Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Familiaris Domini Regis, z.s.

Husité v Chrudimi

Zaměření a období skupiny / spolku

starověk, husité, středověk raný, středověk vrcholný, středověk pozdní

Vybavenost skupiny

Rekvizity

vůz (koňský povoz)
Husitský vůz
vlajky – Česká královská korouhev se lvem, Husitská korouhev, Křižácká korouhev, korouhev s chrudimskou orlicí

Familiaris Domini Regis, z.s.

Aleš Sodomka


538 21 Svídnice Práčov 14

Inzerce