Trasa A – Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)

stálé expozice | alchymie | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka.
Alchymistická laboratoř

Alchymie přišla do Evropy s příchodem Arabů, ačkoliv její původ je kladen až do starověkého Egypta. Největšího ohlasu a rozkvětu se dočkala v době renesance poté, co se přiklonila k farmacii a lékařství. Podobně jako císař Rudolf II., měli alchymisty u svého dvora i Vilém z Rožmberka a Petr Vok.

Laboratoř je tvořena krbem a pecí, která se používala pro metalurgické pokusy. Svým vzezřením laboratoř připomíná černou kuchyni. Neodmyslitelnou součástí laboratoře je i velké množství skleněných a hliněných baněk.
Kunstkomora

V kunstkomoře se setkáváme se sběratelskou aktivitou Petra Voka. Vystavené předměty ilustrují rozsah jeho sbírek, ve kterých se nacházely kompasy, navigačních přístroje, matematické instrumenty (hvězdný glóbus, triangl, hodiny aj.), nebeské sféry, dalekohledy, modely, hračky, stolní nádobí, růženec z korálů, architektonické makety, voskové plastiky, textil, koberce, skelety zvířat či portréty šlechticů.
Knihovna

Knihovna opět uvádí do sběratelské vášně posledního vladaře rožmberského dominia. Tato záliba Petra Voka byla odrazem tradice rodu, ale i jeho touhy po vzdělání. Šlechtické knihovny byly v té době obvykle skromné, neboť čítaly pouze jednotky či desítky knih. Knihovna Petra Voka, která měla společně s archivem a obrazárnou svou vlastní budovu, ukrývala na Třeboni 10 575 svazků.
Fraucimor

Vybavení fraucimoru poukazuje na urozenost tehdejších dvorních dam a na jejich záliby jako vyšívání či hra na hudební nástroje.
Jídelna

Jídelna je vybavena renesančním nábytkem, ale i sadou číší, pohárů a stolního nádobí typického pro 17. století.
Dvořanská světnice

Honosná dvořanská světnice vypovídá o urozenosti a mocenském vlivu posledních pánů z Rožmberka. Celému prostoru vévodí zrcadlová klenba, v jejímž středu je vymalován rožmberský jezdec.

Otevírací doba pokladny
Jako první vychází prohlídka trasy A.
Prohlídka se koná při minimálním počtu 5 osob.
LEDEN - ÚNOR / ST - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 11:00 a 14:00 (pouze trasa B)
BŘEZEN / ČT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 13:00 a 14:30 (pouze trasa B);
/ SO - NE a svátek / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 11:30, 13:30 a 15:00 (pouze trasa B)
DUBEN (mimo Velikonoční pondělí a Amaryllis a hudba)
/ ÚT - NE / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00
KVĚTEN / ÚT - NE a svátky / 9:15 – 15:30 (prohlídky od 9:30 v hodinových intervalech)
ČERVEN / ÚT - NE / 9:15 – 16:00 (prohlídky od 9:30 v půlhodinových intervalech)
ČERVENEC - SRPEN / PO - NE a svátky / 8:45 – 16:30 (prohlídky od 9:00 v půlhodinových intervalech)
ZÁŘÍ / ÚT - NE a svátek / 9:15 – 15:30 (prohlídky od 9:30 v hodinových intervalech)
ŘÍJEN / ÚT - NE a svátek / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00
LISTOPAD / ČT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 13:00 a 14:30;
/ SO - NE a svátek / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 11:30, 13:30 a 15:00
PROSINEC a 1. 1. 2025 (mimo Poslední knížecí Vánoce a vánoční svátky)
/ ČT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 13:00 a 14:30 (pouze trasa B);
/ SO - NE a 1. 1. 2025 / 15 min před začátkem prohlídky v 10:00, 11:30, 13:30 a 15:00 (pouze trasa B)
Sledujte aktuální nabídku správy zámku.
Změna prohlídek vyhrazena - z důvodu havárií, státních svátků, tuhých mrazů, příprav kulturních akcí apod.

Pořadatel akce

Třeboň (zámek), tel. 384 721 193, trebon@npu.cz

Třeboň (zámek)
okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656–72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910–11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia

Inzerce

Video z místa konání

Veronika Dobrodinská | Promo videa - památkové objekty