Prohlídka grabštejnského sídla (základní okruh)

stálé expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídka vede historickými interiéry od 16. do 19. století, seznámí vás s majiteli hradu a jejich osudy v průběhu staletí.
Co vás čeká?
Prohlídka začíná na nově opraveném malém nádvoří a pokračuje provozními prostory - kuchyní, bytem vrchního nadlesního a kanceláří vrchnostenských úředníků - prohlídka tak reflektuje nejen šlechtické majitele panství, ale také práci a životní úroveň nezbytného personálu, bez kterého by šlechtická sídla jen těžko fungovala.
Průvodce vás provede historií tak trošku pozpátku - začíná u posledních majitelů, hrabat z rodu Clam- Gallasů a přes slavnou renesanční éru Jiřího Mehla ze Střelic skončí v gotické bergfritové věž.
Upozorňujeme, že kaple sv. Barbory není součástí této prohlídky.
Součástí prohlídky je i výstup do hradní věže.

Upozornění pro rezervované skupiny:
K ohlášení výpravy a zakoupení vstupenky se dostavte k pokladně nejpozději 15 minut před dohodnutým časem začátku prohlídky. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiníte, nebude Vám nadále rezervován vstup do hradu.

Pořadatel akce

Grabštejn (hrad), tel. +420 482 724 301, grabstejn@npu.cz

Grabštejn (hrad)
okres Liberec, Liberecký kraj

Zámek stojí na místě hradu z 11. století. Po dobytí Mikulášem z Kašperka se mění na husitskou pevnost. V roce 1562 přestaven na renesanční zámek. Klasicistní úpravy nastaly v roce 1818. Po r. 1945 využíván armádou, poté ponechán chátrání. Od r. 1992 je postupně rekonstruován.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Video z místa konání