Blanenská umělecká litina

stálé expozice
Představujeme průřez výrobním sortimentem blanenských železáren počínajícím přibližně v polovině 19. století a zahrnujícím jak uměleckou litinu, tak i litinové výrobky pro komerční účely.

Blanenská umělecká litina je fenoménem, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Rychlý vývoj železářství v Blansku je spojen s rodem Salm- Reifferscheidt, který blanenské panství koupil v roce 1766. Mezníkem v dějinách železáren se stal rok 1807, kdy řízení celého podniku přebral Hugo František Salm- Reifferscheidt, znalec a mecenáš umění, jenž povznesl blanenský závod na špičku mezi rakouskými železárnami a jenž velkými inovacemi pozvedl zaostalou hamerskou výrobu k moderní průmyslové velkovýrobě. Železárny v té době vyráběly v podstatě všechny druhy užitkového litinového zboží, brzy se však započalo i s litím umělecké litiny. Hugo Franz toužil odlévat velké antické plastiky, a proto navázal kontakt s předními evropskými sochaři, od nichž získal řadu modelů postav antických hrdinů a bohů. Roku 1821 přišel do Blanska stuttgartský chemik a hutní odborník Karl von Reichenbach, s nímž nastává v Salmových železárnách doba odlévání velkých figurálních plastik. Reichenbachovy vědomosti umožnily odlévání soch z jednoho kusu, čímž vyzdvihl blanenský podnik na světovou úroveň. Blanenské železárny se tehdy staly největším producentem litiny na Moravě a v rakouském Slezsku a vyvážely výrobky do celého světa.

Pořadatel akce

Muzeum Blanenska, p. o., info@muzeum-blanenska.cz

Blansko (zámek)
okres Blansko, Jihomoravský kraj

Zámek
Zámek, pův. středověká tvrz (13. stol.), přestavěná r. 1574 na renesanční zámek. Poničen za třicetileté války. V 17. stol. obnoven a barokně přestavěn. Pozdější empírové úpravy odstraněny při celkové rekonstrukci v l. 1960-68. Od r. 1969 sídlem Okresního vlastivědného muzea, dnes Muzea Blansko.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Video z místa konání

Hancicula | Šermířské školy a techniky