Akce pořadatele

Počátky a vývoj Chebu
Cheb
stálá expozice
Od 4. dubna 2009 je v přízemí výstavní budovy Muzea Cheb veřejnosti přístupná nově instalovaná vstupní část stálé expozice. Jak již název výstavy napovídá, jedná se o nejstarší dějiny Chebu a Chebska...
Uměleckohistorická expozice muzea
Cheb
stálá expozice
V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum...
Valdštejnské exponáty
Cheb
stálá expozice
25. února 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna. Událost vštípila do obecného povědomí spojitost Albrechta z Valdštejna s Chebem a založila pozdější valdštejnskou tradici ve zdejší...
Chebsko poklidné i bouřlivé
Cheb
stálá expozice
Muzejní expozice představuje návštěvníkům v devíti místnostech tři prohlídkové celky: Příběhy města a regionu v 19. století, Proměny Chebu a Chebska ve 20. století a Data a události z let 1800 -...
Valdštejnská obrazárna
Cheb
stálá expozice
Součástí kolekce předmětů převezené z Valdštejnského paláce do Chebského muzea v roce 1978 bylo i patnáct podobizen údajných členů rodu Valdštejnů zobrazených v celé postavě a dvě podobizny zobrazené...
Lapidárium
Cheb
stálá expozice
V nádvoří Muzea Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je již od 19. století instalováno 22 náhrobních kamenů, vybraných při rekonstrukci kostela sv. Mikuláše v roce 1873. Ve sloupové síni v...
Valdštejnův okruh
Cheb
stálá expozice
Část expozice tematicky zaměřená na osobu Albrechta z Valdštejna, který byl dne 25. února roku 1634 v budově dnešního muzea zavražděn. Samostatný prohlídkový okruh.

Akce pořadatele, které již nestihnete

Pořadatel nemá žádné uskutečněné akce.

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

profil Pořadatele akcí | Muzeum
MUZEUM V CHEBU bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu roku 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který se také řadí k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí.

Sídlo pořadatele

Cheb (okres Cheb, Karlovarský kraj)
kliknutím zobrazíte detaily místa

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Ing. Martina Kulová - ředitelka Muzea Cheb, p. o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
350 11 Cheb

739 322 499
sekretariat@muzeumcheb.cz

Inzerce

Luky, šípy, terče, bumerangy, praky, nože...
Výrobce finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz