Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Aramis

občianske združenie | založeno: 1996 | členů: 13
ukázka ohňovej showto sme my....
Činnosť divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis je zameraná na dejiny európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po baroko. Vo svojej prezentácii zahŕňame i obdobie dobývania severnej Ameriky do roku 1860- western.

Ťažiskovým obdobím je Tridsaťročná vojna (r. 1618 - 1648), ale na požiadanie pripravíme aj program z obdobia gotiky (gotické brnenia, krúžkové zbroje, gotické polozbroje, gotické chladné a strelné zbrane), renesancie, tureckých vojen, albánskych janičiarov, či z obdobia dobývania Severnej Ameriky (pravá westernová show s autentickými strelnými zbraňami). Ponúkame aj pravú ohňovú show – či už ohňový súboj, pálenie ohňom, pľuvanie ohňa, točenie ohňových reťazí alebo šnúr spolu s pyrotechnickými efektami...

Působiště skupiny

Košice (okres Košice I, Košický kraj)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Zaměření a období skupiny / spolku

ohňové vystoupení, fakír, středověk raný, středověk vrcholný, středověk pozdní, renesance (15. stol. - 16. stol.), třicetiletá válka (1618 - 1648), baroko (17. stol. - 18. stol.), barbaři, fantasy, western, piráti
albansky janičiari

Typy jednotek

lučištníci (kušníci), dělostřelci (dělo), střelci z píštal, pistolí (pišťaly, pistole), arkebuzíři, mušketýři, lancknechti

Vybavenost skupiny

Zbraně

rapiere, dýky, meče (jednoručné, jedenapolručné), halapartne, partizány, šable
tri delá
hákovnice, muškety, arkebúzy, pištole
luky, kuše

Rekvizity

stan (vojenský, dobový)
vlajky – červenočierna

Hudební nástroje

bubon

Program vystoupení

Divákovi ponúkame krátke ucelené príbehy, v ktorých sa snažíme zachovať čo najvyššiu mieru autentickosti, a to nielen prostredníctvom kostýmov alebo druhu a spôsobu použitia zbraní, ale i charakterom jednotlivých postáv a celkovej atmosféry deja.
turnaj pěší, večerní (noční) představení, střelba z kuší (luků), ukázky střelby, vzdělávací pořady pro ZŠ, čestná stráž, naučný program, divadlo (s i bez šermu), ukázky soubojů

Aramis

Zdenka Dvořáčková

Pavel Valouch

Inzerce