Akce skupiny

Skupina nevložila žádné akce, které byste mohli ješte stihnout.

Akce skupiny, které již nestihnete

Skupina nemá žádné uskutečněné akce.

5.pruský husarský regiment von Ruesch

Zaměření a období skupiny / spolku

Prusko- Rakouská válka (1866), napoleonské války (1789 - 1815), sedmiletá válka (1756 - 1762), baroko (17. stol. - 18. stol.), třicetiletá válka (1618 - 1648)

5.pruský husarský regiment von Ruesch

Inzerce