Soukromé pokoje

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídkový okruh přiblíží návštěvníkům osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. Součástí prohlídkového okruhu je i kaple Nejsvětější Trojice z roku 1700.

Prohlídková trasa vás zavede do zámeckých interiérů, které jsou zařízeny jako soukromé pokoje polských majitelů zámku v 19. a na počátku 20. století. Apartmenty v prvním patře jsou rozděleny na dámkou a pánskou část, která připomíná zejména život Heleny a Stanislava Mniszkových. Jejich vztah ke zdejšímu panství prezentuje i vranovská továrna na kameninu, jejíž produkty jsou v interiérech hojně zastoupeny, neboť právě Mniszkové ji přivedli k nebývalému rozkvětu. Během putování zámkem můžete vidět nejen dámkou ložnici se salónem a pracovnou, malou rodinou jídelnu, ale i pozoruhodnou pracovnu v zednářském duchu, pánský předpokoj a ložnici. Nahlédnete i do hostinského pokoje, který užívala oblíbená společnice a neteř vranovské paní – Jadwiga princezna Lubomirská. Nechybí ani společenský salón, čítárna nebo i nezvyklá knihovna, kde se připomínají osudy počátku 20. století a éry rodiny Stadnických, kteřá Vranov k letním a podzimním pobytům až do roku 1938. V období druhé světové války byl zámek ve vlastnictví německého barona Gebharda von der Wense.

Na závěr prohlídky společně sestoupíte točitým schodištěm a spojovací chodbou do zámecké kaple Nejsvětější Trojice z roku 1700.
D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e:
Pokladna je umístěna na prvním nádvoří pod věží.
Polední přestávka v měsících květen, červen a září trvá od 12:00 do 12:40 hodin.
Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.

Nejpozději 5 minut před zahájením prohlídky je třeba, abyste se shromáždili u kašny na druhém nádvoří, odkud pak vstupuje na prohlídkové trasy.

Prohlídku lze rezervovat pro skupiny nad 15 osob telefonicky či e-mailem nejméně tři dny předem. Součástí objednávky musí být termín návštěvy, požadovaný čas prohlídky, označení prohlídkového okruhu, počet osob, požadavek na jazyk prohlídky a jméno a telefonický kontakt na vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny, kterému byla rezervace závazně potvrzena, se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky do pokladny, kde si zakoupí vstupenky. Nedostaví- li se nejpozději do uvedeného časového limitu, jeho skupina ztrácí nárok na přednostní prohlídku.

Pořadatel akce

Vranov nad Dyjí (zámek), tel. 420 725 847, vranov@npu.cz

Vranov nad Dyjí (zámek)
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Původně hrad poprvé zmiňovaný v Kosmově kronice k r. 1100. V gotice opevněn a rozšířen. R. 1665 vyhořel. V 17. st. přestavěn na barokní zámek. Velkolepý sál předků podle projektu J. B. Fischera z Erlachu. Později upravován klasicistně a romanticky.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Video z místa konání

Zivotnistyl | Promo videa - památkové objekty