Reprezentační interiéry (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií zámku během působení hraběcího rodu Althannů. V období 17. a 18. století získal zámek zásluhou velkolepých vrcholně barokních přestaveb a pozdějších klasicistních úprav svou současnou podobu.

Prohlídková trasa začíná vystoupáním po hlavním vnitřním schodišti do mramorové chodby v prvním patře, kde se seznámíte se stavební historií zámecké stavby. Nedílnou součástí jsou pokoje tzv. velkého dámského apartmá, které tvoří předpokoj, budoár, koupelna, kabinet a ložnice. Na privátní apartmá navazuje piano nobile v podobě společenského salónu, jídelny a předsálí. Od dámské ložnice až po jídelnu Vás zaujmou především bohatě dekorované plátěné tapety. Mezi prostory, které v rámci putování zámkem uvidíte, nesmí chybět ani tzv. malý pánský apartment. Během putování zámkem se dozvíte nespočet příběhů spjatých s hraběcím rodem Althannů a jejich postavení v tehdejší společnosti nejen u habsburského císařského dvora.

Zlatým hřebem prohlídky je monumentální Sál předků. Hlavní reprezentační sál je architektonickým dílem rakouského císařského dvorního stavitele Johanna Bernharda Fishera von Erlach. Freskovou výzdobu vytvořil rakouský malíř Johann Michael Rottmayr a představuje Apoteózu rodu Althannů neboli oslavu hraběcího rodu v době jeho největší slávy. Sál předků patří mezi architektonicky a umělecky nejhodnotnější barokní stavbu své doby střední Evropy. Za příznivého počasí můžete navštívit i jižní terasu s vítězným obloukem a rozličnými výhledy do okolí zámku.
D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e:
Pokladna je umístěna na prvním nádvoří pod věží.
Polední přestávka v měsících duben, květen, červen, září a říjen trvá od 12:00 do 12:40 hodin.
Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.

Nejpozději 5 minut před zahájením prohlídky je třeba, abyste se shromáždili u kašny na druhém nádvoří, odkud pak vstupuje na prohlídkové trasy.

Prohlídku lze rezervovat pro skupiny nad 15 osob telefonicky či e-mailem nejméně tři dny předem. Součástí objednávky musí být termín návštěvy, požadovaný čas prohlídky, označení prohlídkového okruhu, počet osob, požadavek na jazyk prohlídky a jméno a telefonický kontakt na vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny, kterému byla rezervace závazně potvrzena, se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky do pokladny, kde si zakoupí vstupenky. Nedostaví- li se nejpozději do uvedeného časového limitu, jeho skupina ztrácí nárok na přednostní prohlídku.

V dubnu a říjnu ve všedních dnech (kromě pondělí) je okruh zpřístupněn pouze pro předem objednané skupiny nad 15 osob po předchozí rezervaci.

Pořadatel akce

Vranov nad Dyjí (zámek), tel. 420 725 847, vranov@npu.cz

Vranov nad Dyjí (zámek)
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Původně hrad poprvé zmiňovaný v Kosmově kronice k r. 1100. V gotice opevněn a rozšířen. R. 1665 vyhořel. V 17. st. přestavěn na barokní zámek. Velkolepý sál předků podle projektu J. B. Fischera z Erlachu. Později upravován klasicistně a romanticky.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Video z místa konání

Zivotnistyl | Promo videa - památkové objekty