Klášter Sázava - interaktivní program s návaznou tvůrčí dílnou nejen pro rodiny s dětmi

pro děti | dlouhodobé akce | oživené prohlídky | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
čtvrtek 28. 9. 2023 – pátek 27. 10. 2023  tuto akci již nestihnete 
Program s pracovním názvem Svatý Prokop a jeho klášter poskytne všem zájemcům dvojí zážitek:

V jeho první části speciální prohlídka těch nejvzácnějších a nejkrásnějších prostor bývalého klášterního obydlí - kapitulní síň, opatská kaple, bývalá jídelna a křížová chodba. Prohlídka nemusí být monologická, ale budete se moci ptát nebo diskutovat, můžete si v akusticky silných prostorách třeba i zazpívat a své krátké vystoupení si třeba natočit nebo vyfotit. Tato část programu bude trvat 30 - 35 minut.

Druhá část programu bude velmi tvůrčí a každý účastník dle svého výběru, zkušenosti, šikovnosti spolu s lektorkou zvolí výrobu svého vlastního suvenýru dárečku nebo upomínku, která udělá radost jemu nebo jemu blízkému. Všechny činnosti a nabídnuté výrobky se budou dotýkat návštěvy kláštera sv. Prokopa nebo techniky, kterou v dřívějších dobách sázavští mniši používali. Tato část programu bude trvat cca 60 - 90 minut.
Podzimní termíny: čtvrtek 28. září a pátek 27. října 2023 od 10:15 do max. 12:15 hod.
ve skupince max. 15. osob
Program je velmi vhodný pro rodiny s dětmi nebo mezigenerační skupinky i individuální návštěvníky

Možnost rezervace: emailem: sazava@npu.cz nebo telefonicky na čísle 725875946 nebo osobně
Nabídka tvůrčích činností:

tričko a batikování motivu sv. Prokopa jako opata nebo sv. Prokopa orajícího s čertem (máme k dispozici trička v dětské velikosti nebo dospělé velikosti M; pokud byste rádi tričko větší velikosti, přineste si, prosím, své bavlněné tričko tmavší barvy)
obrázek na ručním papíru v kombinaci sušených rostlin a květů z klášterních zahrad
keramický obrázek - restaurátorské odstranění nánosu přemaleb (případně lze dokončit odkryv obrazu i doma)

přání psané gotickou unciálou nebo hlaholskou abecedou psané brkem inkoustem - svitkový papír nebo ruční papír (dle šikovnosti), předcházet bude nácvik písmen dle písanky starobylých písmen - inspirace k ozdobné kaligrafii a cvičení jemné motoriky. Dokončené dílo lze vlastnoručně ozdobit klášterní pečetí
výrobek z klášterní lékárny - práce s bylinami
malba speciálními barvami na sklíčka jako předpříprava na vitrážové dílny - vhodné zejména pro maličké děti

papírové mozaiky - vhodné zejména pro nejmenší děti (do 4 let), ale zvýšením náročnosti možné i pro starší účastníky
příprava bylinných čajů jako součást klášterní lékárny a ochutnávka všemi smysly
a další.... naši nabídku stále rozšiřujeme

Nebojte se v rámci celé rodiny vzít s sebou i děti mladší 4 let. I jim můžeme nabídnout barvy a papír, ke hraní kostičky, kamínky s písmeny, ap.

Pomůcky a nástroje Vám zapůjčíme, materiál věnujeme. Hravým dětem i dospělým po dobu programu můžeme též zapůjčit poutní pláště, ve kterých středověcí poutníci putovali po poutních místech Evropy.

Ve vypsaných dnech programy začínají v 10:15 hod. v ceně 120 Kč/ os. * Pro děti 0 až 3 roky a 364 dní: zdarma

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Náhodné video