Okruh B - hradní

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Hrad Svojanov
Dvě patra sklepení, expozice pověstí a legend hradu, mučírna, lapidárium, dům zbrojnošů s průvodcem + volná prohlídka areálu hradu bez průvodce.

V rámci okruhu B uvidíte „zázemí“ hradu. Navštívíte tajemná gotická sklepení, seznámíte se s právem útrpným a nakonec si prohlédnete unikátní dům zbrojnošů.

Prohlídka začíná v nejspodnějším hradním sklepení, kde se seznámíte se smutným příběhem hradní paní Kateřiny, která zde tragicky zahynula. Odtud vystoupáte do horního podlaží sklepů, jež kdysi sloužilo jako obytné prostory. Dodnes to připomíná několik gotických portálů a další kamenické články. V horním patře spatříte výjevy z nejznámějších pověstí o hradu. A protože hrad Svojanov patří k nejtajemnějším místům u nás, také pověstí o něm koluje mnoho... Dále vás prohlídka zavede do středověké mučírny, kde okusíte atmosféru práva útrpného. Mezi spoustou nástrojů uvidíte i skřipec, klec pro nepoctivé obchodníky či pouliční děvy, rumpál nebo pranýř. V posledním sklepení pod palácem, sloužícím nyní jako lapidárium, si prohlédnete fragmenty původní architektonické výzdoby dodnes nedochované hradní kaple sv. Kateřiny.

Pořadatel akce

Hrad Svojanov, 569 73 Svojanov 1, telefon: 461 744 124, e-mail: info@svojanov.cz

Svojanov (hrad)
okres Svitavy, Pardubický kraj

Hrad
Původně královský hrad Přemysla Otakara II., rozšířen v 15. stol., stavebně praven renesančně a po požáru r. 1842 empírově.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Zaměření na reenactment doby Václava IV. a rod Vartenberků.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání