přednáška Zrádce nebo zkušený diplomat? Role Jana z Pernštejna ve stavovském odboji roku 1547

přednáška
úterý 19. 10. 2021 (18:00 – 19:30)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Třetí přednáška historického cyklu Co nového o Pernštejnech?
V průběhu několika měsíců aktivní fáze stavovského odboje v Čechách (únor až červenec 1547), který souvisel s konfliktem Habsburků s luteránskou opozicí v Německu (tzv. šmalkaldská válka z let 1546-1547), sehrál Jan z Pernštejna zásadní dějinnou roli. Byl dlouholetým politickým vůdcem české stavovské opozice a očekávalo se, že stane v čele odboje. Tomu se však Pernštejn vyhnul a proti králi nevystoupil. V závěrečné fázi odboje, kdy Habsburkové v Německu zvítězili (v dubnu 1547), sehrál Pernštejnův kompromisní postoj důležitou roli ve vyjednávání mírových podmínek s panovníkem.
Pernštejn byl nejbohatším mužem v Čechách a významným panovníkovým věřitelem. Proto mu v létě roku 1547 reálně hrozilo, že se ocitne na straně symbolických viníků a o majetek přijde, podobně jako řada jeho přátel a příbuzných z řad vysoké aristokracie. Panovník však využil Pernštejna jinak: Jeho prostřednictvím rychle zhodnotil konfiskovaný majetek východočeských královských měst i některých šlechticů. Pro Pernštejna byly tyto transakce nevýhodné, přesto si u svých někdejších spojenců získal pověst zrádce, který v zájmu své vlastní záchrany králi dobře posloužil.
Autor posluchačům přiblíží skutečné pozadí této aféry a zároveň představí novou knihu o šmalkaldské válce, ve které tento konflikt nově interpretuje v celoevropském kontextu.
Přednáší Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Vstupné 50 Kč
Přednáškový sál Zámku Pardubice
Přednáška je uspořádána v celoročního programu Pardubického kraje - 500 let renesance ve východních Čechách.

Akce se koná: Vstupenky, Zámek 2, 530 02 Pardubice

Pořadatel akce

Východočeské muzeum - Zámek Pardubice - https://www.facebook.com/zamekpardubice

Pardubice (zámek)
okres Pardubice, Pardubický kraj

Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook