Akce skupiny

Semináre Kunst des Fechtens dlhý meč
Trnava
kurzy šermu | stálá nabídka kurzů
Odborné semináre pre študentov šermu dlhým mečom. Hlavne pokročilí študenti. Po dohode aj začinajúcí.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

Trnavský šermiarsky cech

OZ | založeno: 1999 | členů: 10
Trnavský šermiarsky cech je šermiarska skupina, ktorej počiatky siahajú do roku 1999. Z pôvodného smerovania, skupiny historického šermu, sa postupom času vykryštalizoval šermiarsky cech, ktorého hlavnou náplňou je stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov (fechtbuchov). Hlavnou náplňou je Kunst des Fechtens - umenie šermu majstra Johannesa Lichtenauera. V rekonštrukcií šermu sme najstaršou skupinou na Slovensku, a práve na tomto poli, ako dúfame, posúvame obnovu bojových umení našich predkov vpred.
Okrem historického šermu sa venujeme spoznávaniu hmotnej európskej kultúry. Osobitne si cech vybral roky 1450 - 1480 ako hlavné obdobie pre živú rekonštrukciu historických reálií, kostýmov, zbraní a artefaktov.

Nabídka profesionálních služeb

výuka šermu

Působiště skupiny

Trnava (okres Trnava, Trnavský Kraj)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Zaměření a období skupiny / spolku

středověk pozdní

Typy jednotek

halapartníci

Program vystoupení

odborné semináře a přednášky

Trnavský šermiarsky cech

Anton Kohutovič

Inzerce