Akce na tomto místě

Na dvoře vévodském (základní okruh)
stálá expozice
Reprezentační byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona a další komorní prostory ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru. Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první...
Piccolominiové a II. patro
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. + základní okruh II.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Piccolominiové a Kuronští
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. a základní okruh III.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Prázdninové prohlídky pro děti
stálá expozice
Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a...
Prohlídky půd
stálá expozice
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený...
Řády, mince a vyznamenání
stálá expozice
Unikátní faleristická a numismatická sbírka, shromážděná posledními soukromými majiteli náchodského zámku z německé knížecí rodiny Schaumburg- Lippe, Vilémem a jeho synem Bedřichem. Nejatraktivnější...
Reprezentační pokoje Piccolominiů (základní okruh)
stálá expozice
Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové. Historické interiéry připomínající období 17. a 18....
Salony druhého patra (základní okruh)
stálá expozice
Salony druhého patra představují prostory jižního křídla s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století a bývalé hostinské pokoje v západním křídle. Portrétní obrazárna ve Velkém sále,...
Věž, terasa, sklepení
stálá expozice
Prohlídkový okruh přístupný bez průvodce zahrnuje prohlídku obranné věže s hladomornou, prostory středověkých sklepů s původní hradní studnou a vyhlídkovou terasu nad městem. V rámci samostatné...
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh II.)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19. století. Nutná rezervace...
Zámecká kaple
stálá expozice
Prohlídky zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Prohlídky začínají vždy ve 13 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat na: nachod.objednavky@npu.cz, tel. +420...
27/10
Večerní prohlídky na náchodském zámku na téma: Ottavio I....
so 27. 10. 2018 (17:30 – 19:30)
Sám kníže Ottavio Piccolomini vás osobně přijme na svém zámku, kde vám představí honosné komnaty a zároveň vám přiblíží svou vojenskou kariéru v době třicetileté války. Na závěr zazní ukázky...

Archiv akcí na tomto místě

[rozbalit/skrýt archiv akcí]

Expozice a stálé výstavy v okolí

Ratibořice (zámek) (7,6 km)

Opočno (zámek) (17,5 km)

Kuks (zámek) (18,9 km)

Hradec Králové (32,4 km)

Hostinné (33,3 km)

Litice - Záchlumí (hrad) (39,7 km)

Hrádek u Nechanic (zámek) (40,8 km)

Kunětická Hora (hrad) (44,8 km)

Náchod (zámek)

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Renesanční zámek vznikl přestavbou hradu za Smiřických v 2. pol. 16. stol. Siluetě zámku dominuje válcová věž s ochozem, fasády jsou zdobené sgrafity. Další pozdně renesanční úpravy provedl Octavio Piccolomini, který získal zámek jako pobělohorský konfiskát. Zámek je postupně rekonstruován.
[zdroj hrady.cz]

Aktuality

[skrýt/rozbalit]
25. 9. 2018
Zápisník pro návštěvníka památek - Vážení návštěvníci, Národní památkový ústav vydává ke Dni české státnosti Zápisník návštěvníka památek.
(více info)
Archiv zpráv této památky naleznete zde
Španělský sál
Velká jídelna detail
Pastorálie
Císařský salon
Kuřácký salon
Kuřácký salon
Dětský pokoj
Velká jídelna
Salon s grafickými listy
Rohový salon
Salon s krajinomalbou
Salon s vedutami
Velký sál
Kuřácký salon
Pracovna vévody
Společenský salon
Hudební salon
Podesta
Reprezentační salon
Velká jídelna detail
Kuřácký salon
Salon s krajinomalbou
Salon s vedutami
Španělský sál
Císařský salon
Kuřácký salon
Pastorálie
Pracovna vévody
Podesta
Společenský salon
Kuřácký salon
Ukázky chladných zbraní a vojenských oděvů
Trezory s velkými řády a medailemi
Řády a medaile rodiny Schaumburg-Lippe
Domácí řád knížectví Schaumburg-Lippe
Velké řády
Trezory s řády a medailemi
Ochoz velké věže
Horní část velké věže s ochozem
Pohled z ochozu věže na Náchod
Velká a hodinová věž - pohled z třetího nádvoří
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohled na oltář
Interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
Interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
Prohlídky půd
Prohlídky půd
Španělský sál
nástěnná freska Smrt Panny Marie
Pohled na štukovou a freskovou výzdobu stropu kaple
Prohlídky půd
Prázdninové prohlídky pro děti
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh II.)

Místa a památky v okolí

[skrýt/rozbalit]

Informace z Hrady.cz

Inzerce

elitní historický regiment CZ / SK

Nejbližší památky