Akce pořadatele

Hradní nádvoří (prohlídka bez průvodce)
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní...
Od gotiky do 20. století (základní okruh)
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud...
Ztratila se bílá paní
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se jim na konci prohlídky zjeví bílá paní...
Prázdninové prohlídky pro děti
Náchod (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a...
Na hradby a velká věž
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Volný prohlídkový okruh bez průvodce. Prohlídka hradeb a expozice ve velké věži, spojená s vyhlídkou do okolí hradu.
Reprezentační sály (základní)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály nabízí knížecí interiéry prvního patra, součástí prohlídky je Trůnní sál, Carský pokoj, velkolepý Sněmovní sál a instalované pokoje takzvaného letního bytu. V druhém patře dále...
Vnitřní část objektu
Krakovec (zřícenina hradu)
stálá expozice
Prohlídková trasa uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV, doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností, určitou...
Zámecká zahrada
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Vstup do zámecké zahrady a následná procházka probíhá samostatně, bez průvodce.
Celým hradem
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení a hladomorny, kaple, malého (Rytířského) a velkého (Královského) sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované...
Gotické paláce - 80 minut
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení a hladomorny, dále kaple, malého (Rytířského) a velkého (Královského) sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované...
Gotické paláce - 45 minut
Křivoklát (hrad)
stálá expozice
Během prohlídky Gotické paláce návštěvníci uvidí II. nádvoří, Stříbrnici, vězení, hladomornu, kapli, Rytířský sál, Královský sál a lapidárium. Zkrácená prohlídka, vhodná pro rodiče s dětmi Královský...
Hlavní prohlídková trasa - prohlídka renesanční vily
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka renesanční vily zámku. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídka hlavního obytného stavení - vily - začíná ve vstupním sále, jehož klenba i stěny jsou zdobeny...
Květná zahrada
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně...
Zámecká obrazárna
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zámecká obrazárna kroměřížského zámku představuje druhou nejvýznamnější galerii v České republice, ve sbírce středoevropské malby 15. – 18. století návštěvník zhlédne 85 originálů (Tizian, van Dyck,...
Sala terrena
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Sala terrena se nachází pod východním křídlem zámku jako jedinečné propojení rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled z období konce 17. století. Sala terrena umístěná v...
Via Unesco (Reprezentační sály + Zámecká věž + Květná...
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zažijete Kroměříž v plné kráse. Zámek – rezidenci olomouckých arcibiskupů – si prohlédnete nejen zevnitř, ale zároveň i z ptačí perspektivy ochozu zámecké věže. Poté, co projdete městskou památkovou...
Via Residentia (Reprezentační sály + Zámecká obrazárna)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje i Sněmovního sálu a následně si prohlédnete...
Via Artis (Zámecká obrazárna + Mincovna + Orlovna + Vodárna...
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Prohlédněte si originální kolekci starých mistrů v zámecké obrazárně a expozici historie mincovnictví v Biskupské mincovně. Projděte si vlastním tempem aktuální výstavy současného umění v Galerii...
Via Arcadia (Sala terrena + Podzámecký vláček + Rotunda)
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Vydejte se na cestu ve stínu antických mýtů. Staňte se svědky mystéria proměn Sala terreny v zámku, projeďte vláčkem romantická místa Podzámecké zahrady. Křivky, které před vámi vykreslí Foucaultovo...
Zámecká věž
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, v sezoně bývá...
Podzámecká zahrada
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V roce 1850 se rozrostla v duchu anglické krajinářské tradice...
Reprezentační pokoje
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Trasa nazvaná Reprezentační pokoje ukazuje tzv. piano nobile hlubockého zámku: ranní salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a expozici...
Zimní prohlídková trasa
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Přišel podzim, a přesto zámek Hluboká stále vítá návštěvníky. Bývalo tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna následujícího roku... Temperované prostory...
Prohlídka hradu včetně Bílé věže
Házmburk (trosky hradu)
stálá expozice
Hrad Hazmburk nabízí jeden základní prohlídkový okruh, při kterém se podíváte do celého areálu hradu včetně Bílé vyhlídkové věže. Hrad Hazmburk
Prohlídka grabštejnského sídla (základní okruh)
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Zámecká zahrada
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Nejrozsáhlejší částí zámeckého areálu je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří....
Zámecká věž (individuální prohlídkový okruh II.)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Zámecká věž je odnepaměti symbolem Českého Krumlova a výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Světoznámý spisovatel Karel Čapek označil českokrumlovskou věž za nejvěžovatější věž ze všech...
Konírna, sedlárna (individuální prohlídkový okruh III.)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Poutavá expozice, jejímž nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky se...
Hradní muzeum (individuální prohlídkový okruh I.)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Expozice Hradního muzea skýtá návštěvníkům jedinečnou příležitost prohlédnout si množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k...
Zámecké barokní divadlo (výběrový prohlídkový okruh)
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jde o jedno z nejkomplexněji zachovaných barokních divadel na světě s původní divadelní budovou, orchestřištěm,...
II. prohlídková trasa – apartmány z 1. a 2. poloviny 19....
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Druhá prohlídková trasa seznamuje návštěvníky s historií rodu Schwarzenbergů. Začíná návštěvou schwarzenberské portrétní galerie s obrazy nejvýznamnějších příslušníků rodu od 15. do počátku 20....
I. prohlídková trasa: renesanční a barokní apartmány...
Český Krumlov (zámek)
stálá expozice
Prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se zlatým kočárem a proslulý rokokový...
Dětská prohlídka
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
7 hradních komnat a 2 speciálně instalované místnosti pro děti Prohlídka je určena menším dětem a vede hradními místnostmi, kde se děti dozvědí, jak se na hradě žilo, čím se zabýval hradní pán, co...
Frýdlantský hrad
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
TUTO TRASU MOHOU ZVOLIT POUZE OBJEDNANÉ SKUPINY (min. 20 osob) Prohlídka hradu, nejstaršího hradního muzea s galerií Gallasů a Clam- Gallasů, sbírky zbraní a části věnované Albrechtu z Valdštejna....
Frýdlantský zámek
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
TUTO TRASU MOHOU ZVOLIT POUZE OBJEDNANÉ SKUPINY (min. 20 osob) Prohlídka začíná v kapli zasvěcené sv. Anně. Z kaple se přejde do podkroví s hostinskými pokoji, sestoupí se do dámských pokojů a dále...
Nová zbrojnice (individuální okruh)
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
chladné, palné, vojenské i lovecké zbraně V této expozici je umístěno více než tisíc zbraní, z nichž nejstarší je možné datovat do poloviny 12. století a nejmladší pocházejí z 1. světové války. Jsou...
Frýdlantským hradem a zámkem (základní okruh)
Frýdlant v Čechách (zámek)
stálá expozice
hrad, kaple, renesanční zámek vč. podkroví, dámské a pánské pokoje, reprezentační část Prohlídka hradu, nejstaršího hradního muzea s galerií Gallasů a Clam- Gallasů, sbírky zbraní a části věnované...
Galerie Giacomo (individuální okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Zámecká Galerie Giacomo se nachází v přízemí Biliárového křídla zámku. Ve zdejších výstavních prostorách pořádáme periodické sezónní výstavy, na kterých spolupracujeme s umělci, sběrateli a dalšími...
Okouzleni antikou (individuální okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Vydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země...
Reinerova freska a proměny zámeckého areálu (individuální...
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový...
Zimní prohlídková trasa – Moravský aristokrat v labyrintu...
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Nová interaktivní expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská práva a...
Casanova na zámku (výběrový okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je...
Valdštejnská prohlídka (základní okruh)
Duchcov (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa představuje sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů. Součástí této trasy je slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií předků a...
Soukromé a reprezentační pokoje
Dačice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkovou trasu zámku tvoří celkem 21 místností, mezi nimiž naleznete jak společenské a reprezentativní sály, tak i soukromé pokoje jednotlivých členů rodiny říšských svobodných pánů Dalbergů. V...
I. Venkovské sídlo posledních Chotků
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Navštivte celý zámek, tedy všechny místnosti prvního patra, pak Vás čekají nově otevřené dětské pokoje v podkroví. Celkem 21 půvabně zařízených místností. Celý zámek
II. Zámek na penzi
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Při této prohlídce na Vás čekají všechny hlavní reprezentační místnosti prvního patra zámku a dozvíte se to hlavní ze zámecké historie. Reprezentativní místnosti
Dolní zámek
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Prohlídka klasického šlechtického sídla z období přerodu vladislavské gotiky a renesance – tzv. saské renesance. Délka prohlídky asi 60 minut v březnu 10:30 - 16:00 hod. Otevřeno v sobotu a v...
Kouzlo romantického zámku (I. okruh - základní)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály a salóny východního i jižního křídla horního zámku, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, romantické interiéry, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká...
NÁDVOŘÍ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
SAMOSTATNÁ PROHLÍDKA Volná prohlídka spodního nádvoří s bývalou hradní konírnou, která je využívána jako výstavní prostor.
PODZEMÍ KOSTELA
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
NÁVŠTĚVA NEVŠEDNÍCH PROSTORŮ V současnosti se jedná o jedinou část kostela, která je přístupná veřejnosti jako výstavní prostor.
PALÁC+ VĚŽ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
NABÍDKA PRO NÁROČNÉ Ti, kteří chtějí poznat všechna zákoutí hradní zříceniny, mohou zvolit kombinaci obou základních prohlídkových okruhů. Během své návštěvy se seznámí s rabskou historií, díky...
VĚŽ
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
PROCHÁZKA HRADNÍM AREÁLEM Tento okruh zahrnuje prohlídku větší části hradního areálu, od místa nejvyššího po místo nejnižší. Prohlídka začíná na velkém nádvoří. Dále zavítá na malé nádvoří se studnou...
PALÁC
Rábí (hradní zřícenina)
stálá expozice
HISTORIE HRADU A JEHO STAVEBNÍ VÝVOJ Prohlídka začíná na velkém nádvoří a poté se prochází zachovalou částí středověkého paláce. V jednotlivých místnostech jsou k vidění modely hradu, které názorně...
III. Medvědi na zámku - výstava
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Výstava pro nejmenší návštěvníky zámku Přijďte si prohlédnout výstavu medvídků. Tuto výstavu připravila rodina pana Greblera, převážně ze své sbírky. Výstava je inspirována muzeem medvědů v dánském...
III. Alamode aneb Jak udělat dojem
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Móda na přelomu 17. a 18. století. Výstava barokních kostýmů a masek na zámku v Ploskovicích Výstava otevřena i v zimním období po předchozí rezervaci na tel. 739 477 063 Výstava Alamode aneb Jak...
IV. Zámecký park
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Součástí zámeckého areálu je i volně přístupný zámecký park. Dnešní podoba parku pochází z let 1850- 53, kdy došlo k úpravě zámku ve stylu II. rokoka. Novou úpravu vedl podle architekta Jana Bělského...
II. Grotty
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Uměle vytvořené jeskyně pod zámkem z počátku 18. století. Jedná se o uměle vytvořené jeskyně pod zámkem z počátku 18. století. Pro svůj žalostný stav byly grotty pro veřejnost téměř třicet let...
Volná prohlídka
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Volná prohlídka zahrnuje venkovní prostory horního a spodního nádvoří, bývalý hradní pivovar s interaktivní výstavou, zbytky vinopalny, zadní parkán, či vyhlídku do údolí říčky Ostružné. V areálu je...
Renesanční zámek
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Okruh zahrnuje renesanční interiéry. Návštěvníci se seznámí s životem šlechtické rodiny v polovině 17. století. V zámku na Vás čeká renesanční zázemí šlechtické rodiny žijící v polovině 17. století....
Gotický hrad
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Trasa zahrnuje historii a stavební vývoj hradu od 13. - 16. století, hradní cisternu, sklepy, bývalé interiéry Rajského paláce, vyhlídku z velkého kamenného mostu a obrannou věž Putnu. Okruh umožní...
Noční prohlídka
Opočno (zámek)
stálá expozice
Prohlídky expozice s průvodcem v noční atmosféře Noční prohlídky se konají jen při vyhlášení mimořádné akce, pouze ve vybraných prostorách II. prohlídkového okruhu. Jednotné vstupné pro všechny...
Speciální prohlídka
Opočno (zámek)
stálá expozice
Prohlídka pro uzavřenou skupinu max. 10 osob nebo s individuálně přizpůsobeným výkladem či průběhem. Možné pouze po předchozí domluvě. Poplatek za rezervaci prohlídek nevybíráme. Rezervace prohlídek:...
Od kuchyně po půdu
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Nový okruh představí návštěvníkům technické zázemí hradu Šternberk. Délka prohlídky cca 60 minut. Nový okruh představí návštěvníkům technické zázemí hradu Šternberk. Nový okruh zahájí prohlídka...
Kastelánská prohlídka: Zámecké renesanční soirée aneb co...
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Mimořádná prohlídka zaměřená na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období novověkých proměn - přestavba gotického hradu na renesanční zámek...
Kastelánská prohlídka: Zámecké renesanční soirée aneb co...
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Mimořádná prohlídka zaměřená na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období novověkých proměn - přestavba gotického hradu na renesanční zámek...
Kombinace I + II
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Návštěva I. i II. prohlídkové trasy Při nákupu vstupenky na I. i II. prohlídkovou trasu je poskytováno zvýhodněné vstupné. Prohlídky se konají v časech vypsaných u jednotlivých prohlídkových okruhů a...
II. trasa - ZA ČASŮ PANA SPRÁVCE
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro...
I. trasa - HRAD
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně...
Zámek - šlechtické sídlo v krajině
Červené Poříčí (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa seznamuje s historickým a stavebním vývojem zámeckého areálu jako sídelního místa a s regionálními a mezinárodními souvislostmi, představuje vnitřní prostory hlavní zámecké budovy...
Sklepení
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Expozice představuje tři pozoruhodné sklepní prostory z části zapuštěné do skal. Prohlídka je vhodná pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o původní podobě někdejší lhotecké tvrze. Expozice...
Podkrovní pokoje
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Pokoje posledních dětských majitelů zámku plné historických hraček. Podkroví zámku vzniklo až při poslední přestavbě v letech 1902 až 1910. Jde o největší půdní vestavbu z korku na světě. Expozice...
Prohlídka parku s průvodcem
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka parku je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Minimální počet osob ve skupině: 10. Prohlídka parku s průvodcem je vhodná pro děti od 15 let.
Historické interiéry 1. patra
Červená Lhota (zámek)
stálá expozice
Expozice představuje autentický byt posledních majitelů, knížat Schönburg- Hartenstein, v podobě, jakou měl po roce 1910, kdy byla dokončena nejmladší přestavba zámku. Jednotlivé funkce místností...
Zámecké interiéry (základní okruh)
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Na tomto okruhu si budete moci prohlédnout reprezentativní a obytné prostory zámku. Vzhledem ke kapacitě prohlídky je nutná pro skupiny nad 15 osob předchozí rezervace; bez předchozí rezervace nelze...
Park
Buchlovice (zámek)
stálá expozice
Areál zámeckého parku a zahrady v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším a nejdochovanějším v Čechách a na Moravě. Vzácnost historické zahrady spočívá zejména v dochování prvků italské barokní zahrady...
Klášter a kostel
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu...
VÝSTAVA PALNÝCH ZBRANÍ
Švihov (hrad)
stálá expozice
Přijďte si prohlédnout nově otevřenou výstavu s názvem „Hlavně že se kouří z hlavně! “ o palných zbraní od doby husitů až po třicetiletou válku. Čekají na Vás nádrherné kousky zbraní opatřené řezbou a...
OŽIVENÁ NOČNÍ PROHLÍDKA
Švihov (hrad)
stálá expozice
Sedmnáctý ročník nočních prohlídek na hradě Švihov nás přenese do poloviny 16. století, kdy Rýzmberkové pomalu opouští své parádní sídlo i výsluní šlechtické slávy. V nezaměnitelném setkání dramatu a...
ŠVIHOV BEZ BARIÉR – pro hendikepované
Švihov (hrad)
stálá expozice
Tato zcela nová forma prohlídky nabízí pohled do všech zpřístupněných prostor pomocí promítací techniky. Určena je především pro návštěvníky, kteří nemohou navštívit všechny vnitřní prostory hradu z...
ŠVIHOV PRO DĚTI – pro rodiče s malými děti
Švihov (hrad)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh je určen pro rodiče s dětmi od 4 do 10 let. Při dětské prohlídce uvidíte parkán, vstupní síň, ložnici hradní paní, zbrojnici, kuchyň a sklepy. Každé dítě dostane omalovánku s...
ŠKOLNÍ SKUPINY – didaktické nebo běžné
Švihov (hrad)
stálá expozice
Nabídka programů pro skupiny školáků je zaměřena na různé věkové skupiny žáků. Podle věku jsou programy navrženy mimo jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň obornosti se také stupňuje, žáci tak...
Skanzen lidové architektury
Velhartice (hrad)
stálá expozice
Soubor staveb lidové architektury se nalézá v předhradí. Je tvořen hodnotnými stavbami transferovanými z pošumavského předhůří. Konkrétní podrobnosti o historii staveb i technické detaily jsou...
Aristokracie: začátek konce
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921...
Cykloprohlídka
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Romantická zákoutí s drobnými pavilony, rozmanité mosty přes Mlýnský potok, divočina lužního lesa nebo pohledy do místních polí, luk a sadu. To vše objevíte s komentovanou cykloprohlídkou po zámeckém...
Malá výprava do velké historie zámeckého areálu
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Pokud se vám zdá tři sta hektarů zámeckého parku příliš, můžete podniknout v těsné blízkosti zámku malou výpravu do jeho velké historie a seznámit se s vývojem vztahu člověka ke krajině. Navštívíte...
Projížďka koňským povozem
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
S návratem koní do naší konírny oživla i tradice projížděk po areálu. Nechte se svézt povozem taženým zámeckými koňmi, Andym a Nesangem, a zažijte park zase trochu jinak. Vybrat si můžete mezi...
Výstava Míry, váhy, závaží na zámku vám ukáží
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Výstava vás seznámí nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na...
Výstava historických kočárů
Veltrusy (zámek)
stálá expozice
Na výstavě si můžete prohlédnout typický vozový park z přelomu 19. a 20. století, který se využíval na středně velkém panství, jakým byly i Veltrusy. Do atmosféry přelomu 19. a 20. století budete...
Výstava kostýmů z filmu MARIE TEREZIE
Valtice (zámek)
stálá expozice
Výstava úchvatných kostýmů z výpravného koprodukčního filmu Marie Terezie na nádvoří zámku Valtice. Dvoudílný film mapující část života panovnice Marie Tezerie se z velké části natáčel na zámku...
Areál hradu Veveří
Veveří (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka celého areálu hradu Veveří Volná prohlídka všech nádvoří hradu, včetně možnosti vstupu na ochozy Příhrádku, Prachovou věž a vybrané sezonní výstavy v sále za hlavní pokladnou či...
Reprezentační místnosti 1. patra Paláce (základní okruh)
Veveří (hrad)
stálá expozice
I. okruh V rámci I. okruhu navštívíte reprezentační i privátní pokoje posledních soukromých majitelů hradu Veveří. Tento okruh Vás provede celým prvním patrem Paláce - soukromým apartmá mladého...
Stavebně - historický vývoj hradu Veveří
Veveří (hrad)
stálá expozice
II. okruh Speciální okruh, který Vás provede hradem od sklepů po půdy, objasní některé termíny z historie a architektury, ukáže Vám hospodářské zázemí hradu z dob posledních majitelů, ale také...
Reprezentační interiéry (základní okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií hraběcího rodu Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní přestavbu i klasicistní úpravy zámku v...
Soukromé pokoje (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh přiblíží osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. Součástí tohoto okruhu je i prohlídka kaple...
Celým zámkem (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Prohlídka všech instalovaných interiérů vranovského zámku. Vstup na I. okruh (Reprezentační interiéry) a II. okruh (Soukromé pokoje) za zvýhodněné vstupné.
Výstava v kočárovně (výběrový okruh)
Vranov nad Dyjí (zámek)
stálá expozice
Sezonní výstava Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Výstava, jejíž záštitu přijal ministr kultury České republiky Daniel Herman, prezentuje více jak 800 vybraných...
Královský palác
Zvíkov (hrad)
stálá expozice
Palác je důkazem stavitelského umění z doby Přemysla Otakara II. Návštěvníci procházejí volně bez průvodce, orientují se podle šipek. Vstup na prohlídkovou trasu je možný ihned po zakoupení...
Volná prohlídka
Žebrák (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka všech prostor hradu bez průvodce s psaným textem (zakoupíte nebo vám ho půjčíme v pokladně), na hradě můžete pobýt jak dlouho, dokud ho nezavřeme.
Wolfův palác
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Ve Wolfově paláci je umístěna expozice s historickými hodinami, od počátku srpna 2016 jsou veřejnosti zpřístupněny i lovecké salonky ve druhém patře Wolfova paláce. Délka prohlídky asi 30 minut v...
Horní zámek
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Nejstarší budova celého zámeckého komplexu nabízí nejen unikátní obrazovou galerii rodů Thunů a Salmů, ale i gotické plastiky a původní malby. Délka prohlídky asi 45 minut. v březnu 10:30 - 16:00...
Dolní zámek + Wolfův palác + Horní zámek
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Kombinace všech tří okruhů. Délka prohlídky cca 135 minut. v březnu 10:30 - 16:00 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají vždy v 11:00 a ve 13:30 hod. Ve všední dny je zámek...
Relikviář sv. Maura
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
VYDEJTE SE NA CESTU A PROŽIJTE PŘÍBĚH RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA! Tento prohlídkový okruh vám představí ojedinělou románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty– relikviář svatého Maura....
Zámecké interiéry
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
PŘIBLIŽTE SE NÁDHEŘE ŠLECHTICKÉHO BYDLENÍ! Tradiční zámecká prohlídka zařízených pokojů vás provede dějinami tohoto místa, stavebním vývojem jednotlivých historických objektů i osudy jejich...
Relikviář pro každého
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
KDEKOLIV... Dotkněte se relikviáře svatého Maura, objevte jeho význam a historii – a to tam, kde si jen budete přát. VIDĚT, SLYŠET, DOTKNOUT SE... Prohlídka zejména pro návštěvníky mladších věkových...
Procházka minulostí
Bečov nad Teplou (hrad)
stálá expozice
DOBRODRUŽSTVÍ NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM. Dobrodružná trasa areálem přiblíží rozdíly života na středověkém hradě a novověkém zámku. Procházka areálem určená nejmladším návštěvníkům (od 4 do 8 let). Cesta...
Vstup do hradu, II. okruh (bez průvodce)
Bítov (hrad)
stálá expozice
Vstup do hradu zahrnuje prohlídku expozice hradního pivovaru se sladovnou, ležáckými sklepy, bednářskou dílnou, máčírnou hvozdem, humnem a dobovou hospodou. Dále prohlídku nádvoří, novogotické kaple...
I. návštěvní okruh – zámecké interiéry
Březnice (zámek)
stálá expozice
Interiéry přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a stavebně- umělecký vývoj historických slohů od gotiky přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, empír až po biedermeier. Délka...
II. návštěvní okruh – zámecké zbrojnice
Březnice (zámek)
stálá expozice
Zámecké zbrojnice uchovávají většinu typů zbraní od 15. do 19. století, a to od chladných po palné a od útočných po obranné. Délka prohlídky 40 až 50 minut. Polední přestávka v pokladně zámku 12:00 -...
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Březnice (zámek)
stálá expozice
Architektura zámecké kaple přibližuje téměř všechny vývojové fáze baroka od raně barokních stavebních prvků z první poloviny 17. století včetně portálu z červeného sliveneckého mramoru přes vrcholně...
I+ návštěvní okruh
Březnice (zámek)
stálá expozice
Zámecké interiéry rozšířené o autentické prostory hodovního sálu a Lokšanské knihovny, nejstaršího zámeckého knihovního sálu v Čechách z roku 1558. Délka prohlídky 60 až 70 minut. Polední přestávka v...
I. + II. návštěvní okruh
Březnice (zámek)
stálá expozice
Návštěvní okruh složený z I. a II. návštěvního okruhu. Návštěvníci zhlédnou veškeré zámecké interiéry a zbrojnice. Délka prohlídky 80 až 90 minut. Polední přestávka v pokladně zámku 12:00 - 13:00 hod.
Synagoga Březnice
Březnice (zámek)
stálá expozice
Expozice přibližující povědomí o židovské kultuře v autentickém prostředí. Skládá se ze dvou částí, tematické a regionální. Tematická část se týká židovské vzdělanosti a regionální část je zaměřena...
Areál hradu
(individuální okruh I., nečasovaný okruh)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Bez průvodce. Prohlídka I. a II. hradního nádvoří, prodejna suvenýrů a výstavní galerie. Tematické výstavy, restaurace a vinárna, WC zdarma. Prohlídka areálu I. a II. nádvoří je bez s průvodce.
Procházka starým hradem
(základní okruh I.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Základní trasa s českým výkladem. Jen s průvodcem. Gotické a renesanční prostory. Umění a architektura. Počet schodů: 205 (bez točitého schodiště). Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje černou kuchyň,...
Muzeum hrabat Berchtoldů
(základní okruh II.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Rodinné muzeum hrabat Berchtoldů. Jen s průvodcem. Přírodovědné a egyptologické sbírky, kuriozity a výstup na vyhlídkovou věž. Počet schodů: 325 + 2 x točité schodiště). Okruh jen s průvodcem....
S pastelkami po hradu
(základní okruh III., školy a děti)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Okruh s českým výkladem upraveným pro děti. Jen s průvodcem. V ceně je publikace S pastelkami po hradu Buchlov. Prohlídka je vhodná pro děti od 6 do 10 let (předškoláci, první až čtvrtá třída)....
Buchlov v proměnách času
(výběrový okruh I.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Exkluzivní okruh celým hradem. Jen s průvodcem. Celá expozice včetně výstupu na vyhlídkovou věž. Počet schodů: 344 schodů + 2 x točité schodiště. Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje taneční sál (nově...
Kaple sv. Barbory
(výběrový okruh II.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Vzdálenost od hradu 1, 5 km (cca 15 minut chůze). Barokní rodinná hrobka Petřvaldů a Berchtoldů. Jen s průvodcem. Prodej vstupenek pouze v kapli. Otevřeno červenec – srpen.
Vyhlídka do kraje
(výběrový okruh III.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Výběrová trasa s českým výkladem. Jen s průvodcem. Vyhlídka z věže do kraje. Počet schodů: 315 + 1 x točité schodiště. Okruh jen s průvodcem. Zahrnuje stručnou historii hradu a popis okolí při...
Hospitál (základní okruh)
Kuks (zámek)
stálá expozice
V základním prohlídkovém okruhu se poučíte o historii a stavebním vývoji hospitálu, dozvíte se vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu -...
Šporkovská hrobka
Kuks (zámek)
stálá expozice
V klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se seznámíte s příběhem pochovaných členů rodu Šporků a Swéerts- Šporků. V klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se seznámíte s...
Historie lékáren
Kuks (zámek)
stálá expozice
Expozice Českého farmaceutického muzea zvaná „Kouzlo apatyky“ představuje vývoj lékáren od baroka do 20. století, a další oblasti farmacie jako výzkum, školství nebo vojenskou farmacii. Expozice...
Historie výroby léků
Kuks (zámek)
stálá expozice
Čerstvá instalace Českého farmaceutického muzea zvaná „Z apatyky do fabriky“ v přízemí konventu ukazuje výrobu léčivých přípravků od lékárny až po průmyslovou výrobu v továrnách. Čerstvá instalace...
Hradní palác s věží (základní okruh)
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Hlavní prohlídková trasa zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Archeologie, zbrojnice, parforsy, výstava o útrpném právu, hladomorna, Rytířský sál, celé patro věnované...
Kaple
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Kaple sv. Kateřiny Alexandrijské s původní sklípkovou klenbou byla vybudována Pernštejny na přelomu 15. a 16. století. V interiéru naleznete mj. barokní oltářní obraz zpodobňující svatou Kateřinu,...
Napříč Kunětickou horou
Kunětická Hora (hrad)
stálá expozice
Cenově zvýhodněná kombinace I. a II. prohlídkového okruhu. Hradní palác si procházíte samostatně, kaple sv. Kateřiny je přístupná s doprovodem průvodce. • Prohlídka hradního paláce je samostatná, bez...
Kombinace – spojená prohlídka
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Výběrový okruh. Prohlídka zahrnuje zámecké interiéry a výstavu Hry a hračky malých aristokratů. Využijte slevu na vstupném při prohlídce obou okruhů.
Prohlídkový okruh A (základní)
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh A zahrnuje především vstupní a hlavní nádvoří, salony západního křídla včetně barokního komorního divadla, banketního sálu, letní jídelny a sousedícíhoo salonu a zámecké...
Prohlídkový okruh B
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh B vede nejstarší částí zámeckého komplexu, tzv. starým zámkem z poloviny 16. století, který vznikl přestavbou pozdně gotické tvrze. Nejstarší partie dochovaná ve východní části...
Zámecké interiéry
Nebílovy (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa s průvodcem vede obnovenými a historickým mobiliářem vybavenými pokoji přední i zadní budovy zámku. Cílem výkladu je seznámení návštěvníka s historií objektu, jeho významem a s...
Prohlídka hradu (základní prohlídkový okruh)
Nový Hrádek u Lukova (zřícenina hradu)
stálá expozice
Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Uvedené časy návštěvní doby označují...
I. Reprezentační prostory
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačních prostor, knihovny Marie von Ebner Eschenbach, velkého salónu, dámských apartmá, orientálního salónu, zbrojnice a knihovny Erwina Dubského. Hlavní reprezentační prostory...
II. Privátní a hostinské pokoje
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka schodišťové haly severního křídla zámku, bytu posledního šlechtického majitele zámku Albrechta Dubského, hostinských pokojů a malé a velké střelnice. Soukromý byt posledního šlechtického...
IV. Zámecká zahrada
Lysice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámeckého parku a sloupové kolonády. Zámecký park s kolonádou je přístupný bez průvodce a po zakoupení vstupenky v návštěvnické pokladně v řádných otevíracích hodinách zámku. Okruh je...
III. Zámecká zahrada a zahradnictví s oranžérií
Lysice (zámek)
stálá expozice
Přístupná pouze v měsících červenci a srpnu v termínech zveřejněných na www.zamek-lysice.cz. Prohlídkový okruh s průvodcem zahrnuje prohlídku zámecké zahrady se sloupovou kolonádou a zámecké...
VII. Marie von Ebner Eschenbach Žena tří století/ Frau...
Lysice (zámek)
stálá expozice
Menší výstavní síň nabízí stálou expozici o spisovatelce Marii von Ebner Eschenbach. Ke shlédnutí celoročně, po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 516 472 235 nebo e-mailové...
1. okruh Zámecké interiéry (základní)
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Interiéry 18. stol, porcelán, nástěnné malby, knihovna. Prohlídky začínají každou celou hodinu v uvedenou návštěvní dobu.
2. okruh Divadlo a Svatá aliance
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Interiéry 19. stol, zbrojnice, divadelní šatna a empírové divadlo
3. okruh Kostel a kaple
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Sakrální interier, hrobka Albrechta z Waldštejna, lapidárium barokních soch
Dětské prohlídky
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Pověst o dvou rytířích je přizpůsobená prohlídka zámku pro děti s průvodkyní - hraběcí princeznou v dobovém kostýmu. Prohlídka provází děti formou pověsti, která upomíná na historii zámku Mnichovo...
I. První republika – reprezentativní salóny
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti zámku – zimní jídelnu, kapli, velkou jídelnu, přípravnu, velký salon s...
II. První republika – soukromé pokoje
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje 8 historických prostor a arkádu. Seznámíte se se soukromými pokoji, ve kterých poslední majitelé Kastové každodenně pobývali. Dětské pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších...
III. Dětské prohlídky
Mníšek pod Brdy (zámek)
stálá expozice
Pořádáme speciální prohlídky určené dětem od 3 do 9 let. Společně si můžete prohlédnou zámek tak, aby to všechny bavilo. Vyberte si aktuální prohlídku a rezervujte si ji po telefonu. Nabízíme...
Zkrácený okruh
Pernštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do...
Soukromé apartmány
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Soukromé pokoje mají komornější charakter než tzv. piano nobile hlubockého zámku. Přibližují život posledních majitelů po romantické přestavbě v polovině 19. století, konkrétně knížecích párů Jana...
Kuchyně
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Unikátní ukázka kuchyně velkého panského domu. Stejně jako romantická přestavba zámku v 19. století, byla i orientace kuchyně a její poloha inspirována anglickými sídly. Kuchyně je v suterénu, v...
Zámecké interiéry
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Prohlídka představuje v prvním patře zámku patnáct pokojů, autenticky vybavených obytných místností posledních šlechtických majitelů zámku a v přízemí prostory pro...
Hry a hračky malých aristokratů
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Výstava hraček šlechtických dětí z depozitářů hradů a zámků. Výběrový okruh. Hračky provázejí člověka odnepaměti. Ať už si je vyráběli v dávných dobách lidé doma z kostí,...
Schwarzenberská hrobka
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Hrobka je postavena v pseudogotickém slohu dle italské předlohy CAMPO SANTO duben, květen, září a říjen: 8:45 - 11:00 hod. (poslední dopolední prohlídka končí v 11:45 hod.) 12:45 - 15:30...
Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Zde se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy) Prohlídková trasa C byla otevřena v roce 2001....
Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Poslední majitele třeboňského panství, Schwarzenbergy, nám představí celkem 11 místností, které obývali ještě v minulém století a kde trávili každé Vánoce Salon knížete je zařízený v duchu dobové...
Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry
Třeboň (zámek)
stálá expozice
Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka Dvořanská světnice na nás zapůsobí honosně a naznačuje ušlechtilost a moc...
Hradem krále Jiřího (základní okruh)
Litice - Záchlumí (hrad)
stálá expozice
Návštěvnický okruh Vás provede jižním palácem a přilehlou věží. Seznámíte se s historií hradu a jeho architekturou. Prohlédnete si archeologické nálezy, dobové rytiny a fotografie. Z vyhlídkové věže...
Interiéry a zbrojnice (základní okruh)
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. Na okruhu uvidíte: africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny, knihovnu + zbrojnice (orientální...
Interiéry (základní okruh)
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. Na okruhu uvidíte: africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny a knihovnu Tento okruh je možné navštívit...
Interiéry, zbrojnice, apartmá Kinských (prohlídka celého...
Opočno (zámek)
stálá expozice
Poslední dopolední skupina vychází v 11:30 hod. První odpolední ve 12:30 hod. Na okruhu uvidíte: africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny, knihovnu, zbrojnice (orientální...
Zámecký park
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
stálá expozice
V letech 1783 - 1793 byl u zámku založen rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako...
Zámecké interiéry
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
stálá expozice
Zámek Krásný Dvůr nabízí prohlídku 18 místností. V místnostech je vybavení především z 18. a 19. století. Během prohlídky uvidíte bohatou obrazovou výzdobu, dobovou výmalbu stěn, soubor historických...
Dětská prohlídka
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Pro naše malé návštěvníky nabízíme speciální zkrácené prohlídky hradu, kde si sami budou moci ozkoušet, jak se tu dříve žilo, jak se panstvo oblékalo či jak stolovalo. Prohlídky vedené s důrazem na...
Hradem křížem krážem
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Zvýhodněné vstupné při návštěvě I. a II. prohlídkového okruhu při koupi společné vstupenky na oba okruhy zároveň. Mezi okruhy je krátká pauza. Poslední spojený okruh odchází nejpozději hodinu před...
Architektonické a umělecké unikáty
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Věž
Grabštejn (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka - výstup na hradní věž bez průvodce můžete uskutečnit kdykoli v běžné návštěvní době hradu. Z hradní věže lze vidět nejen Čechy, ale i Německo (např. město Žitava) a Polsko...
Celým hradem (základní okruh)
Trosky (hrad)
stálá expozice
Hrad není rozdělen do prohlídkových okruhů. Po zaplacení vstupného má návštěvník přístup do celého hradu.
Zbrojnice, III. okruh (speciální okruh s průvodcem)
Bítov (hrad)
stálá expozice
Zbrojnice se nachází v původních prostorách z 18. století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612- 1752). Vedle starších prací...
Vánoce na zámku
Žleby (zámek)
stálá expozice
Slavnostně vyzdobený zámek Žleby vás letos v zimě opět překvapí novou výjimečnou vánoční trasou, na které se snoubí humorné příběhy a vyprávění o tradičních adventních zvycích s vůní pečených...
Velikonoce na zámku
Žleby (zámek)
stálá expozice
Nevšední velikonoční prohlídky zámku, kde jsou pro návštěvníky připraveny nejkrásnější zámecké komnaty a sály, oděné do jarního kabátku. Doporučujeme rezervaci. Nedílnou součástí velikonočních...
Knížecí rezidence (III. okruh - výběrový)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Tento velký okruh prochází všemi 4 palácovými křídly horního zámku v úrovni celého prvního patra, tzv. piano nobile: reprezentační sály a salóny, bohaté zámecké sbírky, romantické interiéry, soukromé...
Život na zámku (II. okruh - základní)
Žleby (zámek)
stálá expozice
Historické interiéry západního a severního křídla horního zámku, soukromé pokoje knížecí rodiny a hostinské apartmány, osudy členů knížecího rodu Auerspergů, ukázka dobové hygieny a každodennosti na...
Mitsuko
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Stálá výstava z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove- Kalergi, Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Čechách. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 75 schodů. Poslední prohlídka začíná se...
Kostel Všech svatých v Horšově
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech. Původně románský kostelík, přestavěný v gotice a baroku, s bohatou výzdobou. Návštěvu je nutné předem domluvit se...
Kuchyně
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Nově otevřený okruh vás zavede do zámecké kuchyně a skladovacích prostor. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 6 schodů. Poslední prohlídka začíná se zavírací dobou objektu v případě minimálního...
Purkrabství
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Společná expozice Městského muzea Horšovský Týn a státního zámku. Jízdárna, ochozová chodba, historické interiéry purkrabského paláce s bohatým vybavením. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 73...
Zámek (II. základní okruh)
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Zámecké bydlení od 16. století do počátku 20. století, salony, taneční sál, knihovna, unikátní obrazová galerie českých panovníků. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 142 schodů. Poslední...
Oba hrady – společná vstupenka na hrady Točník a Žebrák
Žebrák (hrad)
stálá expozice
společná, finančně zvýhodněná, vstupenka na oba hrady, kde můžete využít veškerých služeb, které jsou v daných dnech a hodinách na jednotlivých hradech k dispozici (viz ostatní okruhy), pro přesun...
II. Lichtenštejnové na Losinách
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Expozice tzv. nízkého zámku, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem. Součástí prohlídky jsou také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které...
Hrad Bouzov ( rozsáhlejší prohlídka)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka rozšířená o obytné prostory a místnosti pro hosty (hostinské pokoje, Alžbětino křídlo, pokoje velmistra). Trasa okruhu: soukromé apartmá Evžena, stará kancelář, jídelny velmistra a hostů,...
Zimní trasa
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídková trasa přístupná v listopadu a v březnu každý všední den v 11:00 a 13:00 hodin. O víkendu je v provozu od 10:00 - 14:00 hodin. Prohlídková trasa, která se provádí mimo hlavní návštěvnickou...
Hrad se představuje (základní okruh)
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačními prostorami hradu (Rytířský sál, kaple, sloupová síň) Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory. Prochází reprezentačními prostorami hradu Trasa...
Hrad z ptačí perspektivy
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Výstup na nejvyšší věž Hlásku. Prohlídka prochází místnostmi a ochozem věže Hlásky Výstup na věž není součástí žádné jiné trasy. Věž je přístupná za vhodných povětrnostních prohlídek. Trasa...
Arcivévodův okruh
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka je zaměřena na stavební vývoj hradu. Rozsáhlejší prohlídka, která prochází reprezentačními a obytnými prostorami hradu a jižním křídlem délka: 60 - 70 minut, kapacita: cca 25 osob Vstupné:...
Hrad se představuje II.
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka je v provozu v době uzavření rytířského sálu. Trasa okruhu: soukromé apartmá Evžena, stará kancelář, jídelny velmistra a hostů, sloupová síň, rytířská chodba s hostinskými pokoji a...
Hrad (I. základní okruh)
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Prohlídka nejstarších částí hradu (gotické sklepení, unikátní raně gotická kaple, zařízené renesanční bydlení, vybavená zbrojnice). Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 93 schodů. Poslední...
Dětská trasa s Ohnivcem
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Trasa s kostýmovaným průvodcem, obsahově přizpůsobená dětem, které na konci prohlídky získají rytířský glejt. Trasa okruhu: soukromé apartmá Evžena, stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň,...
I. Žerotínové na Losinách (základní okruh)
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa zavede návštěvníky do nevšedních interiérů pozdní renesance a raného baroku. Prohlídka zahrnuje velkou jídelnu s koženými tapetami, dva pokoje s gobelíny, zámeckou knihovnu a...
Jak se staví středověký hrad
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídka technickým zázemím. Mimořádně otevřeno dne 30. 3., 31. 3. a 2. 4. 2018. Časy prohlídek jsou pevně stanoveny: 10:30, 12:00, 13:30 hodin. Je vhodný pro fyzicky zdatné návštěvníky. Seznamuje...
Výstava Karlštejnský poklad - Kultura císařského dvora...
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Výstava Karlštejnského pokladu představuje dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století. První obsahuje reprezentativní kusy nádob na pití. Je zde například cyphus – zlacená...
Posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže (exkluzivní...
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Okruh prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Nabízí ke shlédnutí historicky nejcennější prostory hradu Karlštejna, které patří mezi světové unikáty....
Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV....
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. –19. století. (Dvořenínská síň, Rytířský sál s kaplí sv. Mikuláše,...
Trasa C - Interiéry 18. a 19. století
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa C představuje interiéry zařízené ve stylu klasicismu, empíru a historizujících slohů. Osobitou částí okruhu je zařízení z loveckého zámku rodiny Černínů Jemčiny. Neobvyklou součástí...
Trasa B - Gotický palác
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa B procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná...
Trasa A - Adamovo stavení
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z...
Sklepení – pohádkové bytosti a strašidla
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Sklepy původně určené pro skladování ovoce a zeleniny, dnes obývají pohádkové bytosti a strašidla. Tato prohlídka je určená především pro ty nejmenší návštěvníky a může se stát i příjemným zakončením...
Okruh bez průvodce – výstavní prostory
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh absolvujete bez přítomnosti průvodce a prohlídka zahrnuje severní část chodby v přízemí a přilehlé prostory - zámeckou stříbrnici, pokoj kapucínů a sklepy. Nedílnou součástí...
Zámecké interiéry (základní okruh)
Jezeří (zámek)
stálá expozice
Jezeřské zámecké interiéry Vás jistě překvapí. Jsou v mnohém odlišné od běžně známých zámeckých instalací. Vzhledem k dlouhodobé devastaci objektu se nejedná o pokoje přeplněné sbírkami vzácného...
Výstava v galerii Bílého zámku
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Výstava informačních panelů týkajících se rekonstrukce Bílého zámku, fotografií Jindřicha Štreita a Eduarda Lichnovského.
Exkluziv – sloučený okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu. Exkluziv - Sloučený okruh Kombinace hlavního a doplňkového okruhu
Hostinské apartmá – doplňkový okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací síň, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál. Interiéry přízemí budovy Bílého zámku Doplňkový okruh je částečně bezbariérově přístupný
Reprezentační a soukromé salony – hlavní okruh
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu. Zámecká čítárna s knihovními sály, reprezentační jídelna, kuřárna, kulečníkový sál, dámský rokokový salon, interiéry knížecího...
Hlavní prohlídkový okruh (základní okruh)
Janův hrad (umělá zřícenina)
stálá expozice
Prohlídkový okruh prochází prvním patrem hradu. Obsahuje velký rytířský sál, k němu přiléhající dva dámské salónky a odpočinkové salónky v severní a východní věži - do těchto místností se přechází...
Zámek dětem
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Speciální dětský okruh pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Zámkem provází průvodce v kostýmu a formou vhodnou pro děti seznámí nejmenší návštěvníky s historií a exponáty zámku. Děti během prohlídky...
Zámecká půda
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh návštěvníky zavede na zámeckou půdu. Je určen pro ty, kteří se zajímají o historické krovy. Nahlédne se také do flankovací věže a místnosti s hodinovým strojem. Jedná se o fyzicky náročnější...
Hostinské pokoje a sezónní výstava
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh nabízí k prohlídce hostinské pokoje a sezónní výstavu Kde bydlely panenky. Byt o pěti pokojích zde za svého působení na zámku obýval také Karel Ditters z Dittersdorfu se svou rodinou. Pokoje...
Hospodářské zázemí zámku
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna,...
Reprezentační místnosti a expozice dýmek (základní okruh)
Jánský Vrch (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a...
Hodinová věž (výběrový okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídkový okruh určený dominantě tohoto zámku. Prohlídky Hodinové věže, v případě příznivého počasí i s vyhlídkou z ochozu. Z ochozu věže, která je 26 m a 70 cm vysoká je v případě...
Osobní život šlechty (základní okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Osobní život šlechty - v původních bohatě zdobených interiérech je prezentována ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století. Prohlídka soukromých pokojů - I. patro zámku. Vstupní hala,...
Lesk a sláva Harrachů (základní okruh)
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
V původních bohatě zdobených a vybavených interiérech je prezentována ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století. Lesk a sláva Harrachů - prohlídka reprezentačních sálů v přízemí...
Zámek dětem
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Zkrácená prohlídka pro děti prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu, dětské a hostinské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, děti do 10 let. Průvodce je civilně oblečen. Prohlídka probíhá...
Sklepy a zázemí
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny...
Soukromá apartmá (základní okruh)
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský...
Reprezentační prostory (základní okruh)
Hrubý Rohozec (zámek)
stálá expozice
Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon,...
Hrad
Landštejn (zřícenina hradu)
stálá expozice
Na hradě Landštejně se neprovádí. Po zaplacení vstupného v první bráně, procházíte areál sami. V expozici a ve velké věži jsou umístěny texty o historii, stavbě a životě na hradě.
Zámecké interiéry
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Jednotlivé zámecké komnaty navozují různá historická období. Pozdní renesanci prezentují malá a velká galerie, vrcholné baroko je představováno v zámecké ložnici, je zde rokokový salonek, empírový...
Expozice o životě a díle J. E. Purkyně
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Pamětní síň věnovaná libochovickému rodákovi, přírodovědci, J. E. Purkyněmu. Samostatná prohlídka, bez výkladu průvodce. Zámek Libochovice je rodištěm světově proslulého českého přírodovědce a...
Zámecké sklepy
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Díky své stavební dispozici na terase nad řekou Ohře je zámek Libochovice celý podsklepen, včetně dvou třetin nádvoří. Sklepy jsou zpřístupněny veřejnosti v průběhu hlavní sezóny (letní prázdniny) a...
Zámecký skleník
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Zámecké skleníky tvoří nedílnou součást zámeckého parku a vypovídají o postupném vývoji parku a jeho zahradní architektury. V termínu od 11. do 12. 8. 2018 samostatná prohlídka bez průvodce. v Jiných...
Hrad Lipnice
Lipnice nad Sázavou (hrad)
stálá expozice
Prohlídka monumentální středověké architektury s výhledy do dalekého kraje. Jedinečné hradní sklepení a kaple sv. Vavřince. Volná prohlídka hradu s výkladem o jeho historii.
Hraběcí apartmán
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zahrnuje Sál předků, tři hudební salonky, modrý salon s obrazárnou, pracovnu hraběnky, zlatý přijímací salón, jídelnu, pracovnu hraběte, taneční sál, čínský kabinet, ložnici hraběte a v...
Hostinské pokoje a kuchyně
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
V místnostech bývalého přijímacího salonu, jídelny, dětského, pánského a dámského pokoje je v letošní návštěvnické sezoně nainstalovaná tématická výstava S ozvěnou lesního rohu. Ušlechtilá zábava...
Chrám sv. Markéty
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka barokního interiéru chrámu sv. Markéty. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 30 minut. Maximální počet osob ve skupině je 40. V době konání svatebních nebo pohřebních obřadů nejsou...
Hračky z půdy
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
stálá expozice
Výstava starožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a bez dlouhého čekání na prohlídku. Můžete vidět starožitné panenky, jejich cestovních kufříky a veškeré vybavení na cesty, plyšové...
Zámecké nádvoří
Nebílovy (zámek)
stálá expozice
Volná prohlídka zámeckého nádvoří včetně možnosti návštěvy kaple sv. Antonína a právě probíhající výstavy v zámecké galerii. Přijďte si vychutnat klidnou a romantickou atmosféru malebného nádvoří...
Klášter
Kladruby (klášter benediktinů)
stálá expozice
Hlavní prohlídkový okruh obsahující expozici sv. Jana Nepomuckého, interiéry opatského bytu, ambitovou chodbu a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv....
Zámek
Kladruby (klášter benediktinů)
stálá expozice
Druhý prohlídkový okruh obsahující expozici sv. Jana Nepomuckého, interiér zimního refektáře, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu rodu Windischgrätz. Obsahuje: expozici historie kladrubského...
Kombinovaný okruh
Kladruby (klášter benediktinů)
stálá expozice
Kombinovaný prohlídkový okruh obsahuje nejzajímavější interiéry a expozice okruhů Klášter a Zámek. Tento okruh je vhodný především pro větší (organizované) skupiny návštěvníků...
Bezbariérový okruh
Kladruby (klášter benediktinů)
stálá expozice
Bezbariérový prohlídkový okruh obsahuje interiér klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu rodu Windischgrätz. Okruh je...
Reprezentační prostory jižního křídla (základní okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Interiéry zařízené původním vybavením seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Absence novodobých úprav dodává vnitřním prostorám zcela jedinečný autentický výraz....
V erbu tří pruhů (základní okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výstavní expozice instalovaná ve středověkých a renesančních částech zámku mapuje čtyři století historie rodu na pozadí dějin Moravy a oslnivé rytířské kultury urozených válečníků, stavitelů hradů,...
Hrad (výběrový okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Nový výběrový prohlídkový okruh „Hrad“, návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného...
Život na středověkém hradě I (mimořádný okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výukový program pro I. stupeň základní školy Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech...
Život na středověkém hradě II (mimořádný okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
Výukový program pro II. stupeň základní školy Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech...
Zámecké interiéry Metternichů
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Prohlídka reprezentativních interiérů zámku vybavených vzácnými uměleckými díly z majetku knížat Metternichů. Návštěvníci si prohlédnou pracovnu kancléře Metternicha, knihovnu jeho syna Richarda,...
Muzeum a  kabinet kuriozit
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Kynžvartské zámecké muzeum patří mezi nejstarší soukromá muzea na světě. Založil ho kancléř Metternich a jeho potomci ve sběratelské činnosti pokračovali. Návštěvníci mohou obdivovat cenné samurajské...
Pod korunami stromů
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Zámek je obklopen rozsáhlým parkem anglického stylu s pozdějšími romantickými úpravami. Návštěvníci se seznámí s proměnou parku v průběhu historie. Prohlídka bude uskutečněna pouze na...
Dětská prohlídka
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámku nejen pro nejmenší pohádkovou a zábavnou formou. Děti navštíví zámek jako princové a princezny a společně s bílou paní během 30 min. procházejí zámeckými interiéry. Děti neprovází...
Bezbariérový zámek
Kynžvart (zámek)
stálá expozice
Zkrácený okruh zámeckých interiérů přístupný výtahem pro handicapované či pohybově omezené návštěvníky. .
VĚŽ – od zříceniny k památce
Švihov (hrad)
stálá expozice
Třetí prohlídkový okruh zavede návštěvníky do tajů památkové obnovy hradu. Ukáže jim mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků věže. Z nejvyššího patra se jim nakonec otevře nečekaný...
Palác - I. okruh, základní okruh
Bítov (hrad)
stálá expozice
Palácové interiéry vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků. V interiérech prezentujeme život hrabat Daunů a rodiny barona Haase. Výmalba k nerozeznání...
Reprezentační sály (základní okruh)
Lednice (zámek)
stálá expozice
Reprezentační sály v přízemí zámku – sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů... Na tomto okruhu uvidíte vstupní halu, lovecký salonek, koupelnu, předpokoj, modrý pokoj, dámskou ložnici,...
Soukromé apartmány
Lednice (zámek)
stálá expozice
Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50. let 20. století až do roku 2001 zde byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 otevřený...
Dětské pokoje a Muzeum loutek
Lednice (zámek)
stálá expozice
Dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku. Ve druhém patře zámku byly v roce 2011 otevřeny autenticky zařízené pokoje princů a princezen z Liechtensteina,...
Grotta
Lednice (zámek)
stálá expozice
Umělá barokní krápníková jeskyně ve sklepě zámku. Možnost nahlédnout do technického zázemí zámku a malá expozice spojená s vinařstvím v Lednici.
Skleník
Lednice (zámek)
stálá expozice
Zámecký skleník měří na délku 92 metrů, na šířku 13 metrů a je vysoký je 7, 5 metru. Zámecký skleník byl postaven na části plochy bývalé dřevěné oranžerie založené už v roce 1717. V roce 1842 ruší...
Minaret
Lednice (zámek)
stálá expozice
Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou...
Janohrad
Lednice (zámek)
stálá expozice
Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté...
Průvodce parkem
Lednice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka probíhá se odborníkem – zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce vás upozorní na významné...
Zámecký areál
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně,...
Edukace s prohlídkou zámku
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Rezervace na tel. +420 724 793 758, Mgr. Petr Havrlant. Vhodné pro skupiny ZŠ, příměstské tábory apod., minimální počet 10 osob.
Salony jižní křídla zámku
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Reprezentační a hostinské pokoje umístěné v 1. patře jižního křídla zámku. Představí reprezentační a hostinské pokoje, umístěné v 1. patře jižního křídla zámku, ve kterých je instalováno množství...
Salony severního křídla
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Nejstarší prostory zámku s gotickými a renesančními klenbami v kapli sv. Huberta. Zaujímají nejstarší prostory zámku s gotickými a renesančními klenbami v kapli sv. Huberta a tzv. Kronprinci. Toto...
Soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d'Este
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Jedná se o exlusivní trasu. Expozice instalována podle dobové fotodokumentace a inventárních seznamů tak, jak byly zařízeny v době, kdy na zámku žil FF. Jedná se o exlusivní trasu. Expozice...
Lovecká trasa
Konopiště (zámek)
stálá expozice
Průřez okruhy s expozicemi loveckých trofejí a slavné sbírky zbraní. Prohlídku zahájíte v lovecké chodbě s trofejemi zvěře, ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem. Jen v této chodbě je jich...
Reprezentační a soukromé prostory (základní okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Okruh je zaměřen na historii Lemberka a obsahuje hlavní reprezentační místnosti zámku, jako je zámecká kaple Seslání Ducha svatého, bajkový sál s renesančním kazetovým stropem z roku 1610, rytířský...
Provozní prostory zámku (základní okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Okruh je zaměřen především na provozní místnosti zámku. Jedná se o vrchnostenské byty a kancelář, černou kuchyni, malou zbrojnici a Zdislavinu světničku, která vznikla v 17. století při barokní...
Expozice historických stylů (individuální okruh)
Lemberk (zámek)
stálá expozice
Jedenáct stylizovaných interiérů z období klasicismu, empíru, biedermeieru, historizujících slohů, secese a kubismu. Expozici doplňují texty o dobovém vývoji i o vybavení. Nečasovaný prohlídkový...
Grand prohlídka - prohlídka renesanční vily a kostela...
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka renesanční vily a kostela Narození Panny Marie. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídkové trasy zámku Kratochvíle jsou zaměřeny na prezentaci cenné výzdoby...
Prohlídka kostela Narození Panny Marie
Kratochvíle (zámek)
stálá expozice
Prohlídka kostela Narození Panny Marie - pouze pro organizované, předem domluvené skupiny. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma. Prohlídkové trasy zámku Kratochvíle jsou zaměřeny...
Černá věž + Černá kuchyně
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V...
Vyhlídka z Velké věže (základní okruh)
Karlštejn (hrad)
stálá expozice
Prohlídka Velké věže BEZ kaple sv. Kříže: (slavnostní schodiště s gotickými freskami, bývalá strážnice, bývala zbrojnice a exkluzivní vyhlídka z nejvyššího bodu hradu do jeho okolí) 3. prohlídková...
II. Liechtensteinové na Losinách
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Expozice tzv. nízkého zámku, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem. Součástí prohlídky jsou také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které...
Zámecká expozice - Vysoký zámek - videoprojekce
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Bezbariérová prohlídka vysokého zámku formou videoprojekce.
Zlatý poklad
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Výstava uměleckých předmětů z drahých kovů - druhá polovina dvacátého století. Výstava plastik a šperků z drahých kovů a kamenů, které České republice věnoval turnovský rodák, pan František Khynl....
Oba hrady – společná vstupenka na hrady Točník a Žebrák
Točník (hrad)
stálá expozice
Společná, finančně zvýhodněná, vstupenka na oba hrady. Vstupenku si můžete zakoupit kdykoliv v otevírací době hradu Žebrák, nejpozději však 2 hodiny před jeho zavřením – přesun mezi hradtrvá...
1. základní okruh - Liechtensteinské sbírky
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Délka prohlídky cca 60 minut. Nově bude součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně....
S průvodcem na objednávku (15 a více osob)
Točník (hrad)
stálá expozice
Kdykoli během návštěvní doby, ale pouze po předchozí objednávce.
Prohlídka s průvodcem
Točník (hrad)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka s průvodcem je možná (bez objednání) pouze v červenci a v srpnu a to každou celou hodinu (10:00–17:00). Vstupné je stejné jako na volnou prohlídku bez průvodce.
Volná prohlídka
Točník (hrad)
stálá expozice
Samostatná prohlídka celého hradu bez průvodce, s psaným textem – zakoupíte, nebo vám ho půjčíme v pokladně. Na hradě můžete pobýt jak dlouho chcete (do zavíračky).
Základní prohlídkový okruh
Valtice (zámek)
stálá expozice
Průvodce Vás za padesát pět minut provede více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko- uherské...
Poklady dávných civilizací
Valtice (zámek)
stálá expozice
Nový prohlídkový okruh v budově valtického zámku představí obchod, výměnu inovací i válečných zkušeností a náboženských představ hlavních oblastí Starého světa ve starověku a středověku, to vše díky...
Cesta zákulisím barokního divadla
Valtice (zámek)
stálá expozice
Zážitkový prohlídkový okruh zavede návštěvníky do všech koutů barokního zámeckého divadla, které je po Českém Krumlově dalším českým unikátem! Po shlédnutí filmu o historii a rekonstrukci divadla vás...
Výstava loutkových divadélek
Valtice (zámek)
stálá expozice
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea mapuje historii rodinného loutkového divadla a je určena především odborné veřejnosti. Výstava uspořádaná ve spolupráci Moravského zemského muzea v Brně a...
Kult koně & Zimní jízdárna
Valtice (zámek)
stálá expozice
Komentovaná prohlídka Zimní jízdárny a výstava Kult koně realizovaná v rámci projektu Kult koně. Barokní šlechtická hipokultura a soužití člověka a koně. Průvodce Vás seznámí s historií zámecké Zimní...
Zámecká barokní kaple
Valtice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka úchvatných a skvěle dochovaných prostor zámecké barokní kaple. Barokní zámecká kaple, jedna z nejkrásnějších na území dnešní Moravy, byla postavena v letech 1726- 1729. Věhlasný italský...
Letohrádek Belveder
Valtice (zámek)
stálá expozice
Belveder bude veřejnosti zpřístupněn po dokončení poslední etapy rekonstrukce, pravděpodobně během sezóny 2018. Belveder bude veřejnosti zpřístupněn po dokončení poslední etapy rekonstrukce,...
Dianin chrám (Rendez- vous)
Valtice (zámek)
stálá expozice
Pro známého vojevůdce napoleonských dob Jana I. Josefa z Liechtensteina postavil Rendez- vous (zvaný též Dianin chrám) Josef Kornhäusel. Stavba podle plánů věhlasného architekta Josefa Hardtmutha se...
Zimní prohlídky barokní kaple a divadla
Valtice (zámek)
stálá expozice
Oblíbené zimní prohlídky zámecké kaple a divadla! Každou sobotu v únoru a březnu, začátek ve 14:00 nebo 15:30. Zimní okruh začíná vždy v sobotu ve 14:00 a 15:30 v zámecké kapli, kde proběhne...
Kolonáda Na Rajstně
Valtice (zámek)
stálá expozice
Monumentální památník se tyčí na vyvýšenině nedaleko Valtic a nabízí ze své terasy skvělou vyhlídku na celý Lednicko- valtický areál. Valtickou dominantu, kolonádu vzniklou po napoleonských válkách v...
Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar
Valtice (zámek)
stálá expozice
Voňavá bylinková zahrada ležící v těsné blízkosti valtického zámku na místě bývalého zámeckého zahradnictví nabízí nejen prohlídku mnoha druhů rostlin, ale také prostor pro báječnou relaxaci. V...
Jízdy kočárem - ARKADIE Nový Dvůr s. r. o.
Valtice (zámek)
stálá expozice
Jízdy kočárem ve valtickém zámeckém parku nabídnou skvělou relaxaci, ale i poznání odlehlejších částí areálu zámku. Lístky se kupují u kočího. V případě nepříznivého počasí je jízdy ruší. Vyhlídkový...
Národní soutěž vín a degustační expozice – SALON VÍN České...
Valtice (zámek)
stálá expozice
Každoročně obnovovaná expozice nejlepších sta vín z celé České republiky, umístěná ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích je jediným zařízením svého rozsahu u nás. Salon vín - národní...
Zámecký sklep - Vinné sklepy Valtice, a. s.
Valtice (zámek)
stálá expozice
Zámecký sklep z roku 1430 patří mezi nejstarší a největší vinné sklepy v České republice. Po staletí zde zrají v obrovských dubových sudech ta nejlepší vína od nejstaršího vinařství...
I. Zámecké interiéry (Základní okruh)
Ploskovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa 11 místností ve stylu 2. poloviny 19. století z dob rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Prohlídková trasa sestává z 11 místností ve...
Hladomorna, mučírna, vězení, IV. okruh
Bítov (hrad)
stálá expozice
Hladomornu s mučírnou naleznete v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu Břitové věži z první poloviny 13. století. V přízemí se nachází hladomorna, doplněná v I. patře dvěma vězeňskými kobkami. Ve...
Zámecké sklepy - prohlídka provozní části zámku (mimořádný...
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Prohlídky sklepů s ukázkou technických vymožeností jako kotle z 19. století nebo elektrické rozvody z roku 1914. Prohlídka zámeckých sklepů s ukázkou technických vymožeností. Během prohlídky si...
III. trasa - VEŽ S VYHLÍDKOU
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
I letos máte výjimečnou příležitost vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům. Věž hradu je druhou...
Kombinace I + II + III
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Návštěva I., II. i III. prohlídkové trasy. Při nákupu vstupenky na I., II. i III. prohlídkovou trasu je poskytováno zvýhodněné vstupné. Prohlídky se konají v časech vypsaných u jednotlivých...
Buchlovská spirála
(mimořádný okruh I.)
Buchlov (hrad)
stálá expozice
Mimořádný okruh zaměřený na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Limitovaný počet osob. Určen pro zájemce poznání středověké architektury a dějin historických staveb. V ceně je...
Březnice renesanční – Dvě svatby a jedna grafika
Březnice (zámek)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh Dvě svatby a jedna grafika je zaměřen na osudy arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností zhlédnout audiovizuální prezentaci a...
Doba vévodkyně Zaháňské (základní/ malý okruh)
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
V prvním poschodí se nacházejí salóny z období klasicismu, empíru a biedermeieru. Společenské a soukromé prostory svým vybavením připomínají dobu největší slávy Ratibořic, kdy zde sídlila Kateřina...
Zámek Ratibořice (individuální/ velký okruh)
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka celého zámku, ve které je zahrnut okruh „Doba vévodkyně Zaháňské“ a interiéry v přízemí z doby posledních soukromých majitelů na přelomu 19. a 20. století. Místnosti jsou zařízeny nábytkem...
Rudrův mlýn
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Rudrův mlýn je jedním z dějišť románu Babička. Mlýn byl do dnešní podoby přestavěn v 18. století. Uvnitř je možno zhlédnout historické technické vybavení a obydlí mlynáře a jeho rodiny. Poznámka k...
Vodní mandl
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Za vodním náhonem v sousedství Rudrova mlýna se nachází technická památka - historický vodní mandl z první poloviny 19. století. Poznámka k návštěvní době:
Babiččino údolí s průvodcem
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Zahrnuje prohlídku zámku, zámeckého parku, Rudrova mlýna, vodního mandlu a Starého bělidla, včetně výkladu o zajímavostech na trase prohlídky. Upozornění: Tato prohlídka se uskutečňuje pro skupinu...
Staré bělidlo
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Hlavním dějištěm knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové je Staré bělidlo. Babiččina světnička je zařízena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby podle spisovatelčina vyprávění. Poznámka k...
Zámek
Kozel (zámek)
stálá expozice
Interiérová expozice evokující atmosféru a vývoj bydlení od rokoka po napoleonský empír. V interiérech zámku se z části zachoval původní mobiliář, který vytváří představu o zařízení loveckých zámků a...
Jízdárna
Kozel (zámek)
stálá expozice
Galerie - v přízemí expozice plastik z 19. století z fondů NG Praha a renesančních tapisérií. V prvním patře příležitostné výstavy grafiky, kreseb a fotografií. Jízdárna je dílem významného pražského...
Zámek - 13. komnata
Kozel (zámek)
stálá expozice
Zveme Vás na prohlídku oživenou tajemnou postavou - skřetem Radoušem, při které můžete sbírat klíče k 13. komnatě. Lze ji otevřít i na jakémkoliv z dalších devíti objektů v celé republice v rámci...
Reprezentační sály (základní okruh)
Milotice (zámek)
stálá expozice
Reprezentativní a obytné prostory, při jejichž návštěvě nahlédnete zejména do každodenního života posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna a jeho rodiny, kteří zámek obývali do roku...
Kostýmové prohlídky
Milotice (zámek)
stálá expozice
Projděte se zámeckým parkem, zahradou i oranžeriemi se svými blízkými v historickém kostýmu. Rezervace nad 10 osob na telefonu: 775 405 820 Individuální prohlídka zámeckého parku v historickém...
Kostýmové prohlídky pro školy (pro děti do 12 let)
Milotice (zámek)
stálá expozice
Kostýmové prohlídky určené pro mateřské školy a 1. - 3. třídu základních škol, při nichž se děti stanou hosty milotické paní hraběnky. REZERVACE přijímáme od 15. ledna 2018 na: 724 663 502 (Miroslava...
Zamecká zahrada
Milotice (zámek)
stálá expozice
Francouzská barokní zahrada s bažantnicí doplněná o nově otevřenou zásobní zahradu se zahradnictvím. v zimním období a za nepříznivých povětrnostních podmínek je vstup do areálu na vlastní nebezpečí...
Historická vesnice
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Zemědělská usedlost s hospodářskými budovami a sušárnou, škola, kostel, krámek. Pro předem ohlášené hromadné zájezdy otevřeno i mimo sezónu a v zavíracích dnech. Sleva na vstupném se poskytuje pouze:...
Mlýnské údolí
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Expozice mlýna v Týništi čp. 27 V mlýnském údolí lze po předchozí telefonické dohodě domluvit prohlídku i v zavírací den v rámci otvírací doby MLA Zubrnice (Historické vesnice). Sleva na vstupném se...
Okružní
Zubrnice (skanzen)
stálá expozice
Zemědělská usedlost s hospodářskými budovami a sušárnou, škola, kostel, krámek. Expozice mlýna v Týništi č. p. 27 V mlýnském údolí lze po předchozí telefonické dohodě domluvit prohlídku i v zavírací...
Prohlídkový okruh A - jižní, zámek (základní okruh I)
Raduň (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh A nabízí atraktivně zařízené společenské a soukromé pokoje, mapující proměny životního rytmu aristokratické rodiny a služebného personálu v prostředí venkovské rezidence od počátku...
Prohlídkový okruh B - severní, zámek (základní okruh II)
Raduň (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh B vede soukromými pokoji knížat Blücherů z Wahlstattu (vstupní halou, kuřáckým pokojem, přijímacím salonkem a pracovnou pána domu) s restaurovanými stropními a nástěnnými...
Výběrový okruh I.
Raduň (zámek)
stálá expozice
Sloučený výběrový okruh I. zahrnuje základní okruh A - jižní trasu zámku - s reprezentačními, společenskými, personálními a dětskými pokoji vč. prohlídky zámeckého nádvoří a zimní zahrady, dále...
Výběrový okruh II.
Raduň (zámek)
stálá expozice
Sloučený výběrový okruh II. slučuje základní prohlídkový okruh II - severní trasu zámku - s vizitkovým sálem, pánskými knížecími salony a pracovnou v prvním patře, podkrovními pokoji hostů a...
Individuální okruh I - Oranžérie s  okrasnou zahradou
Raduň (zámek)
stálá expozice
Zámecká novoklasicistní oranžérie z let 1825 až 1826 byla necelých sto metrů od zámku. K elegantními přízemnímu objektu s vysokými okny přiléhal rozlehlý parter, ve kterém byly letněny citrusové...
Individuální okruh II - historická expozice v sýpce
Raduň (zámek)
stálá expozice
Veřejnosti jsou přístupná dvě podlaží historické. V přízemí se nachází pokladna, prodejna upomínkových předmětů, malé občerstvení, sociální zařízení (bezbatiérové) a moderní informační systém. V...
Hrad Bezděz (základní okruh)
Bezděz (hrad, zřícenina)
stálá expozice
Volná prohlídka hradu s tištěným průvodcem. Prohlídkový okruh zahrnuje hradní kapli, královský palác, velkou věž, purkrabský palác a manské paláce na II. nádvoří. Na Bezdězu uvidíte unikátní raně...
1. Reprezentační sály (s průvodcem)
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zahrnuje reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. Navštívíte v přízemí objektu Zaječí pokoj, Venušin sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál smyslů, Zbrojnici a přípravnu...
Reprezentační + výstavní sály
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Kombinace základního okruhu s průvodcem (Reprezentační sály) a aktuální výstavy bez průvodce. Netýká se mimořádného okruhu (kulturní akce, výstavy květin aj.)
2. Výstavní sály zámku (individuální okruh)
Bučovice (zámek)
stálá expozice
HÁČKOVANÁ MÓDA (1. 4. - 30. 8. 2017) Chtěli bychom díky panenkám lidem přiblížit, jak se vyvíjela móda od antiky až po současnost a jak se v daném období žilo. Příběhy skutečné i smyšlené vyprávějí o...
3. Tématický okruh (květinová výstava, hrané prohlídky)
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Jedná se o prohlídku, jež je doplněna tradiční květinovou výstavou (zpravidla na začátku sezóny), nebo v ní účinkují kostýmovaní herci. Trasa okruhu je totožná s 1. okruhem (Reprezentační sály). V...
Reprezentační prostory
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh představuje zámeckou kapli, vnitřní arkádové nádvoří a reprezentační prostory I. poschodí. Kromě unikátního barokního mobiliáře kaple můžete obdivovat zejména ojedinělou...
Apartmán hraběte Haugwitze
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh představuje soukromý život majitele panství na počátku 20. století. Součástí prohlídky této části zámku je vnitřní renesanční nádvoří, 8 místností bytu hraběte (vstupní...
Královský a dětský apartmán - instalovaný depozitář
Náměšť nad Oslavou (zámek)
stálá expozice
Takzvaný Královský apartmán tvořily prostory jižního a západního křídla horního poschodí zámku a v době posledních majitelů sloužily jako místnosti pro ubytování významných hostů rodiny Haugwitz....
Místa setkávání
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy - literární výstava. Prohlídka bez průvodce mapuje literární dění na jihu Čech a na česko- rakousko- německém pomezí od středověku do...
Opatská kaple
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony. prohlídka je pouze s výkladem průvodce, v českém, popřípadě německém či...
Lapidárium
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez...
Školní prohlídka
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu. Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v...
Didaktická prohlídka
Zlatá Koruna (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny. Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s...
Zámek za císaře Ferdinanda I. (základní okruh)
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil poslední český korunovaný král a rakouský císař Ferdinand Dobrotivý. Prohlídka reprezentačních a soukromých pokojů císaře Ferdinanda a jeho choti, české...
Zámek za císaře Františka Josefa I. (základní okruh)
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil předposlední majitel císař František Josef I. Prohlídka interiérů s původní výzdobou (papírové tapety, nástropní malby) a zařízením (nábytek, obrazy, porcelán...
Dětská trasa
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Okruh tvoří čtyři místnosti (pokoj malé princezny, pokoj malého prince, kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby připomínaly bydlení zámeckých dětí na zámku. Vystaveny jsou nejenom historický nábytek,...
Pohádkové sklepení
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Malé sklepení pod severním křídlem nabízí výstavu princezen ze známých pohádek. V několika zastaveních se děti setkají s princeznou Ladou, Sněhurkou, Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou či...
Celým zámkem („Zámek za císaře Ferdinanda I. “ + „Zámek za...
Zákupy (zámek)
stálá expozice
Trasy „Zámek za císaře Ferdinanda I. “ a „Zámek za císaře Františka Josefa I. “ za zvýhodněné vstupné. Reprezentační, soukromé a hostinské pokoje s krátkou přestávkou mezi oběma prohlídkami. Klíč k...
VI. Obrázky (a nejen) pro radost
Lysice (zámek)
stálá expozice
Spolek přátel naivního amatérského umění z. s. Vás zve na mezinárodní výstavu naivního a amatérského umění výtvarníků z České republiky, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Izraele a Finska. Výstava je...
Reprezentačními sály a divadlem (základní okruh)
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Prohlídka vzácného divadla z roku 1797 a dvanácti nejkrásnějších pokojů z přelomu 18. a 19. století, které nechali vybudovat Waldstein- Wartenbergové především ke své reprezentaci. Pokoje zdobí...
Celým zámkem – prodloužená prohlídková trasa
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Pro milovníky památek je v otevíracích dnech vždy v 11 a ve 13 hodin (v červenci a v srpnu i v 15 hodin) připravena prodloužená prohlídka zámku celým 1. patrem. Prohlídka provede návštěvníky zámeckým...
Zámecké interiéry hrabat Lažanských
Manětín
stálá expozice
Zámecké interiéry hrabat Lažanských zařízené barokním nábytkem a unikátní kolekcí portrétů sloužících. Entrance hall To enter the chateau, the visitors use the main staircase, decorated by...
IV. Sezónní výstava - Žofie Chotková
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Ve výstavním sále 3. podlaží je nyní instalována výstava věnovaná Žofii Chotkové, která byla ve Velkém Březně doma. Po absolvování prohlídky výstavy je možné vystoupat do zámecké věže a rozhlédnout se...
V. Prohlídka s princeznou
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Netradiční prohlídka určená pouze pro skupiny dětí z mateřských škol. Jak se tančilo, stolovalo a s čím si malé princezny či princové hráli. Na přání můžeme i malé návštěvníky pohostit bábovkou a...
1. Kaple a interiéry zámku ...
Stekník (zámek)
stálá expozice
S průvodcem navštívíte zrestaurované prostory zámecké kaple s původním mobiliářem z roku 1772, nově zrestaurovanou chodbu a halu prvního patra, vstoupíte do jižních salónů prvního patra s výstavou...
2. Prohlídka zahrad
Stekník (zámek)
stálá expozice
Prohlídka zámecké zahrady probíhá samostatně, pomocí informačních cedulí s naváděcími šipkami (v pokladně zámku lze zakoupit tištěného průvodce). Jedná se o styl italské barokní zahrady, jehož...
Kaple s výkladem (mimořádný okruh z důvodu probíhající...
Stekník (zámek)
stálá expozice
V současné době, v průběhu celého měsíce dubna 2017, probíhá na zámku větší stavební obnova, díky které se otevřou zámecké interiéry s menším zpožděním, a to až k 1. 5. 2017. Od 1. 4. 2017 bude...
Reprezentativní prostory prvního patra zámku (základní...
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Interiéry jsou bohatě vybaveny hodnotným nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru a klasicismu. Vedle kvalitního nábytku se v pokojích nachází množství porcelánu různé provenience, orientálních...
Pokoje soukromé a pro služebnictvo
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Instalace ukazuje dobovou atmosféru obytných prostor zámku ve druhé polovině devatenáctého a první polovině dvacátého století. V intimním prostředí menších pokojíků a salonků je vedle původního...
Kaple
Vizovice (zámek)
stálá expozice
Zámecká kaple prošla v roce 2013 a 2014 náročnou stavební obnovou. Po svém znovuotevření se stala samostatným prohlídkovým místem, a to především proto, aby měli návštěvníci možnost věnovat její...
HRAD – život na šlechtickém sídle
Švihov (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s historií a stavebním vývojem švihovského hradu. Představuje reprezentační prostory a podobu života na šlechtickém sídle v 16. století. Čeká je návštěva...
KUCHYNĚ – zázemí šlechtického sídla
Švihov (hrad)
stálá expozice
V rámci druhého prohlídkového okruhu návštěvníci zavítají do provozně- hospodářského zázemí hradu. Nejprve se podívají do sklepů jižního paláce, aby si udělali představu, kde se skladovaly rychle se...
III. Zámecký park s průvodcem
Velké Březno (nový zámek)
stálá expozice
Na prohlídku parku máte několik možností. Park si můžete projít sami, jména jednotlivých stromů a keřů najdete na informační ceduli, umístěné vpravo od vstupu do zámku, nebo na naší internetové...
Konvent
Plasy (klášter)
stálá expozice
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů...
Kostel
Plasy (klášter)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh věnující se nejstarší stavbě plaského klášterního areálu - kostelu Nanebevzetí Panny Marie s výkladem o jeho historii, přestavbách, umělecké malířské a řezbářské výzdobě,...
Hodinová věž
Plasy (klášter)
stálá expozice
Výběrový prohlídkový okruh, jehož trasa zavede návštěvníky do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, věže a...
Galerie Stretti
Plasy (klášter)
stálá expozice
Tento prohlídkový okruh zavede návštěvníky do jihozápadního křídla 1. patra konventní budovy, v němž jsou instalovány obrazy a grafiky rodiny Stretti. Tento okruh je přístupný pouze na předchozí...
Vodní systém
Plasy (klášter)
stálá expozice
Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě...
prohlídkový okruh Hrad
Přimda (hrad)
stálá expozice
Prohlídka spodního a horního nádvoří, přístavku s prevétem ze 12. století a interiéru obytné věže s průvodcem. Pro návštěvníky hradu je připravena prohlídková trasa s výkladem průvodce, který je...
Prohlídka rotundy - S VÝKLADEM (rok 2018)
rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
stálá expozice
Prohlídka rotundy - BEZ VÝKLADU (rok 2018)
rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
stálá expozice
Cesta havíře do práce
Důl Michal
stálá expozice
Cesta havíře do práce je základním okruhem, kterým havíř musel projít do práce, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu...
Cesta havíře do práce a zázemí
Důl Michal
stálá expozice
Cesta havíře do práce a zázemí zahrnuje místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím...
Venkovní prohlídka a Merkur
Důl Michal
stálá expozice
Venkovní prohlídka areálu a budov s návštěvou portálu štoly, staré rozvodny s modely a hernou se stavebnicí Merkur. Možné vyzkoušet si sestavení základních prvků nebo jednoduchých modelů modelů,...
Noční prohlídka
Důl Michal
stálá expozice
Noční prohlídka je prováděná v mimořádných termínech nebo podle zájmu návštěvníků. Noční prohlídku zabezpečujeme jen pro skupiny 8 a více osob. Jako správní havíři obdržíte známku, přilbu, lampu a...
Prohlídka
Hamousův statek
stálá expozice
HAMOUSŮV STATEK s číslem popisným 22 ve Zbečně proti kostelu sv. Martina řadíme mezi nejstarší veřejnosti zpřístupněné památky lidové architektury ve Středních Čechách. Jedná se o dům převážně...
Expozice
Hanácké skanzen
stálá expozice
Prohlídka obytné a hospodářské části z roku 1875 a přilehlé zahrady se špaletovými stodolami. Součástí prohlídkového okruhu je obytná a hospodářská část Kameničkova gruntu a přilehlé zahrady se...
KINO STODOLA
Hanácké skanzen
stálá expozice
Program probíhá v první stodole. V kině Stodola probíhá promítání, divadelní představení i koncerty. Multifunkční sál je zřízen v první stodole a každá akce je neopakovatelným zážitkem. Program není...
Řemeslnická obydlí (základní okruh)
Betlém Hlinsko
stálá expozice
V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a...
Masopustní expozice UNESCO (individuální okruh)
Betlém Hlinsko
stálá expozice
V roce 2010 byly vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Expozice v domku č. p. 362 vám představí...
Reprezentační pokoje Piccolominiů (základní okruh)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové. Historické interiéry připomínající období 17. a 18....
Salony druhého patra (základní okruh)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Salony druhého patra představují prostory jižního křídla s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století a bývalé hostinské pokoje v západním křídle. Portrétní obrazárna ve Velkém sále,...
Na dvoře vévodském (základní okruh)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Reprezentační byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona a další komorní prostory ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru. Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první...
Piccolominiové a II. patro
Náchod (zámek)
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. + základní okruh II.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Piccolominiové a Kuronští
Náchod (zámek)
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. a základní okruh III.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Řády, mince a vyznamenání
Náchod (zámek)
stálá expozice
Unikátní faleristická a numismatická sbírka, shromážděná posledními soukromými majiteli náchodského zámku z německé knížecí rodiny Schaumburg- Lippe, Vilémem a jeho synem Bedřichem. Nejatraktivnější...
Věž, terasa, sklepení
Náchod (zámek)
stálá expozice
Prohlídkový okruh přístupný bez průvodce zahrnuje prohlídku obranné věže s hladomornou, prostory středověkých sklepů s původní hradní studnou a vyhlídkovou terasu nad městem. V rámci samostatné...
Zámecká kaple
Náchod (zámek)
stálá expozice
Prohlídky zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Prohlídky začínají vždy ve 13 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat na: nachod.objednavky@npu.cz, tel. +420...
Prohlídky půd
Náchod (zámek)
stálá expozice
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený...
Svatoprokopská Sázava
Sázava (klášter)
stálá expozice
Místo, kde svatý Prokop oral s čertem aneb pouť za svatým Prokopem od středověku až do současnosti. Uslyšíte mnoho příběhů a uvidíte pestrou mozaiku architektury a uměleckých předmětů z různých...
Severní klášterní zahrada
Sázava (klášter)
stálá expozice
Severní zahrada kláštera, ve středověku sídliště laických služebníků, je dnes místem odpočinku, relaxace a rozjímání. Měkký travnatý koberec zdobí několik vzrostlých stromů. Ve středu zahrady je...
Prohlídka kaple a krypty hrobky
Schwarzenberská hrobka v Domaníně
stálá expozice
Obytné stavení, dvůr, hospodářská stodola, sýpka a ovocná...
selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
stálá expozice
Letní sídlo Auerspergů (základní okruh)
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Letní sídlo Auerspergů - zámecká expozice - Vás zavede do panského patra s reprezentačními, společenskými a soukromými prostorami, které na přelomu 19. a 20. století obývala rodina knížat z...
Království za koně (základní okruh)
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V ZÁMECKÉM AREÁLU JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH V SEZÓNĚ 2018 UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. „Království za koně! “ - Hipologické muzeum. Jedinečná prohlídková trasa, která se...
Celým zámkem (zámek a hipologie)
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Kombinace zámecké a hipologické expozice Vás seznámí nejen s historií Slatiňan, příběhy knížecí rodiny a obytnými pokoji prvního patra, ale dozvíte se i zajímavosti ze světa koní, parforsních honů či...
Pokrok nezastavíš!
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V ZÁMECKÉM AREÁLU JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH V SEZÓNĚ 2018 UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. Pokrok nezastavíš. Speciální prohlídka Vás zavede nejen na netradiční místa, ale...
Vyhlídková věž
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Výstup na vyhlídkový ochoz velké zámecké věže - s průvodcem. Přístupné od dubna do října. Při nepřízni počasí věž uzavřena. Na tomto okruhu nelze získat klíč do věrnostního programu! Na tomto okruhu...
Prohlídka s žokejkou Latou
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V ZÁMECKÉM AREÁLU JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH V SEZÓNĚ 2018 UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. Navštivte s dětmi zámek s netradiční postavou - žokejkou Latou Brandisovou,...
Veselý Kopec (základní okruh)
Veselý Kopec (skanzen)
stálá expozice
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní...
Interiéry vily Stiassni
vila Stiassni
stálá expozice
Základní prohlídkový okruh. Prohlídka reprezentačních i soukromých prostor vily Stiassni s průvodcem. V rámci prohlídky se návštěvníci seznámí s historií vily Stiassni, bývalé vládní vily. S...
Zahrada a výstavy
vila Stiassni
stálá expozice
Individuální prohlídka zahrady a výstavního sálu bez průvodce. Okruh nabízí volnou prohlídku jedné z největších soukromých zahrad v meziválečném Československu. Zahrada je rozdělena do několika částí...
Procházka Masarykovou čtvrtí
vila Stiassni
stálá expozice
Nedělní procházka po významném okolí vily Stiassni. Během prohlídky se návštěvníci seznámí s historií tzv. Úřednické čtvrti a postupným zastavováním svahů nad Pisárkami. Kromě jednotlivých fází...
Edukační programy pro školy
vila Stiassni
stálá expozice
Speciální programy pro děti od mateřských škol až po školy střední. Edukační programy jsou určené mateřským, základním a středním školám. Programy zábavnou a tvůrčí formou seznamují žáky s vilou,...
Horní zámek
Vimperk (zámek)
stálá expozice
Sestupte historií zámku od 20. století zpět do středověku! Prohlídka Horního zámku zaměřená na historii vimperského zámku (dříve hradu) od 20. století do středověku. Pozornost je věnována i stavební...
Dolní zámek
Vimperk (zámek)
stálá expozice
Poznejte unikátní výzdobu jižního křídla a zámeckou zahradu! Prohlídka Dolního zámku se věnuje unikátní výzdobě jihovýchodního křídla (od renesance po 19. století) a zahradě. K vidění jsou především...
Muzeum Vimperska
Vimperk (zámek)
stálá expozice
Volná prohlídka expozic šumavské přírody, sklářství a knihtisku. Součástí je i galerie s pravidelnými výstavami. Volná prohlídka expozic šumavské přírody, sklářství a knihtisku. Součástí je i galerie...
Prohlídka Zahrad
Zahrady pod Pražským hradem
stálá expozice
Prohlídku Zahrad pod Pražským hradem tvoří jeden okruh. Prohlídka je bez průvodce.
Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.
Veveří (hrad)
stálá expozice
Výstava věnovaná moravské větvi rodu Lucemburků. Stálá expozice v prostorách středověkého hradního paláce je věnována klíčové roli, kterou sehráli členové panovnické rodiny v dějinách Moravy i...
Novogotický templ
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
stálá expozice
V Novogotickém templu je umístěna výstava o vývoji krajinářských parků. Návštěvníci se mohou dozvědět o prvních parcích v Evropě i v České republice a také více informací o parku v Krásném Dvoře a o...
Vyhlídka
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
stálá expozice
Okruh návštěvníky zavede na vyhlídkový ochoz na Novogotickém templu. Z ochozu je krásný výhled do okolí. Upozorňujeme návštěvníky, že okruh je fyzicky náročný, na ochoz se stoupá po úzkém točitém...
V. Oranžérie a skleník
Lysice (zámek)
stálá expozice
Přístupná pouze v termínech zveřejněných na www.zamek-lysice.cz.
4. Kaple, výstavní prostor přízemí
Stekník (zámek)
stálá expozice
Tento okruh zahrnuje vstup do výstavního prostoru v chodbách přízemí a návštěvu zámecké kaple. Doporučujeme, také pro bezbariérový vstup: výstavní prostor spolu s návštěvou kaple, jsou jedinými...
Výstava František Josef I.
Březnice (zámek)
stálá expozice
Výstava přibližující více než 60 leté období panování rakouského císaře Františka Josefa I. prostřednictvím dobových mobilií, tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů. Výstavu doplňuje...
Umění restaurovat
Jindřichův Hradec (zámek)
stálá expozice
Pojďte s námi objevovat kouzelný a tajemný svět tapiserií. Poutavý výlet do minulých století vám přináší výstava „Umění restaurovat“, která představuje nejkrásnější zachráněné tapiserie a další...
1. trasa: Buquoyské sbírky – hlavní (základní) prohlídkový...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Prohlídka reprezentačních místností někdejšího muzea rodu Buquoyů prochází celým prvním patrem hradu. Prohlídková trasa zavede návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voků, ale...
3. Výstava a sklepení
Stekník (zámek)
stálá expozice
Nachází se v chodbách a sklepení přízemí zámku a trvá pouze 15–20 minut. Spolu s návštěvou zámecké zahrady a nádvořím je časově nenáročný. Od 18. 5. 2018 v tomto protoru nová výstava s názvem Jak se...
2. trasa: Soukromé pokoje – výběrový prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Expozice ve 2. patře hradu poskytuje pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. století. Pokoje ve 2. patře hradu nechal pro potřeby bydlení své nejbližší rodiny upravit Jiří Jan...
3. trasa: Muzeum hrdelního soudnictví, katovna – výběrový...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Historie hrdelního soudnictví a útrpného práva. Katovna se nachází ve sklepení hradu, kde jsou návštěvníci usazeni, aby si mohli vyslechnout výklad o historii hrdelního soudnictví a útrpného práva v...
Anglická věž – mimořádný prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Anglická věž je součástí okruhu Soukromé pokoje, samostatné prohlídky věže se konají v souladu s provozními možnostmi hradu. Výstup na věž po bezmála dvou stech schodech je odměněn nádherným výhledem...
Dětský okruh – mimořádný prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Prohlídka hradu určená zejména organizovaným skupinám malých návštěvníků. Prohlídkový okruh určený zejména organizovaným skupinám mladších dětí a žáků, výklad je přizpůsoben věku a znalostem malých...
Věž Jakobínka – mimořádný prohlídkový okruh
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Komentované prohlídky věže Jakobínka se spoluautorem projektu rekonstrukce věže Mgr. Petrem Pavelcem, Ph. D., ředitelem NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích. Národní památkový ústav, územní památková...
Jeřáby táhnou na Jakobínku – didaktický program pro žáky a...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
stálá expozice
Pojďte si s námi vyzkoušet, jak se stavělo ve středověku. Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Projekt na restaurování věže Jakobínka je svého druhu...
Sály minaretu (exkluzivní okruh)
Lednice (zámek)
stálá expozice
Nově zrestaurované a veřejnosti přístupné sály v 1. patře minaretu. Prohlídka zahrnuje 8 kompletně zrestaurovaných místností, včetně 2 ks kusů původních mramorových šachovnicových stolků. Interiér je...
I. Reprezentační prostory (základní okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Představuje původní interiéry přízemí s typickými...
Expozice pro děti a mládež
Valtice (zámek)
stálá expozice
Centrum volného času 4 All z. s. Expozice je určená především pro děti a mládež, které zábavnou formou provede dobou baroka. Všichni budou mít možnost vytvářet, zkoušet a přemýšlet. Jedná se o...
HORTUS MAGICUS 2017
Kroměříž (zámek)
stálá expozice
Festival barokní kultury HORTUS MAGICUS promění na počátku září kroměřížskou Květnou zahradu v místo barokních radovánek. HORTUS MAGICUS přinese hudbu, divadlo, tanec, ale i původní barokní...
Výstava Tajemné bytosti brdských lesů
Březnice (zámek)
stálá expozice
Výstava Tajemné bytosti brdských lesů vtahuje zejména dětské návštěvníky do mystického světa pohádkových bytostí jež našly své dočasné útočiště v raně renesančním sklepení březnického...
Věž
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Velice zajímavý výhled na okolní krajinu umožňuje návštěva zámecké věže, pokud je ovšem příznivé počasí. Byla nově postavena po roce 1847 na místě původní věže barokního zámku, která se zřítila....
Moravský aristokrat v labyrintu světa
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Nová interaktivní expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská práva a...
Reprezentační sály + Moravský aristokrat
Bučovice (zámek)
stálá expozice
Kombinovaná zvýhodněná vstupenka na prohlídku dvou stálých expozic, a to základního okruhu Reprezentačních sálů a letošní nově zbudované interaktivní trasy Moravský aristokrat v labyrintu...
Hrabě J. J. Herberstein a jeho cesty po Africe
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Výstava souhrnně prezentuje historické fotografie, předměty a úlovky ze sběratelských a loveckých výprav na černý kontinent, které hrabě Johann Josef podnikl v letech 1880 až 1929. Expozice je...
II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní...
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pokoje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Představuje soukromé a hostinské...
III. Kaple (základní okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Původně byla součástí zámku, ale z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů...
IV. Velký okruh (výběrový okruh)
Rájec nad Svitavou (zámek)
stálá expozice
Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Zahrnuje prohlídkové trasy: reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice + kaple. Časy...
Bílá věž
Hradec nad Moravicí (zámek)
stálá expozice
Bílá věž - výstava - prohlídka sklepení s výstavou pro děti a výstavní prostor podkrovní části Bílá věž prohlídka sklepení s výstavou pro děti a výstavní prostor podkrovní části
Hrad Bouzov křížem krážem
Bouzov (hrad)
stálá expozice
Prohlídkový okruh, který Vás provede celým hradem mimo běžnou návštěvnickou trasu.
Mimořádné zpřístupnění dolního zámku (mimořádný okruh)
Kunštát (zámek)
stálá expozice
V rámci Dnů evropského dědictví bude 9. a 10. září zpřístupněn objekt tzv. Dolního zámku v Kunštátě. Vzhledem k omezené kapacitě a výjimečnosti prohlídek doporučujeme rezervaci vstupu.
Za princeznou Zlatovláskou
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Prohlídka s princeznou pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Prohlídka pro předem objednané skupiny MŠ a 1. stupně ZŠ, která trvá cca 25 minut a zahrnuje nejkrásnější soukromé a...
Hostinské pokoje
Hluboká nad Vltavou (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa Hostinské pokoje Vás zavede do tří apartmánů a několika pokojů II. patra zámku, kterých se od poloviny 19. století využívalo pro ubytování příbuzných, přátel a vážených hostů...
Pohádka
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Pohádková prohlídka nejen pro rodiny s dětmi. Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Při sledování televize to asi nejde,...
Noční kostýmovaná prohlídka
Sychrov (zámek)
stálá expozice
Netradiční prohlídka zámku s divadelním příběhem. Noční prohlídky prohlídky zámku mají své nezapomenutelné kouzlo. Naše prohlídky probíhají formou divadelního představení, během kterého se budete buď...
Zimní prohlídková trasa
Nové Hrady (hrad)
stálá expozice
Kombinace druhé a části první prohlídkové trasy. Prohlídka zahrnuje trasu Byt panského úředníka, ukázku bydlení měsťanských rodin na přelomu 19. a 20. století a část první prohlídkové trasy ve věži...
Vánoce na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Ve vánočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Vánoc, s jejich zvyky a tradicemi. Prozradíme Vám, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a...
Kouzlo vánočního zámku
Slatiňany (zámek)
stálá expozice
Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijďte podlehnout kouzelné zimní atmosféře slatiňanského zámku. Přepychově zařízené zámecké interiéry se Vám během prosincových dnů představí v nevídané...
Zámecký park
Libochovice (zámek)
stálá expozice
 Zámek Libochovice se nachází v areálu zámecké zahrady a parku, které jsou celého roku návštěvníkům zpřístupněny zdarma. Otevírací doba parku: 1. 4. - 30. 9. denně od 8:00 do 19:00 1. 10. - 31. 3....
Veselý Kopec (základní okruh během kulturních akcí)
Veselý Kopec (skanzen)
stálá expozice
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní...
Adventní prohlídky
Hořovice (nový zámek)
stálá expozice
Mimořádný okruh. Prohlídka svátečně vyzdobeného zámku s výkladem zaměřeným na prožívání adventních a Vánočních tradic.
Zámecká zahrada s barokní salou terrenou
Mnichovo Hradiště (zámek)
stálá expozice
Zámecká zahrada s barokní salou terrenou Zahrada s barokní salou terrenou na zámku Mnichovo Hradiště
Advent v Ratibořicích (speciální individuální výběrový...
Ratibořice (zámek)
stálá expozice
Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů vás přijme paní kněžna. Zámečtí úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky, které se dodržovaly na panském...
Vstup do areálu Dolu Michal
Důl Michal
stálá expozice
Vstup do areálu Dolu Michal, který se netýká placených prohlídek s průvodcem. Vstupné je placeno např. při návštěvě výstav, individuální prohlídky areálu a pod.
VELIKONOCE na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
stálá expozice
Vstupní hala, Rytířský sál, Zlatý sál, Mühlgrubský salon, Jídelna, Herna, Knihovna, Dubové schodiště, Kancelář správce, Sakristie, Kaple sv. Anny, Hala před kaplí. Připomínka velikonočních tradic v...
Kostel Všech svatých v Horšově (Otevřen na základě...
Horšovský týn (zámek)
stálá expozice
Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech. Původně románský kostelík, přestavěný v gotice a baroku, s bohatou výzdobou. Návštěvu je nutné předem domluvit se...
2. základní okruh - Jak se žilo na šlechtickém sídle
Šternberk (státní hrad)
stálá expozice
Obsahuje prohlídku 2. patra obsahující svozové sbírky uzavřených hradů a zámků Severní Moravy. Nově bude součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Přibližuje život šlechty...
Horní zámek + Dolní zámek + Wolfův palác
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
stálá expozice
Kombinace všech tří okruhů. Délka prohlídky cca 135 minut. v březnu 10:30 - 16:00 hod. Otevřeno v sobotu a v neděli. Prohlídky začínají vždy v 11:00 a ve 13:30 hod. Ve všední dny je zámek...
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh II.)
Náchod (zámek)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19. století. Nutná rezervace...
Prohlídka celého zámku (I. a II. trasa dohromady)
Velké Losiny (zámek)
stálá expozice
Prohlídková trasa spojuje I. a II. prohlídkový okruh. Návštěvníci tak spatří obě prohlídkové trasy za zvýhodněné vstupné. Prohlídková trasa seznámí návštěvníka s celými dějinami zámku. I. prohlídková...
Prohlídkový okruh C
Uherčice (zámek)
stálá expozice
Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem. Mimořádné prohlídky...
Renesance v Litomyšli (1568- 2018)
Litomyšl (zámek)
stálá expozice
Státní zámek Litomyšl připravil od 16. 3. do 2. 4. 2018 výstavu Renesance v Litomyšli – květinovou výstavu k 450. narozeninám zámku (1568–2018). Uskuteční se v jediných dochovaných renesančních...
Veselý Kopec: Jsme tu pro vás
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve statku z Mokré Lhoty, která vám přiblíží různé oblasti práce v muzeu v přírodě, které jsou jinak očím návštěvníků skryté. V den zahájení loňské návštěvnické sezóny na Veselém Kopci o nás a...
Výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora...
Karlštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Pro velký zájem veřejnosti je výstava prodloužena do 30. října 2018. Národní památkový ústav připravil na hradě Karlštejn ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu unikátního tzv....
Výstava v Hradci nad Moravicí: Čeští architekti a počátky...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve velké galerii Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. Cena: plné 30 Kč, snížené 20 Kč
Komentované prohlídky Podzámecké zahrady v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci. V Podzámecké zahradě...
Výstava Daňčí stopou
Veltrusy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Daňčí stopou je výstava věnující se zámecké oboře a především jejím obyvatelům – daňkům evropským. Navazuje na loveckou chodbu v severozápadním křídle zámku. Výstavu můžete navštívit v Informačním...
Výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora...
Karlštejn (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Pro velký zájem veřejnosti je výstava prodloužena do 30. října 2018. Národní památkový ústav připravil na hradě Karlštejn ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu unikátního tzv....
Zahájení sezony 2018 na zámku Veltrusy
Veltrusy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V sobotu 27. ledna 2018 zahajujeme sezonu na zámku. První prohlídka zámku v letošním roce začíná v 11:00, těšit se můžete na novou loveckou chodbu, na kterou navazuje výstava v infocentru Daňčí...
ATELIÉR TIZIAN: Prázdniny v Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
ATELIÉR TIZIAN: výtvarná dílna | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | každé prázdninové úterý ve 14:00 hodinPřijďte ve stopách dávných mistrů tvořit na zámek! V návaznosti na obrazárnu II. patra zámku je...
Bečov nad Teplou: bohoslužby
Bečov nad Teplou (hrad)
bohoslužba | dlouhodobá akce
MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉHO JIŘÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU 19. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 23. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 26. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 30. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 2. DUBNA v...
Konopiště - sídlo následníka trůnu
Konopiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V březnu otevíráme výstavu ke 130. výročí zakoupení Konopiště následníkem trůnu. Otevřeno bude: pondělí až pátek 10–14 hodin, sobota a neděle 10–15 hodin. Po předchozí rezervaci lze výstavu...
Březnové prohlídky Státního zámku Kynžvart probíhají každý...
Kynžvart (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
V termínech 23. 3., 24. 3. a 27. 3. - 31. 3. prohlídka zámku v 13:00 z technických důvodů neproběhne. Chtěli byste navštívit zámek Kynžvart už v březnu? A bojíte se, že bude zavřeno? Správa zámku...
Bečov nad Teplou: bohoslužby
Bečov nad Teplou (hrad)
bohoslužba | dlouhodobá akce
MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉHO JIŘÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU 19. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 23. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 26. BŘEZNA v neděli od 9 hodin 30. BŘEZNA ve čtvrtek od 16 hodin 2. DUBNA v...
Důl Michal zve na výstavu Martina Kocourka Povstání
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Autor vystudoval sochařství na UMPRUM v ateliéru Kurta Gebauera. Jedná se o vyjímečně talentovaného sochaře. Obvykle jeho díla nesou nějaký metaforický význam, sdělení je však vždy aktuální a jasné,...
Vila Stiassni zve na výstavu Dobřichovické vily – sídla...
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava postihuje fenomén příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy. Vůbec poprvé se důkladněji zaměřuje na jednu z villegiatur, která vznikla v Dobřichovicích. Zdejší soubor vilové...
Výstava obrazů Pocity na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Andrea Elizabeth Sankó se narodila ve Stodě roku 1964, v současné době bydlí v Plzni. Obrazy maluje a vytváří různými technikami a na plátno přenáší impulsy z podvědomí a čistou energii barev....
Rok renesanční šlechty na Konopišti
Konopiště (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Renesanční hudba, přednášky, gastronomie a hlavně pravidelné večerní prohlídky na zámku Konopiště vás v roce 2017 zavedou do renesanční doby. Vítejte v roce renesanční šlechty! Letos NPÚ...
Rok renesance
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které přinesly květinové výstavy na...
Háčkované panenky na Krásném Dvoře
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava jako součást prohlídkové trasy. Každou sobotu a neděli v 11:30 a ve 14:30 se koná speciální dětská prohlídka zaměřená pouze na výstavu panenek. Prohlídka trvá zhruba 30 minut. Vstupné 20 Kč.
Cesta kolem světa na zámku Krásný Dvůr
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií z cest hraběte Lažanského z roku 1929.
Tvoření s radostí a pro radost – mezinárodní výstava...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Lysice a Spolek přátel naivního a amatérského umění vás zvou na mezinárodní výstavu naivního a amatérského umění výtvarníků z České republiky, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Izraele a...
Fotosoutěž zámku Litomyšl 2017
Litomyšl (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Od 1. dubna do 29. října se mohou návštěvníci litomyšlského zámku zapojit do nové fotografické soutěže, letos na téma Všechny barvy renesance. Státní zámek v Litomyšli, jedinečný příklad české...
Angelo Purgert: První republika. Výstava na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od úterý 6. června 2017 můžete na zámku Duchcov zhlédnout výstavu První republika, která je volně přístupná ve výstavním prostoru naproti pokladně zámku. Jedná se o komorní pokračování úspěšného...
Věra Kubík- Kdolská, Pavel Dvořák, Helena Tošerová – obrazy,...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů a speciální textilní techniky patchwork. V zámecké galerii vystavují své obrazy členové Sdružení výtvarníků ČR Věra Kubík- Kdolská, Pavel Dvořák a Helena Tošerová...
Antonio Lopomo: Impresionismus od A do L ve Vimperku
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava impresionismem inspirovaných obrazů francouzsko- italského malíře Antonia Lopoma, který v současné době žije a tvoří ve Vimperku. Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna 2017 od 18:00 v Galerii...
Zámek Lemberk zve na výstavu Zdislava jako historická...
Lemberk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
110 let od beatifikace Zdislavy z Lemberka připomínáme panelovou výstavou věnovanou životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.
Stálá expozice plastik Jaroslava Šafra na hradě Litice
Litice - Záchlumí (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Na hradě Litice je od roku 2014 stálá výstava v rámci expozice hradu. Výstava je přistupná v návštěvní době hradu. Ačkoliv se Jaroslav Šafr věnuje především keramickým plastikám, nejvíce na něho...
Začátek nové sezóny 2017 na zámku v Miloticích
Milotice (zámek)
pohybové akce | dlouhodobá akce
Dveře zámku v Miloticích se v nové návštěvnické sezónně otevřou v sobotu 1. dubna 2017! Na návštěvníky čeká hned několik překvapení. Do hostinského pokoje byl umístěn čerstvě restaurovaný lustr se...
Zámek Lemberk zve na výstavu – Člověk a kůň
Lemberk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámecká konírna – výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.
Výstava ke dvacátému výročí skupiny historického šermu...
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava k příležitosti 20. výročí Skupiny historického šermu Vítkovci. Na mnoha fotografiích je zachyceno kompletní působení skupiny, jednotliví členové i všechny jejich vystoupení. Výstava je...
Hrad Házmburk jako příklad fortifikace 14. století
Házmburk (trosky hradu)
výstava | dlouhodobá akce
Správa státního hradu Hazmburk si vás u příležitosti nově upravených prostor Bílé věže dovoluje pozvat na prezentaci modelu hradu v podobě ze 14. století.
Ratibořické údolí v barvách čtyř ročních období, výstava...
Ratibořice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií na profesionální úrovni náchodského amaterského fotografa Patra Falty se koná ve vstupní hale zámku v Ratibořicích od dubna do října 2017. Otevřeno podle otevírací doby zámku. Vstup...
Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských: výstava v Hradci...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V přízemí západního křídla budovy Bílého zámku si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských. K výstavě nabízíme katalog á 250,- Kč, který rovněž zakoupíte v...
Zámek v Hořovicích zve k návštěvě seniory
Hořovice (nový zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vážení a senioři, neradi čekáte v dlouhých frontách u pokladen hradů a zámků? Nemůžete již zdolávat stovky schodů do hradních věží? Nezvládáte si prohlédnout dvacet salónků za deset minut? Tak přijeďte...
Velikonoce na zámku - Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Během dubna, pouze o víkendech a svátcích, nabízíme zámecké interiéry s jarní a velikonoční výzdobou, průvodcovský výklad zaměřen na velikonoční tradice a symboly. Na Pondělí velikonoční otevřeno od...
Bučovice: výstava Květiny v renesanci
Bučovice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Bučovice: výstava Háčkovaná móda na zámku
Bučovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Rády bychom díky panenkám přiblížili, jak se vyvíjela móda od antiky až po současnost a jak se v daném období žilo. Příběhy skutečné i smyšlené napoví, jak se oblékalo panstvo i obyčejný venkovský...
Dřevo z Olešnice - výstava na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava dřevořezeb Petra Ryzího v renesančním salonku vedle návštěvnické pokladny. Vstup volný. Plakát k výstavě
Sázavský klášter zve na výstavu Slovanský klášter Karla IV....
Sázava (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Od dubna do října 2017 se můžete v návštěvní době Sázavského kláštera ve vstupním vestibulu bývalého konventu setkat prostřednictvím panelové výstavy pod názvem Slovanský klášter Karla IV. Emauzy a...
Škola hrou v Zahradách pod Pražským hradem
Zahrady pod Pražským hradem
pro děti | dlouhodobá akce
Komentované prohlídky Květné zahrady v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci. Během hlavní...
Výstava obrazů na zámku Valeč
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Velikonoce na Betlémě
Betlém Hlinsko
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Velikonoce na Betlémě, od 4. dubna do 30. dubna naleznete ve zdejších roubenkách expozice připomínající tradiční obyčeje vztahující se k předvelikonočnímu období i samotným Velikonocím. Dozvíte se...
MÍ 100: výstava v Dole Michal
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Studenti katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě dostali v rámci předmětu kurátorství za úkol poprat se s výstavou na klíč a nazvali ji originálně Mí 100. Možná chodíte na akce, kde je...
Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř František Sysel...
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži připravil na rok 2017 ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc výstavu věnovanou osobnosti akademického malíře a restaurátora Františka Sysla...
Jaro na lysickém zámku v barvách trikolóry
Lysice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční výstava jarních květinových aranžmá jako součást prohlídkové trasy I. Tentokrát k poctě výročí vzniku republiky, v barvách bílé, modré a červené. Otevřeno v termínu 24. 3. 2018 - 2. 4. 2018...
Výstava obrazů Ladislava Šestáka
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav a zámek Vizovice Vás zvou na výstavu obrazů Ladislava Šestáka. Ladislav Šesták se narodil v roce 1942 ve Fryštáku. Vystudoval Střední umělecko- průmyslovou školu v Uherském...
Před oponou za oponou... Vimperák!
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým! Vstupenka na výstavu je součástí...
Velikonoce na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředí Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále vám prozradíme, jak...
Amarylis ve společnosti květin renesance a poklady italské...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava květinových vazeb v interiérech zámku otevřená denně 8. –17. dubna 2017. Proběhne na prohlídkové trase A (rožmberské renesanční interiéry) ve všedních dnech v době 9:00- 16:00 hod., o...
Velikonoční prohlídky na hradu Nové Hrady
Nové Hrady (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zvyky a tradice nejen na Novohradsku od masopustu do Velikonoc. Speciální prohlídky zaměřené na trávení velikonočních svátků na přelomu 19. a 20. století na hradu, zámku i v chalupě. O víkendech...
Splašená vejce: velikonoční výstava v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Pravidelné i nové návštěvníky srdečně zveme na oblíbenou velikonoční výstavu nazvanou příhodně Splašená vejce, která se po roční odmlce navrací do jindřichohradeckého hradu a zámku. Zámecké interiéry...
Velikonoce na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Po celý velikonoční týden se mohou návštěvníci těšit na velikonočně vyzdobený zámek. Pro malé návštěvníky je nachystána soutěž Malujeme velikonoční vajíčko. Na velikonoční pondělí dne 17. 4. 2017 se na...
Tulipomanie na zámku ve Velkých Losinách
Velké Losiny (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Návštěvníci mohou spatřit tulipánovou výzdobu, která je instalovaná na hlavní prohlídkové trase. Cena: 110
Veselý Kopec: Jsme tu pro vás
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ve statku z Mokré Lhoty, která vám přiblíží různé oblasti práce v muzeu v přírodě, které jsou jinak očím návštěvníků skryté. V den zahájení loňské návštěvnické sezóny na Veselém Kopci o nás a...
Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriální kultury a dodnes se...
Umění restaurovat: výstava v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava nazvaná Umění restaurovat je nově zpřístupněnou prohlídkovou trasou v nejvyšším podlaží renesanční budovy Adamova stavení. Další podrobnosti se dozvíte v pokladně Státního hradu a zámku ve...
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava originálních alb s fotografiemi hraběte Lažanského...
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ve dnech 16., 17., 22. a 23. dubna jsou na Krásném Dvoře vystavena originální alba s fotografiemi z cest hraběte Lažanského. Výstava je součástí prohlídkové trasy.
Výstava současného umění na zámku Valeč
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Lukáš Kudrna - Pařezy ve větru - Výstava obrazů na zámku...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Lukáš Kudrna se narodil v Plzni roku 1980. V letech 1995- 1999 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček a absolvoval obor ilustrace a grafika na vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,...
Soutěž s knihovnou Národního muzea na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Státní zámek ve Velkých Losinách se zapojil do rozsáhlé soutěže knihovny Národního muzea o hodnotné ceny. Úkolem účastníků soutěže je navštívit některý z objektů, které byly do soutěže zařazeny. Zde...
BEST OF výstava v galerii Kruh
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava plastik Dagmar Fáberové a obrazů Miloslava Pluháčka ve výstavních prostorách galerie Kruh na státním zámku Rájec nad Svitavou. Výstava bude zahájena 23. 4. 2017 v 15 hodin. duben so a ne...
Zámek Valtice: KŘIŽÁCI & ZLATÝ POHÁR
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Naprosto ojedinělý výstavní projekt mapující křížová tažení do Svaté země v 11. až 13. století s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě (templáři a johanité v českých zemích, Řád...
Výstava Kult koně v jízdárně zámku Valtice
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav – pracoviště Státní zámek Valtice připravil ve spolupráci se společností Pálava Point, s. r. o., pro rok 2017 projekt nazvaný Kult koně - Barokní šlechtická hipokultura a...
Výstava Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích
Velhartice (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Expozice o 14. století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství, repliky dobových kostýmů, rýžování zlata na zdejším panství,...
Výstava Devatero pohádek Karla Čapka
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Kniha, podle které je výstava pojmenovaná, vznikla v roce 1932 a stále má dětem co říci. Vtipné příběhy jsou plné králů, princezen, vodníků, černokněžníků, ale také pošťáků, policajtů, doktorů,...
Kde bydlely panenky na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava historických pokojíčků pro panenky ze sbírek Muzea hraček Rychnov nad Kněžnou. Výstava je součástí III. prohlídkového okruhu – hostinských pokojů. Vstupné: Dospělí: 50,- Kč Snížené: 40,-...
Výstava Zpátky do pohádky na Kunětické hoře
Kunětická Hora (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Máte rádi Krkonošské pohádky? Hubatou Anči, dobráckého Kubu, uťáplého hajného, sojku- žalobníčka, spravedlivého Krakonoše a všemi mastmi mazaného Trautenberka, který kudy chodí, tudy přemýšlí, jak by...
300 let od narození Marie Terezie, pra(pra) babičky...
Zákupy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Přehled kulturních akcí k výročí 300 let od narození císařovny Marie Terezie, jež byla prababičkou císaře Ferdinanda Dobrotivého a praprababičkou císaře Františka Josefa I., majitelů zámku...
Objevte zámecké knihovny České republiky
Bečov nad Teplou (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
OBJEVTE ZÁMECKÉ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKYZapojte se od května do října do soutěže a vyhrajte zajímavé ceny od Národního muzea. JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 1. Na kterémkoli z 8 českých, moravských a...
Proti proudu času na Želetavce a Dyji – výstava na hradě...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapuje historické a současné stavby od soutoku řeky Želetavky s Dyjí po Vranovskou přehradu. Starou vesnici Bítov a stavbu nového Bítova, hrad Cornštejn, zámek Vranov nad Dyjí a Vranovskou...
Výukový program pro I. st. ZŠ - zámek Jaroměřice nad...
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Nabízíme výukový program pro první stupeň základních škol v zámecké zahradě v areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Přeneste se v čase do období, kdy po říčce Rokytné při jaroměřickém zámku pluly...
Výstava hraček na státním zámku Rájec nad Svitavou
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Interiéry soukromých a hostinských apartmánů prvního patra doplní výstava hraček období 19. a počátku 20. století z Muzea v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je součástí II. základního okruhu a Velkého...
Andělé a světci – dřevořezby v kapli státního zámku Rájec...
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V prostorách zámecké kaple se návštěvníkům představí výstava prací řezbáře Jiřího Netíka. Výstava je přístupná v rámci Velkého okruhu i samostatně s průvodcem.
Prohlídky prvorepublikových interiérů I. a II. trasy na...
Mníšek pod Brdy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
OTEVŘENO: ÚT - NE10:00 - 16:15 Od 12:00 do 12:30 je pokladna z důvodu polední pauzy uzavřena. Děkujeme za pochopení. I. První republika - reprezentativní salónyProhlídky začínají v 10:00, 11:15, 12:30,...
Výstava archeologických nálezů na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava představuje první prezentaci archeologických nálezů z areálu zámku. První místnost je zaměřená na období kdy zámek drželi Žerotínové. Můžeme zde spatřit ukázku raně novověkých kamnových...
ANIFILM 2017
Třeboň (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
US Parnas na lysickém zámku
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
US PARNAS NA ZÁMKU to je název výstavy Uměleckého spolku Parnas Brno ve spolupráci s Malou Královopolskou Galerií Brno. Zahájena bude v neděli 25. 3. 2018 vernisáží v 15:00 hodin, kterou uvedou Mgr....
Výstava S ozvěnou lesního rohu v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava S ozvěnou lesního rohu. Užitečná zábava šlechty. Les a lov se zabývá historií myslivosti a vztahem šlechty k lovu a lesnímu hospodářství. Téma lovu je pro Jaroměřice nad Rokytnou významné. O...
Meteor lásky
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně vás zveme na výstavu Martina Šárovce nazvané Meteor lásky, která byla slavnostně zahájena ve středu 3. května v 17 hodin v cechovně Dolu Michal. Autor zde představuje malby z posledních let....
Výstava bonsají na nádvoří zámku Libochovice
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Bonsaj klub Libochovice pořádá tradičnívýstavu bonsají a suiseki na nádvoří zámku. Máte možnost shlédnout ukázky tvarování v podání členů a hostů Bonsai klubu Libochovice. Součástí výstavy je prodej...
NE - SPOUTANÉ BARVY TÓNŮ, Irena Stanislavová
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů NE- SPOUTANÉ BARVY TÓNŮ, Irena Stanislavová, ve Velké galerii Bílého zámku do 11. 6. 2017 Otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin
Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách. Výstava na zámku...
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Cestování bylo životním stylem rodiny Leopolda II. Berchtolda a obecně patřilo k životu jejich společenské vrstvy. Výstava představuje zlomek cestovatelských aktivit rodiny Berchtoldových...
Jarní novohradský salon 17
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Od 7. května do 25. června 2017 je hradní výstaví síň součástí novohradské výstavy Jarní novohradský salon 17, obrazy - fotografie - světlo, kterou můžete kromě hradu navštívit také v novohradské...
Výstava: Skromná velikost lidového umění
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Skromná velikost lidového umění ve fotorafiích Jeleny Látalové z let 1948 - 1969. Cena: Dle návštěvního řádu
Moře Neptunovo - výstava prací ZUŠ Postoloprty na zámku...
Stekník (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava prací ZUŠ Postoloprty k oslavě zrestaurování sochy Neptuna z kašny zámecké zahrady. Výstava je určena především dětem. Hlavním motivem výstavy je bůh moře Neptun, jehož socha původně pochází z...
ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG v Arcibiskupském zámku v...
Kroměříž (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
Švýcarský orchestr obohatí kulturní léto 2017 V letošním roce k nám opět zavítá švýcarské hudební těleso Orchestre des Jeunes de Fribourg (orchestr mladých z Fribourgu). Tento smyčcový orchestr byl...
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Stalo se již tradicí, že žáci výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko představují svoje práce v Pickově domě na Betlémě v Hlinsku. Letošní výstava, která bude zahájena 10. května a potrvá do 10. červnana, nese...
Výstava maďarské umělkyně v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2017 v 15 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí do 8. 6. 2017 Výstavní prostory opatství u pokladny. „Jistou rukou vytvořená linka, která upevňuje strukturu, se stala nosným prvkem...
Levoruční dýka – výstava na zámku Opočno
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava levoručních dýk z depozitářů státního zámku Opočno v rámci Roku renesanční šlechty. Levoruční dýky byly zbraně uzpůsobené k vykrývání výpadů kordem (rapírem), případně zachycení či poškození...
Umění Tater: Výstava v Hradci nad Moravicí
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tatranská galerie v Popradě, Prešovský samosprávný kraj, Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži a Správa státního zámku Hradec nad Moravicí, Vás zvou na otevření výstavy Umění...
Květina z vody zrozená
Veveří (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Nádherná aranžmá z živých květin ozdobí a provoní I. prohlídkový okruh Reprezentační místnosti 1. patra paláce. Výstava Květina z vody zrozená je součástí cyklu výstav Květiny renesance na hradech a...
Obrazy - dřevěné reliféfy Svatoslava Böhma
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V sobotu 13. května byla v raduňské zámecké oranžérii zpřístupněna výstava obrazů - dřevěných objektů Svatoslava Böhma, renomovaného umělce žijícího a tvořícího v Krnově. Mistr Böhm, malíř, grafik,...
Školní výlety 2017: divadelní představení na Grabštejně s...
Grabštejn (hrad)
pro školy | dlouhodobá akce
V dnech 23. –26. května a 6. –9. června (vždy úterý až pátek) nabízíme školám a školkám možnost spojit zkrácenou prohlídku hradu vedenou pohádkovou postavou se zhlédnutím divadelního představení ve...
50. sezóna Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby
Vizovice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Národní památkový ústav, Zámek Vizovice a Dům kultury Vizovice Vás zvou k sérii koncertů pořádaných v rámci 50. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Od května do října se každý...
Dvě svatby a jedna grafika – Březnice renesanční a...
Březnice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Mimořádný prohlídkový okruh s audiovizuální prezentací zaměřený na osudy arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností zhlédnout poprvé v historii přeložený cyklus...
Zámek Kratochvíle bude ozdoben živými květy V tichu a naději
Kratochvíle (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční květinové instalace v interiérech zámku Kratochvíle se v letošním roce uskuteční popáté. V období od 27. května do 4. června 2017 budou jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými...
Matěj a Markéta. Setkání v prostoru. Matěj Forman vystaví...
Kratochvíle (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava bude přístupná volně v rámci prohlídky zámecké zahrady v otevírací době zámku.
Výstava historických tříkolek v Buchlovicích
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
VÝSTAVA OD 27. 5. 2017 DO 1:10. 2017 VE VÝSTAVNÍCHJ PROSTORÁCH. DENNĚ MIMO PONDĚLÍ.
Z deníku Aloise Berchtolda – výstava na zámku v Buchlovicích
Buchlovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava ZUŠ (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční výstava obrazů, rytin, kreseb a dalších výtvorů žáků Základní umělecké školy v Plasích pod vedením Mgr. Hany Škopové v přízemí ambitu konventu. (www.zusplasy.cz)
Programy na Hamousově statku
Křivoklát (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vzdělávání a výchova patří k nejdůležitějším funkcím památkových objektů. Proto jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům Hamousova statku programy, z nichž si, jak doufáme, vybere každý - školy,...
Iveta Jiroušová - olejomalba, enkaustika (malba horkým...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Zájemci o výtvarné umění jsou zváni na výstavu prací pražské rodačky Ivety Jiroušové. Olejomalby a výtvarná díla zhotovená technikou zvanou enkaustika (malba horkým voskem) můžete zhlédnout ve...
Výstava Inspirace Zvíkov
Zvíkov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Prohlídku královského paláce doplňuje výstava INSPIRACE - ZVÍKOV, hrad Zvíkov v díle malířů, grafiků, samouků a dětí. Úvodní text: Už jen tím, že věci jsou a stojí, se splňuje předpoklad, aby byly dřív...
Výstava Zvíkov v krásné literatuře
Zvíkov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Prohlídku královského paláce doplňuje výstava Zvíkov v krásné literatuře. Devatenácté století, v kterém se díky A. Sedláčkovi zrodila charakteristika Zvíkova jako krále českých hradů, bylo úrodnou...
S dětmi na zámek - státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Celý červen je u nás zaměřen na malé návštěvníky. Děti, které nám po prohlídce zámku namalují obrázek zámku či zážitku z prohlídky, se mohou zúčastnit soutěže o zajímavou odměnu. Akce je určena pro...
Výstava Šelmy..., šelmy v nás... na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
Malířka Světlana Žalmánková maluje obrazy menších i větších rozměrů na plátno technikou akrylu. Je ovlivněna impresionismem a expresionismem, jeho dynamikou, barevností. Tématem jejích obrazů jsou...
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava maďarské umělkyně v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Veřejná vernisáž 8. 5. 2017 v 15 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí do 8. 6. 2017 Výstavní prostory opatství u pokladny. „Jistou rukou vytvořená linka, která upevňuje strukturu, se stala nosným prvkem...
Výstava dřevěných plastik v atriu zámku Sychrova
Sychrov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Prodejní výstava dřevořezeb z dílny Tomáše Gartnera, která nese název Výstava emocí. Budete moci shlédnout dřevěné plastiky, které pomocí jednotlivých gest - sklonem hlavy, ruky, natočením těla či...
JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988 v Bílé věži státního zámku Hradce nad Moravicí od 1. 6. do 2. 7. 2017. Výstava bude součástí hudebního festivalu Hradecký slunovrat 2017 u Bílé věže 1. a 2. 7. 2017
Mezinárodní výstava bobtailů v jízdárně a parku zámku...
Valtice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mezinárodní výstava bobtailů se uskuteční v zámecké jízdárně a zámeckém parku, detailní infomace najdete na oficiálních stránkách výstavy http://www.eurooesshow2017.cz/oes/
Výstava obrazy Valentina Horby na hradě Švihov
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů Valentina Horby od 2. 6. do 29. 9. Výstavu rozšíří od 4. 7. do 27. 8. umělecký kovář David Habermann. Společná vernisáž proběhne 4. 7. 2017 od 15 hodin.
Výstava kaktusů v historickém skleníku zámku Libochovice
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů v Roudnici nad Labem vás srdečně zve do historického skleník zámku Libochovice na svou již 55. výstavu. Cena: Vstupné si vybírá klub sám, na místě (ve skleníku)
Výlet s programem pro MŠ a ZŠ
Mnichovo Hradiště (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Dětská prohlídka zámku Mnichovo Hradiště, divadelní představení v Konírně, výtvarná dílna v Salle Terreně. pořadatel: Ivana Hessová - Kasperle více informací na...
Bilancování - výstava sochaře a řezbáře Rudolfa Procházky v...
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Sochař a řezbář Rudolf Procházka se narodil v roce 1958 v Dačicích. Jeho oblíbeným materiálem je dřevo, z něhož vytváří plastiky a skulptury jak do interiérů, tak do exteriérů. Je autorem více než...
Z našich šuplíků 21: Teenagers (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Přehlídka tvorby mladých autorů - ZUŠ Plasy a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy. Výstava obrazů, kreseb a fotografií v nemocničním křídle konventu. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Cínový vojáček na pochodu! na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava cínových vojáčků ze sbírek soukromého sběratele, majitele jedné z největších sbírek cínových vojáčků u nás, nabízí v půvabných výstavních prostorách Galerie Giacomo na zámku Duchcov doposud...
Svědectví map v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Mapové zobrazení lesů, pastvin, polí, větších i menších sídel je v průběhu staletí vynikajícím dokladem vývoje i změn krajiny ve střední Evropě. Rozložení lesů na území Evropy je stálé už od...
Mumie na výstavě Hrabě Johann Josef Herberstein a jeho...
Libochovice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Výstava souhrnně prezentuje historické fotografie, předměty a úlovky ze sběratelských a loveckých výprav na černý kontinent, které hrabě Johann Josef podnikl v letech 1880 až 1929. Expozice je...
Filmové pohádky 50. let - na zámku v Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Z hlediska autorských práv, jsme museli pozměnit název výstavy a její koncept. Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z tradičních českých pohádek, některé z nich ilustroval Josef Lada....
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ na zámku Třeboň
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
pole
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Dne 14. června 2017 v 18 hodin na Dole Michal proběhne kolektivní výstavu malířů Adély Janské, Davida Jedličky, Dagmar Maturové a Magdaleny A. Turzové. Společným jmenovatelem výtvarníků je výrazný...
Martina Komzáková - Existuje to, o čem se nemluví. Výstava...
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Martina Komzáková (1971) vystudovala gymnázium v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě a psychologii na filosofické fakultě. Nejprve 12 let pracovala jako...
Výstava na zámku Dačice: Káva a čokoláda na šlechtických...
Dačice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Cyklus výstav Šlechtické neřesti věnující se různým radovánkám a slastem, které šlechtická společnost vyhledávala, počíná výstavou Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy. Káva i...
Festival Smetanova Litomyšl 2017
Litomyšl (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Od 16. června do 6. července 2017 bude celý zámek patřit hudbě a divadlu. Probíhá 59. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Celý program, vstupenky a více informací na stránkách pořadatele...
Výstava ZUŠ Český Krumlov: Cesta kolem hlavy v klášteře...
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
výstavní prostory opatství, vernisáž 15. 6. 2017 v 17:00 hodin.
Výstava fotografií na zámku Vranov nad Dyjí: Krajinami...
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Fotografie mapující proměny a rozmanitosti krajiny v průběhu osmi desetiletí, jak je zachytili autoři snímků Ferdinand Bučina a jeho vnuk Tomáš Rasl. Výstava se koná ve spolupráci se správou Národního...
Fotosalon VI (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Každoroční raně prázdninová výstava fotografií členů plaského fotoklubu v prostorách velkého opatského sálu prelatury. Výstava je přístupná o víkendech a svátcích. (www.fotoklub-plasy.wz.cz)
Výstava Figurama v hospitálu Kuks
Kuks (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava je přístupná zdarma. V pokladně požádejte o doprovod průvodce.
Rok renesance: Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které přinesly květinové výstavy na...
Nadevším ticho rybníků
Vimperk (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava byla prodloužena do 29. 10. 2017. Výstava fotografií Marie Šechtlové, která se do muzea vrací přesně po padesáti letech. Experimentální fotografie jihočeské krajiny budou doplněny o básně Jana...
Sochy v zahradě v Květné a Podzámecké zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Součástí již 8. ročníku výstavy Sochy v zahradě, která se koná v Podzámecké zahradě a veřejných prostorech města, je výstava německého umělce Paula Seitze, který přijel se svou putovní výstavou...
Hudební léto Kuks
Kuks (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Mezinárodní hudební festival. Termíny dílčích koncertů: 24. června (zahajovací koncert festivalu Dvůr Králové nad Labem, kostel sv. Jana Křtitele) 8. července, 22. července, 5. srpna, 19. srpna 2017 -...
Výstava fotografií Fotoklubu Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
I v letošním roce se mohou návštěvníci těšit na fotografie členů Fotoklubu Hlinsku. Výstavu naleznete od 24. června do 27. srpna v Pickově domě č. p. 178 na Betlémě v Hlinsku. Vstupné: 5 KčOtevřeno:...
Výstava Vladimíra Kovaříka, šperkařky Sabiny Psotkové a...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Výstava sochaře Vladimíra Kovaříka, šperkařky Sabiny Psotkové a fotografa Richarda Vodičky bude slavnostně zahájena 23. června v 17 hodin na Dole Michal. Skupina výtvarníků společně působí na Vysoké...
Theatrum aeternitatis florae - výstava v klášteře Kladruby
Kladruby (klášter benediktinů)
výstava | dlouhodobá akce
Komorní romantická instalace pro čich a zrak na téma věčné pomíjivosti rostlin. Společný projekt Květinového lahůdkářství, ilustrátora Michala Bačáka a studia DECHEM. Poutavý exkurz do hájemství...
Obrazy - Aleš Venhoda
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů Aleše Venhody ve výstavních prostorách galerie Kruh na státním zámku Rájec nad Svitavou. Výstava bude zahájena 25. 6. 2017 v 15 hodin. květen a červen út - ne 10:00 - 16:00 hodinčervenec...
Stavět a bydlet - výstava ve vile Stiassni
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava věnovaná sídlištím Werkbundu (u nás Svazu československého díla) stavěných od roku 1906 do současnosti. Představení bydlení, které mělo být vzorem v hospodárnosti a funkčním řešení a na němž...
Výstava obrazů Jany Havlíkové v zámecké galerii v Manětíně
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Prázdninová prohlídka zákupského zámku s princeznou
Zákupy (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Prohlídka vybraných interiérů zámku vyhrazená pro děti do 10 let v přiměřeném doprovodu dospělých, pouze v 10:30 a 14:30 hodin, délka 30 minut. Pro velký zájem nutná rezervace vstupenek na tel. +420...
Zvíkovské divadelní léto 2017
Zvíkov (hrad)
divadlo | dlouhodobá akce
Pořádá a vystupuje: Divadelní spolek Prácheňská scéna v PískuMísto konání: Večerní představení se konají na nádvoří paláce, odpolední v areálu hradu. Vstupné: Cena v programu u jednotlivých...
Zámek dětem na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Speciální dětský okruh pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Více informací zde
Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku...
Lemberk (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9:00 do 16:30 hodin.
Z našich šuplíků 22: Pavel Anzenbacher (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů a kreseb JUDr. Pavla Anzenbachera (1901- 1987), velkého propagátora plaské historie a památek, se po letech opět představí v Plasích v nemocničním křídle. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Proti proudu času na Želetavce a Dyji – výstava na hradě...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapuje historické a současné stavby od soutoku řeky Želetavky s Dyjí po Vranovskou přehradu. Starou vesnici Bítov a stavbu nového Bítova, hrad Cornštejn, zámek Vranov nad Dyjí a Vranovskou...
Hrádek u Nechanic - 160 let od dostavby zámku
Hrádek u Nechanic (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zámek Hrádek u Nechanic v letošním roce oslaví 160. výročí od dokončení stavby zámku. V rámci tohoto významného výročí bude od 1. 7. do 31. 8. (mimo pondělí) otevřena výstava s fotografiemi, dokumentací...
Historická lukostřelba na hradě Bítov
Bítov (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dospělí i děti si mohou vyzkoušet střelbu z luků a kuší do terčů pod vedením zkušených střelců po oba prázdninové měsíce. Zajišťuje firma Soňa Havlíčková, Louny.
Výstava fotografií Fotoklubu Hlinsko
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
I v letošním roce se mohou návštěvníci těšit na fotografie členů Fotoklubu Hlinsku. Výstavu naleznete od 24. června do 27. srpna v Pickově domě č. p. 178 na Betlémě v Hlinsku. Vstupné: 5 KčOtevřeno:...
Výstava ještěrů a plazů na zámku Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nahlédněte do pozoruhodného světa ještěrů a plazů a navštivte terarijní výstavu na hlavním nádvoří vranovského zámku. Uvidíte krajtu tmavou albína, ještěrkovce veliké, želvy uhlířské, úžovky,...
Reflexionen - výstava Lenky a Otakara Baburek na hradě...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Námětem objektů Lenky Baburek je mystika a filosofie různých náboženství. U starších objektů používá rúzné materiály. U těch nových je technologie odlišná. Na drátěné pletivo je přišita látka...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. srpna 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Trubadúr na hradě Landštejně
Landštejn (zřícenina hradu)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Celé prázdniny, vždy ve dnech, kdy se na hradě nekoná jiný program, bude ve třetí bráně hrát pro vaše potěšení hradní trubadúr Josef Gušlbauer.
Výstava Znovuoživená krása na hradě Nové Hrady
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapuje restaurátorské práce na jihu Čech v nedaleké minulosti. Přináší pobavení i poučení pro všechny zájemce a příjemnou možnost trávení volného času při čekání na prohlídku. Výstava v...
Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
Sychrov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž je realizován s podporou...
Výstava grafika Jiřího Slívy na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Jiří SlívaNarozen 1947 v Plzni, od roku 1966 žije v Praze. Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické pracoval 8 let jako sociolog a futurolog. Od r. 1979 je karikaturistou, ilustrátorem a...
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti na státním zámku v...
Náchod (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Prohlídky pro děti v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o...
Zámek Vranov nad Dyjí: Evropská kamenina ze sbírek...
Vranov nad Dyjí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Letos naposledy máte příležitost navštívit jedinečnou výstavu, která prezentuje více jak 800 vybraných keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19....
Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska na zámku v...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Zveme vás na výstavu obrazů, která je otevřena denně KROMĚ PONDĚLÍ, s názvem Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Výstava se koná v zámecké galerii státního zámku Třeboň v prázdninové době...
Lukostřelba v zámeckém parku v Telči
Telč (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Střelba z luku a kuše 1. 7. – 31. 8. 2017 Návštěvníci mají možnost v zámeckém parku si zastřílet z luku a kuše. Lukostřelbu najdete u vchodu od Štěpnického rybníka. Získaný certifikát je...
Výklad o historii a stavbě hradu Landštejna
Landštejn (zřícenina hradu)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Každý den o prázdninách vždy v 11 v 15 hodin je připraven výklad na nádvoří o historii a stavbě hradu.
Folkové soboty na mlýně v Ratibořicích
Ratibořice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Zachraňte princezny! - prohlídky pro rodiny s dětmi
Libochovice (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Během procházky v interiérech východního křídla zámku pomohou děti zachránit zakleté princezny. Kostýmované prohlídky přizpůsobené dětem. Prohlídky ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
Výstava obrazů Ivy Folajtárové v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů ve výstavních prostorách opatství u pokladny, vernisáž 1. července 2017 v 16 hodin. O autorce a její výstavě vyšel sloupek v Českokrumlovském deníku. Jeho plné znění najdete níže. Iva v...
Vystoupení skupiny historického šermu Bravus na Landštejně
Landštejn (zřícenina hradu)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Čtyřikrát denně humorná šermířská vystoupení na hradním nádvoří. VYSTOUPENÍ SE KONAJÍ DENNĚ: 10:30 hodin 12:00 hodin 13:30 hodin 15:15 hodin V případě nepříznivého počasí (déšť, mokro) se vystoupení...
Výstava obrazů na zámeckém letohrádku ve Velkých Losinách
Velké Losiny (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V pořadí 46. výstava obrazů malířky Dagmar Zemánkové, která se nyní koná v zámeckém letohrádku na zámku ve Velkých Losinách, vychází z tradic realismu v české krajinomalbě. Obrazy jsou inspirovány...
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli uvítají především rodiny s menšími dětmi, nebo všichni, kteří se chtějí v létě raději koupat, ale je jim líto litomyšlský zámek, památku zapsanou na seznam...
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli
Litomyšl (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli uvítají především rodiny s menšími dětmi, nebo všichni, kteří se chtějí v létě raději koupat, ale je jim líto litomyšlský zámek, památku zapsanou na seznam...
7. Fotoplátno (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava velkoformátových fotografií na plátně 35 českých autorů v severním křídle sýpky. Výstava je přístupná dle otvírací doby okruhu Hodinová věž s kaplemi s prohlídkou této budovy. V červenci a...
Výstava Prodlužujeme život památkám
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Zámecké letní kino na zámku Jánský Vrch
Jánský Vrch (zámek)
promítání | dlouhodobá akce
Správa zámku Jánský Vrch vás srdečně zve naZámecké letní kinoNa nádvoří zámku Jánský Vrch v Javorníku. Občerstvení Kavárna u Jana na zámeckém nádvoří. Vstup volný. Za finanční podpory Města Javorník. V...
Výstava Podstávkový dům
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Podstávkový dům v údolí Ploučnice (v Ústeckém kraji) Výstava mapuje problematiku patrových roubených domů s podstávkou na části území Ústeckého kraje, které patří do tzv. krajiny podstávkových domů, a...
Workcamp ve vile Stiassni
vila Stiassni
ples | dlouhodobá akce
Staňte se i vy dobrovolníkem a přijďte nám pomoci postavit repliku převlékárny u bazénu v zahradě vily Stiassni. Zažijte tak spoustu netradiční zábavy v centru Brna a procvičte si nenuceně komunikaci...
Výstava Orchideje na fotografiích, v historickém skleníku...
Libochovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Samostatná prohlídka fotografií desítek druhů orchidejí, které budou nainstalovány v krásných prostorách historického palmového skleníku.
Jeřáby táhnou na Jakobínku - prázdninový zábavný didaktický...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Pojďte si s námi vyzkoušet, jak se stavělo ve středověku. Seznámíte se s dobovými stavebními postupy i nástroji v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí věže Jakobínka. Sami si zkusíte, jak se...
Jindřich Štreit... a život jde dál...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií Jindřicha Štreita... a život jde dál... ve velké galerii budovy Bílého zámku v Hradci nad Moravicí potrvá do 23. 7. 2017.
výstava obrazů Jaroslavy Hýbnerové a Šárky Quisové v...
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od 29. července do konce září 2017 bude v zámecké oranžérii přístupnádalší z letošních výstav pod názvem KAŽDÁ JINAK. V jejím rámci se společně představí dvě známé opavské umělkyně, členky tvůrčí...
výstava keramiky Ivy Dedek v zámeckém nádvoří
Raduň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od soboty 29. července bude v zámeckém nádvoří a zimní zahradě instalovánakomorní výstava zahradních a interiérových keramických objektů Ivy Dedek. Výtvarnice se do raduňského zámeckého prostředí...
Anima Music 2017 - Letní hudební festival na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Zámek Nebílovy a Bezejmenná čajovna pořádají genderově nevyvážený hudební festival plný emocí, vášně a krásných žen ANIMA MUSIC: 15. července 2017 od 19:30 VIRGINIA DELGADO & AZAHAR | Flamenco...
Z Itálie do Telče - po stopách kavalíra - dětské prohlídky...
Telč (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
Z Itálie do Telče - po stopách kavalíra I. prohlídkový okruh - renesanční sály (trasa A) Časy prohlídek: 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. Provádíme tyto dny v týdnu: úterý, pátek, sobota,...
Výstava Zlatý věk obor na zámku Kozel
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července bude na zámku Kozel otevřena výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
SITUACE: Ostrava 2017 na Dole Michal v...
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Vážení přátelé umění, Dolu Michal a Colours, ve st ředu 19. 7. 2017 od 18:00 h. propukne v prostorách NKP Důl Michal vernisáž pozoruhodného výstavního projektu Situace: Ostrava 2017. Vystavovat bude...
Výstava obrazů Tigrana Abramjana na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tigran Abramjan vystudoval ateliér monumentální a klasické malby na Akademii výtvarných umění v Jerevanu a následně získal nostrifikaci na AVU v Praze, kde také od roku 1981 žije trvale. Jeho díla...
! PROVOZ OMEZEN! - FILMOVÁNÍ 22. 7. - 7. 8. 2017
Libochovice (zámek)
pro odborníky | dlouhodobá akce
Folkové prázdniny oživí zámek v Náměšti nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
32. ročník Letního multižánrového kulturního festivalu. Koncerty, divadla, tvůrčí dílny, noční koncerty a mnoho dalšího. Tradiční letní festival, který si za dobu svého trvání vydobyl pevné místo v...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Šermířské oživení na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Po celý týden můžete shlédnout vystoupení šermířské skupiny Askalon, která bude prezentovat dobu Karla IV. v příběhu „Královská družina“. V tomto programu se ocitnete ve 14. století mezi rytíři, ale...
Vladimír Havlic a okruh přátel (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava uměleckých děl akademického malíře a grafika Vladimíra Havlice (1944- 2004) a děl okruhu přátel výtvarníků a zároveň okruhu přátel obce Nebřeziny - vše v opatském sále prelatury. Pořádá spolek...
Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893- 1918,...
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893- 1918 Ze sbírky Rudolfa Dybowiczeod 25. 7. 2017 do 31. 8. 2017
Léto s květinami na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Základem baroka je realizace vyjadřující skutečnost často až naturalisticky. Také pro barokní úpravu květin je typická monumentalita. Užívalo se širokého sortimentu květin. Aranžovalo se do těžkých...
Prázdniny v Telči
Telč (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Prázdniny v Telči Státní zámek Telč - hlavní nádvoří 29. 7. - 13. 8. 2017 Hlavní koncerty probíhají na nádvoří zámku a začínají v 19:30 hod. Prázdniny v Telči - více o festivalu
Kousek Itálie - výstava obrazů Magdaleny Říčné na zámku...
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Obrazy Magdaleny Říčné v renesančním salonku. Vernisáž proběhne 30. 7. 2017 v 16:00 hodin. Vstup volný. Více informací zde: Ricna_vystava_Lysice. pdf
Křivořezání 2017 na hradě Křivoklát
Křivoklát (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Letošní 22. ročník řezbářského sympozia má hlavní téma Křivoklátské pověsti. Nejméně 30 řezbářů ze všech koutů České republiky se pustí do řezání a ztvární postavu nebo součást děje z vybraných...
To Shoot Big Game - výstava na zámku Opočno
Opočno (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Africké a americké lovecké exponáty na zámku v OpočněVýstava To Shoot Big Game je součástí prohlídky a tematicky doplňuje sbírku loveckých exponátů dovezených z Afriky a Ameriky mezi lety...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Folkové soboty na mlýně v Ratibořicích
Ratibořice (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Oblíbená trojice výtvarnic v zámecké galerii
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Oblíbená trojice výtvarnic v galerii zámku Manětín
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Nebyla to hra, komteso
Valeč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Kratochvílení - divadelní představení v zámecké zahradě...
Kratochvíle (zámek)
divadlo | dlouhodobá akce
Stejně jako v předchozích letech pořádá Divadlo Continuo i letos mezinárodní divadelní site- specific projekt. Základní informace o projektu Divadlo Continuo připravuje již 21. ročník mezinárodního...
Z našich šuplíků 23: Václav Došlý (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Historická dokumentární fotografie z archivu vynikajícího fotografa Václava Došlého z Plas a okolí. První fotografie pochází z konce 2. světové války. Pořádá spolek Plasy sobě z. s.
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského na svých webových stránkách zveřejnil program 19. ročníku. Od 5. do 19. srpna 2017 uvede v Jaroměřicích nad Rokytnou, Dalešicích, Dukovanech a ve Valči u...
Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku...
Lemberk (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9:00 do 16:30 hodin.
Výstava starých pohlednic od Máchova jezera na Bezdězu
Bezděz (hrad, zřícenina)
výstava | dlouhodobá akce
Vážení návštěvníci, letos v měsících srpnu a září jsme si pro vás zapůjčili z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě výstavu starých pohlednic pod názvem „Pozdravy od Máchova jezera“. Jak...
... na zdraví!
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad, tentokrát s tématikou nápojů, především piva, vína a vody. Vstup pouze se zakoupenou vstupenkou na hlavní prohlídkovou trasu (klášter a kostel).
Výstava prodejní na státním zámku Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Moravian Masterclass, Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou (zámek)
ostatní | dlouhodobá akce
Letní mistrovský kurs české operní a písňové tvorby určený pro studenty a absolventy prestižních uměleckých škol převážně z USA. Po předchozích úspěšných ročnících této mistrovské školy se letos...
RABSKÝ FLOUTEK: Sněhurka
Rábí (hradní zřícenina)
pro děti | dlouhodobá akce
LOKVAR: SněhurkaKdo je krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí - pochopí. Loutková pohádka pro...
Výstava Krajinářský park v Červeném Dvoře na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Galerie novohradského hradu nabízí opět novou výstavu, tentokrát se jedná o krajinářský park v Červeném Dvoře. Na výstavu se můžete přijít podívat kdykoliv během otevírací doby hradu, a to do...
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Mezinárodní pracovní setkání naivních amatérských umělců na...
Lysice (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
V prostorách nádvoří a zámecké zahrady můžete vidět autory při tvorbě.
Historie obornictví v Čechách - zlatý věk obor
Kozel (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Od středy 19. července 2017 bude na zámku Kozel otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Výstava v galerii hradu Rožmberk Rytířský sál - příběh...
Rožmberk nad Vltavou (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Láska, naděje, astrologie, dobová symbolika, život a smrt je téma příběhů, které vypráví Rytířský sál na Rožmberku. Výstava „Rytířský sál – příběh vepsaný do zdí“ přibližuje mimo jiné digitální...
ART- BRUT- ALL na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Druhý ročník výstavy Art- Brut- All se uskutečnil, stejně jako ten loňský, v rámci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefově, jedné z nejprestižnějších přehlídek metalových žánrů na světě. Výstava...
Plaská lípa (Plasy)
Plasy (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Soutěžní výstava fotografií 8. ročníku fotosoutěže Plaská lípa” na téma Krajina maluje. Výstava pořádaná plaským fotoklubem v opatském sále prelatury je přístupná o víkendech a svátcích....
Proti proudu času na Želetavce a Dyji – výstava na hradě...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava mapuje historické a současné stavby od soutoku řeky Želetavky s Dyjí po Vranovskou přehradu. Starou vesnici Bítov a stavbu nového Bítova, hrad Cornštejn, zámek Vranov nad Dyjí a Vranovskou...
Výstava kovaného dřeva v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Originální tvorba pro Váš domov. Vernisáž 29. 4. v 16 hodin. Vystavují Monika Mikyšková a Petr Sedláček. Více informací o projektu zde. Cena: vstup zdarma
Výstava obrazů Ivy Folajtárové v klášteře Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (klášter)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava obrazů ve výstavních prostorách opatství u pokladny, vernisáž 1. července 2017 v 16 hodin. O autorce a její výstavě vyšel sloupek v Českokrumlovském deníku. Jeho plné znění najdete níže. Iva v...
Reflexionen - výstava Lenky a Otakara Baburek na hradě...
Bítov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Námětem objektů Lenky Baburek je mystika a filosofie různých náboženství. U starších objektů používá rúzné materiály. U těch nových je technologie odlišná. Na drátěné pletivo je přišita látka...
Obohacení prohlídky zámku Kynžvart o vzácené artefakty
Kynžvart (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Prohlídková trasa Muzeum a kabinet kuriozit krátkodobě nabízí návštěvníkům prohlídku předmětů uchovávaných v depozitářích zámku Kynžvart. Nejcennější zlaté a orientální mince zámecké numismatické...
Vila Stiassni: proměny
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Fotografie a jejich příběhy – výstava prací studentů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, vedených doc. Irenou Armutidisovou. Fotografie zachycují vilu Stiassni a její zahradu...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. srpna 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Výstava fotografií,, Tváře od jinud MUDr. Pavla Hartla -...
Manětín
výstava | dlouhodobá akce
Cena: vstupné zdarma
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Dny evropského dědictví na státním zámku v Benešově nad...
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dny evropského dědictví jsou významnou poznávací akcí, která má rozšiřovat historické podvědomí o národním kulturním dědictví. V tomto týdnu můžete navštívit prostory zámku, které jsou jindy...
Výstava Phasma Dionysiacum na zámku Jezeří
Jezeří (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomíná výročí 400 let od uvedení významného divadelního představení Phasma Dionysiacum coby holdu českých stavů císaři Matyáši Habsburskému 5. února 1617 a pokus o jeho znovuoživení v roce...
Výstava hub v galerii zámku Třeboň
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
VÝSTAVA HUB NA ZÁMKU TŘEBOŇV době od 9. září do 24. září 2017 se v galerii státního zámku v Třeboni koná tradiční výstava živých hub a fotografií, spojená s houbařskou poradnou. Výstavu pořádá...
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Václav Antoš / Magie dřeva na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Uměleckého řezbáře – vlastním jménem Vjačeslav Antoš (1968) – lze zařadit mezi regionální umělce ovlivněné místními specifiky a matérií kulturní krajiny Podkrušnohoří. Nejprve se zabýval...
Střípky z historie
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Od 16. září lze v Pickově domě v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku navštívit další výstavu z cyklu Střípky z historie. Tentokráte se expozice věnuje osudům obyvatel domku čp. 361, kteří se...
Výstava obrazů Vendulky Látalové Andělé
Zubrnice (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
SLA Zubrnice srdečně zve na výstavu obrazů Vendulky Látalové Andělé v kostele svaté Máří Magdalény v Zubrnicích. Výstava potrvá od 17. září do 31. října 2017.
Podzim na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Nenechte si ujít prostory našeho zámku obohacené o výstavu sušených květin, které na vás zajisté dýchnou krásnou podzimní atmosférou.
Podzim na Pernštejně v barvách renesance
Pernštejn (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční podzimní akce, při níž ožijí interiéry hradního paláce originálními aranžmá z květů a plodů podzimu. Letos tato výzdoba stylově podtrhne renesanční charakter vybraných místností, ale...
Zlatý věk obor - Historie obornictví v Čechách na zámku...
Horšovský týn (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Na státním hradě a zámku Horšovský Týn bude otevřena výstava „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k...
Krajobraz výstava na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Kosmo Nauty vytváří autorské textilní objekty, hračky, loutky, masky, převleky a závěsné ornamenty na principu upcyklace, kdy je kvalitativně zhodnocován starý textil a textilní odpad....
Exoti patří do skleníku
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Délka: 120 minJak chutnala zlatá jablka Hesperidek? Co je vavřín a co bobkový list? A jsme vlastně v oranžerii nebo ve skleníku? Každopádně se tam ale seznámíme s exotickými chutěmi, vůněmi i...
13. komnata Karlštejna otevřena
Karlštejn (hrad)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Mimořádné zpřístupnění 3. patra Císařského paláce, tzv. fraucimoru. Prohlídky budou součástí I. prohlídkového okruhu, a to bez připlatku k základnímu vstupnému.
Výstava Phasma Dionysiacum na zámku Jezeří
Jezeří (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomíná výročí 400 let od uvedení významného divadelního představení Phasma Dionysiacum coby holdu českých stavů císaři Matyáši Habsburskému 5. února 1617 a pokus o jeho znovuoživení v roce...
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. srpna 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Příběhy švihovských pohlednic
Švihov (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Příběhy Švihova ožívají a lákají k prozkoumání. Dobrodružství zažijete při odhalování proměn hradu a městečka za posledních více než sto let a bude ještě umocněno vzrušující četbou vzkazů, drobných...
Hanna BAKULA
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Hanna BAKULA, polská malířka, spisovatelka a publicistka, je absolventkou fakulty varšavské Akademie výtvarného umění. Na své vizitce má uvedeno: kontroverzní osoba a takovou ona je! Vernisáž výstavy...
Staré a krajové odrůdy ovoce v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V Rotundě Květné zahrady máte možnost navštívit tuto tradiční výstavu ovoce. K vidění je zde více než 90 odrůd pěstovaných na Kroměřížsku a ta nejstarší z nich je dokonce více než 2000 let stará! Během...
Krása koní - výstava kreseb Jany Melichové na zámku Lysice
Lysice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Kresby paní Jany Melichové z Národního hřebčína Kladruby v renesančním salonku. Vernisáž proběhne 14. 10. 2017 v 15:00 hodin. Vstup volný. Více informací zde: Krasa_koni_plakat. pdf
Podzimní ladění paní Ilsy Hovorkové - výstava fotografií na...
Zákupy (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava fotografií s podzimní tematikou tak, jak ji vidí paní Ilsa Hovorková ze Zákup. Výstava je otevřená v návštěvních hodinách zámku.
Chryzantéma nostalgická
Buchlovice (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Sladký život citrusů
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: děti ve věku 4–8 letCitronová holčička Nela alias Citro- Nela se jednoho dne probudila v obchodě obklopena dalšími citrony. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzali....
Stíny nad Krušnými horami II
Bečov nad Teplou (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
„Stíny nad Krušnými horami II“Literární soutěž o NEJ detektivní povídky do chystaného pokračování oblíbené knihy detektivních povídek z Krušných hor. Na základě pozitivního ohlasu z řad čtenářů se...
Zámek plný kouzel 2017 - slavnostní ukončení sezóny
Libochovice (zámek)
stálá expozice
Slavnostní ukončení návštěvnické sezóny s pohádkovými postavami. Prohlídky se konají každou čtvrthodinku, prochází se celým prvním patrem zámku. Pro velký zájem je rezervace prohlídek nutná, stačí...
Zlaté mince v expozici relikviáře svatého Maura
Bečov nad Teplou (hrad)
výstava | dlouhodobá akce
Do konce listopadu mohou návštěvníci mimořádných prohlídek spatřit v expozici zlaté mince, které byly vydány Českou mincovnou ku příležitosti výročí nalezení relikviáře svatého Maura (5. 11....
Pyšná princezna na zámku v Telči
Telč (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Státní zámek Telč – zámecká galerie výstava prodloužena do 31. srpna 2018 Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos oslaví...
Lyuben Petrov: Mantracit na Dole Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Lyuben Petrov: Mantracit potrvá do 5. 1. 2018. Lyuben Petrov (* 1984, Burgas, Bulharsko) je původem bulharský malíř, v současnosti žijící a tvořící v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje...
Vila Stiassni zve na výstavu – Ernst Wiesner
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Připomenutí jednoho z nejvýznamnějších brněnských architektů a tvůrce vily Stiassni při příležitosti 90 let od vydání stavebního povolení pro tuto významnou kulturní památku. Představení nejlepších...
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest...
Horšovský týn (zámek)
společenská akce | dlouhodobá akce
Všechny akce budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách festivalu: www.juniorfest.cz
Soutěž o nejkrásnější vánoční perníkový hrad na hradě Nové...
Nové Hrady (hrad)
soutěž | dlouhodobá akce
Vánoce jsou za dveřmi, a proto se i novohradský hrad pomalu odívá do adventního hávu. Při této příležitosti opět vyhlašujeme soutěž šikovných pekařek, pekařů i malých pekařčat. Letos však nepůjde o...
Adventní prohlídky ve vile Stiassni
vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
24. listopadu – 17. prosince vždy v pátek, sobotu a neděli (od 10 do 16 hodin). Komentované prohlídky vily s decentní vánoční výzdobou, obohacené o tradici slavení svátků vánočních v rodině textilního...
Advent na zámku Veltrusy
Veltrusy (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Než přijdou Vánoce, můžete si vybrat z našeho bohatého adventního programu. Ve vyzdobeném zámku vás seznámíme se šlechtickými vánočními zvyky nebo se způsoby stolování, v infocentru pak najdete...
„Císařské vánoce…aneb tradice, která překvapí“ – adventní...
Konopiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Císařské vánoce V sobotu dne 25. listopadu 2017 v 16:00 hodin byla na zámku Konopiště otevřena nová výstava s názvem „Císařské vánoce…. aneb tradice, která překvapí. “ Ve třech místnostech...
Vánoce na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Dovolujeme si Vás pozvat na XXV. Vánoce na Hrádku u Nechanic. Od 25. listopadu do 10. prosince 2017 Vás ve vánočně vyzdobených interiérech seznámíme s historií Vánoc, jejich zvyky a...
Vánoční koncerty ve Zlatém sále – přehled
Hrádek u Nechanic (zámek)
hudební koncert | dlouhodobá akce
Cena vstupenky na koncert 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky si prosím vyzvedněte čtvrt hodiny před začátkem koncertu.
Císařské Vánoce na zámku Zákupy pro školy
Zákupy (zámek)
pro děti | dlouhodobá akce
V letošním roce nabízíme nově také adventní prohlídky vyzdobených interiérů zámku pro školní skupiny. Prohlídky nazvané Císařské Vánoce představí nejen lidové vánoční zvyky, ale především to, jak se...
KVĚTY VÁNOC – adventní výstava třeboňského Klubu Mája v...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Ve dnech 2. –9. prosince 2017 se v galerii státního zámku Třeboň koná tradiční adventní výstava, kterou každoročně pořádá třeboňský Klub Mája. Výstava je otevřena denně v době 9–17 hod.
Vánoce na Veselém Kopci aneb Vánoční těšení
Veselý Kopec (skanzen)
výstava | dlouhodobá akce
Výstava Vánoce na Veselém Kopci aneb Vánoční těšení bude v expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci u Hlinska zahájena v sobotu 2. prosince a potrvá do neděle 10. prosince. Svátečně vyzdobené...
Dřevěný betlém Františka Pešána na zámku Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Dřevěný malovaný betlém v životní velikosti od výtvarníka a loutkáře Františka Pešána, přístupný denně od 2. 12. do 6. 1. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin, sestavený ve freskami zdobené zahradní budově –...
Adventní výstava v Městském muzeu v II. patře NPÚ –...
Mnichovo Hradiště (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Skleněné Vánoce na zámku v Třeboni
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční adventní výstava prací studentů OA, SOŠ a SOU Třeboň se koná v zámecké galerii ve dnech 12. –19. prosince 2017.
Betlém vánoční
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku můžete od 13. prosince do 7. ledna navštívit výstavu s názvem Betlém vánoční. Kdy jindy navštívit Betlém v Hlinsku ne ž v čase vánočním. V roubených domcích...
Cesta do Betléma – DÁREK PRO JEŽÍŠKA, zámek Vizovice
Vizovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Početnou výpravu papírových poutníků na cestě do Betléma vyrobily v životní velikosti před několika málo lety děti se svými učitelkami na Základní škole ve Vizovicích. Vznikla z nich tehdy nevšední a...
Vánoční prohlídky na Horšovském Týně 2018
Horšovský týn (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Tradiční akce na závěr roku. Vánoční prohlídky na našem zámku připomínají vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Máte možnost se podívat na staré ozdoby a betlémy, které se zde dochovaly po...
Prohlídky vánočně vyzdobenými historickými sály...
Kroměříž (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Vila Stiassni zve na výstavu: Hledání podoby
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Brněnští, čeští a světoví architekti očima Zdeňka Makovského. Výstava představuje studie podoby 20 význačných architektonických osobností v kresbách a plastikách. Autorem je brněnský sochař,...
HLEDÁNÍ HRANIC – Důl Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Srdečně Vás zveme na výstavu HLEDÁNÍ HRANIC MALBY V POST- MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ, která je součást í stejnojmenného výstavního projektu paralelně probíhajícího také v institucích GVUO, Výstavní síň...
Orchideje ve vile Stiassni
vila Stiassni
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Utekla vám výstava orchidejí ve vile Stiassni? Nevadí! Orchideje jsou stále krásné a ve vile zůstávají až do neděle 11. února 2018. Přijďte se podívat! Květinová aranžmá z orchidejí vytvořená týmem...
Vyhlášení soutěže o nejlepší archivní snímek medvědů...
Zákupy (zámek)
soutěž | dlouhodobá akce
U příležitosti 25. narozenin medvěda Medouška vyhlašuje správa státního zámku Zákupy soutěž o nejlepší archivní snímek medvědů chovaných v příkopu zámku Zákupy. Zájemci mohou své snímky medvědů...
Otevření zámeckých skleníků státního zámku Rájec nad...
Rájec nad Svitavou (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Jako každoročně si dovoluje pozvat návštěvníky do zámeckých skleníků, které budou otevřenyod: 1. února – 31. března 2018 denně mimo pondělíod 9 do 15 hodin. Vstupné: 30 Kč Otevírací doba v období...
Vila Stiassni zve na výstavu: Klára Becková – Loosová,...
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava připomene Plzeňanku, která na stránkách své knihy zachytila jedinečný soukromý portrét svého muže, architekta Adolfa Loose a jejíž životní pouť se uzavřela před 75 lety v koncentračním táboře...
Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro kolektivy dětí z...
Sázava (klášter)
pro školy | dlouhodobá akce
U příležitosti připravovaného Květinového dne 2018 v Sázavském klášteře na téma příběhů a balad sbírky Karla Jaromíra Erbena pro vás spolu s mistryní republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovo a...
Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro děti na téma balad z...
Sázava (klášter)
pro děti | dlouhodobá akce
U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře v sobotu 13. května vyhlašujeme spolu s mistryní repubilky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou a spolkem středočeských řemeslníků FAKTUM...
Výstava Kamélie dell´arte v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
V letošním roce je výstava kamélií dána do souvislosti s divadelním prostředím – představením Commedie dell´arte. Tato spojitost odkazuje k hercům předního evropského divadla Comédie- Française, kteří...
Pro tebe klid, Důl Michal v Ostravě
Důl Michal
výstava | dlouhodobá akce
Kamélie v porcelánu
Rájec nad Svitavou (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Dovolujeme si vás pozvat na 26. ročník výstavy rájecké sbírky kamélií, která se bude konatod 9. března do 18. března 2018. Otevřeno bude denně kromě pondělí 12. března. út–pá 9:00–16:30 hodinso–ne...
Výstava Českoslovenští státníci ve vile Stiassni
vila Stiassni
výstava | dlouhodobá akce
Výstava, která vznikla v rámci oslav tzv. osmičkových výročí, je věnována slavným návštěvníkům neméně slavné vládní vily na Hroznové. Zjistěte, které československé (a nejen ty) státní představitele...
Velikonoce na Betlémě
Betlém Hlinsko
výstava | dlouhodobá akce
Výstavu Velikonoce na Betlémě zahájíme v památkové rezervaci v Hlinsku 20. března a trvat bude do 15. dubna. V roubenkách hlinecké čtvrti zvané Betlém naleznete připomínku tradičních oslav Velikonoc...
Renesance v Litomyšli – květinová výstava
Litomyšl (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Státní zámek Litomyšl připravil od 16. 3. do 2. 4. 2018 výstavu Renesance v Litomyšli – květinovou výstavu k 450. narozeninám zámku (1568–2018). Uskuteční se v jediných dochovaných renesančních...
MILAN PITLACH / OSTROV/ THE ISLAND
Hradec nad Moravicí (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
MILAN PITLACH / OSTROV / THE ISLAND 21. 3. 2018 v 17:00 hodin - slavnostní zahájení výstavy FOTOGRAFIE Z ANGLIE/ PHOTOGRAPHS FROM ENGLAND/ 1969- 70, 1973, která proběhne za účasti autora v Galerii...
zítra
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 22. 3. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
zítra
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 22. 3. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
zítra
Jarní koncert cimbálových muzik v divadle zámku Valtice
Valtice (zámek)
čt 22. 3. 2018 (17:00 – 23:45)
Ve čtvrtek 22. března se zámeckém divadle uskuteční Jarní koncert cimbálových muzik z Valtic, začátek koncertu je v 17:00, po koncertu následuje beseda u cimbálu ve foyer divadla. Možnost zakoupení...
23/3
Noc s Andersenem na zámku Kynžvart
Kynžvart (zámek)
pá 23. 3. 2018
Tradiční akce pro děti zaměřená na knihovny a dětské knížky. Akce je pořádána ve spolupráci s městskou knihovnou Lázně Kynžvart. Na programu je čtení pohádky Cínový vojáček a poté se děti vypraví na...
23/3
Benefiční koncert pro dobřanské varhany na zámku Nebílovy
Nebílovy (zámek)
pá 23. 3. 2018 (18:00 – 23:45)
Dnes nefunkční varhany v krásné barokní skříni na kůru dobřanského kostela volají po naplnění mimořádné příležitosti: skříň rekonstruovat a vestavět do ní nový, jedinečný nástroj, který bude...
24/3
Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic
Hrádek u Nechanic (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředíVe velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále vám prozradíme, jak...
24/3
Zahájení návštěvnické sezóny na zámku v Libochovicích
Libochovice (zámek)
so 24. 3. 2018 – ne 25. 3. 2018
Po celý víkend budou interiéry zámku zpřístupněny veřejnosti.
24/3
Velikonoce v Zubrnicích 2018
Zubrnice (skanzen)
so 24. 3. 2018 – ne 25. 3. 2018
Přijeďtě přivítat jaro do Zubrnic! Zpívat a tančit v sobotu k nám přijede folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy a v neděli Horačky. Pro děti zahraje v sobotu pohádku Divadlo Tondy Novotného a v...
24/3
Šermířský turnaj o pohár Zuzanky Stiassni ve vile Stiassni
vila Stiassni
so 24. 3. 2018 (10:00 – 18:00)
První ročník šermířského turnaje v klasickém šermu kordem, ve kterém své síly změří dvacítka šermířů i šermířek z České republiky a ze Slovenska. Vítěz získá pohár Zuzany Stiassni, které je celý...
24/3
Sázavský klášter – předsezonní prohlídky k 965. výročí...
Sázava (klášter)
so 24. 3. 2018 (10:30 – 14:30)
Pro nedočkavé poutníky, výletníky a příznivce sv. Prokopa otevíráme jeho klášter ještě před začátkem sezony: přijďte v sobotu 24. března nebo v neděli 25. března na první letošní prohlídky, kterými...
24/3
Projekce filmového dokumentu Květná zahrada rukama...
Kroměříž (zámek)
so 24. 3. 2018 (13:00 – 13:30)
V rámci výstavy Kamélie dell´arte budete mít možnost podívat se na nový dokument, který byl dokončen v roce 2017 a je věnovaný zahradnickému řemeslu v Květné zahradě. Proč ta či ona část zahrady není...
24/3
Zimní prohlídky na zámku Valtice
Valtice (zámek)
so 24. 3. 2018 (14:00 – 23:45)
Oblíbené zimní prohlídky zámecké kaple a divadla! Každou sobotu v únoru a březnu, začátek ve 14:00 nebo 15:30. Zimní okruh začíná vždy v sobotu ve 14:00 a 15:30 v zámecké kapli, kde proběhne prohlídka...
24/3
Zimní prohlídky na zámku Valtice
Valtice (zámek)
so 24. 3. 2018 (15:30 – 23:45)
Oblíbené zimní prohlídky zámecké kaple a divadla! Každou sobotu v únoru a březnu, začátek ve 14:00 nebo 15:30. Zimní okruh začíná vždy v sobotu ve 14:00 a 15:30 v zámecké kapli, kde proběhne prohlídka...
24/3
PLAISIRS DE MUSIQUE: La festa v Květné zahradě v Kroměříži
Kroměříž (zámek)
so 24. 3. 2018 (17:00 – 23:45)
Vyvrcholením výstavy Kamélie dell´arte bude koncert barokní a renesanční hudby s květinovou detektivní záletkou v podání uměleckého souboru Plaisirs de Musique. Hudební vystoupení La festa si ve...
25/3
Velikonoční jarmark na nádvoří zámku Dačice
Dačice (zámek)
ne 25. 3. 2018 (10:00 – 16:00)
V neděli 25. března 2018 se na nádvoří dačického zámku uskuteční tradiční Velikonoční jarmark pořádaný Městským muzeem a galerií Dačice. Na prodej budou nabízeny kraslice, pomlázky, perníky,...
25/3
Komentované prohlídky výstavy Kamélie dell´arte
Kroměříž (zámek)
ne 25. 3. 2018 (11:00 – 23:45)
Oblíbené komentované prohlídky výstavy kamélií si nenechejte ujít. Každou neděli vás provede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. Během prohlídek se dozvíte zajímavé...
25/3
Komentované prohlídky výstavy Kamélie dell´arte
Kroměříž (zámek)
ne 25. 3. 2018 (14:00 – 23:45)
Oblíbené komentované prohlídky výstavy kamélií si nenechejte ujít. Každou neděli vás provede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. Během prohlídek se dozvíte zajímavé...
27/3
Renesance v Litomyšli – květinová výstava
Litomyšl (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
Státní zámek Litomyšl připravil od 16. 3. do 2. 4. 2018 výstavu Renesance v Litomyšli – květinovou výstavu k 450. narozeninám zámku (1568–2018). Uskuteční se v jediných dochovaných renesančních...
27/3
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 27. 3. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
27/3
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 27. 3. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
28/3
Velikonoční prohlídky dačického zámku pro školy
Dačice (zámek)
st 28. 3. 2018 – čt 29. 3. 2018
O velikonočních prohlídkách si návštěvníci mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující klasické zámecké informace promíchané s velikonočními. Děti se dozví,...
28/3
Velikonoční výstava na zámku v Ploskovicích 28. 3. - 1. 4....
Ploskovice (zámek)
st 28. 3. 2018 – ne 1. 4. 2018
Velikonoční výstavu již tradičně připravuje Klub šikovných rukou litoměřického regionu. Na výstavě se návštěvníci mohou těšit na ručně vyráběné velikonoční dekorace.
29/3
Tulipomanie
Buchlovice (zámek)
čt 29. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Ve dnech 29. 3. – 2. 4. 2018 se na zámku v Buchlovicích uskuteční tradiční výstava řezaných tulipánů s názvem Tulipomanie. V interiérech zámku budou k vidění květinové dekorace a v Sala terreně...
29/3
Ve znamení tří deklarací / Šlechta v letech nacistického...
Třeboň (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských...
29/3
Velikonoce na zámku v Telči
Telč (zámek)
čt 29. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Turistická sezóna na zámku v Telči bude zahájena ve čtvrtek 29. března 2018. Zpřístupněn bude I. prohlídkový okruh - renesanční sály a zámecká galerie s expozicí Pyšná princezna - obě expozice...
29/3
Cesta na hrad Švihov na dětskou prohlídku
Švihov (hrad)
čt 29. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Prohlídka ŠVIHOV PRO DĚTI je určen pro dospělé s dětmi ve věku od 4 do 10 let. Prohlídka je plná poznávání a plnění úkolů, děti obdrží doplňovačku s omalovánkou a malou sladkou odměnu za pozornost a...
29/3
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 29. 3. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
29/3
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 29. 3. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
29/3
Velikonoční koncert na zámku Duchcov
Duchcov (zámek)
čt 29. 3. 2018 (19:00 – 23:45)
Laubovo trio vzniklo v Praze roku 2013 a hraje ve složení Luděk Růžička (housle), Martin Havelík (violoncello), Richard Reiprich (klavír). Soubor je složen z renomovaných komorních hráčů mladé...
30/3
Velikonoce na hradě Bouzov
Bouzov (hrad)
pá 30. 3. 2018 – so 31. 3. 2018
Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem. Čekají na Vás velikonoční dekorace na prohlídkové trase. Na I. nádvoří pro Vás máme připravenou výtvarnou dílnu. Dílna bude otevřena od 11:00 do 15:00 hodin.
30/3
Velikonoční jarmark na zámku Žleby
Žleby (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Od Velkého pá tku až po Velikonoční pondělí na vás budou čekat řemeslníci a obchodníci z nejrůznějších koutů naší vlasti, aby předvedli své řemeslo a nabídli ke koupi zajímavé výrobky či nejrůznější...
30/3
Velikonoční prohlídky na zámku Žleby
Žleby (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Velikonoční prohlídka jarně vyzdobeným honosným sídlem potěší malé i velké milovníky netradičních zámeckých prohlídek. Povídání během prohlídek bude laděno ve velikonočním duchu. Součást í Velikonoc...
30/3
Velikonoční výzdoba opočenského zámku
Opočno (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Prohlídky expozic nazdobených v duchu a se symboly velikonočních svátků. Velikonoční výzdobu je možné zhlédnout pouze v rámci prohlídek v návštěvní době zámku. Vstupné se akcí nenavyšuje.
30/3
Zahájení návštěvnické sezóny na zámku Velké Losiny
Velké Losiny (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Brány zámku Velké Losiny se poprvé v roce 2018 otevírají návštěvníkům. Prohlídkové místnosti doplní jarní květinové aranžmá.
30/3
Velikonoce na zámku Jánský Vrch v Javorníku
Jánský Vrch (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Správa zámku Jánský Vrch vás srdečně zve naVelikonoce na zámku30. 3. – 2. 4. 2018 SobotaVelikonočně vyzdobené interiéry zámku s kulturním programem: minikoncert, velikonoční zvyky a symbolika, ukázky...
30/3
Velikonoce na státním zámku Rájec nad Svitavou
Rájec nad Svitavou (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Místnosti reprezentačního přízemí vyzdobí květinová aranžmá a dekorace s velikonočními motivy. Výstava je součástí prohlídkové trasy I. Reprezentační prostory zámku. Otevírací doba: 9:00–16:00...
30/3
Velikonoce na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Velikonoce na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou Velikonoce se slaví jako největší křesťanský svátek. Slovanům a Germánům splynul tento svátek s původním pohanským svátkem oslav jara, proto jsou...
30/3
Odemykání náchodského zámku s Ottaviem a jeho manželkou
Náchod (zámek)
pá 30. 3. 2018 (10:00 – 14:00)
Během prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů představí návštěvníkům své honosné sídlo sám kníže Ottavio Piccolomini a slavnostně tak „odemkne“ letošní návštěvní sezonu. Na závěr zazní ukázka...
30/3
Knížecí Velikonoce na Křivoklátě
Křivoklát (hrad)
pá 30. 3. 2018 – ne 1. 4. 2018
Jako tradičně si budete moci prohlédnout širokou nabídku zboží na velikonočním jarmarku, ochutnat mnoho dobrot a užít si celodenní program na I. nádvoří. O hudební a taneční prvek se postarají...
30/3
Velikonoční prohlídky dačického zámku
Dačice (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
O velikonočních prohlídkách si návštěvníci mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující jak klasické zámecké informace, tedy o architektuře, vybavení a...
30/3
Velikonoční prohlídky zámku v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec (zámek)
pá 30. 3. 2018 – ne 1. 4. 2018
Brány Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec se v letošním roce návštěvníkům otevřou na Velký pátek, 30. března. Dle úspěšné tradice posledních let budou návštěvníci moci navštívit I. prohlídkovou...
30/3
Velikonoce na zámku Hradec nad Moravicí – 30. 3. – 29. 4....
Hradec nad Moravicí (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Prohlídky zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a výkladem se symbolickou tématikou, zahájíme dne 30. 3. – 29. 4. 2018 (v měsíci dubnu o víkendech, ve všední dny na základě telefonické...
30/3
Velikonoce na zámku – zahájení sezóny na Duchcově
Duchcov (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Prohlídky zámku s drobným velikonočním překvapením pro děti.
30/3
TULIPÁNY A KVĚTY JARA, výstava 2018
Bučovice (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Tradiční jarní květinová výstava v historických sálech zámku je součástí prohlídkové trasy. Výše vstupného se řídí tzv. mimořádným okruhem.
30/3
Výstava obrazů výtvarníka Gennadije Avdějeva na zámku...
Duchcov (zámek)
výstava | dlouhodobá akce
Webové stránky.
30/3
Od masopustu do Velikonoc - zvyky a tradice nejen v Nových...
Nové Hrady (hrad)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
Zvyky a tradice nejen na Novohradsku od masopustu do Velikonoc. Speciální prohlídky zaměřené na trávení velikonočních svátků na přelomu 19. a 20. století na hradu, zámku i v chalupě. Od Velkého pátku...
30/3
Velikonoce 2018 na Horšovském Týně
Horšovský týn (zámek)
pá 30. 3. 2018 – po 2. 4. 2018
V letošním roce zahajujeme sezonu již na Velikonoční svátky. Otevřeno máme každý den od 30. 3. do 2. 4. od 10 do 16 hodin. Polední pauza od 12:15 do 12:45 hod. Můžete se těšit na klasické prohlídky a...
30/3
Velikonoční prohlídky pro děti a otevření zámku Kynžvart
Kynžvart (zámek)
pá 30. 3. 2018 (14:00 – 14:30)
Otevřením zámku Kynžvart na Velký pátek správa zámku zahajuje novou sezónu 2018. Na zámku budou probíhat dětské prohlídky s velikoniční pohádkou ve vybraných časech. Standartní prohlídky okruhu...
30/3
Velikonoční prohlídky pro děti a otevření zámku Kynžvart
Kynžvart (zámek)
pá 30. 3. 2018 (15:00 – 15:30)
Otevřením zámku Kynžvart na Velký pátek správa zámku zahajuje novou sezónu 2018. Na zámku budou probíhat dětské prohlídky s velikoniční pohádkou ve vybraných časech. Standartní prohlídky okruhu...
30/3
Velikonoční prohlídky pro děti a otevření zámku Kynžvart
Kynžvart (zámek)
pá 30. 3. 2018 (16:00 – 16:30)
Otevřením zámku Kynžvart na Velký pátek správa zámku zahajuje novou sezónu 2018. Na zámku budou probíhat dětské prohlídky s velikoniční pohádkou ve vybraných časech. Standartní prohlídky okruhu...
31/3
Velikonoce v Hanáckém skanzenu
Hanácké skanzen
so 31. 3. 2018
31/3
Pohádkové Velikonoce na Krásném Dvoře
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
so 31. 3. 2018 (10:00 – 16:00)
Během Pohádkových Velikonoc vystoupí kapela Čáry Máry či žáci ZUŠ Podbořany, pohádková divadelní představení zahrají Divadýlko Kuba z Plzně a Jitřenka ze Žatce. Tradiční jarmark na zámeckém nádvoří...
31/3
Velikonoce na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
oživené prohlídky | dlouhodobá akce
O víkendech od 31. března do 8. dubna se mohou návštěvníci těšit na velikonočně vyzdobený zámek. Pro děti je přichystána soutěž pod názvem „Malujeme velikonoční vajíčko“, při které mohou vyhrát krásnou...
31/3
Speciální prohlídka v doprovodu knížecí rodiny
Křivoklát (hrad)
so 31. 3. 2018 (14:30 – 16:00)
Provázet Vás budou zaměstnanci SH Křivoklát v dobových kostýmech! Posledními soukromými majiteli hradu byli Fürstenberkové. Vlastnili hrad od roku 1733 do roku 1929, kdy došlo k prodeji majetku...
31/3
Vernisáž výstavy Architektonické tvarosloví Hané
Hanácké skanzen
so 31. 3. 2018 (15:00 – 23:45)
1/4
Velikonoce na hradě Bouzov
Bouzov (hrad)
ne 1. 4. 2018 – po 2. 4. 2018
Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem. Čekají na Vás velikonoční dekorace na prohlídkové trase. Na I. nádvoří pro Vás máme připravenou výtvarnou dílnu. Dílna bude otevřena od 11:00 do 15:00 hodin.
1/4
Speciální prohlídka v doprovodu knížecí rodiny
Křivoklát (hrad)
ne 1. 4. 2018 (14:30 – 16:00)
Provázet Vás budou zaměstnanci SH Křivoklát v dobových kostýmech! Posledními soukromými majiteli hradu byli Fürstenberkové. Vlastnili hrad od roku 1733 do roku 1929, kdy došlo k prodeji majetku...
3/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 3. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
3/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 3. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
5/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 5. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
5/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 5. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
7/4
Velikonoce na zámku Hradec nad Moravicí – 30. 3. – 29. 4....
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 7. 4. 2018 – ne 8. 4. 2018
Prohlídky zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a výkladem se symbolickou tématikou, zahájíme dne 30. 3. – 29. 4. 2018 (v měsíci dubnu o víkendech, ve všední dny na základě telefonické...
10/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 10. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
10/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 10. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
12/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 12. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
12/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 12. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
14/4
Velikonoce na zámku Hradec nad Moravicí – 30. 3. – 29. 4....
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 14. 4. 2018 – ne 15. 4. 2018
Prohlídky zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a výkladem se symbolickou tématikou, zahájíme dne 30. 3. – 29. 4. 2018 (v měsíci dubnu o víkendech, ve všední dny na základě telefonické...
17/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 17. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
17/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 17. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
19/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 19. 4. 2018 (0:00 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
19/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 19. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
21/4
Velikonoce na zámku Hradec nad Moravicí – 30. 3. – 29. 4....
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 21. 4. 2018 – ne 22. 4. 2018
Prohlídky zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a výkladem se symbolickou tématikou, zahájíme dne 30. 3. – 29. 4. 2018 (v měsíci dubnu o víkendech, ve všední dny na základě telefonické...
24/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 24. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
24/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
út 24. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
26/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 26. 4. 2018 (12:45 – 13:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
26/4
Prohlídka zámeckých interiérů Metternichů, muzea a slavného...
Kynžvart (zámek)
čt 26. 4. 2018 (14:45 – 15:00)
Zámek Kynžvart se znovu otevírá i v netradiční otevírací dobu – v únoru, březnu a dubnu – formou prohlídky zámeckých interiérů Metternichů, zámeckého muzea a slavného kabinetu kuriozit. Prohlídka se...
28/4
Velikonoce na zámku Hradec nad Moravicí – 30. 3. – 29. 4....
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 28. 4. 2018 – ne 29. 4. 2018
Prohlídky zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a výkladem se symbolickou tématikou, zahájíme dne 30. 3. – 29. 4. 2018 (v měsíci dubnu o víkendech, ve všední dny na základě telefonické...
1/10
Exoti patří do skleníku
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Délka: 120 minJak chutnala zlatá jablka Hesperidek? Co je vavřín a co bobkový list? A jsme vlastně v oranžerii nebo ve skleníku? Každopádně se tam ale seznámíme s exotickými chutěmi, vůněmi i...
15/10
Sladký život citrusů
Veltrusy (zámek)
pro školy | dlouhodobá akce
Cílová skupina: děti ve věku 4–8 letCitronová holčička Nela alias Citro- Nela se jednoho dne probudila v obchodě obklopena dalšími citrony. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzali....

Akce pořadatele, které již nestihnete

út 20. 3. 2018 – út 20. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
út 20. 3. 2018 – út 20. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 18. 3. 2018 – ne 18. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 18. 3. 2018 – ne 18. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 18. 3. 2018 – ne 18. 3. 2018
Jindřichův Hradec (zámek)
ne 18. 3. 2018 – ne 18. 3. 2018
Sázava (klášter)
pá 16. 3. 2018 – ne 18. 3. 2018
Litomyšl (zámek)
so 17. 3. 2018 – so 17. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 17. 3. 2018 – so 17. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 17. 3. 2018 – so 17. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
pá 16. 3. 2018 – pá 16. 3. 2018
vila Stiassni
čt 15. 3. 2018 – čt 15. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 15. 3. 2018 – čt 15. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
út 13. 3. 2018 – út 13. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
út 13. 3. 2018 – út 13. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 11. 3. 2018 – ne 11. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 11. 3. 2018 – ne 11. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
vila Stiassni
so 10. 3. 2018 – so 10. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
čt 8. 3. 2018 – čt 8. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 8. 3. 2018 – čt 8. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
út 6. 3. 2018 – út 6. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
út 6. 3. 2018 – út 6. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 4. 3. 2018 – ne 4. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 4. 3. 2018 – ne 4. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 4. 3. 2018 – ne 4. 3. 2018
Kladruby (klášter benediktinů)
so 3. 3. 2018 – so 3. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 3. 3. 2018 – so 3. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 3. 3. 2018 – so 3. 3. 2018
Valtice (zámek)
so 3. 3. 2018 – so 3. 3. 2018
Karlštejn (hrad)
so 3. 3. 2018 – so 3. 3. 2018
Kroměříž (zámek)
čt 1. 3. 2018 – čt 1. 3. 2018
Valtice (zámek)
čt 1. 3. 2018 – čt 1. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 1. 3. 2018 – čt 1. 3. 2018
Kynžvart (zámek)
st 28. 2. 2018 – st 28. 2. 2018
Valtice (zámek)
út 27. 2. 2018 – út 27. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 27. 2. 2018 – út 27. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 25. 2. 2018 – ne 25. 2. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 25. 2. 2018 – ne 25. 2. 2018
Kroměříž (zámek)
ne 25. 2. 2018 – ne 25. 2. 2018
kostel sv. Víta v Zahrádce
so 24. 2. 2018 – so 24. 2. 2018
Křivoklát (hrad)
so 24. 2. 2018 – so 24. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 24. 2. 2018 – so 24. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 24. 2. 2018 – so 24. 2. 2018
Kroměříž (zámek)
pá 23. 2. 2018 – pá 23. 2. 2018
Valtice (zámek)
čt 22. 2. 2018 – čt 22. 2. 2018
Bečov nad Teplou (hrad)
čt 22. 2. 2018 – čt 22. 2. 2018
Kroměříž (zámek)
čt 22. 2. 2018 – čt 22. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 22. 2. 2018 – čt 22. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 20. 2. 2018 – út 20. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 20. 2. 2018 – út 20. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
so 17. 2. 2018 – so 17. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 17. 2. 2018 – so 17. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 17. 2. 2018 – so 17. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 17. 2. 2018 – so 17. 2. 2018
Karlštejn (hrad)
čt 15. 2. 2018 – čt 15. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 15. 2. 2018 – čt 15. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 13. 2. 2018 – út 13. 2. 2018
Zlatá Koruna (klášter)
út 13. 2. 2018 – út 13. 2. 2018
Betlém Hlinsko
út 13. 2. 2018 – út 13. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 13. 2. 2018 – út 13. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
so 10. 2. 2018 – so 10. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 10. 2. 2018 – so 10. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 10. 2. 2018 – so 10. 2. 2018
selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
čt 8. 2. 2018 – čt 8. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 8. 2. 2018 – čt 8. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
st 7. 2. 2018 – st 7. 2. 2018
Kroměříž (zámek)
út 6. 2. 2018 – út 6. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
út 6. 2. 2018 – út 6. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 4. 2. 2018 – ne 4. 2. 2018
Kladruby (klášter benediktinů)
so 3. 2. 2018 – so 3. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 3. 2. 2018 – so 3. 2. 2018
Valtice (zámek)
so 3. 2. 2018 – so 3. 2. 2018
Valtice (zámek)
pá 2. 2. 2018 – pá 2. 2. 2018
Landštejn (zřícenina hradu)
čt 1. 2. 2018 – čt 1. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 1. 2. 2018 – čt 1. 2. 2018
Kynžvart (zámek)
ne 28. 1. 2018 – ne 28. 1. 2018
Valtice (zámek)
so 27. 1. 2018 – so 27. 1. 2018
vila Stiassni
so 27. 1. 2018 – so 27. 1. 2018
Valtice (zámek)
so 27. 1. 2018 – so 27. 1. 2018
Veselý Kopec (skanzen)
so 27. 1. 2018 – so 27. 1. 2018
Zubrnice (skanzen)
pá 26. 1. 2018 – pá 26. 1. 2018
vila Stiassni
čt 25. 1. 2018 – čt 25. 1. 2018
Důl Michal
čt 25. 1. 2018 – čt 25. 1. 2018
Kynžvart (zámek)
čt 25. 1. 2018 – čt 25. 1. 2018
Kynžvart (zámek)
so 6. 1. 2018 – so 6. 1. 2018
Kladruby (klášter benediktinů)
so 6. 1. 2018 – so 6. 1. 2018
Švihov (hrad)
po 1. 1. 2018 – po 1. 1. 2018
Kunětická Hora (hrad)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
so 30. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Vizovice (zámek)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Lysice (zámek)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Bouzov (hrad)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Bečov nad Teplou (hrad)
st 27. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Sychrov (zámek)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Bečov nad Teplou (hrad)
ne 31. 12. 2017 – ne 31. 12. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 28. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Třeboň (zámek)
so 30. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
čt 28. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Třeboň (zámek)
st 27. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Telč (zámek)
so 30. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Červená Lhota (zámek)
so 30. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
st 27. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Švihov (hrad)
st 27. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Švihov (hrad)
so 30. 12. 2017 – so 30. 12. 2017
Kynžvart (zámek)
pá 29. 12. 2017 – pá 29. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
pá 29. 12. 2017 – pá 29. 12. 2017
Křivoklát (hrad)
pá 29. 12. 2017 – pá 29. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
pá 29. 12. 2017 – pá 29. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
čt 28. 12. 2017 – čt 28. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
st 27. 12. 2017 – st 27. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
st 27. 12. 2017 – st 27. 12. 2017
Karlštejn (hrad)
út 26. 12. 2017 – st 27. 12. 2017
Bouzov (hrad)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Kladruby (klášter benediktinů)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Kladruby (klášter benediktinů)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Sychrov (zámek)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Sychrov (zámek)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
so 23. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Vizovice (zámek)
po 25. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
út 26. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Buchlov (hrad)
so 23. 12. 2017 – út 26. 12. 2017
Slatiňany (zámek)
po 25. 12. 2017 – po 25. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
po 25. 12. 2017 – po 25. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
po 25. 12. 2017 – po 25. 12. 2017
Lysice (zámek)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Bouzov (hrad)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Mníšek pod Brdy (zámek)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Horšovský týn (zámek)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Telč (zámek)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Kladruby (klášter benediktinů)
ne 24. 12. 2017 – ne 24. 12. 2017
Český Krumlov (zámek)
so 23. 12. 2017 – so 23. 12. 2017
Český Krumlov (zámek)
so 23. 12. 2017 – so 23. 12. 2017
Lipnice nad Sázavou (hrad)
so 23. 12. 2017 – so 23. 12. 2017
Červené Poříčí (zámek)
so 23. 12. 2017 – so 23. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
pá 22. 12. 2017 – pá 22. 12. 2017
Ploskovice (zámek)
pá 22. 12. 2017 – pá 22. 12. 2017
Křivoklát (hrad)
pá 22. 12. 2017 – pá 22. 12. 2017
Lipnice nad Sázavou (hrad)
čt 21. 12. 2017 – čt 21. 12. 2017
Třeboň (zámek)
po 18. 12. 2017 – čt 21. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
čt 21. 12. 2017 – čt 21. 12. 2017
Zlatá Koruna (klášter)
st 20. 12. 2017 – st 20. 12. 2017
Valtice (zámek)
st 20. 12. 2017 – st 20. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
út 19. 12. 2017 – út 19. 12. 2017
Třeboň (zámek)
út 19. 12. 2017 – út 19. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
ne 17. 12. 2017 – po 18. 12. 2017
Telč (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Stekník (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Kladruby (klášter benediktinů)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Valtice (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Karlštejn (hrad)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Ploskovice (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Karlštejn (hrad)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Křivoklát (hrad)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Karlštejn (hrad)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Kunštát (zámek)
st 13. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Ploskovice (zámek)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Hamousův statek
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Nové Hrady (hrad)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Grabštejn (hrad)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Zákupy (zámek)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
so 16. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
Slatiňany (zámek)
ne 17. 12. 2017 – ne 17. 12. 2017
vila Stiassni
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
vila Stiassni
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Hanácké skanzen
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Kuks (zámek)
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Zákupy (zámek)
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Lipnice nad Sázavou (hrad)
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Zákupy (zámek)
so 16. 12. 2017 – so 16. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
po 11. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
pá 15. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Kladruby (klášter benediktinů)
pá 15. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Český Krumlov (zámek)
pá 15. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Valeč (zámek)
pá 15. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
út 12. 12. 2017 – pá 15. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
čt 14. 12. 2017 – čt 14. 12. 2017
Třeboň (zámek)
st 13. 12. 2017 – st 13. 12. 2017
Valtice (zámek)
st 13. 12. 2017 – st 13. 12. 2017
Český Krumlov (zámek)
út 12. 12. 2017 – út 12. 12. 2017
Třeboň (zámek)
út 12. 12. 2017 – út 12. 12. 2017
Kroměříž (zámek)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Duchcov (zámek)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Kozel (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Jindřichův Hradec (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Křivoklát (hrad)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Lipnice nad Sázavou (hrad)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Žleby (zámek)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Zubrnice (skanzen)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Veselý Kopec (skanzen)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Kunštát (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Hamousův statek
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
ne 10. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Frýdlant v Čechách (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Bítov (hrad)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Nové Hrady (hrad)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Křivoklát (hrad)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Grabštejn (hrad)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Zákupy (zámek)
so 9. 12. 2017 – ne 10. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Kynžvart (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Žleby (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
vila Stiassni
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Březnice (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Rábí (hradní zřícenina)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
kostel sv. Víta v Zahrádce
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Slatiňany (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Slatiňany (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Kroměříž (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Frýdlant v Čechách (zámek)
so 9. 12. 2017 – so 9. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
po 4. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
po 4. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Jánský Vrch (zámek)
pá 8. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
pá 8. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
pá 8. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Kroměříž (zámek)
pá 8. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
út 5. 12. 2017 – pá 8. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
čt 7. 12. 2017 – čt 7. 12. 2017
Třeboň (zámek)
čt 7. 12. 2017 – čt 7. 12. 2017
Kroměříž (zámek)
čt 7. 12. 2017 – čt 7. 12. 2017
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
čt 7. 12. 2017 – čt 7. 12. 2017
Konopiště (zámek)
čt 7. 12. 2017 – čt 7. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
st 6. 12. 2017 – st 6. 12. 2017
Duchcov (zámek)
st 6. 12. 2017 – st 6. 12. 2017
vila Stiassni
út 5. 12. 2017 – út 5. 12. 2017
Třeboň (zámek)
út 5. 12. 2017 – út 5. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
út 5. 12. 2017 – út 5. 12. 2017
Ratibořice (zámek)
po 4. 12. 2017 – po 4. 12. 2017
Valtice (zámek)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Zlatá Koruna (klášter)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Valtice (zámek)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Valtice (zámek)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Náměšť nad Oslavou (zámek)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Karlštejn (hrad)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Žleby (zámek)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Kunštát (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Jánský Vrch (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Hamousův statek
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Hradec nad Moravicí (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Buchlovice (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Nové Hrady (hrad)
ne 3. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Grabštejn (hrad)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Zákupy (zámek)
so 2. 12. 2017 – ne 3. 12. 2017
Hořovice (nový zámek)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Telč (zámek)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Grabštejn (hrad)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Rábí (hradní zřícenina)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
so 2. 12. 2017 – so 2. 12. 2017
Šternberk (státní hrad)
po 27. 11. 2017 – pá 1. 12. 2017
Veltrusy (zámek)
pá 1. 12. 2017 – pá 1. 12. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
út 28. 11. 2017 – pá 1. 12. 2017
Žleby (zámek)
čt 30. 11. 2017 – čt 30. 11. 2017
Třeboň (zámek)
čt 30. 11. 2017 – čt 30. 11. 2017
vila Stiassni
čt 30. 11. 2017 – čt 30. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
po 27. 11. 2017 – čt 30. 11. 2017
Náchod (zámek)
út 28. 11. 2017 – út 28. 11. 2017
Třeboň (zámek)
út 28. 11. 2017 – út 28. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
út 28. 11. 2017 – út 28. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Ploskovice (zámek)
so 25. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Žleby (zámek)
so 25. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Žleby (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Kuks (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Kunštát (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Karlštejn (hrad)
pá 24. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Náchod (zámek)
so 25. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Veltrusy (zámek)
so 25. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Zákupy (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
Ploskovice (zámek)
ne 26. 11. 2017 – ne 26. 11. 2017
vila Stiassni
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Valtice (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Konopiště (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Sázava (klášter)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Veltrusy (zámek)
so 25. 11. 2017 – so 25. 11. 2017
Kuks (zámek)
pá 24. 11. 2017 – pá 24. 11. 2017
Náchod (zámek)
čt 23. 11. 2017 – čt 23. 11. 2017
Třeboň (zámek)
čt 23. 11. 2017 – čt 23. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 23. 11. 2017 – čt 23. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
út 21. 11. 2017 – út 21. 11. 2017
Třeboň (zámek)
út 21. 11. 2017 – út 21. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
út 21. 11. 2017 – út 21. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
po 20. 11. 2017 – po 20. 11. 2017
Valtice (zámek)
po 20. 11. 2017 – po 20. 11. 2017
Hluboká nad Vltavou (zámek)
ne 19. 11. 2017 – ne 19. 11. 2017
Kuks (zámek)
pá 17. 11. 2017 – ne 19. 11. 2017
Sychrov (zámek)
pá 17. 11. 2017 – ne 19. 11. 2017
Zákupy (zámek)
pá 17. 11. 2017 – so 18. 11. 2017
Plasy (klášter)
so 18. 11. 2017 – so 18. 11. 2017
Stekník (zámek)
so 18. 11. 2017 – so 18. 11. 2017
Bouzov (hrad)
so 18. 11. 2017 – so 18. 11. 2017
Kuks (zámek)
so 18. 11. 2017 – so 18. 11. 2017
Hluboká nad Vltavou (zámek)
pá 17. 11. 2017 – pá 17. 11. 2017
Bouzov (hrad)
pá 17. 11. 2017 – pá 17. 11. 2017
Sázava (klášter)
pá 17. 11. 2017 – pá 17. 11. 2017
Zákupy (zámek)
pá 17. 11. 2017 – pá 17. 11. 2017
Kuks (zámek)
čt 16. 11. 2017 – čt 16. 11. 2017
Třeboň (zámek)
čt 16. 11. 2017 – čt 16. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 16. 11. 2017 – čt 16. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
st 15. 11. 2017 – st 15. 11. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
út 14. 11. 2017 – út 14. 11. 2017
Třeboň (zámek)
út 14. 11. 2017 – út 14. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
po 13. 11. 2017 – po 13. 11. 2017
Šternberk (státní hrad)
ne 12. 11. 2017 – ne 12. 11. 2017
Valtice (zámek)
so 11. 11. 2017 – ne 12. 11. 2017
Křivoklát (hrad)
so 11. 11. 2017 – ne 12. 11. 2017
Rájec nad Svitavou (zámek)
ne 12. 11. 2017 – ne 12. 11. 2017
vila Stiassni
so 11. 11. 2017 – so 11. 11. 2017
Šternberk (státní hrad)
so 11. 11. 2017 – so 11. 11. 2017
Hořovice (nový zámek)
so 11. 11. 2017 – so 11. 11. 2017
Šternberk (státní hrad)
so 11. 11. 2017 – so 11. 11. 2017
Hluboká nad Vltavou (zámek)
so 11. 11. 2017 – so 11. 11. 2017
Valtice (zámek)
čt 9. 11. 2017 – čt 9. 11. 2017
Třeboň (zámek)
čt 9. 11. 2017 – čt 9. 11. 2017
Frýdlant v Čechách (zámek)
čt 9. 11. 2017 – čt 9. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 9. 11. 2017 – čt 9. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
st 8. 11. 2017 – st 8. 11. 2017
Konopiště (zámek)
út 7. 11. 2017 – út 7. 11. 2017
Třeboň (zámek)
út 7. 11. 2017 – út 7. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
út 7. 11. 2017 – út 7. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
so 4. 11. 2017 – ne 5. 11. 2017
Zahrady pod Pražským hradem
so 4. 11. 2017 – ne 5. 11. 2017
Zákupy (zámek)
so 4. 11. 2017 – so 4. 11. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
so 4. 11. 2017 – so 4. 11. 2017
Hluboká nad Vltavou (zámek)
so 4. 11. 2017 – so 4. 11. 2017
Landštejn (zřícenina hradu)
pá 3. 11. 2017 – pá 3. 11. 2017
Veltrusy (zámek)
pá 3. 11. 2017 – pá 3. 11. 2017
Benešov nad Ploučnicí (zámek)
čt 2. 11. 2017 – čt 2. 11. 2017
Třeboň (zámek)
čt 2. 11. 2017 – čt 2. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 2. 11. 2017 – čt 2. 11. 2017
Kynžvart (zámek)
st 1. 11. 2017 – st 1. 11. 2017
Důl Michal
út 31. 10. 2017 – út 31. 10. 2017
Plasy (klášter)
út 31. 10. 2017 – út 31. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
út 31. 10. 2017 – út 31. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Raduň (zámek)
čt 26. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Bouzov (hrad)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Zahrady pod Pražským hradem
ne 29. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Horšovský týn (zámek)
ne 29. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Velké Březno (nový zámek)
pá 27. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Valtice (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Žleby (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Horšovský týn (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 26. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
ne 29. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Litomyšl (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Jezeří (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Lemberk (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Mnichovo Hradiště (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Sychrov (zámek)
ne 29. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Landštejn (zřícenina hradu)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Švihov (hrad)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Stekník (zámek)
pá 27. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Jindřichův Hradec (zámek)
so 28. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
Mnichovo Hradiště (zámek)
ne 29. 10. 2017 – ne 29. 10. 2017
vila Stiassni
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Zlatá Koruna (klášter)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Nebílovy (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Velhartice (hrad)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Frýdlant v Čechách (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Krásný Dvůr u Podbořan (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Veltrusy (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
vila Stiassni
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Náchod (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Ploskovice (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Hrádek u Nechanic (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Křivoklát (hrad)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Trosky (hrad)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
kostel sv. Víta v Zahrádce
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Šternberk (státní hrad)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Litomyšl (zámek)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Nové Hrady (hrad)
so 28. 10. 2017 – so 28. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Velhartice (hrad)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Nové Hrady (hrad)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Libochovice (zámek)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Karlštejn (hrad)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Březnice (zámek)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Kratochvíle (zámek)
čt 26. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Bečov nad Teplou (hrad)
čt 26. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
Grabštejn (hrad)
pá 27. 10. 2017 – pá 27. 10. 2017
vila Stiassni
čt 26. 10. 2017 – čt 26. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 26. 10. 2017 – čt 26. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 26. 10. 2017 – čt 26. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
st 25. 10. 2017 – st 25. 10. 2017
Konopiště (zámek)
út 24. 10. 2017 – st 25. 10. 2017
Bečov nad Teplou (hrad)
út 24. 10. 2017 – út 24. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
út 24. 10. 2017 – út 24. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
ne 22. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Červená Lhota (zámek)
ne 22. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Jindřichův Hradec (zámek)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Zahrady pod Pražským hradem
ne 22. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Kozel (zámek)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Horšovský týn (zámek)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Lysice (zámek)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Landštejn (zřícenina hradu)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 21. 10. 2017 – ne 22. 10. 2017
Švihov (hrad)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Zahrady pod Pražským hradem
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Březnice (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Duchcov (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Sychrov (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Duchcov (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Kroměříž (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Kratochvíle (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Sázava (klášter)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Frýdlant v Čechách (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Český Krumlov (zámek)
so 21. 10. 2017 – so 21. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
pá 20. 10. 2017 – pá 20. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
pá 20. 10. 2017 – pá 20. 10. 2017
Karlštejn (hrad)
čt 19. 10. 2017 – čt 19. 10. 2017
Kroměříž (zámek)
čt 19. 10. 2017 – čt 19. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
čt 19. 10. 2017 – čt 19. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
st 18. 10. 2017 – st 18. 10. 2017
Bečov nad Teplou (hrad)
út 17. 10. 2017 – út 17. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
út 17. 10. 2017 – út 17. 10. 2017
Kynžvart (zámek)
ne 15. 10. 2017 – ne 15. 10. 2017
Nebílovy (zámek)