Městské muzeum ve Velké Bíteši
muzeum

Zřizovatelem muzea je město Velká Bíteš - rozhodnutí o jeho převodu z vlastnictví České republiky do obecního majetku bylo vydáno ministerstvem kultury na začátku roku 1992. Muzeum nemá samostatnou subjektivitu, z hlediska právní formy je to organizační složka města. Jeho obvod působnosti vymezují hranice přirozeného regionu Velkobítešska se zvláštním zřetelem na vazby k historickému územnímu uspořádání. Sídlem muzea je zadní část památkově chráněného domu čp. 5 na Masarykově náměstí.

Hlavním posláním instituce je cílevědomé vytváření sbírky dokumentující dějiny města Velké Bíteše, její systematické pořádání, správa a využití, muzeum soustřeďuje poznatky a vytváří dokumentaci minulého i současného života obyvatel, je informační studijní i metodické centrum svého spádového okolí i místo společensky prezentační. Při plnění úkolů spolupracuje s mnohými institucemi, externími odbornými spolupracovníky a řadou přátel. Výsledky dokumentace a bádání v dané problematice jsou prezentovány především v rámci vlastivědné expozice, krátkodobými výstavami, přednáškami, besedami, publikační činností i jinou formou.

Otvírací doba:
út- pá 8-12 a 14-16
Expozice a výstavy je možné shlédnout i mimo sezónu. Prosíme však o předešlé telefonické nebo e-mailové objednání.

Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska a návštěvníci v lidových krojích (v čase lidových slavností) mají vstup zdarma. Pro ostatní veřejnost je vstup zdarma v Den muzeí (18. května) a ve Dny evropského dědictví (11. a 12. září - avšak mimo čas bítešských hodů). Badatelskými dny jsou pátky s možností využití příruční odborné knihovny v pracovně muzea.

Pro zájemce je také možno po předchozím objednání zrealizovat prohlídku kostela sv. Jana Křtitele s výkladem ke stavbě samotné i k opevnění nacházejícím se kolem kostela, které bylo součástí městských hradeb.

Velká Bíteš
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Sídlo pořadatele

kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz

Akce tohoto pořadatele

Tento pořadatel nepořádá žádné akce, které byste mohli ještě stihnout.
Archiv akcí tohoto pořadatele

Městské muzeum ve Velké Bíteši

Mgr. Ivo Kříž
Masarykovo náměstí čp. 5
595 01 Velká Bíteš

566 789 380, 731 852 112
muzeum.velkabites@seznam.cz

Inzerce

Informace o inzerci