Slavnosti květů na zámku Valeč

ples | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
pátek 19. 5. 2017 (10:00) – neděle 21. 5. 2017 (16:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Slavnost květů tradičně pořádaná obcí Valeč se opět odehraje zčásti na valečské návsi a zčásti v zámeckém parku. Odborníci z NPÚ, ÚOP v Lokti budou mít v sobotu 20. května na zámku Valeč přednášeky o krajině Valečska. Městečko Valeč představuje velmi pozoruhodnou enklávu barokního umění s pozoruhodně komponovanou krajinou, v níž se odrážejí dobové filozofické úvahy o vzájemných vztazích makrokosmu, jakožto vnějšího světa přírody, a mikrokosmu jako vnitřního světa člověka. Z urbanistického, architektonického i památkového hlediska se jedná o mimořádně významný soubor, který prostorovou skladbou i panoramatickým vygradováním dominant vytváří celek jedinečného významu a řadí tak Valeč ke špičkovým jevům české barokní kompozice. Srovnatelná je snad pouze s legendami opředenou krajinou Jičínska generalissima Albrechta z Valdštejna. Příspěvek se bude věnovat utváření barokní zámecké zahrady a později přírodně krajinářského parku a jeho zapojení do celkové struktury okolí, dotvářející malebnou krajinnou scenérii. V letech 2014 až 2016 došlo k potvrzení pravěkého obývání hned několika krajinných dominant Valečska. Příspěvek se bude soustředit na představení získaných archeologických nálezů a souvisejících pozorování včetně zasazení do současného stavu poznání širšího regionu.

Pořadatel akce

Valeč (zámek), tel. 353 399 731, valec@npu.cz

Valeč (zámek)
okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Zámek přestavěný v 16. st. z původního hradu. Renesanční podoba zanikla během barokní přestavby. Sochařská výzdoba z dílny M. B. Brauna. Na konci 19. st. upraven novobarokně. Po II. sv. válce užíván ke školním a ubytovacím účelům. R. 1976 vyhořel.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia