Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)

stálé expozice | alchymie | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka
Provozní doba pokladny
(sezóna 2023)
LEDEN - ÚNOR / ST - PÁ / 15 min. před začátkem prohlídky v 11:00, 14:00 (pouze trasa B)
BŘEZEN / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10:00 - 15:00
DUBEN (mimo Amaryllis) / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10:00 - 15:00
Výjimka výstava Amaryllis a voda: ve dnech 7. - 10. 4. a 15. - 16. 4. pokladna otevřena 9:00 - 16:30
KVĚTEN / ÚT - NE / 9:30 - 15:30
ČERVEN / ÚT - NE / 9:30 - 16:00 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ČERVENEC - SRPEN / PO - NE / 9:00 - 16:30 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ZÁŘÍ / ÚT - NE / 9:30 - 15:30
ŘÍJEN / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10:00 - 15:00
LISTOPAD / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10:00 - 15:00
PROSINEC / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10:00 - 15:00 (pouze trasa B)
Provozní doba pokladny je shodná se začátkem první a poslední prohlídky.
Jako první vychází prohlídka trasy A.
Prohlídka se koná při minimálním počtu 5 osob.

Sledujte aktuální nabídku správy zámku.
Změna prohlídek vyhrazena - z důvodu havárií, státních svátků, tuhých mrazů, příprav kulturních akcí apod.
Dvořanská světnice na nás zapůsobí honosně a naznačuje ušlechtilost a moc tehdejších pánů z Růže, pánů z Rožmberka. Celému prostoru vévodí zrcadlová klenba, v jejímž středu je namalován rožmberský jezdec, symbol urozenosti a mocnosti rodu.
Jídelna je vybavena renesančním nábytkem, ale i sadou číší, pohárů a stolovacího nádobí typického pro 17. století.
Vybavení našeho fraucimoru poukazuje na urozenost tehdejších dvorních dam a na jejich zálibu ve chvílích odpočinku, jakou bylo vyšívání či hraní na hudební nástroje.
Knihovna uvádí do sběratelské vášně posledního vladaře rožmberského dominia. Tato záliba Petra Voka byla odrazem tradice rodu, ale i obrazem jeho touhy po vzdělání, čímž se lišil od ostatních šlechticů v Evropě. Šlechtické knihovny, na rozdíl od rožmberské, byly velmi skromné, neboť čítaly asi 15 až 20 knih. Knihovna Petra Voka, která měla společně s archivem a obrazárnou svou vlastní budovu, ukrývala na Třeboni 10 575 svazků.
V kunstkomoře se setkáváme se sběratelskou aktivitou Petra Voka. V jeho době obdivujeme sbírku kompasů, navigačních přístrojů, ale i matematické instrumenty (hvězdný glóbus, triangl, hodiny aj.), nebeské sféry, dalekohledy, modely i hračky, stolovací nádobí, růženec z korálů, architektonické makety, voskové plastiky, textil, koberce, skelety zvířat či portréty šlechticů.
Ač alchymie přišla do Evropy příchodem Arabů z Egypta, největšího ohlasu a rozkvětu se dočkala v době renesance poté, co se přiklonila k farmacii a lékařství právě v době Viléma z Rožmberka a císaře Rudolfa II. Alchymisty na Třeboni měl i Petr Vok. Laboratoř je tvořena krbem, pecí uprostřed místnosti, která se používala pro metalurgické pokusy, přestože svým vzezřením laboratoř často připomíná černou kuchyni. Neodmyslitelnou součástí laboratoří je i velké množství skleněných a hliněných baněk.

Pořadatel akce

Třeboň (zámek), tel. 384 721 193, trebon@npu.cz

Třeboň (zámek)
okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656–72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910–11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia

Inzerce

Realizace dobových trhů, řemesel, historických slavností a akcí pro děti.
Výrobce finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání

Veronika Dobrodinská | Promo videa - památkové objekty