Seminář o historických knihovních fondech

pro odborníky | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
čtvrtek 18. 5. 2017 (9:30) – pátek 19. 5. 2017 (14:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
V hospitálu Kuks proběhne již druhý seminář s praktickou dílnou, který je určen všem, kteří se každodenně starají o historické knihovní fondy – od uklízeček až po správce depozitářů. Během čtyřletého projektu NAKI Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR byl vytvořen soupis 8 248 titulů, na němž pracovalo 19 odborníků. Současně s tvorbou metodik pro katalogizaci jednotlivých typů dokumentů vznikla i metodika běžné preventivní péče o historické knihovní fondy, na níž se podíleli odborníci z restaurátorských dílen Národní knihovny a Národního muzea. Zámecké knihovny ve správě Národního památkového ústavu a Národního muzea představují unikátní fenomén čítající více než 1,7 milionu svazků rukopisů, knih, periodik a dalších sbírek neknižní povahy. Sbírky obsahují díla od raného středověku až do roku 1948 a jsou dokladem nejen stavu poznání v jednotlivých vědních oborech, ale i odrazem kulturnosti, společenského postavení, individuálních zájmů a podnikatelských aktivit šlechtických rodů a jejich jednotlivých členů. první den druhý den Konferenční poplatek V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, doprovodný program. Celodenní stravování si každý účastník zajišťuje sám (hospoda Na Sýpce v areálu hospitálu Kuks, v obci restaurace Baroque). Ubytovaní (na Kuksu nebo v Josefově) mají k dispozici kuchyňku s lednicí. Ubytovací kapacita je omezena. Přihlášky přijímáme do 12. května, případně do naplnění kapacity. Více informací na e-mailu mackova.eva@npu.cz a tel. +420 491 509 536, +420 725 766 153. Cena: 550 Kč (400 Kč bez ubytování; 220 Kč jednodenní účast)

Pořadatel akce

Kuks (zámek), tel. +420 499 692 161, kuks@npu.cz

Kuks (zámek)
okres Trutnov, Královehradecký kraj

František Antonín Špork budoval od r.1695 lázeňské středisko. V l.1707–1717 postaven špitál s kostelem, kryptou, klášterem Milosrdných bratří a lékárnou. Sochařská výzdoba od barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Koncem 18. st. přestavba špitálu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook