16/5
Cesty podzemím Býčí skály - výstava

čtvrtek 16. 5. 2024 (od 18:00)  (za 34 dní)
Býčí skála u Adamova je nejen světově proslulou archeologickou lokalitou a Národní přírodní rezervací. Je to také (a možná především) jeskynní systém, dokonce druhý nejdelší v České republice. Jeskynní systém, který po tři století nenechává v klidu dobrodružného ducha badatelů, speleologů, jeskyňářů. Z asi půlkilometrové chodby, známé odedávna, se za roky průzkumu a hledání nových podzemních světů stal labyrint kilometrů chodeb, komínů, dómů a sifonů. Celková délka jeskynního systémů Býčí skála – Rudické propadání přesahuje dnes osmnáct kilometrů!
Jak vlastně dnes výzkum a průzkum jeskyně probíhá?

Jaké postupy, metody a technologie používali a dnes používají jeskyňáři z Býčí skály k odkrytí neznámých podzemních chodeb a dómů?
Jak vypadá to podzemí a jaké další poznání slibuje?

Na to se pokusí odpovědět výstava ve sklepení blanenského zámku, otevřená od 16. května 2024, která je speleologickému průzkumu jeskyně Býčí skála věnována.

Návštěvníci poznají technické vybavení, starší i zcela současné, které slouží průzkumu a hledání nového, ale i k čerpání povodňových vod, nejnovější mapy objeveného podzemí, výstroj a ústroj jeskyňářů, poznají geologickou stavbu jeskyně, její živou i neživou přírodu v komínech i na pozemním toku Jedovnického potoka. Budou si moci také vyzkoušet, jaké to je být sevřen v úzké „plazivce“, jak vybaveni musí být pro pohyb v podzemí nebo jak těžké je kalové čerpadlo.

Pořadatel akce

Cesty podzemím Býčí skály - výstava

Blansko (zámek)
okres Blansko, Jihomoravský kraj

Zámek
Zámek, pův. středověká tvrz (13. stol.), přestavěná r. 1574 na renesanční zámek. Poničen za třicetileté války. V 17. stol. obnoven a barokně přestavěn. Pozdější empírové úpravy odstraněny při celkové rekonstrukci v l. 1960-68. Od r. 1969 sídlem Okresního vlastivědného muzea, dnes Muzea Blansko.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Výroba chladných zbraní.
Výrobce finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání

Hancicula | Šermířské školy a techniky