Knihy z osvícených časů

výstava | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
sobota 1. 5. 2021 – neděle 31. 10. 2021  (dnes)
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Výstava knih z doby osvícenství v knihovně hradu Nové Hrady
V knihovně hradu Nové Hrady můžete vidět výstavu knih z doby osvícenství (konec osmnáctého století), tato výstava je součástí I. prohlídkové trasy.
Na této prohlídkové trase se můžete blíže seznámit s naším osvíceným šlechticem Janem Nepomukem Buquoyem, který byl silně ovlivněn myšlenkovým proudem osvícenství. Roku 1772 ve spolupráci s farářem Františkem Kindermannem založil v Kaplici Vzornou venkovskou školu pro děti poddaných a předběhl tak o 2 roky školskou reformu Marie Terezie. Roku 1796, inspirován svým přítelem Jindřichem z Rottenhanu, zřídil v Jakuli teprve druhé lesnické učiliště v Čechách. Podporoval nadané děti ze svého panství při dalších studiích. Roku 1784 nechal postavit moderní chudobinec a sirotčinec (dnes školní jídelna a družina). Založil Buquoyský ústav pro chudé (1779), což nebyla, na rozdíl od předchozího, budova, ale institut, který jako jeden z prvních v Evropě systematicky organizoval péči o nemajetné. Zkušenosti z této činnosti zúročil při reformě chudinských nadací v celé monarchii, kterou Jana Nepomuka pověřil císař Josef II.
Návštěvní doba:
červen denně mimo pondělí 9:30-16:30
červenec denně 9:30-17:00
srpen denně 9:30-17:00
září denně mimo pondělí 9:30-16:00
říjen út–pá 11:00–15:30
so–ne 9:30–15:30
Základní vstupné 140 Kč. Senioři, mládež, ZTP a ZTP/ P 110 Kč. Děti 70 Kč.

Pořadatel akce

Nové Hrady (hrad), tel. +420 386 362 135, smolik.jan@npu.cz

Nové Hrady (hrad)
okres České Budějovice, Jihočeský kraj

Rozlehlý gotický hrad Rožmberků, husité poničili r. 1467, obnoven v 1. polovině 16. století, opět poškozen výbuchem střelného prachu (r. 1573) a zemětřesením (r. 1605). Opraven, dobyt r. 1619 generálem Buquoyem. Obnoven a rozšířen barokně. V rukou rodu Buquoy zůstal hrad až do roku 1945.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz