Příkop (prohlídka bez průvodce)

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Předpokládá se, že příkop existoval již v samém počátku existence hradu a to v druhé polovině třináctého století, ale nedosahoval takové hloubky a šířky jako dnes. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5 metrů, pod jižním mostem 10,5 metrů, šířka příkopu je 23 metrů. Těchto rozměrů dosáhl příkop na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století.
Prohlídka bez průvodce
Existenci příkopu přímo dokládají výdaje na stavební údržbu zaznamenané v purkrabských registrech purkrabího Jana Zúbka z let 1390-91. V jediném dochovaném účetním období od sv. Havla (16. října) do svatého Jiří (23. dubna) purkrabí zaznamenal náklady na sběr uvolněných kamenů z hradního příkopu „Rovněž vydáno v úterý po sv. Havlu dvěma služebným, kteří po tři dny sbírali kámen v příkopu okolo hradu … 4 groše a 2 denáry“ plus výdaje za opravu padacích mostů „Rovněž témuž Petrovi, který opravil všechna kovaná držadla, velký i padací most, plechy a úchyty …6 grošů“.
Dnešních rozměrů dosáhl příkop až na přelomu 16. a 17. století, kdy hrad prošel kompletní rekonstrukcí pod vedením italského stavitele Antonia Canevale.
Byť v 17. století ztrácí opevnění hradu včetně příkopu vojenský význam, byl přesto příkop průběžně udržován a utilitárně využíván. Například rytiny z 19. století zachycují jeleny a daňky chované v příkopu. Poslední jelen byl dle ústních informací chován v příkopu ještě v sedmdesátých letech 20. století.
V hradních příkopech běžně končil různý odpad. Dělo se tak i na Nových Hradech – předpokládá se, že v některých místech je příkop zanesen tímto „odpadem“ až do výše 2 metrů. Přestože dřívější odpad je dnes cenným pramenem poznání pro archeology, nebyl příkop odtěžen na původní úroveň a zatím se s tím ani nepočítá.

Pořadatel akce

Nové Hrady (hrad), tel. +420 386 362 135, smolik.jan@npu.cz

Nové Hrady (hrad)
okres České Budějovice, Jihočeský kraj

Rozlehlý gotický hrad Rožmberků, husité poničili r. 1467, obnoven v 1. polovině 16. století, opět poškozen výbuchem střelného prachu (r. 1573) a zemětřesením (r. 1605). Opraven, dobyt r. 1619 generálem Buquoyem. Obnoven a rozšířen barokně. V rukou rodu Buquoy zůstal hrad až do roku 1945.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz

Inzerce

Siderea - taneční skupina
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video

Františka Tichá | Promo videa - památkové objekty