přednáška Genetika v archeologii

přednáška
středa 27. 10. 2021 (18:00 – 19:15)  (dnes)
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Třetí přednáška z archeologického cyklu Moderní technologie v archeologii.
Produkce genetických dat všeho druhu, v medicíně, kriminalistice i ve studiu biodiverzity, má v současnosti exponenciální růstovou tendenci. Ani vědy zabývající se naší minulostí nezůstaly nedotčeny touto “genomickou revolucí”. Řada archeologických i historických otázek byla pomocí DNA zodpovězena a řada nových se díky tomuto novému zdroji informací vůbec mohla začít pokládat. Ty úplně nejnovější metody umožňují dokonce studium DNA z kosterních pozůstatků všech jedinců z obrovských pohřebišť, ale i z drobných patogenů, z artefaktů i ze sedimentů. Tato kvanta dat poskytují náhled na celé komunity skrze mnohagenerační rodokmeny a vztahy jedinců k sídlištím i objektům.
Přednáška představí archeogenetický obor na konkrétních příkladech se zaměřením na budoucí směry bádání, zvláště pak na otázky postavení jedince ve vztahu k jeho biologickým příbuzným dnes i v minulosti.
Přednáší Zuzana Hofmanová, Dr. ret. nat
Vstupné 50 Kč
Přednáškový sál Zámku Pardubice

Akce se koná: Vstupenky, Zámek 2, 530 02 Pardubice

Pořadatel akce

Východočeské muzeum - Zámek Pardubice - https://www.facebook.com/zamekpardubice

Pardubice (zámek)
okres Pardubice, Pardubický kraj

Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook