Prohlídka hradu (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídková trasa uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností, určitou „nepochopitelnou složitostí“ i tvarovou bohatostí Krakovce, včetně vyvstavšího obrazu Jana Husa a je určená pro všechny příchozí (silně zdravotně omezení jednotlivci se nedostanou bez pomoci do sklepních prostor).
Popis prohlídkové trasy:

Hrad je přístupný po celodřevěném, nově ručně tesaném mostu, jehož konstrukce vychází z tvarosloví pozdního středověku, po jeho překonání vstoupíme do hlavní brány, která vedla kdysi gotickou věží. Z brány vstupujeme na parkán a mezibraní. V parkánu před věží nacházíme polozasutou studnu. Uprostřed ční zbytky mohutné bašty, polookrouhlé věže, pod níž je ve skále vysekaný sklep zvaný lidomorna.

Do vnitřního hradu se vcházelo z mezibraní druhou, kdysi též jednopatrovou branou, šikmo natočenou a vtlačenou mezi západní obytné křídlo a obrannou baštu chránící předhradí. Nyní je tato brána po základy rozmetána.

V rozsáhlém dvoupatrovém paláci, tvořícím svým půdorysem písmeno „U“, vytvářelo okázaly přepych i soukromí, členění na 27 obytných místností. Obytné prostory, jejichž luxus dotvářel důmyslný systém vytápění, navíc hleděly do krajiny zcela bezstarostně nebývale četnými a troufale velkými obdélníkovými okny. Palác byl mimořádný i velkým počtem kleneb a jejich výtvarnou hodnotou. Tři palácová křídla, pavlačemi ve dvou úrovních obtáčela klidné až intimní nádvoří.

Západní stavení s bývalým velkým sálem v prvním patře je kompaktní, jenom co se týče vnější zdi. Nezvyklé a nad míru krásné jsou doposud sklepní prostory odvážně a zcela originální konstrukcí klenuté křížovými klenbami, přístupné širokým pohodlným schodištěm. Býval tu i vinný sklep.
V přízemí jihovýchodní strany jest také do kříže sklenutý sklep se střílnami, nad ním rovněž klenutá světnice.

Na styku východního a jižního křídla zachoval se prostor hradní kaple, stavba velice zvláštního originálního prostorového i klenebního uspořádání s pětibokým presbytářem v podobě našikmo vyloženého velikého arkýře. Jeho vnější stěny se sice zřítily roku 1855, avšak velká plošina kněžiště dosud spočívající na mohutném pilíři procházejícím až k patě paláce, zůstává podnes nejnápadnějším a nejproslulejším architektonickým prvkem hradu.

Interiér kaple zasvěcené Bohorodičce Marii Panně a sv. Kateřině Alexandrijské zdobily nástěnné malby s výjevy života Ježíše Krista a Panny Marie, dnes už však nelze jich spatřit.

Je možné ji absolvovat samostatně s psaným sylabem či komentovanou prohlídkou průvodce. Její délku si určují návštěvníci sami, dle svého zájmu a časových možností v harmonogramu dne. Osobně se domnívám, že zříceniny mají velkou vypovídající hodnotu. Obnaženým zdivem lze listovat, jako v knize, otvírá se ničím neohraničený svět probuzené obrazotvornosti.

Pořadatel akce

Krakovec (zřícenina hradu), tel. +420 313 549 302, krakovec@npu.cz

Krakovec (zřícenina hradu)
okres Rakovník, Středočeský kraj

Hrad | Zřícenina ve správě Národního památkového ústavu
Hrad vystavěn kolem roku 1383. V 16. století byl renesančně upraven a ještě počátkem 2. poloviny 17. století dále opravován. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz

Inzerce

Video z místa konání

Milan Daněk | Promo videa - památkové objekty