Trnavský šermiarsky cech
OZ | založeno: 1999 | členů: 10

Trnavský šermiarsky cech je šermiarska skupina, ktorej počiatky siahajú do roku 1999. Z pôvodného smerovania, skupiny historického šermu, sa postupom času vykryštalizoval šermiarsky cech, ktorého hlavnou náplňou je stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov (fechtbuchov). Hlavnou náplňou je Kunst des Fechtens - umenie šermu majstra Johannesa Lichtenauera. V rekonštrukcií šermu sme najstaršou skupinou na Slovensku, a práve na tomto poli, ako dúfame, posúvame obnovu bojových umení našich predkov vpred.
Okrem historického šermu sa venujeme spoznávaniu hmotnej európskej kultúry. Osobitne si cech vybral roky 1450 - 1480 ako hlavné obdobie pre živú rekonštrukciu historických reálií, kostýmov, zbraní a artefaktov.

Trnava
okres Trnava, Trnavský Kraj

Působiště skupiny

kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Facebook

Nabídka profesionálních služeb

výuka šermu

Zaměření a období skupiny / spolku

středověk pozdní

Program vystoupení

odborné semináře a přednášky

Typy jednotek

halapartníci

Akce této skupiny

Semináre Kunst des Fechtens dlhý meč
kurzy šermu | stálá nabídka kurzů
Odborné semináre pre študentov šermu dlhým mečom. Hlavne pokročilí študenti. Po dohode aj začinajúcí.

Trnavský šermiarsky cech

Anton Kohutovič

Inzerce

Trnavský šermiarsky cech - historický šerm.