Komentované prohlídky archeologických nálezů v hradní zahradě

oživené prohlídky | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
sobota 31. 3. 2018 (10:00) – pondělí 2. 4. 2018 (15:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Komentované prohlídky archeologických nálezů v hradní zahraděV rámci Mezinárodního dne archeologie budou in situ prezentovány výstupy archeologického výzkumu prováděného v rámci památkové obnovy hradní vrchnostenské okrasné zahrady. Nejnovějšími nálezy vás provedou Mgr. M. Dejmal, vedoucí archeologického průzkumu (Archaia Brno z. ú.), Mgr. J. Těsnohlídek, archeolog (Archaia Brno z. ú.) a Mgr. P. Holub, archeolog (NPÚ, ÚOP v Brně). Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 20. října v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Trvání jedné prohlídky cca 30-45 minut. Sraz zájemců je v prostoru zařízení staveniště v údolí Nedvědičky od silnice 38710 Nedvědice- Dolní Rožínka. (Brána vedle domu č. p. 21 v obci Nedvědice - zadní Pernštejn). Vstup na staveniště a sraz účastníků na každý termín bude kvůli zajištění bezpečnosti organizován. Prosíme všechny zájemce, aby se elektronicky přihlásili na e-mail pokorakova.pavla@npu.cz. Kapacita prohlídky je kvůli bezpečnosti omezena. Termín pro přihlášení je do 18:10.2018. Prosíme, abyste pro prohlídku zvolili vhodné oíblečení a pevnou obuv. Registrací a vstupem na staveniště souhlasíte s podmínkami BOZP a s plným respektováním organizačních pokynů průvodců.

Pořadatel akce

Pernštejn (hrad), tel. +420 566 566 101, pernstejn@npu.cz

Pernštejn (hrad)
okres Brno - venkov, Jihomoravský kraj

Gotický hrad, později renesančně přestavěn. Byl postaven zřejmě ve 13. stol., snad Štěpánem z Medlova. Prvně zmiň. r. 1285. V 15. a 1. pol. 16. stol. opevněn a renes. rozšířen (Vilém II. z Pernštejna). R. 1596 hrad koupil Pavel Katharýn z Katharu, poté několikrát změnil majitele. R. 1945 zestátněn.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia