Didaktická prohlídka

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny.
Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.
Součástí je i výtvarná dílna, která přináší možnost si vyzkoušet například knihvazačství pod vedením restaurátorek knih ze Státního okresního archivu, napsat gotickou iniciálu husím brkem, prohlédnout si model mlýna, skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno. Zajímavá je i výroba pečetě.
Tato prohlídka je součástí pilotního projektu MŠMT Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.
Úkoly na jednotlivých zastaveních jsou přizpůsobeny věkové kategorii účastníků.
S ohledem na provozní možnosti objektu je program v celém svém rozsahu tedy včetně dílny možné absolvovat v předem vybraných termínech. V těchto dnech se na realizaci programu podílí další čtyři lektoři, kteří jsou zapojeni do práce s dětmi ve výtvarných dílnách. Jedná se o restaurátorky knih ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, které žáky seznamují s vazbou knih a výrobou pečetí a lektorky edukačního centra v Českých Budějovicích, které vedou písmomalířskou dílnu a ukázky řemesel (předení na kolovratu, mlynářství). Pro zájemce z řad studentů SŠ je možné po předchozí domluvě rozšířit program o prohlídku knihovny starých tisků (pobočka Jihočeské vědecké knihovny). Prohlídku kláštera pouze s pracovním listem (tedy bez dílny) je možné absolvovat kdykoliv, aniž by to narušilo běžný návštěvnický provoz objektu.

Vzorové pracovní listy ke stažení, lze je dopředu vytisknout. Objekt může zajistit jejich vytištění za poplatek 7 Kč za žáka, nutné ohlásit s rezervací prohlídky.
MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ
3. a 4. tř. ZŠ
5 a 6. tř. ZŠ
7. až 9. tř. ZŠ
Studenti SŠ
Respektujte prosím, návštěvní řád.

Pořadatel akce

Zlatá Koruna (klášter), tel. 380 743 126, tondlova.lenka@npu.cz

Zlatá Koruna (klášter)
okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia