Didaktická prohlídka

stálé expozice | oživené prohlídky | workshop | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny.

Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Součástí je i výtvarná dílna, která přináší možnost si vyzkoušet například napsat gotickou iniciálu husím brkem, vybarvit si rozetu, madonu či gotické okno. Zajímavá je i výroba pečetě.
Úkoly na jednotlivých zastaveních jsou přizpůsobeny věkové kategorii účastníků.

S ohledem na provozní možnosti objektu je program v celém svém rozsahu tedy včetně dílny možné absolvovat v předem vybraných termínech. Prohlídku kláštera pouze s pracovním listem (tedy bez dílny) je možné absolvovat kdykoliv, aniž by to narušilo běžný návštěvnický provoz objektu.

Vzorové pracovní listy ke stažení, lze je dopředu vytisknout. Objekt může zajistit jejich vytištění za poplatek 7 Kč za žáka, nutné ohlásit s rezervací prohlídky.
MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ
3. a 4. tř. ZŠ
5 a 6. tř. ZŠ
7. až 9. tř. ZŠ
Studenti SŠ
Respektujte prosím, návštěvní řád.

Pořadatel akce

Zlatá Koruna (klášter), tel. +420 380 743 126, zlatakoruna@npu.cz

Zlatá Koruna (klášter)
okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Klášter ve správě Národního památkového ústavu
Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Pražská hudební skupina ERGO byla založena před více jak 30 lety.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video

HePetr | Promo videa - památkové objekty