru Nových médií a Intermédií vedených Doc. Ak. mal. Vladimírem Mertou.
Soutěž o nejkrásnější vánoční perníkový hrad na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
O Vánocích bude novohradský hrad opět vonět perníkem! Každá šikovná hospodyňka či její ratolest, popřípadě šikovná paní učitelka s nápaditými dětmi, může přinést ve druhé polovině listopadu svůj...
Adventní programy
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: děti ve věku 4–14 letJak se na zámku slavily před sto lety Vánoce? Vydejte se s námi na návštěvu k paní hraběnce a panu hraběti a podíváme se, co pro ně znamenaly vánoční svátky,...
Tereza Eisnerová – Lenka Falušiová: Lesem jsem na Dole...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Tereza Eisnerová (* 1981, Praha) Poprvé se seznámila se základy modelování a sochařskými technikami na st řední Výtvarné škole Václava Hollara v Praze. Ve studiu pokračovala na Akademii výtvarných...
Marek Škubal: Animal Bodhisattva na Dole Michal v...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Marek Škubal (* 1986, Plzeň) Marek Škubal je mnohostranný výtvarník, který se zabývá sochou, kresbou a grafikou. Svá studia započal na pražské AVU v sochařském ateliéru J. Zeithammla, absolvoval...
Comfort balcony na Dole Michal v Ostravě- Michálkovicích
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Vánoce na raduňském zámku
Raduň (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Připravujeme tradiční instalační projekt Vánoce na raduňském zámku, který se do někdejšího aristokratického domu knížat Blücherů z Wahlstattu vrací každý druhý rok. Nabídneme Vám prohlídku slavnostně...
Vánoční koncerty na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Cena vstupenky na koncert 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout čtvrt hodiny před začátkem koncertu.
Vánoce na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dovolujeme si Vás pozvat na XXVI. Vánoce na Hrádku u Nechanic. Od 1. do 16. prosince 2018 Vás ve vánočně vyzdobených interiérech seznámíme s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Prozradíme Vám,...
TŘEBOŇ: výstava KVĚTY VÁNOC (Klub Mája, Třeboň)
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nalaďte se na Vánoce na prodejní výstavě ČAS ADVENTU v Zámecké galerii Třeboň! Klub Mája Třeboň ji přichystal na dny 1. –8. 12. 2018. Otevřeno mají denně 9–17 hodin. Poslední den / 8. 12. / pouze do 16...
Vánoce na Veselém Kopci aneb Ten vánoční čas
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční výstavu Vánoce na Veselém Kopci aneb Ten vánoční čas zahájíme v sobotu 1. prosince. Můžete se těšit na vyzdobené roubenky, které připomenou svátky zimního období. Dozvíte se například, jaké...
Dřevěný betlém Františka Pešána na státním zámku Mnichovo...
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Dřevěný malovaný betlém v životní velikosti od výtvarníka a loutkáře Františka Pešána, přístupný denně od 2. 12. 2018 do 6. 1. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin, sestavený ve freskami zdobené zahradní...
Adventní výstava v Městském muzeu v II. patře státního...
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
v II. patře hl. budovy NPÚ–státního zámku Mnichovo Hradiště
Adventní putování z náměstí do státního zámku Mnichovo...
Mnichovo Hradiště (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Adventního putování v Mnichově Hradišti Datum: 2. 12. 2018 do 6. 1. Adventního putování z náměstí do státního zámku Mnichovo Hradiště s výstavou betlému a adventní výstavou v městském muzeu,...
Zámek Bečov: adventní prohlídky
Bečov nad Teplou (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Mimo hlavní návštěvnickou sezonu pravidelně pořádáme prohlídky:
TŘEBOŇ: výstava SKLENĚNÉ VÁNOCE (OA, SOŠ a SOU Třeboň)
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
K adventnímu času v Třeboni patří již tradičně výstava výrobků ze skla třeboňských studentů školy OA, SOŠ a SOU Třeboň. Výstava je prodejní.
Dobře vypečené vánoce ve Vizovicích
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámek Vizovice se letošní vánoce zaměřil na téma vánoček. A pokud vás tento nápad zaujal, určitě neváhejte a přijďte si výstavu prohlédnout. Začíná už v sobotu 15. prosince!
Sázava - Vánoční bohoslužby Římskokatolické církve v...
Sázava (klášter)
bohoslužba | dlouhodobá akce
Římskokatolická farnost v Sázavě vás srdečně zve na vánoční bohoslužby v poutním chrámu sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera a v kostelích v jeho okolí. Data a začátky bohoslužeb a mší svatých...
Výstava betlémů ve vizovické zámecké kapli
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava betlémů v kapli vizovického zámku patří už roky k oblíbeným cílům místních obyvatel i návštěvníků z daleka. Letos je čeká překvapení – velký barevný betlém s 48 vyřezávanými figurami. Je to...
Vánoce 2018 na Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vánoční prohlídkyJiž tradičně se na Horšovském Týně otevírají brány zámku i po Vánocích. Otevřeno máme od 26. do 31. 12. 2018 denně od 10 do 15 hodin. Můžete navštívit vánočně vyzdobené trasy zámku a...
Prohlídky vánočně vyzdobenými historickými sály...
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Výstava Českoslovenští státníci ve vile Stiassni
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava, která vznikla v rámci oslav tzv. osmičkových výročí, je věnována slavným návštěvníkům neméně slavné vládní vily na Hroznové. Zjistěte, které československé (a nejen ty) státní představitele...
Vila Stiassni zve na výstavu: Architektura ve službách...
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava v brněnské vile Stiassni se hlásí k počátkům Československa. Na šestnácti panelech ukazuje bohatství meziválečné architektury podle tematických okruhů, k vidění budou jsou modely staveb a...
Půta Švihovský, diplomat konce středověku
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava bude věnována osobnosti Půty Švihovského z Rýzmberka, který byl nejvyšším sudím českého království na přelomu 15. a 16. století jedním z předních šlechticů konce středověku a nejdůležitějších...
Betlém vánoční
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku můžete od 12. prosince až do 6. ledna navštívit výstavu s názvem Betlém vánoční. V roubených domcích naleznete připomínku zvyků, které se vázaly k zimním...
Vila Stiassni zve na výstavu: Časopis Forum a...
Vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava je věnována zejména tradiční moderně dvojice architektů Franza Wimmera (1885–1953) a Endre Szönyiho (1885–1968), ale také dalším československým architektům, jejichž práce byly publikovány na...
WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT FRIEND TO SMALL BUSINESS...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Amarylis a zlatá dvacátá aneb oslavte s námi 90 let vily...
Vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Ačkoliv byl oficiálním dnem ukončení výstavy 3. únor, jsou květy amarylisů stále ve výborné kondici, výstavu tak bylo možné prodloužit do neděle 10. února. Nenechte si ujít opravdu poslední...
Komentovaná prohlídka výstavy Váhy, míry, závaží na zámku...
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Délka: 40 min Víte, co je to látro nebo jak velký je žejdlík? Na tyto i další otázky vám odpoví výstava Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží. Seznámíte se nejen s historií měření a vážení na území...
Šlechta – začátek konce
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ Jak se žilo posledním majitelům veltruského zámku? Kde jinde lépe ukázat proměnu postavení šlechty než na zámku, který byl až do půlky 20. století v držení...
Den/ Půlden ve Schole Naturalis
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: školní skupiny všech věkových kategorií Chystáte se na školní výlet? Potřebujete klidné místo pro soustředění kroužku? Nabízíme naučné a poznávací programy z nabídky Scholy naturalis,...
Otevření zámeckých skleníků státního zámku Rájec nad...
Rájec nad Svitavou (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Jako každoročně si dovoluje pozvat návštěvníky do zámeckých skleníků, které budou otevřenyod 1. února – 31. března 2019 denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin. Vstupné: 10 KčOtevírací doba v období...
Výstava Neboj, neboj aneb Výstava pro všechny malé i velké...
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku mohou zájemci od 5. února do 10. března navštívit zajímavou výstavu s názvem Neboj, neboj aneb Výstava pro všechny malé i velké strašpytle. Výstava představuje...
dnes
Oživené prohlídky vily Stiassni Jen pro ten dnešní den
Vila Stiassni
st 20. 2. 2019 – st 21. 8. 2019
Nechte se Divadlem historie v pohybu Exulis unést do časů prvorepublikových a vychutnejte si netradiční oživené prohlídky vily Stiassni jen pro ten dnešní den... Průvodci v kostýmech vás seznámí s...
Maluj svoji památku 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
pro děti | dlouhodobá akce
Nadir je se mnou – výstava na Dole Michal v...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Svátky kamélií - výstava kamélií na státním zámku Rájec...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Rájec nad Svitavou zve na tradiční květinovou výstavu kamélií s názvemSvátky kamélií, která se uskuteční v interiérech rezprezentačního přízemí a zámecké kaple. Letošní téma zavede...
Oživené kameny, výstava v Galerii Kruh na zámku Rájec nad...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava malovaných kamenů Soni Čermákové v galerii Kruh.
Sázavský klášter – jarní výtvarná soutěž pro děti i dětské...
Sázava (klášter)
pro školy | dlouhodobá akce
probíhá od 18. března 2019 do 3. května 2019 vyhlášení výsledků: 12. května 2019 u příležitost KVĚTINOVÉHO DNE V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘEobrázky jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 je třeba...
Balet s rodokmenem - výstava na zámku v Litomyšl
Litomyšl (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Balet La Fille mal gardée (v překl. Marná opatrnost) je nejstarším dochovaným baletním titulem. Premiéra se konala ve francouzském Bordeaux roku 1789. Tento nejhranější evropský balet má nečekanou...
Stálá expozice plastik Jaroslava Šafra na hradě Litice
Litice - Záchlumí (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Na hradě Litice je od roku 2014 stálá výstava v rámci expozice hradu. Výstava je přistupná v návštěvní době hradu. Ačkoliv se Jaroslav Šafr věnuje především keramickým plastikám, nejvíce na něho...
Zámek Lemberk zve na výstavu – Člověk a kůň
Lemberk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámecká konírna – výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.
Zámek Lemberk zve na výstavu – Lemberk po roce 1918
Lemberk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
„Něco málo“ o puškařích z Opočna a okolí
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava zaměřená na produkci puškařů spjatých s panstvím Opočno. „Náchodskému a opočenskému panství dodával J. Brandejs z České Skalice, A. Paul z Dobrušky, I. Čtrvtečka z Opočna a další. Všichni byli...
Velikonoční výzdoba opočenského zámku
Opočno (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Prohlídky expozic nazdobených v duchu a se symboly velikonočních svátků. Velikonoční výzdobu je možné zhlédnout pouze v rámci prohlídek v návštěvní době zámku. Vstupné se akcí nenavyšuje.
Třeboň: výstava S NADHLEDEM - třeboňské vzdušné krajiny...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Autíčka na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava autíček MATCHBOX brněnského sběratele Viktora Grigorova. Výstava proběhne v renesančním salónku vedle návštěvnické pokladny zámku. Otevřeno bude o víkendech a svátcích a 16.- 18. 4. 2019 od...
BUČOVICE: květinová výstava RŮŽE PRO PAVÍHO KRÁLE
Bučovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zveme Vás na jarní květinovou výstavu v reprezentačních sálech zámku Bučovice. Výstavu můžete navštívit od 30. 3. do 7. 4. 2019. V sobotu 30. 3. ve 14:30 bude Slávek Rabušic a Denisa Maloňová...
Zámek Hořovice jako internační tábor italských válečných...
Hořovice (nový zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava byla vytvořena u příležitosti 100 letého výročí v roce 2018 a na sezónu 2019 byla přesunuta do nově zpřístupněných prostor. Připomíná málo známou historii ze sklonku první světové války, kdy...
Cesta za pokladem v zámeckém parku Hořovice
Hořovice (nový zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
je zábavná i naučná hra v parku pro děti v doprovodu rodičů. Hra spočívá v tom, že děti plní úkoly na místech, která naleznou podle speciálního plánku, který je k zakoupení v pokladně. Po splnění...
Zámek Manětín Vás zve na výstavu maleb Lady Kratochvílové
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Lada se zabývá volnou tvorbou maleb. Maluje pro radost, na zakázku, dle přání zákazníka. Všechna díla jsou prodejná a ihned k dispozici. https://malba-lada-kratochvilova.webnode.cz/
Fotosoutěž Státního zámku Litomyšl 2019 – Renesanční...
Litomyšl (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
Od 1. 4. do 28. 10. 2019 se mohou návštěvníci litomyšlského zámku zapojit do nové fotografické soutěže, tentokrát na téma Renesanční inspirace zámku v Litomyšli. V roce 2019 se veškerá pozornost...
Výstavy současného umění na zámku Valeč
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ratibořice - zámecký kulturní kalendář 2019
Ratibořice (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Velikonoce na Betlémě
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA připravilo v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku výstavu s názvem Velikonoce na Betlémě. Od 2. dubna do 28. dubna naleznete ve zdejších roubenkách...
dnes
„Moc a sláva – Rudolf první, melancholický a poslední“ –...
Konopiště (zámek)
st 3. 4. 2019 – st 27. 11. 2019
Akce se koná v těchto termínech a časech: st 3. 4. 2019 st 17. 4. 2019 st 1. 5. 2019 st 29. 5. 2019 st 12. 6. 2019 st 26. 6. 2019 st 10. 7. 2019 st 24. 7. 2019 st 7. 8. 2019 st 21. 8....
Výstava obrazů a porcelánu malířky LUNA ISIS
Zahrady pod Pražským hradem
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů a porcelánu malířky LUNA ISIS.
Výstava fotografií z představení Deadtown Divadla Bratří...
Kratochvíle (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Fotografie Jany Lábrové Rabenhauptově a Ireny Vodákové zachycují přípravu i samatnotné strhující představení Deadtown inspirované divokým západem, kovboji, černobílými groteskami a kabaretem... Jsou...
DOTEKY – Výstava fotografií na hradě Švihově
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Fotoklub Nepomuk sdružuje amatérské fotografy z Nepomuka a okolí. Byl založen v roce 2004 a během 15 let své činnosti zorganizoval řadu společných výstav a dalších fotografických i společenských...
Výstava Múzy mezi květinami na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Státní zámek Litomyšl uvede novou návštěvnickou sezónu voňavou květinovou výstavou Múzy mezi květinami od 6. 4. do 22. 4. 2019. V roce 2019 zámek slaví 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli...
Kancléř Metternich a jeho vize míru v Rakouském kulturním...
Kynžvart (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
U příležitosti 160. výročí úmrtí pořádá RKF ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů výstavu reflektující nejvýznačnějšího člena rodu Metternichů,...
Zámek Bečov: dubnové mimořádné prohlídky
Bečov nad Teplou (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Mimo hlavní návštěvnickou sezonu pravidelně pořádáme prohlídky:
Kultura v Sázavském klášteře 2019
Sázava (klášter)
ostatní | dlouhodobá akce
V letošním roce 2019 pro vás připravujeme (více najdete na našem webu od poloviny března): So a Ne 13. a 14. dubna Speciální prohlídky Sázavská krajina z ptačí perspektivy - půdy, krovy,...
Velikonoce na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
O víkendech a svátcích od 13. do 28. dubna se mohou návštěvníci těšit na velikonočně vyzdobený zámek. Pro děti je přichystána soutěž pod názvem „Malujeme velikonoční vajíčko“, při které mohou vyhrát...
Třeboň: výstava květin AMARYLIS A ARCIMBOLDOVY PORTRÉTNÍ...
Schwarzenberská hrobka v Domaníně
výstava | dlouhodobá akce
Těšte se na již tradiční výstavu květin Amarylis (tentokrát v renesančním hávu:-) Uskuteční se ve dnech 13. až 22. dubna 2019 Doprovodný program: - na Masarykově náměstí KVĚTINOVÁ TŘEBOŇ -...
Jaro na lysickém zámku v krajce
Lysice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční výstava jarních květinových a velikonočních aranžmá jako součást prohlídkové trasy I. Tentokrát v duchu vzdušných krajek. Otevřeno v termínu 13. 4. 2019 – 22. 4. 2019 denně od 10:00 do 16:00...
Výstava Múzy mezi květinami na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Státní zámek Litomyšl uvede novou návštěvnickou sezónu voňavou květinovou výstavou Múzy mezi květinami od 6. 4. do 22. 4. 2019. V roce 2019 zámek slaví 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli...
České korunovační klenoty na dosah
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od 18. 4. do 23. 6. 2019 se v reprezentativním výstavním sále bývalé jízdárny zámku Kozel uskuteční výstava České korunovační klenoty na dosah / Život a dílo Karla IV. Projekt připomene nejen pestrý...
Výstava Ve službách krále – Buškové z Velhartic v evropské...
Velhartice (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Tematická expozice zaměřená na život ve 14. století a významné aktivity českých šlechticů Bušků z Velhartic ve službách krále a císaře Karla IV. s prezentací jednotlivých aspektů ovlivňujících...
Veselý Kopec: Jsme tu pro vás
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve statku z Mokré Lhoty, která vám přiblíží různé oblasti práce v muzeu v přírodě, které jsou jinak očím návštěvníků skryté. Připomene také osobnost zakladatele muzea v přírodě pana Luďka...
Velikonoce na zámku 19. –22. 4. 2019
Hradec nad Moravicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Velikonoce na zámku 19. –22. 4. 2019
Výstava Arcivévoda Rudolf Jan: arcibiskup, hudebník a...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Rudolf Jan (8. 1. 1788 Florencie – 24. 7. 1831 Baden), arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál se narodil jako nejmladší, šestnácté dítě císaře Leopolda II. (1747–1792) a Marie Louisy...
Zámek Duchcov
Duchcov (zámek)
dlouhodobá akce
Program kulturních akcí - sezóna 2019
Dubnové komentované prohlídky Květné zahrady a Rotundy
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci. Během měsíce dubna...
dnes
Komentovaná procházka po významném okolí vily Stiassni
Vila Stiassni
ne 28. 4. 2019 – ne 27. 10. 2019
Procházka s průvodcem po významném okolí vily Stiassni, tzv. Masarykově čtvrti. Během procházky se návštěvníci seznámí s historií čtvrti a postupným zastavováním svahů nad Pisárkami. Kromě...
Medvědi na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava více než stovky nejen plyšových medvědů v renesančním salónku lysického zámku. Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:00 hodin, o víkendech do 17:00 hodin. Vstup volný. Plakát k tisku zde:...
Komentované prohlídky v květnu
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Výstava v Rytířském sále
Frýdlant v Čechách (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Portréty Gallasů a Clam- Gallasů, veduty a erby majitelů – obohacení základní prohlídkové trasy v Rytířském sále, galerii předků.
Veselý Kopec: Jsme tu pro vás
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve statku z Mokré Lhoty, která vám přiblíží různé oblasti práce v muzeu v přírodě, které jsou jinak očím návštěvníků skryté. Připomene také osobnost zakladatele muzea v přírodě pana Luďka...
Zámek pro školy – státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Speciální měsíc, kdy skupiny dětí z mateřských a základních škol mohou navštívit jakýkoli okruh zámku za výjimečné vstupné. Pedagogický doprovod zdarma.* Na prohlídku je nutná rezervace minimálně dva...
Výstava Od pole válečného po objetí múzami, Questenbergové...
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Od pole válečného po objetí múzami, rod Questenbergů na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou Questenbergové byli původně bohatá měšťanská rodina pocházející z hanzovních měst v Německu. Čtyři...
FOTOKLUB ZNOJMO a 17. ročník Moravskoslezkého mapového...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií Fotoklubu Znojmo a 17. ročníku Moravskoslezkého mapového okruhu bude prezentovat fotografie jednotlivých členů fotoklubu Znojmo a současně nejlepší fotografie z výše uvedené...
Na kole do cukrárny
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava v 1. patře Anglického traktu představí návštěvníkům vývoj cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren v Čechách a na Moravě a také historické tříkolky a kola. Každý návštěvník si na...
Dámská volenka - Bohumil Nečas, výstava v galerii Kruh na...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava děl malíře Bohumila Nečase v galerii Kruh.
FRANCISCO GOYA CAPRICHOS
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
CAPRICHOS FRANCISCO GOYA výstava grafických listů Vernisáž výstavy: 25. 4. 2019 v 16:00 hodin ve velké galerii Bílého zámku v Hradci nad Moravicí
Zámek Manětín Vás zve na výstavu maleb Radomíra Kletečky
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Radomír Kletečka vystavuje své obrazy s motivy Karlových Varů, jejich nejbližšího okolí a lázeňských lesů. Používá olejové barvy, akvarelové barvy a kvaš.
Jarní výstava bonsají na zámku Libochovice 2019
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Bonsaj klub Libochovice pořádá jarní výstavu bonsají ve výstavní síni zámku. Na místě můžete získat cenné rady, zakoupit bonsaje či odbornou literaturu.
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
dnes
Posvátné prostory večerního Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 3. 5. 2019 – pá 20. 9. 2019
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna včetně Kaple svatého Kříže. U příležitosti 640. výročí úmrtí císaře Karla IV. můžete projít a s tichou modlitbou stanout na...
Výstava Inspirace Zvíkov
Zvíkov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Prohlídku královského paláce doplňuje výstava INSPIRACE - ZVÍKOV, hrad Zvíkov v díle malířů, grafiků, samouků a dětí. Úvodní text: Už jen tím, že věci jsou a stojí, se splňuje předpoklad, aby byly dřív...
Výstava Zvíkov v krásné literatuře
Zvíkov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Prohlídku královského paláce doplňuje výstava Zvíkov v krásné literatuře. Devatenácté století, v kterém se díky A. Sedláčkovi zrodila charakteristika Zvíkova jako krále českých hradů, bylo úrodnou...
Výstava Přijměte srdečný pozdrav
Zvíkov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Prohlídku královského paláce doplňuje výstava Přijměte srdečný pozdrav - Zvíkov na pohlednicích. Vydání prvních emisí korespondenčních lístků v Rakousku- Uhersku v roce 1869 lze brát jako začátek...
KOMA – to nejlepší z mezinárodního komiksového festivalu...
Kynžvart (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
4. května 2019 v 11:00 – prohlídka s kurátorem KOMY Tomášem Řepou KOMA je první festival svého druhu v Brně představující současnou komiksovou tvorbu díky iniciativám KOMIXXX, galerie Šaufenster a...
Izrael – ráj ornitologů – výstava fotografií Martina...
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií ornitologa a fotografa přírody Martina Lazaroviče z Izraele.
Léto na Troskách
Trosky (hrad)
dlouhodobá akce
Léto na Troskách.
dnes
Sokolník a jeho dravci na státním zámku Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště (zámek)
ne 5. 5. 2019 – ne 15. 9. 2019
Akce se koná v těchto termínech a časech: ne 5. 5. 2019 (10:00 – 15:00) ne 12. 5. 2019 (10:00 – 15:00) ne 2. 6. 2019 (10:00 – 15:00) ne 16. 6. 2019 (10:00 – 15:00) út...
Kabinety Stuchlé: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Kabinety Stuchlé. Kouzelný svět pohyblivých loutekLoutkové krasavice tančící charleston, silák zdravící příchozího troubením na trumpetu, ožívající mořská panna, ale také cirkusové obludárium i do...
Na hradě a v předhradí - Konopiště pro děti
Konopiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Modely historických šatů na panenkách po deseti letech ve...
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Je to již deset let, co jste si ve Vizovickém zámku mohli prohlédnout jemné detaily replik historických šatů na panenkách barbie z dílny paní Zdeňky Mudrákové. Letos jsme se rozhodli výstavu...
Výstava je prodloužena do neděle 26. května 2019. Zámek...
Kratochvíle (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Od 18. do 24. května 2019 si budete moci interiéry zámku prohlédnout slavnostně nazdobené a provoněné živými květinami. V rámci této tradiční události bude zámek Kratochvíle mimořádně otevřen i v...
Sezónní výstava v zahradním pavilónu nabídne dílo Ivy...
Kratochvíle (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Školní výlet za divadlem na vodní hrad Švihov
Švihov (hrad)
pro školy | dlouhodobá akce
Pohádky proti pláči (MŠ a 1. až 2. třída ZŠ) V tomto převážně maňáskovém představení obveselují herci „uplakanou muchomůrku“ moderními pohádkami „O nebeské slepičce“ a „O pejskovi, který si přál...
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - Dříve to býval Český ráj - výstava...
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Autor fotografií Jiří Volf spolu s vedením zámku Libochovice si dali za cíl prezentací fotografií demonstrovat návštěvníkům, že pro krajinu Českého středohoří byl v minulosti používán název Český ráj...
Proměny severního Plzeňska (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava starých a nových fotografií Fotoklubu Plasy v přízemí Nemocničního křídla konventu. Otevřeno pouze o sobotách a nedělích od 25/ V do 16/ VI/ 2019 od 10 do 16 hodin.
Zámek Manětín zve na společnou výstavu herečky a...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Společná výstava obrazů, keramiky a plastik z kamene herečky a výtvarnice Jany Krausové a kamenosochařů Jitky a Marcela Stoklasových. 31. 5. vernisáž od 17 hodin!
dnes
Vila Stiassni zve na výstavu: Z Vídně na sever
Vila Stiassni
pá 31. 5. 2019 – ne 29. 9. 2019
Dvě páteřní železniční tratě České republiky Stavba prvních železnic bývalého Rakouska–Uherska byla vyvolána soukromou iniciativou a podpořena privátními prostředky. První parostrojní železnice...
S dětmi na státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Celý červen je u nás zaměřen na malé návštěvníky. Proto děti, které nám po prohlídce zámku namalují obrázek zámku či zážitku z prohlídky, se mohou zúčastnit soutěže o zajímavou odměnu.
Výstava k 50. výročí filmu Kladivo na čarodějnice na zámku...
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Film Kladivo na čarodějnice režiséra Otakara Vávry se opět vrací na zámek Velké Losiny. U příležitosti 50. výročí od natočení filmu čeká na návštěvníky poutavá výstava mapující průběh...
Výstava kaktusů ve skleníku zámku Libochovice
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů v Roudnici nad Labem vás srdečně zve do skleníku zámku Libochovice na svou již 57. výstavu.
Výstava K. H. Mácha pomníky- sochy- náhrobky na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
1. 6. - 31. 7. 2019(16. 6. 1912 - odhalení pomníku KHM v Praze) V podstřeší Purkrabského paláce můžete shlédnout unikátní výstavu „Pomníky- sochy- náhrobky“ Karla Hynka Máchy v díle našich předních...
Výstava v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Lajos Árpád Luzsicza: Mé krajiny/ Mé objekty. Veřejná vernisáž 8. 5. ve 14:30 hodin. Výstavní prostory opatství vedle pokladny. Autor vystudoval AVU v Praze. Žije a tvoří v Budapešti, kromě grafiky...
,, Papírové divadlo včera a dnes, výstava na zámku Rájec nad...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Interiéry zámecké kaple doplní papírové skládačky, betlémy, divadla a trojrozměrné modely z muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Vstup na výstavu je s průvodcem v rámci výběrového okruhu nebo...
Pistole z opočenských depozitářů
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zejména pro stálé návštěvníky našich expozic a milovníky zbraní připravuje státní zámek Opočno již několik let výstavy exponátů, které nejsou v běžných prohlídkách k vidění. Po ilustrovaném inventáři...
Výstava na zámku Zákupy – Deset výletů NORDBÖMISCHER...
Zákupy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Vlastivědného spolku Českolipska na nádvoří zámku Zákupy. Dne 10. dubna 1878 se v České Lípě konala ustavující schůze, na níž byl založen Nordböhmischer Exkursions- Club, Severočeský výletní...
dnes
Komentované prohlídky parku na zámku Ploskovice
Ploskovice (zámek)
ne 2. 6. 2019 – ne 6. 10. 2019
I v letošním roce se opět můžete zúčastnit oblíbených prohlídek parku s botanikem. Dozvíte se například o tom, jak vypadal park v 18. století, jakými změnami v historii prošel, nebo která původní...
Vilém Veverka - Výstava fotografií na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
K největším koníčkům jednoho z nejrespektovanějších hobojistů Evropy Viléma Veverky patří horolezectví a fotografování. Stejně jako v oblasti hudby i zde si klade nejvyšší cíle; jeho snímky...
Beethovenův Hradec
Hradec nad Moravicí (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Beethovenův Hradec – mezinárodní hudební festival – se uskuteční od 4. do 16. 6. 2019 v prostoru Velké dvorany v budově Červeného zámku, tentokrát v oboru viola.
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
dnes
Na kafe s kastelánem
Karlštejn (hrad)
čt 6. 6. 2019 – út 27. 8. 2019
Kastelán hradu Karlštejn Ing. Lukáš Kunst Vás zve na kafe s kastelánem. Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu Vás provede kastelán osobně a představí tak jeden ze symbolů české státnosti -...
Kancléř Metternich a jeho vize míru - Národní archiv - Praha
Kynžvart (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
U příležitosti 160. výročí úmrtí pořádá Národní archiv v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů výstavu reflektující nejvýznačnějšího člena...
dnes
Výstava v Kroměříži představí ilustrace Elišky Chytkové z...
Kroměříž (zámek)
pá 7. 6. 2019 – so 31. 8. 2019
Národní památkový ústav vydal knihu Petra Hudce Tajemství Libosadu. Poutavý příběh nové publikace je doplněn působivými a poetickými ilustracemi Elišky Chytkové. Vernisáž výstavy a představení nové...
dnes
Výstava v Kroměříži představí ilustrace Elišky Chytkové z...
Kroměříž (zámek)
pá 7. 6. 2019 – so 31. 8. 2019
Národní památkový ústav vydal knihu Petra Hudce Tajemství Libosadu. Poutavý příběh nové publikace je doplněn působivými a poetickými ilustracemi Elišky Chytkové. Vernisáž výstavy a představení nové...
Tajemství Libosadu
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
České zahradní umění
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava české zahradní umění autorů Dany Wilhelmové a Jiřího Damce
Výstava Památky osiřelé
Grabštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých...
Výlet s programem pro MŠ a ZŠ na státním zámku Mnichovo...
Mnichovo Hradiště (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Dětská prohlídka zámku Mnichovo Hradiště, divadelní představení v Konírně, výtvarná dílna v Salle Terreně. pořadatel: Ivana Hessová - Kasperle více informací na...
Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Biskup Karel z Lichtensteinu- Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších...
Festival Smetanova Litomyšl 2019
Litomyšl (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Od čtvrtka 13. 6. 2018 do neděle 7. 7. 2019 bude nejen litomyšlský zámek, ale celé město Litomyšl patřit hudbě a divadlu. Probíhá 61. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Celý program,...
Stoletá dáma- výstava žáků ZUŠ Český Krumlov v klášteře...
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výroční výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov. Otevřeno denně mimo pondělí ve výstavních prostorech opatství u pokladny, mimořádně otevřeno i v pondělí 12. srpna 2019. Vernisáž v pátek 14. 6. v...
,, Malá hospodyňka, výstava na zámku Rájec nad Svitavou
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V interiérech zámecké kuchyně se představí historie hraček bytové kultury od roku 1880. Kuchyně, ložnice, pokojíčky obývací i dětské, koupelny pro děti. Výstava se koná ve spolupráci s muzeem hraček...
Řetězové prohlídky žáků základní školy v Telči
Telč (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav a Státní zámek Telč ve spolupráci se ZŠ Masarykova se rozhodli opět rozšířit dějepisné znalosti žáků 8. a 9. tříd. Tato spolupráce začala již před 8 lety. V rámci tohoto...
Život jako v pohádce na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava pohádkových příběhů doplněných o figuríny oděné do ručně šitých kostýmů. Výstava pořádaná ve spolupráci s Mgr. Evou Stolařovou je přístupná v rámci prohlídky Letem světem.
Život jako v pohádce
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava pohádkových příběhů doplněných o figuríny oděné do ručně šitých kostýmů. Výstava pořádaná ve spolupráci s Mgr. Evou Stolařovou je přístupná v rámci prohlídky Letem světem.
Z našich šuplíků 28: „Teenagers“ (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Přehlídka tvorby mladých autorů – ZUŠ Plasy, ZŠ Plasy a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy. Výstava obrazů, kreseb a fotografií v nemocničním křídle konventu. Pořádá spolek Plasy sobě...
Přírodou Petra Nesvadby na zámku Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava se koná ve spolupráci se správou Národního parku Podyjí a navštívit ji můžete v prostorách galerie Thayana na prvním nádvoří vranovského zámku. Otevírací doba výstavy: 21. června - 1. září...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
Třeboň: TANCEM I MEČEM
Schwarzenberská hrobka v Domaníně
út 25. 6. 2019 – čt 5. 9. 2019
Ukázka historických tanců období renesance a baroka doplněné uměním šermířů. Tanec a něžná romantika na straně jedné / Šerm a drsný humor na straně druhé. Skupina historického tance Campanello z...
Výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka na...
Ploskovice (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Ve druhém patře zámku Ploskovice bude ke shlédnutí výstava obrazů, keramiky a fotografií, na které se představí členové Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka se svými pracemi. Vernisáž proběhne...
dnes
Výstava Vivat Grácie na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
čt 27. 6. 2019 – ne 1. 9. 2019
K 20. výročí zapsání zámku v Litomyšli na Seznam světového dědictví UNESCO připravil zámek v Litomyšli a doc. MgA. Kristýna Petříčková výstavu s názvem Vivat Grácie. Výstava bude přístupná v rámci...
Třeboň: výstava soch TŘEBOŇSKÉ VOKOVINY od Karla Huňka
Schwarzenberská hrobka v Domaníně
výstava | dlouhodobá akce
Sochař, designér, muzejník, galerista a technik, věnuje se výtvarné činnosti, uměleckému řemeslu a restaurování. Je zakladatelem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů...
dnes
Posezení u cimbálu na Dvoře zámku Valtice
Valtice (zámek)
pá 28. 6. 2019 – pá 6. 9. 2019
Stejně jako v předchozích dvou letech, budou letní pátky na zámku Valtice patřit cimbálové muzice. VSTUP ZDARMA!!! V prostoru zámeckého dvora se uskuteční páteční posezení u cimbálu v časech 18:00...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
dnes
Filmové léto v podhradí Karlštejna
Karlštejn (hrad)
pá 28. 6. 2019 – pá 30. 8. 2019
Zveme Vás do kina! Stalo se již tradicí, že městys Karlštejn, ve spolupráci s Karlštejnským kulturním sdružením, z. s. a Národním památkovým ústavem - managementem hradu Karlštejn pořádá letní kino...
Sochy zahradě
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
X. ročník výstavy Sochy zahradě se koná v Podzámecké zahradě a veřejných prostorech města od 29. června do 22. září 2019.
Obrázky ze světa – mezinárodní výstava amatérského naivního...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Lysice a Spolek přátel naivního a amatérského umění vás zvou na mezinárodní výstavu naivního a amatérského umění výtvarníků z České republiky, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Izraele a...
Letní výstava bonsají na zámku Libochovice 2019
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Bonsaj klub Libochovice pořádá tradiční letní výstavu bonsají na nádvoří zámku. Na místě můžete získat cenné rady, zakoupit bonsaje či odbornou literaturu. Letos již 30. ročník.
dnes
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě
Křivoklát (hrad)
so 29. 6. 2019 – ne 1. 9. 2019
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě V létě 2019 se návštěvníci našeho hradu mohou těšit na šermířskou skupinu Tartas a sokolnické ukázky, o které se postarají Věra Gilová a...
Dětské prohlídky s komtesou na zámku v Libochovicích
Libochovice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Komentovaná prohlídka zámku uzpůsobena dětskému návštěvníkovi. Dětem budou na prohlídku zapůjčeny korunky a klobouky, aby se cítily jako skuteční šlechtici. Cca 30 min
dnes
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě
Křivoklát (hrad)
so 29. 6. 2019 – ne 1. 9. 2019
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě V létě 2019 se návštěvníci našeho hradu mohou těšit na šermířskou skupinu Tartas a sokolnické ukázky, o které se postarají Věra Gilová a...
dnes
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě
Křivoklát (hrad)
so 29. 6. 2019 – ne 1. 9. 2019
Sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě V létě 2019 se návštěvníci našeho hradu mohou těšit na šermířskou skupinu Tartas a sokolnické ukázky, o které se postarají Věra Gilová a...
Korunovační klenoty na zámku Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od 29. 6. do 1. 9. 2019 se ve výstavních sálech bývalé hraběcí kočárovny v předzámčí vranovského zámku uskuteční výstava České korunovační klenoty na dosah / Život a dílo Karla IV. Projekt připomene...
Vystoupení skupiny historického šermu Bravus na Landštejně
Landštejn (zřícenina hradu)
ostatní | dlouhodobá akce
Denně humorná šermířská vystoupení na hradním nádvoří. Vystoupení se konají v: 10:30 hod. 12:00 hod. 13:30 hod. 14:30 hod. V případě nepříznivého počasí (déšť, mokro) se vystoupení nekoná.
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
dnes
SALALA | prázdniny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
po 1. 7. 2019 – po 26. 8. 2019
SALALA | sala terrena, Arcibiskupský zámek v Kroměříži | každé prázdninové pondělí vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad. Připravili jsme...
Vídeňská snídaně na balkóně zámku Konopiště
Konopiště (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Chcete začít ráno vídeňskou snídaní na zámeckém balkonu? Celé prázdniny si můžete v čase od 8:00 do 9:00 zarezervovat na jižním, nebo v případě deště na vnitřním zastřešeném balkonu, snídani až pro...
SoliDeo v kostele Nejsvětější Trojice hospitálu Kuks
Kuks (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Duo hudebníků souboru SoliDeo bude v průběhu letních prázdnin zpříjemňovat prohlídky základního okruhu svým vystoupením v kostele Nejsvětější Trojice. Ve svém představení seznámí návštěvníky s...
Lukostřelba v zámeckém parku v Telči
Telč (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Střelba z luku a kuše 1. 7. – 31. 8. 2019 Návštěvníci mají možnost v zámeckém parku si zastřílet z luku a kuše. Lukostřelbu najdete u vchodu od Štěpnického rybníka. Získaný certifikát je...
Zámek Manětín Vás zve na výstavu maleb Věry Kubík- Kdolské
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Tato malířka patří k autorům s častými výstavními aktivitami a proto se s její tvorbou setkávají lidé nejen v České republice, ale i v zahraničí. https://obrazy-s-dusi0.webnode.cz/o-nas/
Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku...
Lemberk (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Komentované prohlídky z ochozu věže zaměřené na stavební a krajinářské úpravy v okolí zámku a na hospodářskou činnost Clam- Gallasů. Časy jednotlivých prohlídek: 10:00; 12:00; 14:00 a 16:00...
Výstava kreseb amerického autora Marka Podwala v Synagoze...
Březnice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mark Podwal: Deset hvězd Mark Podwal, autor a ilustrátor mnoha knih pro děti i pro dospělé, žije a pracuje v New Yorku. Vystudoval medicínu a té se stále úspěšně věnuje. V Čechách ho však známe...
Prohlídky zámku pro děti s komtesou Hortensií
Ratibořice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
V letošním roce jsme pro dětské návštěvníky a jejich rodiče připravili nevšední zážitky z prohlídky I. patra zámku. Během procházky zámeckými interiéry Vás bude doprovázet půvabná schovanka paní...
III. trasa pro děti do 10 let - prázdninová prohlídka do...
Zákupy (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Prohlídka interiérů III. trasy zámku vyhrazená pro děti do 10 let v přiměřeném doprovodu dospělých, pouze v 10:30 a 14:30, délka 30 minut. Pro velký zájem nutná rezervace vstupenek na tel. 777 481...
Mimořádné letní prohlídky sklepení zámku Zákupy
Zákupy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Speciální prohlídky vás seznámí s nejstarší historií areálu, vývojem hlavní zámecké budovy a dovolí nahlédnout do běžně nepřístupných podzemních prostor. Délka prohlídky cca 30...
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti na státním zámku v...
Náchod (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Prohlídky pro děti v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | prázdniny v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU | Rotunda, Květná zahrada v Kroměříži | každá prázdninová středa vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme...
dnes
Prohlídky půd na státním zámku v Náchodě
Náchod (zámek)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením
Karlštejn (hrad)
st 3. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Pravidelně každou středu v červenci a srpnu se s námi můžete vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámíme Vás s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami cisaře Karla IV. a...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | prázdniny v Květné zahradě v...
Kroměříž (zámek)
pá 5. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA | Květná zahrada v Kroměříži | každý prázdninový pátek vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin Připojte ke svým prázdninovým zážitkům návštěvu zámku či zahrad, připravili jsme program pro...
dnes
Noční prohlídky - představení na zámku Žleby
Žleby (zámek)
pá 5. 7. 2019 – so 21. 9. 2019
Co má dělat čert ve světě lidí, kteří se bojí úplně jiných věcí, jen ne čerta? A co vodník v krajině znečištěných a vysychajících rybníků i řek, ve kterých se nikdo nekoupe, a tudíž jeho hrníčky na...
Hudební léto Kuks
Kuks (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Koncerty proběhnou tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy od 18:00. 6. 7. Helena Hozová – soprán, Collegium 1704, dirigent Václav Luks: J. S. Bach, G. F. Händel, P. A. Locatelli a...
dnes
Návštěva u princezny Verunky na zámku v Hořovicích
Hořovice (nový zámek)
so 6. 7. 2019 – ne 1. 9. 2019
Návštěva u princezny Verunky je zábavná a interaktivní prohlídka pro děti ve věku 3 až 8 let, ty si mohou během prohlídky vyzkoušet královskou korunu, trůn i korunku princezny a zároveň budou...
Mezinárodní letní škola staré hudby 2019 na zámku Valtice
Valtice (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
Již 31. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby se bude konat v termínu 7. – 13. července 2019 tradičně v prostorách zámku Valtice, bližší informace na stránkách pořadatele. Vstupenky v...
dnes
Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří – Nedělní pohádkové...
Mnichovo Hradiště (zámek)
ne 7. 7. 2019 – ne 25. 8. 2019
Akce se koná v těchto termínech a časech: ne 7. 7. 2019 (10:15 – 11:30) ne 14. 7. 2019 (10:15 – 11:30) ne 21. 7. 2019 (10:15 – 11:30) ne 28. 7. 2019 (10:15 –...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
Seminář barokní hudby v sala terreně na státním zámku...
Mnichovo Hradiště (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Barok, termín pro kulturu kolem roku 1700, je slovo asi sto let nové. Jeho „světová“ data bývají definována mlhavě, v Čechách pak asi 1650- 1750. Starší název „alonžový sloh“ - podle kudrnatých paruk...
dnes
Hostem u knížete Metternicha na zámku Kynžvart
Kynžvart (zámek)
pá 12. 7. 2019 – so 31. 8. 2019
Zažijte atmosféru zámku chvíli před zahájením honorární hostiny na zlacených nástolnících knížete Metternicha pro Jeho císařskou výsost Ferdinanda V. Výjimečná nálada bude umocněna osvětlením zámku...
Sázavský klášter - společné sázavské malování v plenéru...
Sázava (klášter)
ostatní | dlouhodobá akce
Motto: Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát....
dnes
Strašidlo cantervillské - divadelní představení na zámku...
Hluboká nad Vltavou (zámek)
so 13. 7. 2019 – st 21. 8. 2019
Brilantní komedie Oscara Strašidlo cantervillské v režii Jaroslava Kříže oživí v sobotu 13. července nádvoří zámku Hluboká, které svým půvabem dotvoří děj tohoto divadelního kusu. V hlavních rolích...
dnes
Přemysl Otakar aneb konec krále železného a zlatého -...
Křivoklát (hrad)
so 13. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
Letošní nové scénické noční prohlídky vás přenesou do roku 1278. Ocitnete se v posledním roce života Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Budete svědky událostí, které se dají do pohybu...
dnes
Přemysl Otakar aneb konec krále železného a zlatého -...
Křivoklát (hrad)
so 13. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
Letošní nové scénické noční prohlídky vás přenesou do roku 1278. Ocitnete se v posledním roce života Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Budete svědky událostí, které se dají do pohybu...
dnes
Přemysl Otakar aneb konec krále železného a zlatého -...
Křivoklát (hrad)
so 13. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
Letošní nové scénické noční prohlídky vás přenesou do roku 1278. Ocitnete se v posledním roce života Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Budete svědky událostí, které se dají do pohybu...
dnes
Přemysl Otakar aneb konec krále železného a zlatého -...
Křivoklát (hrad)
so 13. 7. 2019 – pá 30. 8. 2019
Letošní nové scénické noční prohlídky vás přenesou do roku 1278. Ocitnete se v posledním roce života Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Budete svědky událostí, které se dají do pohybu...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
Posezení s živou hudbou na dvoře zámku Valtice
Valtice (zámek)
čt 18. 7. 2019 – čt 29. 8. 2019
Každý letní čtvrtek od 17. července do konce srpna vystoupí na zámeckém dvoře zpěvák Pietro Falcone se svou kytarou a zahraje spoustu známých písní k poslechu i tanci. Vstup zdarma, možno zakoupit...
XVI. ProART Festival 2019 na zámku Valtice
Valtice (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Od druhé poloviny dubna se můžete přihlásit na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech - tanec, herectví, zpěv, fotografie, kreativní psaní, hudba. Kurzy probíhají...
Státní zámek Nebílovy, AKT - černobílé fotografie
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav správa zámku Nebílovy a Svaz českých fotografů Vás srdečně zvou na výběr ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů. Výběr dokumentuje variace na téma nahoty a zobrazení...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
Divadlo Kapsa na zámku Březnice – Kapsa plná pohádek
Březnice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
23. 7. Kterak Beruška Uška o sedmou tečku přišla od 16:00 hod. 25. 7. Jak si Kuba Marjánku zasloužil od 16:00 hod. 26. 7. Představení dětí z Letní divadelní dílny od 18:00 hod. 30. 7. Pohádka ze...
Prázdniny v Telči
Telč (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Prázdniny v Telči Státní zámek Telč - hlavní nádvoří 26. 7. - 11. 8. 2019 Hlavní koncerty probíhají na nádvoří zámku a začínají v 19:30 hod. Koncerty v Panském dvořePrázdniny v Telči - více o...
Folkové prázdniny oživí zámek v Náměšti nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
34. ročník Letního multižánrového kulturního festivalu. Koncerty, divadla, tvůrčí dílny, noční koncerty a mnoho dalšího. Tradiční letní festival, který si za dobu svého trvání vydobyl pevné místo v...
Šermířské oživení na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zbraně a zbroj budou po celých šest dní řinčet na II. hradním nádvoří. V programu jsou použity kopie dobových zbraní palných, kordy, hole, meče, sekery, dvojruční meče, ale i dobové kostýmy. Časy...
24. ročník Křivořezání na Křivoklátě
Křivoklát (hrad)
ostatní | dlouhodobá akce
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období v divadle zámku...
Valtice (zámek)
st 31. 7. 2019 – st 28. 8. 2019
Soubor Capella Regia Praha pod taktovkou Roberta Huga uvede ve středu 31. července, 21. a 28. srpna, vždy v 17:00 scénické provedení barokní pantomimy Vivaldiho Čtvera ročních dob - Quattro Stagioni....
Zámek Manětín Vás zve na výstavu maleb Jany Havlíkové
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Již od dětství má silný vztah k malování. Jejím osobitým stylem je lidový realismus s charakteristickým rukopisem a velkým smyslem pro barvy. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách nejen v Česku, ale...
dnes
Noční prohlídky 2019 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pá 2. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
V letošním roce 2019 jsme pro návštěvníky zámku připravili výstavu s názvem: Questenbergové na Jaroměřicích nad Rokytnou. Od pole válečného po objetí múz. Výstava pojednává o historii...
dnes
Noční prohlídky 2019 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pá 2. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
V letošním roce 2019 jsme pro návštěvníky zámku připravili výstavu s názvem: Questenbergové na Jaroměřicích nad Rokytnou. Od pole válečného po objetí múz. Výstava pojednává o historii...
dnes
Noční prohlídky 2019 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pá 2. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
V letošním roce 2019 jsme pro návštěvníky zámku připravili výstavu s názvem: Questenbergové na Jaroměřicích nad Rokytnou. Od pole válečného po objetí múz. Výstava pojednává o historii...
Výstava prodejní na státním zámku Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku...
Lemberk (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9:00 do 16:30 hodin.
Tomáš Záborec: Dřevomalby na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Díla, kterých se můžete dotýkat, a která se dotknou i Vás. Výtvarník původem ze Slaného se zabývá kombinací dřevořezby a malby. Jeho díla souznící přírodní tematikou s přírodním materiálem různých...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
Zámek v Litomyšli „za závěsy“
Litomyšl (zámek)
so 10. 8. 2019 – so 24. 8. 2019
V sobotu 10. 8. 2019 a 24. 8. 2019 je na zámku v Litomyšli možnost navštívit nové prohlídky s názvem Zámek za závěsy. V roce 2018 byly na litomyšlském zámku zrestaurovány a reinstalovány některé ze...
dnes
Speciální prohlídka pro imobilní osoby
Křivoklát (hrad)
so 10. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
Speciální prohlídka začíná vždy ve 13:30 a určena pro imobilní osoby. S průvodcem navštívíte I. a II. nádvoří, dozvíte se podrobnosti o historii hradu a nebudou opomenuty ani zajímavé osobnosti....
dnes
Speciální prohlídka pro imobilní osoby
Křivoklát (hrad)
so 10. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
Speciální prohlídka začíná vždy ve 13:30 a určena pro imobilní osoby. S průvodcem navštívíte I. a II. nádvoří, dozvíte se podrobnosti o historii hradu a nebudou opomenuty ani zajímavé osobnosti....
dnes
Speciální prohlídka pro imobilní osoby
Křivoklát (hrad)
so 10. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
Speciální prohlídka začíná vždy ve 13:30 a určena pro imobilní osoby. S průvodcem navštívíte I. a II. nádvoří, dozvíte se podrobnosti o historii hradu a nebudou opomenuty ani zajímavé osobnosti....
dnes
Speciální prohlídka pro imobilní osoby
Křivoklát (hrad)
so 10. 8. 2019 – ne 1. 9. 2019
Speciální prohlídka začíná vždy ve 13:30 a určena pro imobilní osoby. S průvodcem navštívíte I. a II. nádvoří, dozvíte se podrobnosti o historii hradu a nebudou opomenuty ani zajímavé osobnosti....
VI. Mezinárodní sympozium naivních a amatérských umělců na...
Lysice (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
V prostorách zámeckého areálu můžete vidět autory při tvorbě.
Metternich a jeho vize míru (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Jak zlá je válka, pošpiní všechno - i myšlení, a já stále bojuji proti tomu, aby se to nestalo. - Clemens von Metternich Putovní panelová výstava se zaměřuje na diplomatickou činnost Metternichů,...
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
Výstava „Oprava velké věže“ na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
dnes
Oživené noční prohlídky na hradě Švihov
Švihov (hrad)
pá 16. 8. 2019 – so 31. 8. 2019
Devatenáctý ročník nočních prohlídek obohatí náš početný repertoár o zbrusu nové představení. Na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého humoru. Hodinový okruh stylovými hradními interiéry a...
dnes
Zpřístupnění Bredovské zahrady u zámku Lemberk
Lemberk (zámek)
so 17. 8. 2019 – ne 29. 9. 2019
Mimořádné zpřístupnění Bredovské zahrady a letohrádku s panelovou výstavou věnovanou proměnám areálu Lemberka. Akce potrvá po celý den od 10:00 do 16:00 hodin. Prohlídka zahrady s Mgr. Renatou...
dnes
Prohlídka s princeznou na zámku v Ploskovicích
Ploskovice (zámek)
so 17. 8. 2019 – so 24. 8. 2019
Oživené prohlídky zámeckých interiérů za doprovodu princezny. Akce je určená dětem do 10 let v doprovodu dospělých. Doba trvání jedné prohlídky přibližně 35- 50 minut NUTNÁ REZERVACE na tel.: 416...
Vysočina v obrazech - výstava obrazů RNDr. Heleny Puchýřové...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava krajinomaleb RNDr. Heleny Puchýřové v renesančním salónku vedle návštěvnické pokladny. Vernisáž proběhne 18. 8. 2019 v 15:00 hodin. plakát k tisku zde: vysocina_v_obrazech. pdf. pdf
dnes
Vyhlídka z věže na zámku v Mníšku pod Brdy
Mníšek pod Brdy (zámek)
ne 18. 8. 2019 – út 20. 8. 2019
Můžete vyjít po vřetenovém schodišti do zámecké věže a prohlédnout si krajinu z ptačí perspektivy. – Cena 10 Kč Akce se koná v těchto termínech a časech: ne 18. 8. 2019 út 20. 8. 2019
dnes
Pohádkové Kouzelné sklepení a panenky
Mníšek pod Brdy (zámek)
út 20. 8. 2019 – pá 23. 8. 2019
Povídání z kouzelného sklepení, kde se děti seznámí s pohádkovými bytostmi. Děti se dozvědí o hodné mníšecké čarodějnici, která ráda cestuje na vysavači. Spolu s čertíkem Brdíkem si občas hází se...
dnes
Výstava na zámku Dačice: Marnivost z cyklu Šlechtické...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Toto léto je na dačickém zámku k vidění již třetí výstava z cyklu Šlechtické neřesti. Po Kávě a čokoládě na šlechtických sídlech (2017) a Alkoholu a tabákové kultuře (2018) na řadu přichází odvěká...
dnes
Benefiční koncert (Plasy)
Plasy (klášter)
út 20. 8. 2019 (18:00 – 19:20)
Římskokatolická farnost Plasy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vás zvou na benefiční koncert do prostor ambitové chodby konventu pořádaného u příležitosti svátku sv. Bernarda. Účinkovat...
dnes
Fantastické záhady: přednáška Arnošta Vašíčka v divadle...
Valtice (zámek)
út 20. 8. 2019 – út 27. 8. 2019
Zábavné setkání s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů (Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad) v divadle zámku Valtice se bude konat v úterý 20. a 27. srpna, vždy od...
dnes
Fantastické záhady: přednáška Arnošta Vašíčka v divadle...
Valtice (zámek)
út 20. 8. 2019 – út 27. 8. 2019
Zábavné setkání s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů (Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad) v divadle zámku Valtice se bude konat v úterý 20. a 27. srpna, vždy od...
zítra
Theatrum Kuks
Kuks (zámek)
st 21. 8. 2019 – ne 25. 8. 2019
THEATRUM KUKS, multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění, který představuje baroko tak, jak jej nečekáte. ORGANIZUJE: THEATRUM KUKS z. s., ředitelka Kateřina Bohadlová, umělecký...
zítra
Letní škola památkové edukace 2019 ve Vimperku
Vimperk (zámek)
st 21. 8. 2019 – so 24. 8. 2019
4. ročník Letní školy památkové edukace, tentokrát na státním zámku Vimperk! Motto: Největší příležitostí pro edukaci není paradoxně dokonalost památek, nýbrž možnost tvořivě je interpretovat. Na...
zítra
Sázavský klášter - tvůrčí písmomalířské dílničky pro...
Sázava (klášter)
st 21. 8. 2019 – ne 25. 8. 2019
Chcete se naučit krásně psát? Máte již za sebou prohlídku sázavského kláštera a zajímá vás víc, nebo jen chcete proniknout do jeho historie a středověkých listin trochu jinak? Pak přijďte na...
zítra
Poštovní úřad Pony Expressu na nádvoří hradu Švihov
Švihov (hrad)
st 21. 8