Akce na tomto místě

Na dvoře vévodském (základní okruh)
stálá expozice
Reprezentační byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona a další komorní prostory ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru. Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první...
Piccolominiové a II. patro
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. + základní okruh II.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Piccolominiové a Kuronští
stálá expozice
KOMBINOVANÝ OKRUH (základní okruh I. a základní okruh III.) Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští...
Prázdninové prohlídky pro děti
stálá expozice
Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském. Malé návštěvníky provede sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se dozvědí něco málo z historie a...
Prohlídky půd
stálá expozice
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený...
Řády, mince a vyznamenání
stálá expozice
Unikátní faleristická a numismatická sbírka, shromážděná posledními soukromými majiteli náchodského zámku z německé knížecí rodiny Schaumburg- Lippe, Vilémem a jeho synem Bedřichem. Nejatraktivnější...
Reprezentační pokoje Piccolominiů (základní okruh)
stálá expozice
Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové. Historické interiéry připomínající období 17. a 18....
Salony druhého patra (základní okruh)
stálá expozice
Salony druhého patra představují prostory jižního křídla s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století a bývalé hostinské pokoje v západním křídle. Portrétní obrazárna ve Velkém sále,...
Věž, terasa, sklepení
stálá expozice
Prohlídkový okruh přístupný bez průvodce zahrnuje prohlídku obranné věže s hladomornou, prostory středověkých sklepů s původní hradní studnou a vyhlídkovou terasu nad městem. V rámci samostatné...
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh II.)
stálá expozice
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19. století. Nutná rezervace...
Zámecká kaple
stálá expozice
Prohlídky zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Prohlídky začínají vždy ve 13 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat na: nachod.objednavky@npu.cz, tel. +420...

Archiv akcí na tomto místě

[rozbalit/skrýt archiv akcí]

Expozice a stálé výstavy v okolí

Ratibořice (zámek) (7,6 km)

Opočno (zámek) (17,5 km)

Kuks (zámek) (18,9 km)

Kvasiny (zámek) (24,6 km)

Hradec Králové (32,4 km)

Hostinné (33,3 km)

Litice - Záchlumí (hrad) (39,7 km)

Hrádek u Nechanic (zámek) (40,8 km)

Kunětická Hora (hrad) (44,8 km)

Náchod (zámek)

Zámek ve správě Národního památkového ústavu
Renesanční zámek vznikl přestavbou hradu za Smiřických v 2. pol. 16. stol. Siluetě zámku dominuje válcová věž s ochozem, fasády jsou zdobené sgrafity. Další pozdně renesanční úpravy provedl Octavio Piccolomini, který získal zámek jako pobělohorský konfiskát. Zámek je postupně rekonstruován.
[zdroj hrady.cz]

Aktuality

[skrýt/rozbalit]
Archiv zpráv této památky naleznete zde
Španělský sál
Velká jídelna detail
Pastorálie
Císařský salon
Kuřácký salon
Kuřácký salon
Dětský pokoj
Velká jídelna
Salon s grafickými listy
Rohový salon
Salon s krajinomalbou
Salon s vedutami
Velký sál
Kuřácký salon
Pracovna vévody
Společenský salon
Hudební salon
Podesta
Reprezentační salon
Velká jídelna detail
Kuřácký salon
Salon s krajinomalbou
Salon s vedutami
Španělský sál
Císařský salon
Kuřácký salon
Pastorálie
Pracovna vévody
Podesta
Společenský salon
Kuřácký salon
Ukázky chladných zbraní a vojenských oděvů
Trezory s velkými řády a medailemi
Řády a medaile rodiny Schaumburg-Lippe
Domácí řád knížectví Schaumburg-Lippe
Velké řády
Trezory s řády a medailemi
Ochoz velké věže
Horní část velké věže s ochozem
Pohled z ochozu věže na Náchod
Velká a hodinová věž - pohled z třetího nádvoří
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohled na oltář
Interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
Interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
Prohlídky půd
Prohlídky půd
Španělský sál
nástěnná freska Smrt Panny Marie
Pohled na štukovou a freskovou výzdobu stropu kaple
Prohlídky půd
Prázdninové prohlídky pro děti
Vyprávění ze zámku a podzámčí (mimořádný okruh II.)

Místa a památky v okolí

[skrýt/rozbalit]

Informace z Hrady.cz

Inzerce

elitní historický regiment CZ / SK

Nejbližší památky