Akce pořadatele

Geologický vývoj regionu
Litoměřice
stálá expozice
Přírodovědně zaměřená expozice zahrnuje samostatnou místnost v 1. patře budovy muzea. Věnována je geologickému vývoji oblasti a k vidění jsou zde zejména reprezentativní ukázky hornin, minerálů a...
Historie Litoměřic od raného středověku do roku 1700
Litoměřice
stálá expozice
Historická expozice je věnována lineárnímu vývoji města. Ve třech místnostech prvního patra jsou nastíněny významné okamžiky litoměřického regionu od raného středověku až po období renesance.
Historie Litoměřic od baroka do roku 1945, řemesla,...
Litoměřice
stálá expozice
Druhé patro muzejní expozice přibližuje období od třicetileté války do roku 1945 prostřednictvím předmětů pocházejících z Litoměřicka. Pozornost je upřena také na řemesla a hospodářství typické pro...
Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka
Litoměřice
stálá expozice
Archeologická část stále muzejní expozice zahrnuje dvě samostatné místnosti v 1. patře budovy. Archeologické artefakty společně s doprovodným textovým a obrazovým materiálem dokumentují vývoj...

Akce pořadatele, které již nestihnete

so 1. 2. 2014 – so 1. 2. 2014
Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích

profil Pořadatele akcí | Muzeum
---

Sídlo pořadatele

Litoměřice (okres Litoměřice, Ústecký kraj)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice

416 731 339
info@muzeumlitomerice.cz

Inzerce