Familiaris Domini Regis, z.s.

Zaměření a období skupiny / spolku

starověk, husité, středověk raný, středověk vrcholný, středověk pozdní

Vybavenost skupiny

Rekvizity

vůz (koňský povoz), Husitský vůz
vlajky – Česká královská korouhev se lvem, Husitská korouhev, Křižácká korouhev, korouhev s chrudimskou orlicí

Fotografie skupiny

Akce této skupiny

Tato skupina nepořádá žádné akce, které byste mohli ještě stihnout.

Familiaris Domini Regis, z.s.

Aleš Sodomka


538 21 Svídnice Práčov 14

Inzerce

Familiaris Domini Regis, z.s.