Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

so 17. 12. 2016 – ne 18. 12. 2016
Praha
ne 28. 9. 2014
Hradiště Budeč
pá 1. 8. 2014 – ne 3. 8. 2014
Trenčiansky hrad
pá 20. 6. 2014 – ne 22. 6. 2014
Český Krumlov
so 31. 5. 2014 – ne 1. 6. 2014
Karlštejn (hrad)
so 1. 2. 2014
Děčín

Regii Caroli regis - soubor starého tance

Tvůrčí skupina | založeno: 1997 | členů: 12
Commedia dell´Arte - G. G. Gastoldi: Balletti à tre voci per cantare, sonare & ballare (Benátky, 1593)Období Lucemburků na českém trůně, Foto: Petr Šálek
Soubor starého tance Regii Caroli regis usiluje o věrnou interpretaci dobových tanců od francouzské gotiky po italskou renesanci, s důrazem na navození autentické atmosféry a respektování norem tehdejší etikety. Na realizaci tanečních a divadelních projektů spolupracuje s Rožmberk consort Prague, Chairé Příbram, Ludus musicus a jinými hudebními soubory, šermířskými i tanečními skupinami a dalšími partnery. Uměleckým vedoucím souboru je Mgr. Miroslav Smaha, profesionální tanečník a choreograf.

Nabídka profesionálních služeb

práce pro divadlo a film, pořadatelské agentury

Působiště skupiny

Praha (okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Zaměření a období skupiny / spolku

dobové tance, Rudolfínské období, období let 1868 - 1914, rokoko (18. stol.), baroko (17. stol. - 18. stol.), renesance (15. stol. - 16. stol.), středověk pozdní, středověk vrcholný
biedermeier a romantismus 19. století

Typy jednotek

lučištníci (kušníci), jízda (na koních - koně)

Vybavenost skupiny

Zbraně

Středověká střelnice a ukázky střelných zbraní: anglické dlouhé luky, válečné a lovecké kuše, husitský prak, střelba na slaměné terče, vrhání seker do dřevěného terče.

Rekvizity

Historické kočáry z konce 19. století tažené koňmi, kočí a přísedící v kostýmech

Středověký stan (rondel)
• stoly a lavice, královská křesla

• historická stolní keramika a foukané sklo na hostiny

• praporce a závěsné korouhve na zdobených tyčích do průvodů, malované erby, dekorační textilie, orig. barokní baldachýn na 4 tyčích do průvodu
vlajky – Praporec s přemyslovskou orlicí (14. století), Praporec Svaté říše římské (14. století), Praporec s českým lvem (14. století), Praporec moravského markrabství (14. století), Praporec lucemburských vévodů (14. století), Korouhev Svaté říše římské v černožluté barvě (14. století) 3 ks, Korouhev Českého království v červenobílé barvě (14. století) 3 ks

Program vystoupení

Vycházíme ze studia písemných a obrazových dokumentů o životě i slavnostech na panovnických a šlechtických dvorech. Návrhy kostýmů odpovídají vzhledu dobových materiálů a respektují technologii výroby, včetně aplikací a ručních výšivek.

Vystupujeme na českých hradech a zámcích, na městských historických slavnostech, v koncertních sálech i zámeckých zahradách, ale také na společenských večerech, vernisážích a při návštěvách zahraničních delegací. Pořádáme i vlastní kulturní akce.
odborné semináře a přednášky, další atrakce pro děti, program na rauty, ..., střelba z kuší (luků), vzdělávací pořady pro ZŠ, naučný program, divadlo (s i bez šermu), módní přehlídka dobových oděvů
Provozujeme jízdy historickými kočáry s dvouspřežím. Zrestaurované originály z konce 19. století byly vystaveny v konírně zámku Děčín. Kočáry obsluhují kočí a přísedící v dobových kostýmech. Místo uložení kočárů střední Čechy.

Regii Caroli regis - soubor starého tance

Mgr. Miroslav Smaha

Vyšehradská 49/320
12800 Praha 2 - Nové Město

Petr Strnad

Inzerce