Kraj!na

výstavy | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
neděle 1. 5. 2022 – pondělí 31. 10. 2022  tuto akci již nestihnete 
Výstava KRAJ! NA představuje vliv člověka na zemědělskou krajinu a snaží se najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naší krajinu ovlivnit. Nepředkládá univerzální řešení,
ale spíše apeluje na drobné změny k lepšímu, které mohou mít velký pozitivní dopad na okolí. Na náš život.

Značná část výstavy je věnována inspirací historií, kdy autoři na modelu a mapách představují změny v krajině od 19. století po současnost a hledají vazbu mezi tváří krajiny

a její funkčností. Výstava KRAJ! NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od Josefínského katastru (přibližně r. 1820) do současnosti.

A to především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k odpověď na otázku, jak nás může krajina

z přelomu 19. a 20. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. Je to důležité, protože budoucnost tvoříme my všichni právě teď.

Autory výstavy je kolektiv výzkumných pracovníků Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Autory architektonického řešení jsou Facha architekti.

Pořadatel akce

Janovice u Rýmařova (zámek), tel. 778 961 569

Janovice u Rýmařova (zámek)
okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Zámek | Tvrz ve správě Národního památkového ústavu
Zámek byl postaven někdy v l. 1520–1530 Petrem ze Žerotína v renesančním slohu. Další majitel, hrabě Harrach, v pol. 18 stol. nechal zámek rozšířit a v l. 1763–1765 bylo přistavěno severní a západní křídlo. Dnes zámek slouží jako archiv.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Facebook

Inzerce

Náhodné video