Gryff - tvůrce zábavy s historií a romantikou
Společnost pro historii a romantiku | založeno: 1993 | členů: 20

... naší činností je kompletní servis – od námětu, přes tvorbu scénářů, přes návrhy a realizace výpravy, až po umělecké a organizační vedení projektu. Tvoříme a zajišťujeme pořady od několikaminutových vstupů až po několikadenní festivaly. We are a production art agency ensuring a complete realization of cultural performances with historical and folk themes …Our activity is represented by a complete service - starting with a theme, over creation of scripts, over designs and realization of set designs, all the way to artistic and organization supervision of the project, promotion and medialization, incl. …
We create and secure programs from several- minute entries up to several- day festivals …

Ostrava
okres Ostrava, Moravskoslezský kraj

Působiště skupiny

kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz

Nabídka profesionálních služeb

kaskadérské akce, výuka šermu, pořadatelské agentury, ozvučení akcí, práce pro divadlo a film

Zaměření a období skupiny / spolku

ohňové vystoupení, fakír, břišní tanečnice, kejklíří a kouzelníci, dobové tance, dobová hudba, koně, turnaj na koních, draví ptáci, letové ukázky

Program vystoupení

Umělecká a produkční agentura GRYFF kompletní zajištění a organizace kulturních projektů s historickou a lidovou tématikou . - výročí měst a obcí, městské slavnosti - umělecká představení – hudba, historický šerm, rytíři a žoldnéři, tanec, turnaje a hry, divadla, kejklíři a fakíři, kouzelníci, … - předvádění tzv. živé historie, vojenská ležení, jarmark, řemesla, život v minulosti - programy pro rauty, plesy, společenské a reprezentační večery - servis pro divadlo,
ukázky soubojů, divadlo (s i bez šermu), naučný program, tance s prapory, čestná stráž, vzdělávací pořady pro ZŠ, ukázky střelby, střelba z kuší (luků), trubadůr, ukázka tortury, katovna, večerní (noční) představení, turnaj pěší, program na rauty, ..., dobové vojenské ležení, ukázka hospodářských zvířat

Fotografie skupiny

Akce této skupiny

Tato skupina nepořádá žádné akce, které byste mohli ještě stihnout.
Archiv akcí této skupiny

Gryff - tvůrce zábavy s historií a romantikou

Ing. Marek Tichý

Slezskoostravský hrad, ul. hradní
71000 Slezská Ostrava

Inzerce

 ...