Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Vran

Společnost pro historický šerm a dobový život | založeno: 2009 | členů: 18
Snahou skupiny je přiblížit veřejnosti etapu české historie, která bývá často opomíjena. Přitom se jedná nejen o poslední rozkvět pohanské kultury na našem území, ale o samotné prvopočátky vzniku českého státu. Snažíme se ukázat, že Slované nebyli jen oráči po legendárním Přemyslovi, ale také zdatní válečníci (kteří dokázali rychle expandovat do velké části Evropy), zruční řemeslníci, obchodníci a představitelé osobité kultury.

Zabýváme se tzv. oživenou historií (living history). Naším cílem je tedy co nejpřesnější ztvárnění života Slovanů 9. století na území dnešních Čech. Pro rekonstrukci používáme co nejvěrnější materiály a postupy, které jsou historicky doložitelné nebo odvoditelné. Pokoušíme se napodobit dobu našich předků nejen řemesely, ale celkovým ztvárněním životního stylu – od oblékání až po způsob boje.

Nabídka profesionálních služeb

řemeslné ukázky, kaskadérské akce, výuka šermu, práce pro divadlo a film, living history

Působiště skupiny

Jižní a Střední Čechy

Zaměření a období skupiny / spolku

středověk raný

Typy jednotek

středověk raný - Bojová družina
středověk raný - Lučištníci

Vybavenost skupiny

Zbraně

meč, sekera, kopí, palice, kyj

Rekvizity

Kompletní polní ležení (stany, nádoby na vaření, na vyžádání nábytek jako např. stoly a lavice).

Zbraně, zbroje, odívání a doplňky) i s výkladem pro návštěvníky akcí

Dobová řemesla
stan (vojenský, dobový), polní (dobová) kuchyně

Program vystoupení

střelba z kuší (luků), naučný program, divadlo (s i bez šermu), ukázky soubojů, dobové vojenské ležení, další atrakce pro děti, předvádění dobových řemesel , odborné semináře a přednášky

Vran

Ondřej Klein

Inzerce