Skupina finančně podporuje činnost serveru, děkujeme.

Alla Danza
zapsaný spolek | založeno: 2006 | členů: 10

Rekonstrukce historických tanců, veřejná vystoupení i výuka:
- středověk (rekonstrukce pol. 15. století Francouzský dvorský styl; rekonstrukce 2. pol. 15. století Italský dvorský styl; scénicky rozverná lidová gotika včetně noční pochodňové verze)
- vrcholná renesance Rudolfinského dvora (rekonstrukce pol. 16. století Italské dvorské tance; Noční pochodňové představení ve stylu Italských renesančních tanců; ALLA GAURRA - komponované vystoupení, kde téma bitev, bojů, sporů a válek rozverně bují na pozadí italských dvorských renesančních tanců),
- anglické rané baroko (rekonstrukce 2. pol. 17. století nejen podle tanečního mistra Johna Playforda),
- francouzské dvorské baroko Krále slunce (rekonstrukce 17./18. století, francouzský styl La belle Dance Ludvíka XIV.)
- společenské tance z poloviny 19. století (český Biedermeier - rekonstrukce ve spolupráci s mezinárodní společností Societa di Danza
- výuka historických tanců pro veřejnost
- organizace a režie historických plesů
- aktivní oživení památkových objektů
- rekonstrukce historických tanců, dobová taneční stylizace pro film/ divadlo, včetně výuky...

Praha
okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

Působiště skupiny

kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Wikipedia

Nabídka profesionálních služeb

práce pro divadlo a film

Zaměření a období skupiny / spolku

dobové tance, ohňové vystoupení, fakír, válka o dědictví španělské, Rudolfínské období, období let 1868 - 1914, Prusko- Rakouská válka (1866), rokoko (18. stol.), baroko (17. stol. - 18. stol.), třicetiletá válka (1618 - 1648), renesance (15. stol. - 16. stol.), středověk pozdní, středověk vrcholný, středověk raný, husité

Program vystoupení

šití dobových kostýmů, módní přehlídka dobových oděvů, odborné semináře a přednášky, další atrakce pro děti, program na rauty, ..., večerní (noční) představení, vzdělávací pořady pro ZŠ, tance s prapory, naučný program, divadlo (s i bez šermu)

Fotografie skupiny

zobrazit další fotografie

Akce této skupiny

Tato skupina nepořádá žádné akce, které byste mohli ještě stihnout.

Alla Danza

Zdeněk Pospíšil

604 148 310
email: zd.posp@seznam.cz

Petra Marie Tůmová

Přidejte se k nám na Facebooku

Fakturační údaje

Alla Danza, z. s.
Augustinova 2084/27
148 00 Praha 4
ič:
27022285
info@alladanza.cz

Inzerce