Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Družina z Bukovíka

občanské sdružení | založeno: 2011 | členů: 13
Část družinyz ohněČást družinyPán z Bukovíka
Projekt rekonstrukce družiny nižší- střední šlechty pánů z Bukovíka, vazalů pánů ze Strakonic. Zaměřujeme se na české země v letech 1300- 1330, snažíme se co nejvíce přiblížit LH směru a naše snažení následně prezentovat při vystoupeních či bitvách. Hrátky s ohněm nám také nejsou cizí...

Nabídka profesionálních služeb

living history, práce pro divadlo a film

Působiště skupiny

Prostějov (okres Prostějov, Olomoucký kraj)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Zaměření a období skupiny / spolku

středověk vrcholný, ohňové vystoupení, fakír

Vybavenost skupiny

Zbraně

Meče, sekery, bulavy, kopí, dýky, tesáky, štíty...
Luky.

Rekvizity

Ležení stylizované do let 1300- 1330 včetně kuchyně, vybavení, nábytku. 2 stany typu A, stan loukoťák, přístřešek...
stan (vojenský, dobový), polní (dobová) kuchyně

Program vystoupení

Šerm, oheň, ukázky HMB, zkoušení zbraní a zbrojí, prohlídka ležení. Vše je o domluvě.
ukázky soubojů, divadlo (s i bez šermu), naučný program, čestná stráž, vzdělávací pořady pro ZŠ, střelba z kuší (luků), večerní (noční) představení, turnaj pěší, program na rauty, ..., dobové vojenské ležení, další atrakce pro děti, předvádění dobových řemesel , odborné semináře a přednášky, módní přehlídka dobových oděvů, šití dobových kostýmů

Družina z Bukovíka

Karel Burian

Nová Čtvrť II
75102 Troubky

Radoslav Dostál


Kroměříž

Inzerce