Konvent (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému.
Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro klášterního areálu a byla součástí klauzury. V průběhu dějin došlo k několika přestavbám konventu - poslední velká proběhla v baroku, kdy starší konvent zcela ustoupil novostavbě, jež se zachovala až do současnosti. Jejím architektem se stal Jan Blažej Santini Aichel. Ten nechal založit budovu na 5100 dubových pilotách, které dodnes zpevňují zdejší bažinatý podklad.
Při prohlídce procházíme křížovou chodbou zdobenou barokními freskami od malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Spatříme rovněž umělecká díla od malíře Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Zavedeme Vás do meditační kaple sv. Bernarda, kapitulní síně a navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme knihovní sál, pracovnu opata, bývalou čítárnu a zimní jídelnu. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, jež byla vystavěna „na vodě“. A během celé prohlídky lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.
Své místo ve skupině si můžete zajistit zakoupením vstupenky on- line.
(Návod, jak postupovat při nákupu on- line.)
Pro velké organizované skupiny (zájezdy) nabízíme možnost prohlídky kláštera i v jiné časy, než je otvírací doba objektu. Kontaktujet nás e-mailem: plasy@npu.cz.
Prohlídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce. Pro jednotlivce lze zapůjčit v pokladně cizojazyčné texty (NJ, AJ, FR, RU, NIZ).

Pořadatel akce

Plasy (klášter), tel. 373 322 174, plasy@npu.cz

Plasy (klášter)
okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj

Cisterciácký klášter zal. r. 1144 kníže Vladislav II. R. 1421 byl vypálen husity. V l. 1628–1740 barokně přestavěn (arch. J. B. Santini, K. I. Dientzenhofer). R. 1785 zrušen (josefínské reformy). Od r. 1826 v majetku kancl. Metternicha, po r. 1945 zestátněn. Od r. 1995 je Národní kulturní památkou.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Pražská hudební skupina ERGO byla založena před více jak 30 lety.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video