Prohlídka grabštejnského sídla (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídka vede historickými interiéry od 16. do 19. století, seznámí vás s majiteli hradu a jejich osudy v průběhu staletí.
Prohlídky o prázdninách:

Prohlídky vycházejí v nepravidelných intervalech dle zájmu návštěvníků. Vybrané časy si lze koupit v předprodeji. Prohlídky vypisujeme tak, aby navazovaly na II. okruh. Zájemci tak mohou absolvovat oba naše prohlídkové okruhy.
Pro nákup vstupenek pokrčujte sem: on- line prodej.
Co vás čeká?

Prohlídka začíná na malém nádvoří a pokračuje do nově zařízených prostor - kuchyně, bytu nadlesního a historického rodového muzea - prohlídka tak reflektuje nejen šlechtické majitele panství, ale také práci a životní úroveň nezbytného personálu, bez kterého by šlechtická sídla jen těžko fungovala.

Průvodce vás provede historií tak trošku pozpátku - začíná u posledních majitelů, hrabat z rodu Clam- Gallasů a přes slavnou renesanční éru Jiřího Mehla ze Střelic skončí v gotické bergfritové věži.

Upozorňujeme, že kaple sv. Barbory není součástí této prohlídky.
Součástí prohlídky je i výstup do hradní věže.
Upozornění pro rezervované skupiny:

K ohlášení výpravy a zakoupení vstupenky se dostavte k pokladně nejpozději 15 minut před dohodnutým časem začátku prohlídky. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiníte, nebude Vám nadále rezervován vstup do hradu.

Rezervace pro organizované skupiny přijímáme na prohlídku, která začíná nejpozději půl hodiny před zavírací hodinou pokladny.

Pořadatel akce

Grabštejn (hrad), tel. +420 482 724 301, grabstejn@npu.cz

Grabštejn (hrad)
okres Liberec, Liberecký kraj

Hrad ve správě Národního památkového ústavu
Zámek stojí na místě hradu z 11. století. Po dobytí Mikulášem z Kašperka se mění na husitskou pevnost. V roce 1562 přestaven na renesanční zámek. Klasicistní úpravy nastaly v roce 1818. Po r. 1945 využíván armádou, poté ponechán chátrání. Od r. 1992 je postupně rekonstruován.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Plesy, slavnosti, jarmarky, svatby, oslavy...
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání